GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Giriş – genel bilgi 

Human8, kişisel verilerin işlenmesi açısından gerçek kişilerin korunması ve söz konusu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili 2016/679 sayılı Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde ilgili veri koruma mevzuatına (bundan böyle “Genel Veri Koruma Yönetmeliği” veya “GDPR” olarak anılacaktır) uymayı taahhüt etmektedir.  

Ayrıca, daha iyi pazar araştırması yöntemleri geliştirmeye odaklanan uluslararası bir kuruluş olan Avrupa Kamuoyu ve Pazar Araştırması Örgütü’nün (“ESOMAR”) bir üyesiyiz. Buna ek olarak ESOMAR’ın üyeleri için belirlediği mesleki standartlara bağlı kalıyoruz. 

Bu Gizlilik Bildirimi, Human8’de kişisel verileri nasıl işlediğimizi açıklar ve aşağıdakileri içerir: (i) şirket merkezi Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belçika) adresinde bulunan ve BE0837.297.070 numarası altında İşletmeler için Crossroads Bankası’na kayıtlı InSites Compages NV; ve (ii) onun yan ve bağlı kuruluşları (bundan böyle ortaklaşa her biri “Human8”, “Human8 Group”, “bizim”, “bize” veya “biz”) (aşağıdaki iletişim bilgilerine bakın veya buraya tıklayın).  

Biz kimiz? 

Human8, tüketicileri müşterilerimizin işleri, ürünleri ve hizmetleri hakkındaki görüşlerini paylaşmaları için davet ettiğimiz çevrim içi topluluklar ve paneller düzenleyen bir grup tüketici görüşü acentesidir. Müşterilerimize global tüketici trendleri üzerine analizler gibi bu topluluklara bağlı hizmetler sunuyoruz. 

Human8’de sizinle ilgili elimizde bulunan Kişisel Verilerin özel ve gizli niteliğini korumamız gerektiğine inanıyoruz. Topladığımız, kullandığımız ve ürün ile hizmet sağlamak ve daha genel bir ifadeyle pazar araştırması şirketleri grubu olarak işimizi yürütmek amacıyla bazen üçüncü taraflara açıklayabileceğimiz Kişisel Verilerle ilgili gizlilik ve güvenlik endişeleriniz olabileceğini biliyoruz. Bu amaçla bu Gizlilik Bildirimini (bundan böyle “Bildirim” olarak anılacaktır) hazırladık.  

Bu Bildirinin yalnızca (l) bir veri işleyicisi olarak Pazar Araştırması Faaliyetlerini yürütürken müşterileri adına hareket eden; ve/veya (ll) bir veri denetleyicisi olarak Ticari Faaliyetlerini yürütürken kendi adına hareket eden Human8’in Kişisel Verileri işlemesi için geçerli olduğu açık olmalıdır. 

Kişisel Verilerin Human8 tarafından işlenmesi geçerli veri koruma mevzuatına ve bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak yapılacaktır.  

Bu Bildirim Neden Gereklidir? 

Bu Bildirim aşağıdaki yöntemlerle toplanan Kişisel Verileri Human8’in nasıl işlediğini ortaya koyar:  

 1. müşterilerimize sunduğumuz pazar araştırması ürünleri ve hizmetleri; ör. anketler, paneller, topluluklar (“Square” gibi), görüşmeler veya diğer pazar araştırması araçları (bundan böyle “Pazar araştırması faaliyetleri”) kullanılarak bilgi toplanması. 

Aşağıda bazı örnekleri görebilirsiniz: 

 • Pazar Araştırması Faaliyetlerimizden birine veya birkaçına katılımınız (ör. soru formu, paneller, anketler, oylamalar, topluluklar veya diğer pazar araştırması araçları); 
 • ödüllü yarışmalarımızdan birine veya birkaçına katılımınız ve 
 • söz konusu katılımlar sırasında aktif olarak bize verdiğiniz tüm bilgiler.  
 • Web Sitelerimiz, e-posta, posta, telefon yoluyla, kartvizit vererek haklarınızı kullanmak için bir talepte bulunarak bizimle iletişime geçtiğinizde, …;  
 • bizimle bir sözleşme ilişkisi kurduğunuzda veya sürdürdüğünüzde;  
 • şirketimizdeki bir işe başvurduğunuzda;  
 • haber bültenimize abone olduğunuzda;  
 • Web Sitelerimize bir yorum bıraktığınızda;  
 • bir indirme talep ettiğinizde;  
 • Web sitelerimizdeki kesin olarak gerekli çerezlerin kullanımı veya izniniz doğrultusunda alınan ve kesin olarak gerekli olmayan çerezlerin kullanımı aracılığıyla. 

(I) https://www.wearehuman8.com/, https://www.futuretalkers.com/, http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (bundan böyle her biri ortaklaşa (“Web siteleri”) gibi kullandığımız farklı web siteleri ve genel olarak işimizi yürütmemizle ilişkili tüm faaliyetler ve hizmet (ör. idari, teknik, finansal veya ticari faaliyetler ya da hizmetler) (bundan böyle “İş Faaliyetleri”).  

Gerekli olması durumunda Pazar Araştırması Faaliyetleri ve İş Faaliyetleri arasında ayrım yapılacaktır.  

Bu Bildirim söz konusu bilgilerin kullanımı ile ilgili uygulamalarımızı, bunları korumak için aldığımız önlemleri ve veri sahipleri olarak sizin (“siz” veya “sizin”) kendi Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili tercihlerinizi ve haklarınızı açıklamaktadır. Veri sahipleri şunlar olabilir: 

(I) Pazar Araştırması Faaliyetlerimizi yürütürken dâhil edilen tüketiciler/katılımcılar; ve/veya 

(II) Web Sitelerimizin kullanıcıları, iş için başvuranlar, haber bültenlerimizin aboneleri, kişisel veya kurumsal müşteriler (ve kurumsal müşterilerimizle bağlantılı kişiler), tedarikçiler (alt-yükleniciler ve ayrıca tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle bağlantılı kişiler dâhildir), iş bağlantıları (mevcut ve potansiyel müşteriler ve/veya bunlarla bağlantılı kişiler), veya İş Faaliyetlerimizi sürdürürken bizimle temasa geçen diğer kişiler.  

Pozisyonumuz nedir? 

Sizinle aksi bir şekilde iletişime geçmediğimiz sürece ve belirli durumlara bağlı olarak Kişisel Verilerinizi işlerken denetleyici, işleyici veya ortak denetleyici görevleriyle hareket ederiz.  

Bu ayrım önemlidir çünkü bu, veri sahibi olarak size karşı sorumluluklarımızı ve müşterilerimiz gibi olası diğer aktörlere karşı yükümlülüklerimizi belirlemektedir. Niteliğimiz aynı zamanda işbu bildiri ile açıklandığı üzere bu Bildirinin Kişisel Verilerinizi işlerken gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ne kadarı için geçerli olduğunu belirler. 

(I) Pazar Araştırması Faaliyetleri  

Pazar Araştırması Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimizde ve bu tür faaliyetlere katılımcı olarak dâhil olan sizin Kişisel Verilerinizi aldığımızda müşterilerimiz adına Kişisel Verilerinizi işleriz. Müşterilerimiz her zaman Kişisel Verilerinizi denetleyicisi olarak görev almaktadırlar.  

Human8, Kişisel verilerinizi müşterilerimizin talimatları doğrultusunda müşterilerimizin ana işleyicisi olarak işlemektedir. Bu durumla ilgili olarak müşterilerimiz Human8 ile GDPR Madde 28 altında bir sözleşme ve veri işleme anlaşması imzalamaktadır.  

Müşterilerimiz ile birlikte Human8, talep edilen Pazar Araştırması Faaliyetleri gerçekleştirirken Kişisel Verilerinizin işlenmesinin amacını ve/veya temel araçlarını istisnai olarak belirlememiz durumunda müşterilerimiz ile birlikte Kişisel Verilerinize istinaden ortak denetleyici olarak nitelendirileceğiz. Bu durumla ilgili olarak müşterilerimiz bir sözleşme imzaladı ve müşterilerimiz ile birlikte GDPR Madde 26 kapsamında ortak kontrolör düzenlemesi olarak adlandırılan bir düzenlemeyi imzaladık.  

 (viii) DGPR Madde 13 ve 14’e göre Kişisel Verilerin işlenmesi hakkındaki bilgiler resmî web sitelerinde ve özellikle bu Bildiri ile yayınlanan gizlilik politikaları aracılığıyla veri sahiplerine her iki denetleyici tarafından verilmektedir.  

(II) İş Faaliyetleri  

İş Faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz ve Web sitelerimize ziyaretçi, başvuran, haber bültenine bir abone, müşteri, tedarikçi, iş bağlantısı veya bizimle temasa geçen diğer kişiler olarak Kişisel Verilerinizi edinmemiz durumunda Kişisel Verilerinizi Human8 Group şirketi adına işleriz. Kişisel Verilerinizi en başta açıkladığınız Human8 Group kuruluşu Kişisel Verilerinizin (birincil) denetleyicisi olarak görev alır.  

Ancak genel olarak idari, teknik, finansal, ticari ve/veya yasak işleme faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin çoğu merkezi olarak sözde merkezi birimler aracılığıyla tek ana kuruluşumuz düzeyinde gerçekleştirilmektedir. Bu durumla ilgili olarak InSites Compages NV ve yan ve bağlı kuruluşları Kişisel Verilerinizle ilgili olarak ortak denetleyici olarak hareket ederler ve Human8 Group içerisinde GDPR Madde 26 kapsamında ortak denetleyici anlaşması olan Grup İçi Anlaşma imzalanır. 

 (viii) GDPR Madde 13 ve 14’e göre Kişisel Verilerin işlenmesi hakkındaki bilgiler bu Bildiri gereğince gizlilik politikaları aracılığıyla veri sahiplerine her iki denetleyici tarafından verilmektedir.  

Ayrıca, Human8 Group’taki bir kuruluşun Human8 Group’un diğer bir veya daha fazla kuruluşundan (nihai ana şirket dışında) doğrudan veya dolaylı olarak proje hizmetleri birimleri veya müşteri hizmetleri birimleri aracılığıyla hizmet alması mümkündür. Bu, özellikle yerel bir kuruluşun müşterilerimiz adına Pazar Araştırma Faaliyetleri yürüttüğü ve bu tür Pazar Araştırma Faaliyetleri ile ilgili olarak başka bir yerel kuruluşun yardımını talep ettiği durumla sınırlı olmamakla birlikte geçerlidir. Bu durumla ilgili olarak başka bir Human8 Group kuruluşuna hizmet sağlayan Human8 Group’un bir kuruluşu Kişisel Verilerinizle ilgili olarak (alt) işleyicisi olarak hareket eder ve Human8 Group içerisinde GDPR Madde 26 kapsamında ortak denetleyici anlaşması olan Grup İçi Anlaşma imzalanır.  

Kimle iletişime geçebilirsiniz?  

GDPR Madde 13 ve 14 uyarınca bu Bildiri müşterilerimiz (Pazar Araştırması Faaliyetleri gerçekleştirirken) ve Human8 Group (İş Faaliyetleri gerçekleştirirken) şirketi adına Human8 tarafından Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi sağlamaktadır.  

Bu Bildiri veya bununla ilgili bilgilerinizin işlenmesi hakkında herhangi bir yorumunuz veya sorunuz olması durumunda aşağıda 8.2 bölümünde verilen bilgiler aracılığıyla Human8 DPO’a ulaşabilir veya buraya tıklayabilirsiniz. 

Özellikle Pazar Araştırması Faaliyetleri kapsamında bu Bildiri ile müşterilerimizin adına ve müşterilerimize sağladığımız hizmetin bir parçası olarak bu bilgiyi sağlıyoruz. Ancak Human8 bir işleyici olarak hareket etmesi durumunda bu bilgiler size gerekli bilgileri yeterince sağlamıyorsa sorumlu tutulamayız. Kişisel Verilerinizin kullanımı ile ilgili sizi bilgilendirme sorumluluğu yalnızca denetleyici olarak müşterilerimize aittir. Bu tür bilgiler bu Bildiride belirtilen Pazar Araştırması Amaçlarından sapması durumunda size ayrı olarak verilecektir.  

Denetleyici sıfatıyla müşterilerimiz adına gerçekleştirdiğimiz her Pazar Araştırması Faaliyetinin başında müşterilerimizi belirleyeceğiz ve müşterilerimizin tüm ilgili iletişim bilgilerinizi size sağlayacağız. Ancak belirli bir Pazar Araştırması faaliyetinin başlangıcında müşterimizi açıklamanın söz konusu Pazar Araştırması faaliyetinin sonuçları üzerinde önemli sonuçlar doğuracağı istisnai durumlarda müşterimizin adını faaliyetin sonunda vermeye karar verebiliriz. Bu tür durumlarda ve Kişisel Verilerinizi işlemeden önce müşterimizin adını Pazar Araştırması Faaliyeti sonunda vereceğimizi size açıkça bildireceğiz; müşterimizin ifşa olduğu noktada itiraz etmeniz, onayınızı geri çekmek istemeniz ve/veya artık katılmak istememeniz durumunda Kişisel Verilerinizin silineceğine dair gerekli güvenceleri sağlayacağız. Human8 her durumda niteliğine bakılmaksızın ve müşterilerimize sağladığımız hizmetlerin bir parçası olarak gizlilikle ilgili sorularınızı, isteklerinizi ve/veya şikâyetlerinizi müşterilerimiz adına ele almak ve yanıt vermek durumundadır.  

Bu Bildiriyi okuduktan sonra müşterilerimizin Kişisel Verilerinizi nasıl kullandıkları (bizim aracılığımızla olması dâhil) ile ilgili yine sorularınız olursa aşağıda 8.2 bölümünde verilen bilgiler aracılığıyla Human8 DPO’a ulaşabilir veya buraya tıklayabilirsiniz. Her durumda gerekli tüm bilgileri müşterilerimize ileteceğiz ve sorularınızın, isteklerinizin ve/veya şikâyetlerinizin doğru bir şekilde ele alındığından ve yanıtlandığından emin olacağız.  

Kişisel Verilerin İşlenmesi  

 (A) Pazar Araştırması Faaliyetleri: 

Human8 tarafından toplanan ve işlenen Kişisel Veriler genellikle aşağıdaki yollarla gönüllülük esasına göre ve doğrudan alınmaktadır: Müşterilerimiz adına gerçekleştirdiğimiz Pazar Araştırması Faaliyetleri kapsamında Kişisel Verilerinizi Müşterimizin veri tabanı, isim listesi tedarikçileri, panel web sitemiz veya reklamlar gibi diğer kaynaklardan temin etmemiz de mümkündür.  

Kişisel Veriler  Yasal Zemin + Amaç  Alıkoyma Süresi 
Elektronik tanımlama verileri: 

Ör: IP adresi, kullanıcı kimliği, cihazınıza atanan benzersiz tanımlayıcı, coğrafi konum, bir web sayfası içeriğinden alınan bilgiler. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: faaliyetlerimize davet, kayıt ve katılım (ör. Özel pazar, sosyal ve memnuniyet araştırması). Tarafımızca sunulan gizli materyalin kullanımının doğrulanması. Operasyonel amaçlar (web sitelerimizi, sistemlerimizi ve uygulamamızı yönetmek). 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya verilerin maksimum 2 yıl boyunca tutulmasının ardından rızanızın geri çekilmesine kadar.  
İletişim Bilgileri: 

Ör. İsim, e-posta adresi, telefon numarası veya herhangi başka ilgili iletişim bilgisi. 

Yasal zemin: açık rıza ve geçerli çıkarlar. 

Amaç: faaliyetlerimize davet, kayıt ve katılım (ör. Özel pazar, sosyal ve memnuniyet araştırması). Sizi bilgilendirmek ve sizinle iletişim kurmak için. Doğrudan pazarlama, reklamcılık ve marka farkındalığı yaratma. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya verilerin maksimum 2 yıl boyunca tutulmasının ardından rızanızın geri çekilmesine kadar. 
Kişisel kimlik bilgileri: 

Ör. Yaş, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni hal, uyruk. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: araştırma ve istatistiksel hedefler, toplu profil toplamak, profil çıkarmak. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 2 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
İletişim geçmişi:  

Ör. Alınan ve yapılan iletişim. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: sizinle iletişime geçmek ve sizi bilgilendirmek. Doğrudan pazarlama, reklamcılık ve marka farkındalığı yaratma. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 2 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Eğitim ve profesyonel geçmişinizle ilgili bilgiler. 

Ör. Özgeçmiş, eğitim, derece, sertifikalar, profesyonel beceriler ve faaliyetler,  

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: araştırma ve istatistiksel hedefler, toplu profil toplamak, profil çıkarmak.  

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 2 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Yaşam tarzı, ilgi alanları ve tercihler. 

Ör. Sosyal etkinlikler, hobiler, kişilik, toplumsal katılım, alışkanlıklar. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: araştırma ve istatistiksel hedefler, toplu profil toplamak, profil çıkarmak, yanıtlarınızı anketlere işlemek ve müşteriye sonuçları iletmek. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 2 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Kamu bilgilendirme: 

Ör. Herkese açık bilgiler, sosyal ağlardaki bilgiler. 

Yasal zemin: meşru menfaat 

Amaç: araştırma ve istatistiksel hedefler, toplu profil toplamak, profil çıkarmak, yanıtlarınızı anketlere işlemek ve müşteriye sonuçları iletmek. 

Bir itiraz belgelenene kadar 18 ay.  
Finansal bilgiler: 

Ör. Banka bilgileri, (şube tanımlayıcılar, şube kodu, IBAN, BIC, hesap numarası. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: cari fiyatı size göndermek için. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 7 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Fotoğraflar, görüntüler veya ses kayıtları. 

Ör. Toplulukta materyal paylaşarak veya fotoğraf yükleyerek video kayıtlarına katılırken. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: araştırma ve istatistiksel hedefler, yanıtlarınızı anketlere işlemek ve müşteriye sonuçları iletmek. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 2 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Kişisel Verilerin özel kategorileri: 

Ör. Irk ve köken, siyasal fikirler, dini veya felsefi inanışlar, ticari birlik üyeliği, fiziksel veya ruhsal sağlık, genetik veri, biyometrik veri, cinsel hayat veya cinsel yönelim ile ilgili bilgiler. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: araştırma ve istatistiksel hedefler, toplu profil toplamak, profil çıkarmak, yanıtlarınızı anketlere işlemek ve müşteriye sonuçları iletmek. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 2 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Benzersiz Kimlikler: 

Ör. Anketlerde veya panellerde topladığımız bilgiler, katılımcıların benzersiz kimlik numarası. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: araştırma ve istatistik amaçları için. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 2 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Çocukların Kişisel Verileri: 

Ör. Yürürlükteki mevzuata bağlı olarak 16 yaşında veya daha küçük yaştaki çocuklara izin veririz. 

Yasal zemin: çocuğun açık rızası ve çocuğun ebeveyn sorumluluğunu üstelenen kişinin açık rızası. 

Amaç: araştırma ve istatistiksel hedefler, toplu profil toplamak, profil çıkarmak, yanıtlarınızı anketlere işlemek ve müşteriye sonuçları iletmek. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 2 yıl boyunca tutulmasının ardından. 

(B) İş Faaliyetleri 

İş faaliyetleri gerçekleştirip Kişisel Veriler elde etmemiz durumunda bu bilgileri aşağıdaki gibi işler ve açıklarız: 

Kişisel Veriler  Yasal Zemin + Amaç  Alıkoyma Süresi 
İletişim Bilgileri: 

Ör. İsim, e-posta adresi, telefon numarası veya herhangi başka ilgili iletişim bilgisi. 

Yasal zemin: açık rica ve geçerli çıkarlar. 

Amaç: Sizi bilgilendirmek ve sizinle iletişim kurmak için. Doğrudan pazarlama, reklamcılık ve marka farkındalığı yaratmak, müşteri ilişkileri yönetimi, web sitelerimize giriş yapmak. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 3 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Kişisel kimlik bilgileri: 

Ör. Yaş, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni hal, uyruk. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: iş başvuruları, araştırma ve istatistiksel hedefler, toplu profil toplamak, profil çıkarmak, yanıtlarınızı anketlere işlemek ve müşteriye sonuçları iletmek. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 3 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
İletişim geçmişi:  

Ör. Alınan ve yapılan iletişim. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: sizinle iletişime geçmek ve sizi bilgilendirmek. Doğrudan pazarlama, reklamcılık ve marka farkındalığı yaratmak. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 3 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Eğitim ve profesyonel geçmişinizle ilgili bilgiler. 

Ör. Özgeçmiş, eğitim, derece, sertifikalar, profesyonel beceriler ve faaliyetler. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: iş başvuruları, araştırma ve istatistiksel hedefler, toplu profil toplamak, profil çıkarmak, yanıtlarınızı anketlere işlemek ve müşteriye sonuçları iletmek. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 3 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Kamusal bilgi. 

Ör. Herkese açık bilgiler, sosyal ağlardaki bilgiler. 

 

Yasal zemin: meşru menfaat 

Amaç: iş başvuruları. 

Bir itiraz belgelenene kadar 18 ay. 
Finansal bilgiler: 

Ör. Banka bilgileri, (şube tanımlayıcılar, şube kodu, IBAN, BIC, hesap numarası. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: muhasebe, faturalandırma, müşteri ilişkileri yönetimi. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 7 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Kişisel Verilerin özel kategorileri: 

Ör. Irk ve köken, siyasal fikirler, dini veya felsefi inanışlar, ticari birlik üyeliği, fiziksel veya ruhsal sağlık, genetik veri, biyometrik veri, cinsel hayat veya cinsel yönelim ile ilgili bilgiler. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: araştırma ve istatistiksel hedefler, toplu profil toplamak, profil çıkarmak, yanıtlarınızı anketlere işlemek ve müşteriye sonuçları iletmek. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 3 yıl boyunca tutulmasının ardından. 
Benzersiz Kimlikler: 

Ör. Anketlerde veya panellerde topladığımız bilgiler, katılımcıların kendilerine ait kimlik numarası. 

Yasal zemin: açık rıza. 

Amaç: araştırma ve istatistik amaçları için. 

Müşterimizle yaptığınız anlaşmanın süresi veya rızanızın geri çekilmesine kadar ve verilerin maksimum 3 yıl boyunca tutulmasının ardından. 

(C) Ek bilgiler 

Diğer kaynaklardan Kişisel Verilerinizi elde etmemiz durumunda sizinle ilk iletişime geçtiğimizde (ör. Pazar Araştırması Faaliyetine katılmak için sizi davet ettiğimizde) ve dikkatinizi bu Bildiriye çekerek Kişisel Verilerinizi elimizde bulundurduğumuz, Kişisel Bilgilerinizi nereden aldığımız ve kamuya açık kaynaklardan alınıp alınmadığı, Kişisel Verilerinizi hangi özel sebeplerle saklamayı ve işlemeyi düşündüğümüz ile ilgili sizi bilgilendireceğiz.  

Sizinle iletişim kurduktan sonra Kişisel Verilerinizin veri tabanımızdan kaldırılmasını isterseniz makul şekilde uygulanabilir olur olmaz sizi veri tabanımızdan çıkaracağız. Buna ek olarak bu isteğinizi Kişisel bilgilerinizin herhangi başka kaynağı ve/veya alıcılarına ileteceğiz ve onlardan aynısını yapmalarını isteyeceğiz.  

Human8 size aksi şekilde bilgi vermedikçe ve bunu yapmak için yasal zeminimiz olması şartıyla Kişisel Verilerinizi yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için kullanacaktır. Kişisel Verilerinizi size iletilen amaçlar dışında kullanmamız gerekirse size önceden haber vereceğiz. Örneğin, önceden açık onayınız alınmadıkça Kişisel Verilerinizi reklam amaçları için kullanmayacağız. 

Human8, Kişisel Verilerinizin işlenmesi için sizin rızanıza ihtiyaç duyması hâlinde müşterimizin veya müşterimiz adına sizin uygun şekilde bilgilendirilmiş, özel, aktif ve kesin rızanızı aldığımızdan emin olacağız. Bu onayınızı istediğiniz zaman geri alabileceğinizi unutmayın. Bunu nasıl yapabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için “Haklarınız” ile ilgili bölüme bakın veya buraya tıklayın. 

Human8’in yasal zemin olarak meşru menfaatimize ihtiyaç duyması hâlinde Kişisel Verilerinizin bu şekilde işlenmesinin kullanımımızı uygun şekilde en aza indirerek ve yetkisiz kullanımı önlemek için yeterli erişim ve güvenlik önlemleri alarak gizliliğiniz üzerindeki etkisini/etkilerini azaltacağız.  

Amacın profil çıkarma olması durumunda veri sahibini önemli ölçüde etkileyen yasal etkiler olması amaçlanmamıştır. Bu amacın sonuçları ticari amaçlar için bireyleri genel bir yolla sınıflandırmaktır. 

Talep edilen Pazar Araştırması Faaliyetlerini gerçekleştirirken müşterilerimiz adına işlediğimiz Kişisel Veriler ile ilgili tüm alıkoyma sürelerinin müşterilerimiz tarafından belirlendiğini unutmayın. Human8 bu tür Kişisel Verileri yalnızca müşterilerimizle yaptığımız veri işleme sözleşmesinin süresi boyunca saklayabilir, bundan sonra müşterilerimizin tercihine göre tüm Kişisel Verileri iade etmemiz veya silmemiz gerekir. Varsayılan olarak, kişisel verileri iş tamamlandıktan 2 yıl sonra, finansal veriler/işlem amaçları için 7 yıl sonra sileriz.  

Kişisel Verilerinizi güvenceye almak için hangi önlemleri alıyoruz?  

Human8 işlediğimiz tüm Kişisel Verilerin (ör. İş Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken veya Pazar Araştırması Faaliyetlerimizle bağlantılı olarak) güvenliğini ciddiye almaktadır. Bu nedenle Kişisel Verilerin işlenmesini güvenceye almak için gerekli teknik ve kurumsal önlemleri uygularız. Bu koruma tedbirleri Kişisel Verilerin hassasiyeti, biçimi, konumu, miktarı, dağıtımı ve depolanma durumuna bağlı olarak değişecek ve Kişisel Verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlayan önlemleri içerecektir. Bu koruma tedbirleri duruma göre haberleşmelerin SSL gibi yöntemlerle şifrelenmesi, depolama sırasında bilgilerin şifrelenmesi, güvenlik duvarları, erişim denetimleri, görevler ayrılığı ve benzer güvenlik protokollerinden oluşmaktadır. Kişisel Verilere erişimi sadece çalışanlarımızla ve yasal veya ticari amaçlarla bu bilgilere ulaşması gereken üçüncü taraflarla sınırlı tutarız. 

InSites Compages NV (InSites NV bağlı kuruluşu aracılığıyla), Bilgi Güvenliği Yönetimi için ISO 21001 sertifikasına sahiptir (sertifika numarası IS 71404) ve bu yüzden AB’nin içinde veya dışında olması fark etmeksizin tüm yetki alanlarında eşdeğer olan uygun teknik ve örgütsel önlemleri gösterebilir. Merkezi olarak InSites Compages NV tarafından organize edilen ve yönetilen aynı teknik ve örgütsel önemler Human8 Group’un diğer kuruluşlarında da uygulanmaktadır. Human8 Group’un her bir kuruluşu bu teknik ve örgütsel önlemlere her zaman uyacağını garanti eden sözleşmeler yapmıştır. 

Human8’in talimatı üzerine Kişisel Verilerinize erişecek olan tüm çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve üçüncü taraflar gizlilik yükümlülüğüne tabi olacaktır; sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmek için bu tür erişime ihtiyaç duyan kişilere erişimi sınırlamak için güvenlik önlemleri ve erişim kontrolleri kullanırız. 

Kişisel Verilerin Transferi 

Kişisel Verilerinizi ancak hukuken böyle bir yetkimiz varsa ve yukarıda açıklanan durumlarla ilgili amaçları gerçekleştirmek için gerekli ise başkaları ile paylaşacağız. Kişisel Verileri başkalarına açıkladığımızda söz konusu Kişisel Verileri korumak ve kendi veri koruma, gizlilik ve güvenlik standartlarımıza uymak için sözleşme düzenlemelerini ve güvenlik mekanizmalarını devreye sokarız.  

Kişisel Veriler aşağıdaki taraflara aktarılabilir:  

 • müşterilerimize  

Müşterilerimiz adına Pazar Araştırması Faaliyetleri gerçekleştirerek katılımcı olarak sizin hakkınızdaki bilgileri edinir ve işleriz. Çevrim içi anketler, oylamalar veya tartışmalara katılırsanız veya toplulukta materyal paylaşırsanız ekran adınız ve paylaştığınız bilgileri bize, topluluktaki diğer katılımcılara ve müşterilerimize görünür olacaktır. Topluluktaki bir ankete, oylamaya veya tartışmaya yaptığınız herhangi bir paylaşım prensip olarak yalnızca ekran adınızla ilişkilendirilecektir. Kendiniz kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler paylaşırsanız isteğimize bağlı olarak sizin güvenliğiniz için bu bilgiyi kaldırabiliriz. Gerçek adınıza benzemeyen bir ekran adı seçmenizi öneririz.  

Bu bilgileri müşterilerimizin adına işler ve bu bilgileri ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize sunabilmemiz için müşterilerimizle paylaşırız. Bu bağlamda sizinle ilgili elimizde bulundurduğumuz fotoğrafları, görüntü kayıtlarını, ses kayıtlarını veya tam veri setlerini (ör. tekliflerinin özel bileşenleri hakkında onları bilgilendirmeye yardımcı olacak anket sorularına verilen cevaplar) paylaşmamız mümkündür. Ancak bunu yapmadan önce böyle bir transfer için mutlaka açık onayınız alınacaktır.  

Müşterimiz bizim tarafımızdan müşterilerimiz adına yürütülen Pazar Araştırması Faaliyetinden elde edilen verilerle sizin hakkınızda sahip oldukları diğer verileri birleştirebilir. Bu Bildirim müşterimizin kişisel verilerinizin belirli kullanımlarını açıklamaz; bu, yukarıda belirtilen Pazar Araştırması Amaçlarından sapması durumunda size ayrıca sağlanacak olan bilgilerdir. Ancak yanıtlarınızın bu şekilde kullanılmasından memnun değilseniz davet edildiğiniz ve bu Bildirimi ve ilgili kullanım hüküm ve koşullarını kabul etmeniz gereken Pazar Araştırması Faaliyetlerinden birine katılmayı kabul etmeden önce bizi bilgilendirmelisiniz. Sonra verilerinizin kullanımın kısıtlanıp kısıtlanamayacağını veya öyle bir durumda belirli Pazar Araştırması Faaliyetinde yer almanın mümkün olup olmadığını müşteriyle belirleyeceğiz.  

Ürün ve hizmetlerimizi bir müşteriye sunma amacıyla bağlantılı olarak topladığımız Kişisel Verileri başka bir müşteri ile paylaşmayacağız. Ayrıca bu bilgileri diğer üçüncü taraflara satmayacağız, kiralamayacağız veya vermeyeceğiz ve bu bilgilerle kendi veri tabanlarımızı zenginleştirmeyeceğiz veya üçüncü bir tarafın bunu yapmasına izin vermeyeceğiz. 

 • Human8 Group içinde 

Kişisel Verilerinizi, Pazar Araştırması Faaliyetlerimizi ve/veya İş Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek ve yukarıda belirtildiği şekilde Kişisel Verilerinizin toplanma nedenleri için gerekli olduğunda küresel şirket ağımız içerisinde paylaşabiliriz. İştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimizin detayları için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerine bakın veya buraya tıklayın 

 • Hizmet Tedarikçilerimize  

Gerektiğinde hizmetlerimizi sunarken bizi desteklemeleri ve dâhili BT sistemlerimizi veya (dâhili) iş süreçlerimizi sağlama, yürütme ve yönetmede yardımcı olmaları içinüçüncü taraflarıkullanır ve bazı görevleri bizim adımıza yerine getirmelerini isteriz. Bilgi teknolojisi, bulut tabanlı yazılımlar, web sitesi barındırma ve yönetimi, veri analizi, işe alma yazılımı, veri yedekleme, güvenlik ve depolama hizmetleri tedarikçilerinin hizmetlerini kullanırız. Şu bağlantı aracılığıyla alt işleyicilerimizin bir listesine ulaşabilirsiniz: 

Bu Kişisel Verileri söz konusu amaç için gerekli olduğu ölçüde sadece bu hizmet tedarikçilerine ifşa edeceğiz veya erişimlerine açacağız. Bu veriler hizmet tedarikçileri tarafından özellikle kendi amaçları veya üçüncü taraf amaçları olmak üzere başka amaçlarla kullanılamaz. Buna ek olarak hizmet tedarikçilerimiz “Veri Koruma Anlaşması” kapsamında kişisel verilerinizin gizliliğini hukuken korumakla yükümlüdür. 

Teşvik sistemimize katıldığınızda Kişisel Verilerinizi (ör. ad, e-posta adresi, …) teşvik işlemlerini yürütmede bize yardımcı olan üçüncü taraflarla paylaşmak zorunda kalabiliriz.
 

 • emniyet yetkililerine veya diğer resmi ve düzenleyici kurumlara ya da geçerli kanun veya yönetmelik uyarınca diğer üçüncü taraflara:  

Tüm uygun bilgileri, geçerli kanun ve yönetmeliğe uyup uymadığımızı kontrol etmek, isnat edilen bir suçu soruşturmak, yasal hakları tesis etmek, uygulamak veya savunmak gibi amaçlarla emniyet yetkililerine veya Kişisel Verileri alma yetkisi bulunan diğer üçüncü taraflara ifşa etme hakkımızı saklı tutarız. Kişisel Verilere yönelik talepleri ancak bu talebin uygun ve gerekli olması ve geçerli kanun ve yönetmelik uyarınca böyle bir yetkimizin olması şartıyla yerine getireceğiz. 

 • Avrupa Ekonomik Alanı’nın (“AEA”) içi ve dışı 

AEA içinde ve dışında kurulmuş kuruluşlara sahip küresel bir şirketler ağıyız ve işimizi yürütmemize yardımcı olması için AEA dışındaki üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını kullanabiliriz. Sonuç olarak Kişisel Verileriniz AEA dışına da aktarılabilir. GDPR düzenlemesi bazı durumlarda Human8’in Kişisel Verileri söz konusu üçüncü ülkelere aktarmasına izin vermektedir.  

Human8, uluslararası araştırma projeleri bağlamında sizi hem ulusal hem de uluslararası müşterilerin veya iş ortaklarının araştırma projelerine katılmaya davet edebilir ve bu durumda da AEA dışına veri aktarımı söz konusu olabilir.  

Her hâlükârda tüm Kişisel Verilerin yeterli güvenlik seviyelerine uygun olarak işlenmesini ve Kişisel Verilerin AEA dışına tüm aktarımlarının geçerli veri koruma mevzuatına uygun olarak gerçekleşmesini ve uygun koruma seviyesinin temin edilmesini sağlamak için önlemler aldık. Bu veri aktarımlarını düzenlemek için standart sözleşme maddeleri, kişilerin onayı veya geçerli yasal şartların izin verdiği diğer yasal dayanaklar gibi yasal koruma tedbirlerini uygulayacağız. Her transferi değerlendiririz ve gerekiyorsa üçüncü taraf ile bir SCC imzalarız. Grup içinde bir grup içi anlaşma imzaladık.  

Haklarınız  

GDPR size Kişisel Verilerinizle ilgili bazı haklar vermektedir. Bu haklar aşağıda açıklanmıştır. Aşağıdaki haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. İletişim bilgilerimizi aşağıda bulabilir veya buraya tıklayabilirsiniz 

Bu hakların kullanılmasında bazı istisnalar söz konusudur, yani bu haklarınızı her türlü durumda kullanmaz mümkün olmayabilir:  

 • Erişim ve kopyalama hakkı: Elimizde bulunan Kişisel Verilerinize erişim sağlama hakkınız vardır.  
 • Değişiklik yapma veya düzeltme hakkı: Yanlış olan Kişisel Verileri düzeltmemizi isteyebilirsiniz.  
 • Silme hakkı (“Unutulma hakkı”): Belirli durumlarda Kişisel Verilerinizi silmemizi isteyebilirsiniz. Bu durumda bizim adımıza Kişisel Verileri işleyen veri işlemcilere Kişisel Verilerinizin bağlantılarını, kopyalarını veya versiyonlarını silmemizi talep ettiğinizi bildirmek için makul adımları atacağız. 
 • Kısıtlama hakkı (‘işlemi kısıtlama’): Belirli Kişisel Verilerin erişim kısıtlı olarak işaretlenmesini talep edebilir ve ayrıca başka bazı durumlarda işlenmesini kısıtlayabilirsiniz. 
 • Taşınabilirlik hakkı: GDPR kapsamında izin verilmiş olması şartıyla Kişisel Verilerinizin elektronik yöntemlerle bir üçüncü tarafa aktarılmasını talep edebilirsiniz.  
 • Şikâyet hakkı: Kişisel Verilerinizin Human8 tarafından işlenmesi hakkında bir şikâyetiniz varsa bu şikâyetinizi çözmek için elimizden geleni yapacağız. Ek olarak baş denetleme kurulumuza ve/veya yerel denetleme kurulunuza işleme sürecimiz hakkında şikâyette bulunma hakkınız vardır. İlgili iletişim detaylarını aşağıda bulabilir veya buraya tıklayabilirsiniz.  

Buna ek olarak belirli durumlarda aşağıdaki haklarınız vardır: 

 • Rızayı geri çekme hakkı: İşlemenin sizin rızanıza bağlı olduğu yerlerde rızanızı istediğiniz zaman çekme hakkınız vardır. Tüm haber bültenlerimizde e-postanın alt bilgi kısmında abonelikten çık butonu vardır. Lütfen rızanızın geri çekilmesinin, geri çekmenizden önce Kişisel Verilerinizin işlenmesinin yasallığını etkilemediğini unutmayın.  
 • İtiraz hakkı: Bu işlemeyi üstlenme nedenlerimiz kişinin gizlilik haklarına verilen zarardan daha ağır basmadığı sürece Human8’in “meşru menfaat” yasal zeminine dayanarak Kişisel Verileri işlemesine karşı çıkma ve herhangi bir zamanda doğrudan pazarlamaya (bu tür amaçlar için profil çıkarma dâhil) karşı çıkma hakkınız vardır. 

Haklarınızı kullanmak prensipte ücretsizdir. Talebiniz asılsız veya anlamsız görünüyorsa kendi idari masraflarımızı karşılamak amacıyla sizden makul bir ücret talep edebiliriz. Ancak bu durumlarda yalnızca talebinizi reddetmeyi seçebiliriz. Bunun sebepleri tarafınıza daha sonra bildirilir.  

Her durumda sizi her zaman dört hafta (basit talepler için) veya 3 ay (karmaşık veya çoklu talepler için) içinde talebinize verilen yanıtla bilgilendireceğiz. 

Bu Bildirimde yapılacak güncellemeler  

Human8 belirli zamanlarda bu Bildirimi gözden geçirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Son güncellemenin tarihi bu Bildirimin en üst kısmında bulunabilir ve en güncel sürüm her zaman Web sitelerimizde erişilebilir olacaktır. Dolayısıyla en güncel politikalarımız ve uygulamalarımızı öğrenebilmek için Web Sitelerimizi periyodik olarak gözden geçirmelisiniz.  

Web Sitelerimizdeki Çerezler 

Kullanıcılarımıza daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için tanımlama bilgileri ve web işaretçileri veya pikseller gibi diğer çevrim içi tanımlama teknolojilerini kullanırız. Bağlantıya bakın. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

İlgili İletişim Detayları 

Human8 kuruluşları  

Human8 Group’un her bir kuruluşuyla aşağıdaki iletişim detayları ile irtibata geçilebilir. Ancak bu Gizlilik Bildiriminin veya Kişisel Verilerinizin Human8 tarafından işlenmesi hakkında yorumlarınız veya sorularınız varsa Human8 Group adına hareket eden Human8 DPO ile irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.  

  Human8 kuruluşu  Şirket merkezi  Şirket sicil numarası 
AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) menşeli kuruluşlar  Human8 Europe Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belçika  

BE0708.926.379 
InSites Compages NV  Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belçika  

BE0837.297.070 
InSites NV  Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belçika  

BE0465.109.357 
InSites DE GMBH  Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Almanya 

DE314171417 
Eyeka SA  79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Fransa 

488 120 916 R.C.S.  
InSites Consulting BV  Watermanweg 40-423067 GG Roterdam Hollanda  NL822.105.469.B01 
ISC Research SRL  2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Romanya 

RO28395601 
AEA menşeli olmayan kuruluşlar  InSites Consultants Ltd  27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT Londra 

İngiltere 

GB994.9938.26 
Direction First Pty Limited   Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Avustralya 

ACN 078 348 320 
Columinate Pty Ltd  Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Güney Afrika 

2008/020648/07 
InSites Marketing Consulting Inc  30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

Amerika Birleşik Devletleri  

61-1661807 
Join the Dots (Holdings) Ltd  The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

İngiltere 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd  The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

İngiltere  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc  Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

Amerika Birleşik Devletleri  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd   110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapur 

201539019N 

 

  ABN Impact Holdings Ltd.  31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

2046166 
  ABN Impact HK Ltd.  31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

1773173 
  ABN Research HK Ltd.  Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 
  InSites Consulting (China) Ltd.  Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Şanghay 

91310115301794430F 
  ABN Impact Pte. Ltd  71 Robinson Road, #14-01 

Singapur 068895 

201324090K 
  ABN Impact Korea Ltd;   27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seul 

Kore 

393-81-00482 
  P.T. ABN Impact Indonesia  Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 
  Asia Business Network (Thailand) Ltd.  1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 
  ABN Impact (Philippines) Inc.   Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 
  AGMR Co Ltd.  4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Tayvan, R.O.C. 10483 

42850664 

Human8 DPO ve temsilci  

Genelde veri koruma ile ilgili konulardan sorumlu birkaç kişi tarafından dâhili olarak desteklenen bir veri koruma görevlisi atadık. Ayrıca bu konuda harici hukuk danışmanlarından da yararlanırız. Gizlilikle ilgili sorularınız, veri sahibi talepleri ve/veya şikâyetleri Human8 DPO’ya iletilebilir: 

 • E-posta: dpo@wearehuman8.com
 • Telefon: +32 (0)9 2691500 
 • Normal posta: Alıcı: Human8 DPO  

                                    Evergemsesteenweg 195 

                                    9032 Wondelgem  

                                    Belçika 

Human8 DPO herhangi bir şüpheye yer vermemek için Human8 Group adına hareket eder. Human8’in müşterilerimizle işleyici veya ortak denetleyici olarak hareket ettiği durumlarda müşterilerimiz adına Pazar Araştırması Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ve müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin bir parçası olarak Human8 DPO tek irtibat noktası olarak atanır. Tercihinize göre soru, istek ve/veya şikâyetlerinizi bu tür istekler ve şikâyetleri müşterilerimiz adına ele almakla görevli Human8 DPO’ya veya doğrudan müşterilerimize iletebilirsiniz.  

GDPR Madde 27 uyarınca InSites Compages NV’yi Human8 Group’un AEA dışında kurulmuş olan kuruluşlarının temsilcisi olarak belirledik. InSites Compages NV ve özellikle Human8 Group adına hareket eden Human8 DPO veri sahibi olarak siz ile Pazar Araştırması Faaliyetleri ve/veya İş Faaliyetleri yürütürken Kişisel Verilerinizi işleyebilecek AEA dışındaki Human8 Group kuruluşları arasında aracı görevi görecektir.  

Denetleme kurulu irtibat bilgileri  

GDPR Madde 56 uyarınca Human8 Group ana kuruluşunun Belçika’da bulunduğunu göz önünde bulundurarak Belçika veri koruma kurulunu Baş Denetleme Kurulumuz olarak atadık. Baş Denetleme Kurulu, sınırlar arası veri işleme faaliyetlerimizi ele almada baş sorumlu olacaktır. Bu nedenle Human8 tarafından Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir şikâyetinizi bu makama iletmenizi tavsiye ederiz. Yukarıdakine bakılmaksızın yerel veri koruma kurulunuza bizim veri işlememiz konusunda şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.  

Diğer yerel veri koruma kurullarının irtibat detayları (burada sağlanmamıştır) için şu adrese bakabilirsiniz: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

 

Ülke   İletişim bilgileri 
Belçika 

 

(Baş Denetleme Kurulu)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Tel.: +32 2 274 48 00 

Faks: +32 2 274 48 35 

E-posta:contact@apd-gba.be
Web sayfası:  

Fransa  Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel.: +33 1 53 73 22 22 

Faks: +33 1 53 73 22 00 

E-posta: / 

Web sayfası: http://www.cnil.fr/ 

Almanya  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0
Faks: +49 228 997799 5550
E-posta: poststelle@bfdi.bund.de
Web sayfası: http://www.bfdi.bund.de/ 
Romanya  Kişisel Verilerin İşlenmesi için Ulusal Denetleme Kurulu 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BÜKREŞ 

Tel.: +40 31 805 9211 

Faks: +40 31 805 9602 

E-posta: anspdcp@dataprotection.ro
Web sayfası: http://www.dataprotection.ro/ 

Hollanda   Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel.: +31 70 888 8500
Faks: +31 70 888 8501
E-posta: / Web sayfası: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
Avustralya   Avustralya Bilgi Komisyonu Ofisi 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel.: 1300 363 992 (veya Avustralya dışından +61 2 9284 9749)  

Faks: +61 2 9284 9666 

E-posta: / 

Web sayfası: https://www.oaic.gov.au/ 

Güney Afrika   Bilgi Düzenleyici Kurum (Güney Afrika) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel No.: +27 (0) 10 023 5207 

Cep No.: +27 (0) 82 746 4173 

E-posta: inforeg@justice.gov.za 

Web sayfası: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

İngiltere   Bilgi Komisyonu Ofisi  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow
Cheshire SK9 5AF 

T +0303 123 1113 (veya yurt dışından aramalar için +44 1625 545745) 

F 01625 524510 

E-posta: / 

Web sayfası: www.ico.org.uk