Hüküm ve Koşulları

1. Hüküm ve Koşulların Kabul Edilmesi

Pazar araştırma hizmetlerimizden (bundan böyle: “Pazar Araştırması Aktiviteleri”) birine erişim veya katılım ve buna bağlı olarak ilişkili web sitelerinin ve/veya platformların kullanımı sadece siz (bundan böyle: “Katılımcı”, “siz” veya “sizin”) aşağıdaki Hüküm ve Koşulları (bundan böyle: “Hüküm ve Koşullar”) kabul ederseniz mümkün olacaktır.
Kabul ettiğinizde, bu Hüküm ve Koşullar kayıtlı ofisi Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belçika adresinde bulunan ve Central Enterprise Databank’te (KBO) BE0465.109.357 numarası ile kayıtlı olan InSites NV (bundan böyle: “Human8”, “biz” veya “bizim”) ile aranızdaki anlaşmayı teşkil eder.
“Pazar Araştırması Aktiviteleri” sunduğumuz ve Human8 tarafından sağlanan bir anket, panel, topluluk (örn. Square), röportaj veya başka şekildeki her türlü pazar araştırması aktivitesine Panel Üyesi veya Katılımcı olarak katılmanıza olanak sağlayan hizmetler anlamına gelir. Bazı Pazar Araştırması Aktiviteleri ilave hüküm ve koşullara tabi olabilir. Pazar Araştırması hizmetlerimizden birini kullanmadan veya bunlardan birine katılmadan önce, yine size bildirilen bu ilave hüküm ve koşullar bu Hüküm ve Koşulların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

2. Üyelik veya katılım

Pazar Araştırması Aktivitelerine üyelik veya katılım elbette daima gönüllülük esasına dayanır. Pazar Araştırması Aktivitelerimizden birine (örn. Future Talkers) katılım için üyelik gerekebilir. Belli bir yaşın altındaki kişilerin üye olması veya katılımı hiçbir şekilde kabul edilmez. “Belli bir yaşın altındaki kişiler” 13 yaşından küçük olan kişiler anlamına gelir (ulusal yasalar tarafından şart koşulmuş ise daha büyük).
Üyeliğiniz için bir hesap oluşturmanız gerektiğinde, kayıt formunda istenen şekilde kendinizle ilgili gerçek, doğru, güncel ve tam bilgiler vermeyi kabul edersiniz. Aksi öngörülmedikçe, birden fazla aktif hesaba sahip olmak ya da bir Pazar Araştırması Aktivitesinde yer almak için birden fazla yola başvurmak yasaktır.

3. Kabul edilebilir kullanım ve sorumluluk

Saygılı ve uygun gönderimler (bundan böyle: “Gönderimler”) yoluyla düşünceli katılım, gerçek cevaplar ve bilgiye dayalı paylaşımı teşvik ediyoruz.
“Gönderimler” kelimesinin anlamı: Pazar Araştırması Aktivitelerimizden birine üyeliğiniz veya katılımınız sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak panele, özel olarak görevlendirilmiş bir üçüncü tarafa veya herhangi başka bir kanal vasıtasıyla sunulan, yayınlanan veya gönderilen tüm cevaplar, yorumlar, geribildirimler, öneriler, fikirler ve diğer iletişimler.
Pazar Araştırması Aktivitelerimize üyeliğiniz veya katılımınız, ilişkili web sitelerinin ve/veya platformlarının kullanımı sırasında yaptığınız Gönderimlerden siz sorumlu olur ve her durumda sorumlu kalırsınız. Human8 hiçbir durumda diğer Katılımcıların Gönderimlerinden sorumlu tutulamaz.
Uygunsuz, yasa dışı veya Human8’a ve diğer Katılımcılara zararlı olan veya olabilecek Gönderimleriniz engellenir.
Hiçbir koşul altında ürün, hizmet veya başka bir şey (kar amaçlı olsun veya olmasın) tanıtmak veya satmak için web sitelerini ve platformları kullanamazsınız ve bu amaçla Kullanıcılar ile iletişime geçemezsiniz. Web sitelerinin ve platformların veya bunların içeriklerinin ticari amaçlı kullanımı her durumda yasaktır.
Gönderimlerinizin şunlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde üçüncü tarafların haklarını ya da ulusal veya uluslararası düzenlemeleri ihlal etmediğini veya bunlarla çelişmediğini beyan etmeniz gerekir: (i) telif hakkı, patentler, tescilli markalar veya diğer fikri mülkiyet hakları; (ii) gizlilik (özellikle açıkça izni olmadan diğer kişilerin hiçbir kişisel bilgisini umuma arz edemezsiniz) veya ifşa hakları; (iii) bir gizlilik yükümlülüğü.
Bazı yasa ve düzenlemelere uymamızı gerektiren sıkı düzenlemelere tabi bir sektörde faaliyet gösterdiğimizden, tüm Gönderimleri izleme, değerlendirme ve gerektiğinde herhangi bir sebep göstermeden derhal silme hakkını saklı tutarız.

4. Gizlilik

Hem Pazar Araştırması Aktivitelerimizden birine üyeliğiniz veya katılımınız sırasında hem de bunun olası sonlandırılmasının ardından daima gizlilik konusuna büyük özen göstermeniz gerekmektedir.
“Gizlilik” diğer kişilerin bilgilerini, verilerini veya Gönderimlerini ifşa etmeyeceğiniz, üçüncü tarafların bunlara erişimine izin vermeyeceğiniz ve bunları yayınlamayacağınız, çoğaltmayacağınız veya herhangi başka bir şekilde kullanmayacağınız anlamına gelir. Sadece bir Pazar Araştırması Hizmetine üyeliğiniz veya katılımınız haricindeki bir kanaldan yasal olarak elde edebileceğiniz veya kamuya açık olan bilgiler bu gizlilik yükümlülüğünün kapsamında değildir.
Bir Pazar Araştırması Aktivitesine üyeliğiniz veya katılımınız için size bir hesap tahsis edildiğinde ve bunun için bir şifre verildiğinde, bunu başka bir kişiye ifşa etmeyecek ve Pazar Araştırması Aktivitelerimize bağlı kişisel hesabınız üzerinden başka bir kişinin web sitelerine ve platformlara erişimine izin vermeyeceksiniz.

5. Yükümlülük ve tazminat

Bu Hüküm ve Koşulların ve (i) telif hakları, patentler, tescilli markalar veya diğer fikri mülkiyet hakları; (ii) gizlilik veya açıklama hakları; (iii) bir gizlilik yükümlülüğü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde her türlü ulusal veya uluslararası düzenlemenin sizin tarafınızdan ihlalinden şahsen kendiniz sorumlusunuz
Yapmış olduğunuz ihlallerden doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü zarar, masraf, borç ve kayıp için (bununla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü yasal ücretler de dahil) gerektiğinde Human8, yöneticileri, direktörleri, çalışanları, danışmanları, ortak şirketleri, işletme ortakları, temsilcileri veya herhangi bir üçüncü tarafı (toplu olarak “Muaf Taraflar”) savunmayı, tazmin etmeyi ve zararını ödemeyi kabul edersiniz.
Bu konulardan herhangi birini savunmada bizimle işbirliğinde olmak için elinizden gelen her şeyi yapacağınızı kabul edersiniz. Sizin tazmin etmenizi gerektiren her türlü konunun münhasır savunma ve kontrol hakkını masrafları size ait olmak kaydıyla saklı tutarız.

6. Ödül sistemi

Bir ödül programı bir Pazar Araştırması Aktivitesine bağlıysa, bu durumda hüküm ve koşullar ayrı olarak bildirilir ve bunlar her araştırma aktivitesi için farklı olabilir.

7. Gizlilik ve iletişim

Pazar Araştırması Aktivitelerimizden birine üyeliğinizin veya katılımınızın bir sonucu olarak bildirilen Gönderimler, o Pazar Araştırması Aktivitesinin konusu olan ürün veya hizmetle ilgili araştırma sonuçlarında ve o Pazar Araştırması Aktivitesinin hedeflerine uygun olarak işlem görür.
Gönderimlerinizin kişisel bilgiler içerdiği durumlarda, bunlar daima Gizlilik Politikamıza uygun olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir.
Bazı Pazar Araştırması Aktiviteleri (örn. Square) halka açık bir iletişim platformu vasıtasıyla çalışır. Böyle bir platformdaki paylaşımlarınızın içeriği çok sayıda kişi tarafından görülebilir. Bu platforma bilgi, özellikle de kişisel veriler gönderdiğinizde, bu bilgilerin sadece bizim tarafımızdan değil, diğer Katılımcılar tarafından da görüleceğini unutmayın. Diğer Katılımcıların bilgilerinizi başka yerde kullanmayacağını veya başka şekilde işleme tabi tutmayacağını garanti edemeyiz. Bu bilgileri verirken riskin size ait olduğunu unutmayın.

8. Fikri mülkiyet

Aksi belirtilmedikçe, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm metinler, tasarımlar, öneriler, resimler, fotoğraflar, videolar, odyovizüel çalışmalar, fikirler (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ürün ve reklam fikirleri de dahil), fikirlerin ifadeleri de (bundan böyle toplu olarak: “İçerik”) dahil, Human8’a veya bu fikri mülkiyet haklarının sahibi olabilecek diğer üçüncü taraflara aittir. Açık bir şekilde belirtilmedikçe, Pazar Araştırması Aktivitelerimizde ve ilgili web siteleri ile platformlarda gösterilen şekliyle İçeriği kullanma veya çoğaltma izinine sahip değilsiniz. Tüm fikri mülkiyet hakları açıkça saklıdır.
Bir Gönderim ilettiğinizde, Gönderiminizin ve bununla ilgili iletişiminizin bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki gerekliliklere uygun olduğunu ve gerekli haklara, lisanslara, yetkilere ve onaylara sahip olduğunuzu veya bunları elinizde bulundurduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.
Gönderimlerinizin fikri mülkiyet hakları size aittir. Ancak, gönderimlerin kullanılması, çoğaltılması, iletilmesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi, içinden türetilmiş çalışmalar yaratılması, ifşa edilmesi veya Pazar Araştırması Aktivitesinin amacına ulaşması için gereken ölçüde kullanılması için ve Gizlilik Politikamızda aksi belirtilen şekilde, dünya çapında telifsiz lisansını vermeyi kabul edersiniz. Gönderimlerinizden ve üyeliğiniz veya katılımınız sırasında oluşturulmuş olan kalan yedek kopyalardan elde edilmiş toplu ve tanımlanmış verilerle ilgili bu sınırlı kullanım lisansının geçerliliği sizin Pazar Araştırması Aktivitelerimize üyeliğiniz veya katılımınız sona erdikten sonra da devam edecektir. Bu lisans, bu zamana kadar Pazar Araştırması Aktivitesinin amacına ulaşması için gerekli olması nedeniyle işbirliği yaptığımız taraflar için de ve ve Gizlilik Politikamızda aksi belirtilen şekilde geçerlidir.

9. Üyeliğinizin veya katılımınızın sonlandırılması

Hüküm ve Koşullar, (i) Pazar Araştırması Aktivitelerimizden birinin üyesi olduğunuz veya bunlardan birine katıldığınız sürece ya da (ii) üyeliğiniz veya katılımınız sizin veya bizim tarafımızdan sonlandırılana kadar yürürlüktedir.
Üyeliğinizi veya katılımınızı sonlandırmak isterseniz bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. İlaveten her e-postada verilen üyelikten ayrılma bağlantısını kullanarak davetiye alma üyeliğinden ayrılabilir veya hesabınızı kendiniz iptal edebilirsiniz.
Hüküm ve Koşullara uymazsanız, üyeliğinizi veya katılımınızı ve Pazar Araştırması Aktivitelerimizle ilişkili web sitelerine ve platformlara erişiminizi geri alma veya reddetme hakkını saklı tutarız.

10. Sorumluluk Reddi

Pazar Araştırması Aktivitelerimizi ve ilgili web siteleri ile platformları derlerken, sağlarken ve muhafaza ederken gereken özeni göstermemize rağmen, sağlanan bilgilerin (tavsiye, görüş, bildirim, vs) doğruluğunu, güvenilirliğini, güncelliğini veya herhangi başka bir yönünü garanti edemeyiz. Ayrıca web siteleri ve platformların düzgün çalışacağını ve kullanılır olacağını da garanti edemeyiz.
Human8 (i) web siteleri ve platformların arızalanması, geçici veya kalıcı olarak kullanılamaması veya (ii) web sitelerinin ve platformların ya da buralarda sağlanan içerik ve bilgilerin kullanılması nedeniyle meydana gelen doğrudan veya dolaylı zarardan sorumlu tutulamaz.
Web sitelerinde ve platformlardaki bilgileri güncel tutma yükümlülüğümüz yoktur ve bildirmeden web sitelerini ve platformları kapatma hakkını saklı tutarız.

11. Değişiklikler

Bu Hüküm ve Koşulları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu Hüküm ve Koşullara sık sık başvurmanızı tavsiye ederiz. Bu Hüküm ve Koşullardaki bir değişikliği kabul etmemeniz durumunda, her zaman üyeliğinizi veya katılımınızı sonlandırabilirsiniz.

12. Uygulanamamazlık

Hüküm ve Koşullardaki herhangi bir hükmün herhangi bir kanun veya kamu düzeni yönetmeliği kapsamında geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz kabul edilmesi durumunda, bu hüküm geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde çıkarılır ve kalan hükümlerin geçerliliği devam eder.

13. Yürürlükteki kanun

Hüküm ve Koşullar, çelişkili yasalar veya yargı seçim prensipleri dikkate alınmadan Belçika yasalarına uygun olarak münhasıran yönetilir ve yorumlanır. Bu Hüküm ve Koşullar, Pazar Araştırması Aktivitelerimize üyeliğiniz veya katılımınız veya ilişkili web siteleri ve platformların kullanımı ile ilgili tüm anlaşmazlıklar Ghent, Belçika yetkili mahkemeleri tarafından nihai olarak karara bağlanır.

14. Yorum veya sorularınız mı var?

Bu Hüküm ve Koşullar ile ilgili görüş ve sorularınız varsa, bizimle her zaman info@wearehuman8.com adresi vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.