IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

Uvod – splošne informacije 

Družba Human8 si prizadeva spoštovati veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, kot je določeno v Uredbi 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »Splošna uredba o varstvu podatkov« ali s kratico »SUVP«).  

Smo tudi član Evropske družbe za javnomnenjske in tržne raziskave (»ESOMAR«), mednarodne organizacije, ki se osredotoča na razvoj boljših metod tržnih raziskav. Poleg tega se držimo strokovnih standardov, ki jih ESOMAR določa za svoje člane. 

Ta Izjava o varovanju zasebnosti pojasnjuje, kako obdelujemo osebne podatke pri družbi Human8, ki jo sestavljajo: (i) družba InSites Compages NV, s sedežem na naslovu Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgija) in registrirana pri Crossroads Bank for Enterprises pod številko BE0837.297.070; in (ii) njena hčerinska podjetja in podružnice (glejte kontaktne podatke spodaj ali kliknite tukaj) (v nadaljevanju skupaj in posamezno »Human8«, »skupina Human8«, »naše«, »nas« ali »mi«).  

Kdo smo? 

Družba Human8 je skupina agencij za vpogled v navade potrošnikov, ki vodi spletne skupnosti in forume, v katerih vabimo potrošnike, da delijo svoje poglede na podjetja, izdelke in storitve naših strank. Našim strankam ponujamo pomožne storitve za te skupnosti, kot je analiza svetovnih potrošniških trendov. 

V družbi Human8 verjamemo v varovanje zasebnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Zavedamo se, da imate morda pomisleke glede zasebnosti in varnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in morda razkrivamo tretjim strankam z namenom, da nam omogočajo ponujati in zagotavljati naše izdelke in storitve našim strankam, in splošneje, da vodimo naše poslovanje kot skupina podjetij za tržne raziskave. V ta namen smo sestavili to Izjavo o varovanju zasebnosti (»Izjava«).  

Poudarjamo, da se ta Izjava nanaša samo na obdelovanje osebnih podatkov s strani družbe Human8, (I) ki deluje v imenu naših strank pri izvajanju naših dejavnosti tržnih raziskav kot obdelovalec podatkov; in/ali (II) deluje v našem imenu pri izvajanju naših poslovnih aktivnosti kot upravljavec podatkov. 

Družba Human8 bo celotno obdelavo osebnih podatkov izvajala v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov in to Izjavo o varovanju zasebnosti.  

Zakaj ta Izjava? 

Ta Izjava določa, kako Human8 obdeluje osebne podatke, zbrane prek:  

(I) izdelkov in storitev za tržne raziskave, ki jih ponujamo svojim strankam (npr. zbiranje informacij z anketami, forumi, skupnostmi (na primer »Square«), intervjuji ali katero koli drugo obliko orodij za tržne raziskave (v nadaljevanju »aktivnosti za tržne raziskave«); 

Nekaj primerov: 

 • sodelovanje pri eni ali več naših aktivnostih za tržne raziskave (na primer vprašalniki, forumi, ankete, javnomnenjske raziskave, skupnosti ali katero koli drugo orodje za tržne raziskave); 
 • sodelovanje v eni ali več izmed naših nagradnih iger; in 
 • vse informacije, ki nam jih aktivno posredujete v okviru takšnih aktivnosti;  
 • ko z nami stopite v stik preko naših spletnih mest, po elektronski pošti, navadni pošti, telefonu, z izmenjavo vizitk, s posredovanjem zahteve za uveljavljanje vaših pravic itd.;  
 • ko z nami sklenete ali vzdržujete pogodbeno razmerje;  
 • ko pošljete prošnjo za zaposlitev pri nas;  
 • ko se naročite na naše novice;  
 • ko pustite komentar na katerem od naših spletnih mest;  
 • ko zahtevate prenos datoteke;  
 • z uporabo nujno potrebnih piškotkov na naših spletnih mestih ali piškotkov, ki niso nujno potrebni, z vašim soglasjem. 

(II) različnih spletnih mest, ki jih uporabljamo, kot so https://www.wearehuman8.com/, https://www.futuretalkers.com/, http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (v nadaljevanju skupaj in posamezno »spletna mesta«) ter vse dejavnosti in storitve v zvezi z našim poslovanjem na splošno (npr. administrativne, tehnične, finančne ali komercialne dejavnosti in storitve) (v nadaljevanju »poslovne aktivnosti«).  

Po potrebi bomo ločeno obravnavali aktivnosti za tržne raziskave in poslovne aktivnosti.  

Ta izjava opredeljuje tudi naše prakse glede uporabe takšnih informacij, sprejem ukrepov za varovanje informacij ter možnosti in pravice, ki jih imate vi kot posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki (»vi« ali »vaš«), v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Vpleteni posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so lahko: 

(I) potrošniki/sodelujoči pri izvajanju naših aktivnosti za tržne raziskave; in/ali 

(II) vsak uporabnik naših spletnih mest, kandidatke in kandidati za zaposlitev, naročniki na naše novice, zasebne ali poslovne stranke (in posamezniki, povezani z našimi poslovnimi strankami), dobavitelji (vključno s podizvajalci in posamezniki, ki so povezani z našimi dobavitelji in podizvajalci), poslovni stiki (obstoječe in potencialne stranke in/ter posamezniki, povezani z njimi) ali drugi posamezniki, ki z nami navežejo stik pri izvajanju naših poslovnih aktivnosti.  

Kakšen je naš položaj? 

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov delujemo kot upravljavec, obdelovalec ali skupni upravljavec, razen če vam sporočimo drugače oziroma odvisno od konkretnega primera.  

To razlikovanje je pomembno, ker določa naše odgovornosti do vas kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in naše obveznosti do morebitnih drugih vpletenih akterjev, kot so naše stranke. Naša kvalifikacija določa tudi, v kolikšni meri ta Izjava velja za aktivnosti, ki jih izvajamo pri obdelavi vaših osebnih podatkov, kot je pojasnjeno v nadaljevanju. 

(I) Aktivnosti za tržne raziskave  

Kjer izvajamo aktivnosti za tržne raziskave in pridobivamo osebne podatke o vas kot udeležencu v zadevnih aktivnostih, vaše osebne podatke obdelujemo v imenu naših strank. Naše stranke vedno delujejo kot upravljavci vaših osebnih podatkov.  

Družba Human8 obdeluje vaše osebne podatke v skladu z navodili naših strank v naši glavni vlogi obdelovalca za naše stranke. V zvezi s tem naše stranke sklenejo pogodbo in sporazum o obdelavi podatkov z družbo Human8 v skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov.  

Če bi družba Human8 skupaj z našimi strankami izjemoma določila namene in/ali bistvena sredstva za obdelavo vaših osebnih podatkov med izvajanjem zahtevanih aktivnosti za tržne raziskave, bomo skupaj z našimi strankami veljali za skupnega upravljavca vaših osebnih podatkov. V tem primeru bomo z našimi strankami sklenili tako imenovani dogovor o skupnem upravljavcu v skladu s členom 26 Splošne uredbe o varstvu podatkov.  

 (viii) Informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu s členoma 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov oba upravljavca skupaj posredujeta posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, prek politik zasebnosti, objavljenih na njunih uradnih spletnih mestih, in zlasti s to Izjavo.  

(II) Poslovne aktivnosti  

Kjer opravljamo svoje poslovne aktivnosti in pridobimo osebne podatke od vas kot obiskovalca naših spletnih mest, kandidata, naročnika na naše novice, stranke, dobavitelja, poslovnega stika ali kot druge osebe, ki stopi v stik z nami, vaše osebne podatke obdelujemo v imenu skupine Human8. Subjekt skupine Human8, ki mu prvotno razkrijete svoje osebne podatke, deluje kot (začetni) upravljavec vaših osebnih podatkov.  

Vendar pa se na splošno večina naših upravnih, tehničnih, finančnih, komercialnih in/ali pravnih dejavnosti obdelave in storitev izvaja centralno, na ravni naše končne matične družbe (InSites Compages NV) prek tako imenovanih centraliziranih enot. V tem primeru družba InSites Compages NV ter njena hčerinska podjetja in podružnice delujejo kot skupni upravljavec vaših osebnih podatkov, v skupini Human8 pa je sklenjen interni sporazum, katerega del je dogovor o skupnem upravljanju v skladu s členom 26 Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

 (viii) Informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu s členoma 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov oba upravljavca skupaj posredujeta posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s to Izjavo.   

Poleg tega obstaja možnost, da subjekt skupine Human8 prejme storitve neposredno ali posredno od enega ali več drugih subjektov skupine Human8 (razen končne matične družbe) prek tako imenovanih enot projektnih storitev ali enot storitev za stranke. To še posebej velja, vendar ni nujno omejeno na primer, ko lokalni subjekt izvaja aktivnosti za tržne raziskave v imenu naših strank in zahteva pomoč drugega lokalnega subjekta v zvezi s temi aktivnostmi za tržne raziskave. Subjekt skupine Human8, ki zagotavlja svoje storitve drugemu subjektu skupine Human8, v tem primeru deluje kot (pod)obdelovalec vaših osebnih podatkov in znotraj skupine Human8 je sklenjen interni sporazum, ki vsebuje dogovor o obdelavi podatkov v skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov.  

Na koga se lahko obrnem?  

V skladu s členoma 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov vam ta Izjava zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja družba Human8 v imenu naših strank (pri izvajanju aktivnosti za tržne raziskave) in v imenu skupine Human8 (pri opravljanju poslovnih aktivnosti).  

Če imate kakršne koli pripombe ali vprašanja v zvezi s to Izjavo ali z njo povezano obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe Human8 prek kontaktnih podatkov, navedenih spodaj v razdelku 8.2, ali kliknite tukaj. 

Zlasti v zvezi z našimi dejavnostmi tržnih raziskav zagotavljamo informacije v skladu s to Izjavo v imenu naših strank in kot del naših storitev našim strankam. Kadar pa družba Human8 deluje kot obdelovalec, ne moremo biti odgovorni, če vam te informacije ne bi zagotavljale dovolj potrebnih informacij. Naše stranke kot upravljavci so še naprej posamično odgovorne, da vas obvestijo o svojo konkretno uporabo vaših osebnih podatkov. Takšne informacije vam bodo posredovane ločeno, če bi to odstopalo od namenov tržnih raziskav, kot je določeno v nadaljevanju.  

Naše stranke, ki delujejo v vlogi upravljavca, bomo opredelili na začetku vsake aktivnosti za tržne raziskave, ki jo izvajamo v imenu naših strank, in vam posredovali vse ustrezne kontaktne podatke naših strank. Izjemoma pa se lahko odločimo, da stranko imenujemo na koncu aktivnosti za tržne raziskave, kadar bi identifikacija stranke na začetku take dejavnosti lahko pomembno vplivala na rezultate zadevne aktivnosti. V takem primeru vam bomo pred obdelavo vaših osebnih podatkov pojasnili, da bo naša stranka imenovana na koncu aktivnosti za tržne raziskave, in podali potrebna zagotovila, da bodo vaši osebni podatki izbrisani, če boste ob razkritju naše stranke želeli podati ugovor, umakniti svoje soglasje in/ali prekiniti sodelovanje. Družba Human8 je v vsakem primeru ne glede na svojo usposobljenost in v okviru svojih storitev za stranke pooblaščena, da v imenu svojih strank obravnava ali odgovori na vsa vaša vprašanja, zahteve in/ali pritožbe v zvezi z zasebnostjo.  

Če imate po branju te Izjave še vedno vprašanja o tem, kako naše stranke uporabljajo vaše osebne podatke (tudi prek nas), se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe Human8 prek kontaktnih podatkov, navedenih spodaj v razdelku 8.2, ali kliknite tukaj. Našim strankam bomo v vsakem primeru posredovali vse potrebne informacije in poskrbeli, da bodo vaša vprašanja, zahteve in/ali pritožbe pravilno obravnavani in da bo nanje ustrezno odgovorjeno.

Obdelava osebnih podatkov  

(A) Aktivnosti za tržne raziskave 

Osebne podatke, ki jih zbira in obdeluje družba Human8, običajno od vas prejmemo prostovoljno in neposredno. V zvezi z aktivnostmi za tržne raziskave, ki jih izvajamo v imenu naših strank, lahko vaše osebne podatke prejmemo iz drugih virov, kot so baza podatkov naših strank, posredniki seznamov podatkov za neposredno trženje, spletne strani našega foruma ali preko oglaševanja.  

Osebni podatki  Pravna podlaga + namen  Obdobje hrambe 

Elektronski identifikacijski podatki: 

npr.: naslov internetnega protokola (IP-naslov), ID uporabnika, enolični identifikator, dodeljen vaši napravi, zemljepisna lokacija, informacije, izpeljane iz vsebine spletne strani. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: povabilo, registracija in sodelovanje v naših aktivnostih za tržne raziskave (npr. posebne tržne in socialne raziskave ter raziskave zadovoljstva). Preverjanje uporabe zaupnega gradiva, ki smo ga posredovali. Operativni nameni (upravljanje naših spletnih mest, sistemov in aplikacij). 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 2 leti. 

Kontaktni podatki: 

npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka ali kateri koli drugi ustrezni kontaktni podatki. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje in zakoniti interesi. 

Namen: povabilo, registracija in sodelovanje v naših aktivnostih za tržne raziskave (npr. posebne tržne in socialne raziskave ter raziskave zadovoljstva). Za obveščanje in stik z vami. Neposredno trženje, oglaševanje in povečanje prepoznavnosti blagovne znamke. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 2 leti. 

Osebni identifikacijski podatki: 

npr. starost, datum rojstva, kraj rojstva, spol, zakonski stan, državljanstvo. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: za raziskovalne in statistične namene, izdelavo kolektivnih profilov, oblikovanje profilov. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 2 leti. 

Zgodovina kontaktov.  

Npr. pošiljanje in prejemanje informacij. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: obveščanje in stik z vami. Neposredno trženje, oglaševanje in povečanje prepoznavnosti blagovne znamke. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 2 leti. 

Osnovne informacije o izobrazbi in poklicu. 

Npr. življenjepis, izobrazba, diploma, certifikati, poklicne veščine in dejavnosti.  

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: za raziskovalne in statistične namene, izdelavo kolektivnih profilov, oblikovanje profilov.  

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 2 leti. 

Življenjski slog, zanimanja in preference. 

Npr. družabne dejavnosti, hobiji, osebnost, sodelovanje v skupnosti, navade. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: za raziskovalne in statistične namene, izdelavo kolektivnih profilov, oblikovanje profilov, obdelavo vaših odgovorov v anketah in zagotavljanje rezultatov stranki. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 2 leti. 

Javne informacije. 

Npr. javno dostopne informacije, informacije na družbenih omrežjih. 

Pravna podlaga: zakoniti interes. 

Namen: za raziskovalne in statistične namene, izdelavo kolektivnih profilov, oblikovanje profilov, obdelavo vaših odgovorov v anketah in zagotavljanje rezultatov stranki. 

18 mesecev od vložitve morebitnega ugovora.  

Finančni podatki. 

Npr. bančni podatki (identifikatorji podružnice, oznaka banke, IBAN, BIC, številka računa). 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: pošiljanje vašega plačila. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 7 let. 

Fotografije, podobe ali zvočni posnetek. 

Npr. pri sodelovanju v videoposnetkih, objavljanju gradiv v skupnosti ali nalaganju fotografij. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: za raziskovalne in statistične namene, obdelavo vaših odgovorov v anketah in zagotavljanje rezultatov stranki. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 2 leti. 

Posebne kategorije osebnih podatkov: 

npr. informacije o rasi in poreklu, političnem mnenju, verskih ali filozofskih prepričanjih, članstvu v sindikatu, telesnem ali duševnem zdravju, genetskih podatkih, biometričnih podatkih, spolnem življenju ali spolni usmerjenosti. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: za raziskovalne in statistične namene, izdelavo kolektivnih profilov, oblikovanje profilov, obdelavo vaših odgovorov v anketah in zagotavljanje rezultatov stranki. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 2 leti. 

Enolični identifikacijski podatki: 

npr. podatki, ki jih zbiramo v vprašalnikih ali forumih, enolična identifikacijska številka udeležencev. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: za raziskovalne in statistične namene. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 2 leti. 
Osebni podatki otrok: 

npr. dovolimo sodelovanje otrok, mlajših od 16 let ali manj, odvisno od veljavne zakonodaje. 

Pravna podlaga: izrecna privolitev otroka in izrecna privolitev nosilca starševske odgovornosti za otroka. 

Namen: za raziskovalne in statistične namene, izdelavo kolektivnih profilov, oblikovanje profilov, obdelavo vaših odgovorov v anketah in zagotavljanje rezultatov stranki. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 2 leti. 

(B) Poslovne aktivnosti 

Če pri opravljanju svojih poslovnih aktivnosti pridobimo osebne podatke, te podatke obdelujemo in razkrivamo na naslednji način: 

Osebni podatki  Pravna podlaga + namen  Obdobje hrambe 

Kontaktni podatki: 

npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka ali kateri koli drugi ustrezni kontaktni podatki. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje in zakoniti interesi. 

Namen: za obveščanje in stik z vami. Neposredno trženje, oglaševanje in povečanje prepoznavnosti blagovne znamke, upravljanje odnosov s strankami, prijava v naša spletna mesta. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 3 leta. 

Osebni identifikacijski podatki: 

npr. starost, datum rojstva, kraj rojstva, spol, zakonski stan, državljanstvo. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: prijava za zaposlitev, za raziskovalne in statistične namene, izdelavo kolektivnih profilov, oblikovanje profilov, obdelavo vaših odgovorov v anketah in zagotavljanje rezultatov stranki. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 3 leta. 

Zgodovina kontaktov:  

npr. pošiljanje in prejemanje informacij. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: obveščanje in stik z vami. Neposredno trženje, oglaševanje in povečanje prepoznavnosti blagovne znamke. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 3 leta. 

Osnovne informacije o izobrazbi in poklicu. 

Npr. življenjepis, izobrazba, diploma, certifikati, poklicne veščine in dejavnosti. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: prijava za zaposlitev, za raziskovalne in statistične namene, izdelavo kolektivnih profilov, oblikovanje profilov, obdelavo vaših odgovorov v anketah in zagotavljanje rezultatov stranki. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 3 leta. 

Javne informacije. 

Npr. javno dostopne informacije, informacije na družbenih omrežjih. 

Pravna podlaga: zakoniti interes. 

Namen: prijave za zaposlitev. 

18 mesecev od vložitve morebitnega ugovora. 

Finančni podatki. 

Npr. bančni podatki (identifikatorji podružnice, oznaka banke, IBAN, BIC, številka računa). 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: računovodstvo, izdajanje računov, upravljanje odnosov s strankami. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 7 let. 

Posebne kategorije osebnih podatkov: 

Npr. informacije o rasi in poreklu, političnem mnenju, verskih ali filozofskih prepričanjih, članstvu v sindikatu, telesnem ali duševnem zdravju, genetskih podatkih, biometričnih podatkih, spolnem življenju ali spolni usmerjenosti. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: za raziskovalne in statistične namene, izdelavo kolektivnih profilov, oblikovanje profilov, obdelavo vaših odgovorov v anketah in zagotavljanje rezultatov stranki. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 3 leta. 

Enolični identifikacijski podatki: 

npr. podatki, ki jih zbiramo v vprašalnikih ali forumih, enolična identifikacijska številka udeležencev. 

Pravna podlaga: izrecno soglasje. 

Namen: za raziskovalne in statistične namene. 

V času trajanja sporazuma z našo stranko ali do preklica vašega soglasja in pozneje se bodo podatki hranili še največ 3 leta. 

(C) Dodatne informacije 

Kadar vaše osebne podatke pridobimo iz drugih virov, vas bomo ob prvem stiku z vami (npr. ko vas povabimo k sodelovanju v aktivnosti za tržne raziskave) in z opozorilom na to Izjavo obvestili o tem, da hranimo vaše osebne podatke, iz katerega vira izvirajo vaši osebni podatki ali so bili pridobljeni iz javno dostopnih virov in za katere posebne namene nameravamo hraniti in obdelovati vaše osebne podatke.  

Če smo stopili v stik z vami in želite, da se vaši osebni podatki odstranijo iz naše zbirke podatkov, vas bomo odstranili iz naše baze podatkov takoj, ko bo to razumno izvedljivo. Poleg tega bomo o takšni zahtevi obvestili vse druge vire in/ali prejemnike vaših osebnih podatkov in jih pozvali, naj storijo enako.  

Razen če vam ne bomo sporočili drugače in pod pogojem, da imamo za to pravno podlago, bo družba Human8 vaše osebne podatke uporabljala le za zgoraj navedene namene.  Če nameravamo vaše osebne podatke uporabiti za druge namene, o katerih niste bili obveščeni, vas bomo o tem vnaprej obvestili. Na primer: vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali za oglaševalske namene, razen če ste za to predhodno prostovoljno podali izrecno soglasje. 

Kjer se družba Human8 zanaša na vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov, bomo poskrbeli, da bo naša stranka ali mi v imenu naše stranke pridobili vaše ustrezno informirano, konkretno, aktivno in nedvoumno soglasje. Upoštevajte, da lahko svoje soglasje kadar koli prekličete. Za več informacij o tem, kako lahko to storite, glejte razdelek »Vaše pravice« ali kliknite tukaj. 

Kadar družba Human8 kot pravno podlago navede svoj zakoniti interes, bomo ublažili učinke, ki bi jih obdelava vaših osebnih podatkov lahko imela na vašo zasebnost, tako da bomo ustrezno zmanjšali našo uporabo in vzpostavili ustrezne zaščitne ukrepe pri dostopu do podatkov, da bi preprečili nepooblaščeno uporabo.  

Pri oblikovanju profilov kot namenu ni predvideno, da bi to imelo pravne učinke, ki bi bistveno vplivali na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Posledica tega namena je splošna kategorizacija posameznikov za namene trženja. 

Upoštevajte, da obdobja hrambe osebnih podatkov, ki jih obdelujemo v imenu naših strank, pri izvajanju zahtevanih aktivnosti za tržne raziskave, določijo naše stranke. Družba Human8 lahko takšne osebne podatke hrani le v času trajanja sporazuma o obdelavi podatkov z našimi strankami, po njegovem izteku pa moramo vse osebne podatke vrniti ali izbrisati, kot se odločijo naše stranke. Običajno osebne podatke odstranimo 2 leti po prenehanju dela ali po 7 letih v primeru finančnih podatkov/transakcij. 

Katere ukrepe sprejemamo za varovanje vaših osebnih podatkov

Pri družbi Human8 varnost vseh osebnih podatkov, ki jih obdelujemo (na primer preko poslovnih aktivnosti ali v povezavi z aktivnostmi za tržne raziskave), jemljemo resno. Zato smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varno obdelavo osebnih podatkov. Ti varnostni ukrepi se razlikujejo glede na občutljivost, obliko, lokacijo, količino, distribucijo in hrambo osebnih podatkov ter vključujejo ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenih dostopom. Po potrebi varnostni ukrepi vključujejo šifriranje komunikacije s tehnologijo SSL, šifriranje informacij med hrambo, požarne zidove, ločevanje delovnih nalog in podobne varnostne protokole. Dostop do osebnih podatkov omejujemo le na naše osebje in tretje stranke, ki potrebujejo dostop do teh informacij za zakonite in ustrezne poslovne namene. 

Družba InSites Compages NV (preko njene podružnice InSites NV) ima certifikat ISO 27001 za upravljanje informacijske varnosti (številka certifikata IS 71404) in zato lahko dokaže ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki so enakovredni v vseh jurisdikcijah, tako znotraj kot zunaj EU. Isti tehnični in organizacijski ukrepi, ki jih centralno organizira in upravlja družba InSites Compages NV, se izvajajo tudi v organizaciji drugih subjektov skupine Human8. Vsak subjekt skupine Human8 je dal pogodbena jamstva, da bo ves čas upošteval iste tehnične in organizacijske ukrepe. 

Vsi naši zaposleni, pogodbeni partnerji in vse tretje stranke, ki bodo imele dostop do vaših osebnih podatkov po navodilih družbe Human8, bodo zavezani k zaupnosti, pri čemer uporabljamo pa varnostne ukrepe in nadzor dostopa, da omejimo dostop le na posameznike, ki tak dostop potrebujejo za izvajanje in izpolnjevanje svojih odgovornosti in nalog. 

Prenos osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo delili s tretjimi osebami le, če to dovoljuje zakonodaja in če je to potrebno za doseganje namenov, povezanih z zgoraj opisanimi nameni. Kadar razkrijemo osebne podatke tretjim osebam, bomo poskrbeli za pogodbene sporazume in varnostne mehanizme, s katerimi zagotovimo varnost osebnih podatkov in skladnost z našimi lastnimi standardi glede varstva podatkov, zaupnosti in varnosti.  

Osebni podatki, ki jih hranimo, se lahko prenesejo:  

 • našim strankam  

Pri izvajanju aktivnosti za tržne raziskave v imenu naših strank pridobivamo in obdelujemo podatke o vas kot udeležencu. Če sodelujete v spletnih anketah, javnomnenjskih raziskavah ali razpravah ali objavljate gradivo v skupnosti, bodo vaše uporabniško ime in informacije, ki jih objavite, vidni samo nam, drugim udeležencem v skupnosti in našim strankam. Vse vaše objave v anketah, javnomnenjskih raziskavah ali razpravah v skupnosti bodo načeloma povezane le z vašim uporabniškim imenom. Če sami objavite kakršne koli osebne podatke, jih lahko po lastni presoji odstranimo zaradi vaše varnosti. Priporočamo, da izberete uporabniško ime, ki ne spominja na vaše pravo ime.  

Te informacije obdelujemo v imenu naših strank in deljenje teh informacij z našimi strankami je potrebno za zagotavljanje naših izdelkov in storitev našim strankam. V okviru tega je mogoče, da z drugimi delimo vaše fotografije, slikovne in zvočne posnetke ali celotne zbirke podatkov (npr. odgovore na anketna vprašanja, da jih obveščamo o določenih elementih njihove ponudbe), ki jih imamo o vas. V vsakem primeru pa bomo to storili le, če smo za takšen prenos prejeli vašo izrecno privolitev.  

Naša stranka lahko podatke, zbrane v okviru aktivnosti za tržne raziskave, ki jo izvajamo v imenu naših strank, združi z drugimi podatki, ki jih morda ima o vas. Ta Izjava ne opisuje posebnih načinov uporabe vaših osebnih podatkov s strani naše stranke. Te informacije vam bodo posredovane ločeno, če bi to odstopalo od zgoraj navedenih namenov tržne raziskave, vendar če niste zadovoljni, da se vaši odgovori uporabljajo na ta način, nas morate o tem obvestiti, preden privolite v sodelovanje v eni od aktivnosti za tržne raziskave, za katere ste povabljeni in za katere morate sprejeti to Izjavo in vse ustrezne pogoje uporabe. S stranko lahko nato ugotovimo, ali je mogoče omejiti uporabo vaših podatkov in ali je v tem primeru možno sodelovati v določeni aktivnosti za tržne raziskave.  

Osebnih podatkov, prejetih v povezavi z zagotavljanjem naših izdelkov in storitev določeni stranki, ne bomo delili z drugo stranko. Teh informacij tudi ne bomo prodali, oddali ali dali v zakup drugim ali jih uporabili za dopolnitev lastne zbirke podatkov ali to dovolili tretji stranki. 

 • znotraj skupine Human8  

Vaše osebne podatke lahko delimo znotraj svoje globalne mreže korporacij, kadar je to potrebno za izvajanje aktivnosti za tržne raziskave in/ali poslovne aktivnosti ter za namen, za katerega so bili vaši osebni podatki zbrani, kot je določeno zgoraj. Za več informacij o naših hčerinskih podjetjih in podružnicah glejte kontaktne podatke v nadaljevanju ali kliknite tukaj 

 • našim ponudnikom storitev  

Kjer je to potrebno, uporabljamo tretje stranke za podporo pri zagotavljanju naših storitev in pomoč pri vzpostavljanju, delovanju in upravljanju naših internih IT sistemov ali (internih) poslovnih procesov ter za opravljanje določenih nalog v našem imenu. Uporabljamo storitve ponudnikov informacijskih tehnologij, ponudnikov programske opreme za hrambo v oblaku, ponudnikov gostovanja in upravljanja spletnih mest ter ponudnikov storitev za analizo podatkov, programsko opremo za zaposlovanje, varnostno kopiranje podatkov, varovanje in hrambo. Seznam naših podobdelovalcev najdete na tej povezavi: 

Tem ponudnikom storitev bomo osebne podatke razkrili ali jim omogočili do njih le v obsegu, ki je potreben za posamezni namen. Teh podatkov ne smejo uporabljati za noben drug namen, predvsem pa ne za lastne namene ali za namene tretjih strank. Poleg tega so naši ponudniki storitev pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov s tako imenovanim »Sporazumom o varstvu podatkov«. 

Ko sodelujete v našem sistemu za spodbude, bomo morda morali deliti vaše osebne podatke (na primer ime, elektronski naslov itd.) s tretjimi strankami, ki nam pomagajo upravljati sistem za spodbude.

 • organom pregona ali katerim koli drugim vladnim in nadzornim organom ali drugim tretjim strankam, kot to zahtevajo veljavni zakoni in predpisi ter v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi  

Pridržujemo si pravico, da vse ustrezne podatke razkrijemo organom pregona ali drugim tretjim strankam, ki so pristojne za pridobivanje osebnih podatkov, na primer za preverjanje, ali ravnamo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, za preiskovanje suma kaznivega dejanja ter za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Zahtevam za razkritje osebnih podatkov bomo ugodili le, če je to potrebno in primerno ter če nam to dovoljujejo veljavni zakoni ali predpisi. 

 • znotraj in zunaj Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«) 

Smo globalna mreža korporacij s subjekti, ustanovljenimi znotraj in zunaj EGP, zato lahko za pomoč pri poslovanju uporabljamo storitve tretjih strank s sedežem zunaj EGP. Zaradi tega se lahko vaši osebni podatki prenesejo zunaj meja EGP. Splošna uredba o varstvu podatkov v določenih pogojih dovoljuje družbi Human8 prenos osebnih podatkov v takšne tretje države.  

V okviru mednarodnih raziskovalnih projektov vas lahko družba Human8 povabi tudi k sodelovanju v raziskovalnih projektih za nacionalne in mednarodne poslovne stranke ali partnerje, kar lahko prav tako vključuje prenos podatkov zunaj EGP.  

V vsakem primeru smo poskrbeli, da se pri obdelavi osebnih podatkov zagotavljajo ustrezne ravni varnosti in da vsi prenosi osebnih podatkov zunaj EGP potekajo v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov ter da se za prenos uporablja ustrezna raven varstva. Poskrbeli bomo za ustrezne zaščitne pravne ukrepe za urejanje takšnega prenosa, na primer standardna pogodbena določila, privolitev posameznikov ali druge pravne podlage, ki jih dovoljujejo veljavne pravne zahteve. Vsak prenos ocenimo in po potrebi s tretjo stranko sklenemo standardna pogodbena določila. Znotraj skupine imamo sklenjen interni sporazum.  

Vaše pravice  

Splošna uredba o varstvu podatkov vam zagotavlja določene pravice v povezavi z vašimi osebnimi podatki. Te pravice so navedene v nadaljevanju. Če želite uveljavljati katero koli od naslednjih pravic, stopite v stik z nami. Naše kontaktne podatke najdete v nadaljevanju ali kliknite tukaj 

Upoštevajte, da pri uveljavljanju teh pravic veljajo določene izjeme, zato teh pravic morda ne boste mogli uveljavljati v vseh primerih:   

 • Pravica do dostopa in kopiranja: imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.  
 • Pravica do spremembe ali popravka: od nas lahko zahtevate, da popravimo netočne osebne podatke.  
 • Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«): v določenih okoliščinah lahko od nas zahtevate izbris vaših osebnih podatkov in sprejeli bomo razumne ukrepe, da obvestimo obdelovalce, ki osebne podatke obdelujejo v našem imenu, da ste zahtevali izbris vseh povezav do vaših osebnih podatkov ali njihovih kopij. 
 • Pravica do omejitve (»omejitev obdelave«): zahtevate lahko, da se določeni osebni podatki označijo kot omejeni, in omejite obdelavo podatkov v določenih drugih okoliščinah. 
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: od nas lahko zahtevate, da vaše osebne podatke posredujemo tretji stranki v elektronski obliki, če to dovoljuje Splošna uredba o varstvu podatkov.  
 • Pravica do vložitve pritožbe: če imate pritožbo glede obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe Human8, se bomo po najboljših močeh potrudili, da to pritožbo rešimo. Poleg tega imate pravico, da pri našem glavnem nadzornem organu in/ali vašem lokalnem nadzornem organu vložite pritožbo glede naše obdelave. Ustrezne kontaktne podatke lahko najdete v nadaljevanju ali kliknite tukaj.   

Dodatno imate v določenih pogojih tudi naslednje pravice: 

 • Pravica do preklica privolitve: kjer obdelava temelji na vaši privolitvi, imate pravico, da privolitev kadar koli prekličete. Vsa naša elektronska sporočila z novicami imajo v nogi sporočila gumb za odjavo od prejemanja novic. Upoštevajte, da preklic vaše privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred vašim preklicem.  
 • Pravica do ugovora: imate pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki jo družba Human8 utemeljuje na pravni podlagi »zakonitih interesov«, razen če naši razlogi za izvajanje takšne obdelave prevladajo nad morebitnim poseganjem v posameznikove pravice do zasebnosti, kot tudi ugovarjati neposrednemu trženju (vključno z oblikovanjem profilov za te namene). 

Uveljavljanje vaših pravic je načeloma brezplačno. Če se vaša zahteva zdi neutemeljena ali neresna, vam lahko za kritje naših administrativnih stroškov zaračunamo razumno pristojbino. V takih primerih pa se lahko preprosto odločimo, da vašo zahtevo zavrnemo. Nato vas bomo obvestili o razlogih za to.  

V vsakem primeru vas bomo vedno obvestili v roku 4 tednov (za enostavne zahteve) ali 3 mesecev (za zapletene ali več zahtev) o odgovoru na vašo zahtevo. 

Spremembe te Izjave  

Družba Human8 si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni in dopolni to Izjavo. Datum zadnje spremembe najdete na vrhu te Izjave, najnovejša različica pa bo vedno na voljo na naših spletnih mestih. Zato vam svetujemo redno preverjanje naših spletnih mest, da boste vedno na tekočem z našimi najnovejšimi politikami in praksami.  

Piškotki na naših spletnih mestih 

Uporabljamo piškotke in druge spletne identifikacijske tehnologije, kot so spletni svetilniki ali piksli, da uporabnikom zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo. Glejte povezavo. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Ustrezni kontaktni podatki 

Subjekti družbe Human8

Z vsakim subjektom v skupini Human8 lahko stopite v stik preko spodaj navedenih kontaktnih podatkov. Če pa imate kakršne koli pripombe ali vprašanja glede te Izjave o varovanju zasebnosti ali obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe Human8, vam svetujemo, da se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe Human8, ki deluje v imenu skupine Human8.  

 

  Subjekt Human8 Registrirani sedež  Registracijska številka podjetja 
Subjekti s sedežem v EGP  Human8 Europe Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgija  

BE0708.926.379 
InSites Compages NV  Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgija  

BE0837.297.070 
InSites NV  Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgija  

BE0465.109.357 
InSites DE GMBH  Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Nemčija 

DE314171417 
Eyeka SA  79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Francija 

488 120 916 R.C.S.  
InSites Consulting BV  Watermanweg 40-423067 GG Roterdam Nizozemska  NL822.105.469.B01 
ISC Research SRL  2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Romunija 

RO28395601 
Subjekti s sedežem izven EGP  InSites Consultants Ltd  27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

Združeno kraljestvo 

GB994.9938.26 
Direction First Pty Limited   Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Avstralija 

ACN 078 348 320 
Columinate Pty Ltd  Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Južna Afrika 

2008/020648/07 
InSites Marketing Consulting Inc  30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

Združene države  

61-1661807 
Join the Dots (Holdings) Ltd  The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Združeno kraljestvo 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd  The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Združeno kraljestvo  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc  Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

Združene države  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd   110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapur 

201539019N 

 

  ABN Impact Holdings Ltd.  31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hongkong 

2046166 
  ABN Impact HK Ltd.  31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hongkong 

1773173 
  ABN Research HK Ltd.  Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 
  InSites Consulting (China) Ltd.  Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Shanghai 

91310115301794430F 
  ABN Impact Pte. Ltd  71 Robinson Road, #14-01 

SingaporeSingapur 068895 

201324090K 
  ABN Impact Korea Ltd;   27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Koreja 

393-81-00482 
  P.T. ABN Impact Indonesia  Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 
  Asia Business Network (Thailand) Ltd.  1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 
  ABN Impact (Philippines) Inc.   Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 
  AGMR Co Ltd.  4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Tajvan, R.O.C. 10483 

42850664 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe Human8 in njen zastopnik  

Imenovali smo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki jo interno podpira več oseb, odgovornih za splošna vprašanja, povezana z varstvom podatkov. V zvezi s tem uporabljamo tudi zunanje pravne svetovalce. Vsa vprašanja v zvezi z zasebnostjo, zahtevami in/ali pritožbami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe Human8: 

 • po e-pošti: dpo@wearehuman8.com
 • po telefonu: +32 (0)9 2691500 
 • po pošti: attn. Human8 DPO  

                           Evergemsesteenweg 195 

                           9032 Wondelgem  

                           Belgija 

V izogib kakršnemu koli dvomu pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe Human8 deluje v imenu skupine Human8. Kjer družba Human8 deluje kot obdelovalec ali skupni upravljavec z našimi strankami pri izvajanju naših aktivnosti za tržne raziskave v imenu naših strank in v okviru naših storitev za naše stranke, je pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe Human8 imenovana kot enotna kontaktna točka. Po vaši izbiri lahko svoja vprašanja, zahteve in/ali pritožbe naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe Human8, ki je pooblaščena, da obravnava takšne zahteve ali pritožbe v imenu naših strank, ali neposredno na naše stranke.  

V skladu s členom 27 Splošne uredbe o varstvu podatkov smo imenovali družbo InSites Compages NV kot zastopnico za subjekte skupine Human8, ustanovljene zunaj EGP. Družba InSites Compages NV in zlasti pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe Human8, ki deluje v imenu skupine Human8, bosta delovali kot posrednik med vami kot posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in subjekti skupine Human8 izven EGP, ki lahko obdelujejo vaše osebne podatke, pri izvajanju aktivnosti za tržne raziskave in/ali poslovne aktivnosti. 

Kontaktni podatki nadzornega organa

V skladu s členom 56 Splošne uredbe o varstvu podatkov smo za naš glavni nadzorni organ imenovali belgijski organ za varstvo podatkov, ker ima skupina Human8 glavni sedež v Belgiji. Glavni nadzorni organ bo primarno odgovoren za obravnavo naših dejavnosti čezmejne obdelave podatkov. Svetujemo vam torej, da vse pritožbe, ki jih imate glede obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe Human8, naslovite na ta organ. Ne glede na zgoraj navedeno imate pravico vložiti pritožbo glede naše obdelave pri vašem lokalnem organu za varstvo podatkov.  

Za kontaktne podatke katerega koli drugega lokalnega organa za varstvo podatkov (ki niso navedeni spodaj) lahko obiščete: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

Država   Kontaktni podatki 
Belgija 

 

(Glavni nadzorni organ)  

 

  

Autorité de la protection des

données - Gegevensbeschermingsautoriteit(APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

Faks +32 2 274 48 35 

E-pošta: contact@apd-gba.be
Spletno mesto:  

Francija  Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 

Faks +33 1 53 73 22 00 

E-pošta: / 

Spletno mesto: http://www.cnil.fr/ 

Nemčija  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die

Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0
Faks +49 228 997799 5550
E-pošta: poststelle@bfdi.bund.de
Spletno mesto: http://www.bfdi.bund.de/ 

Romunija  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel. +40 31 805 9211 

Faks +40 31 805 9602 

E-pošta: anspdcp@dataprotection.ro
Spletno mesto: http://www.dataprotection.ro/ 

Nizozemska   Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Faks +31 70 888 8501
E-pošta: / Spletno mesto: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
Avstralija   The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel. 1300 363 992 (ali +61 2 9284 9749 za klice izven Avstralije)  

Faks +61 2 9284 9666 

E-pošta: / 

Spletno mesto: https://www.oaic.gov.au/ 

Južna Afrika   The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel. +27 (0) 10 023 5207 

Mobilni tel. +27 (0) 82 746 4173 

E-pošta: inforeg@justice.gov.za 

Spletno mesto: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Združeno kraljestvo   The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow
Cheshire SK9 5AF 

Tel. +0303 123 1113 (ali +44 1625 545745 za čezmorske klice) 

Faks: 01625 524510 

E-pošta: / 

Spletno mesto: www.ico.org.uk