ERKLÆRING VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Introduktion – generel information 

Human8 forpligter sig til at respektere den gældende databeskyttelseslovgivning som angivet i forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne (herefter omtalt som “databeskyttelsesforordning” eller “GDPR“). 

Desuden er vi medlem af European Society for Opinion and Marketing Research (“ESOMAR“), en international organisation, der fokuserer på at udvikle bedre markedsundersøgelsesmetoder. Derudover overholder vi de professionelle standarder, som ESOMAR opstiller for sine medlemmer. 

Denne persondataforordning forklarer, hvordan vi behandler personoplysninger hos Human8, bestående af: (i) InSites Compages NV med registreret kontor på Evergemsesteenweg 195, 9032 Gent (Belgien) og registreret hos Crossroads Bank for Enterprises under nummeret BE0837.297.070; og (ii) vores datterselskaber og tilknyttede selskaber (se kontaktoplysningerne nedenfor eller klik her) (i fællesskab eller individuelt og efterfølgende benævnt som “Human8”, “Human8 Group”, “vores”, “os” eller “vi”). 

Hvem er vi? 

Human8 er en gruppe af forbrugerindsigtsbureauer, der driver online fællesskaber og paneler, hvor vi inviterer forbrugere til at dele deres syn på vores klienters virksomheder, produkter og serviceydelser. Vi tilbyder vores klienter hjælpemidler til disse fællesskaber, såsom analyser af globale forbrugertendenser. 

Hos Human8 tror vi på retten til at beskytte privatlivets fred og fortroligheden af de personoplysninger, vi har indsamlet om dig. Vi forstår, at du kan have visse bekymringer i forhold til privatlivets fred og sikkerhed med hensyn til de personoplysninger, vi indsamler, bruger og muligvis videregiver til tredjeparter med det formål at gøre det muligt at tilbyde og levere produkter og serviceydelser til vores klienter og drive vores forretning som en gruppe af markedsundersøgelsesvirksomheder. Derfor har vi udviklet denne fortrolighedserklæring (i det følgende benævnt “erklæring“). 

Det skal understreges, at denne erklæring udelukkende omhandler behandlingen af personoplysninger af Human8 (I), der behandles på vegne af vores klienter, når vi udfører markedsundersøgelsesaktiviteter i kraft af vores funktion som databehandlere, og/eller (II) når vi behandler dem på egne vegne, samt når vi udfører vores virksomhedsaktiviteter som dataansvarlig. 

Al behandling af personoplysninger af Human8 vil ske i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse og denne fortrolighedserklæring.  

Hvorfor denne erklæring? 

Denne erklæring beskriver, hvordan Human8 behandler personoplysninger indsamlet via:  

(I) De markedsundersøgelsesprodukter og serviceydelser, som vi tilbyder vores klienter, f.eks. indsamling af oplysninger via undersøgelser, paneler, fællesskaber (såsom “Square”), interviews eller andre former for markedsundersøgelsesværktøjer (i det følgende benævnt “markedsundersøgelsesaktiviteter”); 

Eksempelvis: 

 • Din deltagelse i en eller flere af vores markedsundersøgelsesaktiviteter (f.eks. spørgeskemaer, paneler, undersøgelser, afstemninger, fællesskaber eller andre markedsundersøgelsesværktøjer) 
 • Din deltagelse i en eller flere af vores præmiekonkurrencer og 
 • Alle oplysninger, som du aktivt giver til os i forbindelse med en sådan deltagelse.  
 • Når du kontakter os via vores hjemmesider, via e-mail, post, telefon, ved udveksling af visitkort eller ved at indsende en anmodning om at udøve dine rettigheder…  
 • Når du indgår eller opretholder et kontraktligt forhold med os  
 • Når du ansøger om job hos os  
 • Når du abonnerer på vores nyhedsbrev  
 • Når du skriver kommentarer på vores hjemmesider  
 • Når du anmoder om et download  
 • Ved brug af strengt nødvendige cookies på vores hjemmesider eller ikke-strengt nødvendige cookies med dit samtykke.

(II) de forskellige hjemmesider, vi bruger, såsom https://www.wearehuman8.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (samlet eller hver for sig og i det følgende benævnt “hjemmesider”) og alle dertil knyttede aktiviteter og serviceydelser relateret til at drive vores virksomhed generelt (f.eks. administrative, tekniske, finansielle og enten kommercielle aktiviteter eller serviceydelser) (i det følgende benævnt “virksomhedsaktiviteter”).  

Hvor det er nødvendigt, vil der blive skelnet mellem vores markedsundersøgelsesaktiviteter og vores virksomhedsaktiviteter. 

Denne erklæring beskriver vores praksis vedrørende brug af sådanne oplysninger, hvilke skridt vi foretager for at beskytte dem såvel som de muligheder og rettigheder du, som registreret (“du” eller “dine”) har ift., hvordan vi behandler dine personoplysninger. Omfattede registrerede personer kan variere fra: 

(I) Forbrugere/deltagere i vores markedsundersøgelsesaktiviteter eller 

(II) Enhver bruger af vores hjemmesider, jobansøgere, abonnenter på vores nyhedsbreve, personlige klienter eller virksomhedsklienter (og personer tilknyttet vores virksomhedsklienter), leverandører (herunder underleverandører og personer med tilknytning til vores leverandører og underleverandører), forretningskontakter (eksisterende og potentielle klienter og/eller personer med tilknytning til disse) samt andre personer, som kontakter os, når vi udfører vores virksomhedsaktiviteter.  

Hvad laver vi? 

Medmindre vi angiver andet overfor dig, og afhængig af den specifikke situation, agerer vi i egenskab af dataansvarlig, databehandler eller fælles dataansvarlig, når vi behandler dine personoplysninger 

Denne sondring er relevant, fordi den afgør vores ansvar over for dig som registreret og vores forpligtelser over for eventuelle andre involverede aktører, såsom vores klienter. Vores sondring afgør også, i hvilket omfang denne erklæring gælder for de aktiviteter, vi udfører, når vi behandler dine personoplysninger, som forklaret nedenfor. 

(I) Markedsundersøgelsesaktiviteter  

Når vi udfører vores markedsundersøgelsesaktiviteter, og vi indhenter personoplysninger om dig som deltager, der er involveret i sådanne aktiviteter, behandler vi dine oplysninger på vegne af vores klienter. Vores klienter fungerer altid som dataansvarlige for dine personoplysninger  

Human8 behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med anvisningerne fra vores klienter, da vores hovedformål er serviceringen af disse. I sådan en situation indgår vores klienter en kontrakt og databehandleraftale med Human8 i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28.  

Hvor Human8 sammen med vores klienter helt undtagelsesvis vil bestemme formålene og/eller de væsentlige midler til behandlingen af dine personoplysninger i løbet af udførelsen af de anmodede markedsundersøgelsesaktiviteter, vil vi sammen med vores klienter leve op til kravene om fælles registreringsansvarlighed med hensyn til dine personoplysninger. I sådan en situation indgår vores klienter en kontrakt, hvor klienten sammen med Human8 indgår en fælles databehandleraftale i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 26.  

 (viii) Oplysninger om behandlingen af personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 gives til registrerede af begge dataansvarlige i fællesskab gennem fortrolighedspolitikker, der er offentliggjort på de dataansvarliges officielle hjemmesider og især i denne erklæring.  

(II) Virksomhedsaktiviteter  

Når vi udfører vores virksomhedsaktiviteter og indhenter personoplysninger fra dig som besøgende på vores hjemmesider, som jobansøger, abonnent på vores nyhedsbrev, kunde, leverandør, forretningskontakt eller som en anden person, der kommer i kontakt med os, behandler vi dine  personoplysninger på vegne af Human8 Group. Den enhed af Human8 Group, som du i første omgang videregiver dine personoplysninger til, fungerer som (oprindelig) dataansvarlig for dine personoplysninger.  

Men generelt set foretages de fleste af vores administrative, tekniske, finansielle, kommercielle og/eller juridiske behandlingsaktiviteter og serviceydelser centralt på moderselskabsniveau (InSites Compages NV) gennem såkaldte centraliserede enheder. I en sådan situation fungerer InSites Compages NV og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber som fælles dataansvarlig med hensyn til dine  personoplysninger, og inden for Human8-gruppen indgås der en samlet gruppeaftale, hvor en fælles dataansvarlighedsaftale udgør en del af den i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 26. 

 (viii) Oplysninger om behandlingen af personoplysninger afgives til registrerede i fællesskab af begge dataansvarlige i henhold til i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 i denne erklæring.  

Endvidere er det fortsat muligt for en enhed i Human8 Group at modtage serviceydelser direkte eller indirekte fra en eller flere af de andre enheder i Human8 Group (bortset fra det ultimative moderselskab) via såkaldte projektserviceenheder eller kundeserviceenheder. Dette er særligt tilfældet i, men ikke nødvendigvis begrænset til, den situation, hvor en lokal enhed udfører markedsundersøgelsesaktiviteter på vegne af vores klienter og anmoder om hjælp fra en anden lokal enhed med hensyn til sådanne markedsundersøgelsesaktiviteter. I en sådan situation fungerer den enhed af Human8 Group, der leverer serviceydelser til den anden enhed i Human8 Group, som (under)behandler med hensyn til dine personoplysninger, og inden for Human8 Group er der indgået en fælles gruppeaftale, hvor en fælles databehandlingsaftale udgør en del af den i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28.  

Hvem kan du kontakte?  

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 omfatter denne erklæring information om behandlingen af dine personoplysninger af Human8 på vegne af vores klienter (når der udføres markedsundersøgelsesaktiviteter) og på vegne af Human8-gruppen (når der udfører virksomhedsaktiviteter)  

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til denne erklæring eller behandlingen af dine personoplysninger relateret hertil, kan du kontakte Human8 rådgivende databeskyttelsesrepræsentant via de kontaktoplysninger, der er angivet herunder i afsnit 8.2 eller du kan klikke her. 

Især med hensyn til vores markedsundersøgelsesaktiviteter indsamler vi informationer i henhold til denne erklæring på vegne af vores klienter og som en del af vores serviceydelser til vores klienter. Når Human8 fungerer som databehandler, kan vi ikke holdes ansvarlige, hvis disse klienter ikke i tilstrækkelig grad giver dig de nødvendige oplysninger. I kraft af deres rolle som dataansvarlige forbliver vores klienter individuelt ansvarlige for at informere dig om deres specifikke brug af dine personoplysninger. Sådanne oplysninger vil blive givet til dig separat i det omfang, det afviger fra markedsundersøgelsesformålene angivet nedenfor.

I begyndelsen af ​​hver markedsundersøgelsesaktivitet, som vi udfører på vegne af vores klienter, identificerer vi klienten i deres egenskab af dataansvarlig, og vi giver dig alle de relevante kontaktoplysninger. I det ekstraordinære tilfælde, hvor identifikationen af vores klient ved begyndelsen af ​​en specifik markedsundersøgelsesaktivitet vil få betydelige konsekvenser for resultaterne af en sådan markedsundersøgelsesaktivitet, kan vi beslutte først at navngive vores klient ved afslutningen af ​​en sådan aktivitet. I et sådant tilfælde, og før vi behandler dine personoplysninger, vil vi gøre dig opmærksom på, at vores klient først vil blive navngivet ved afslutningen af ​​markedsundersøgelsesaktiviteten, og vi giver dig de nødvendige forsikringer om, at dine personoplysninger vil blive slettet, hvis du, på det tidspunkt hvor klienten afsløres, gør indsigelse og ønsker at trække dit samtykke tilbage og/eller ikke længere ønsker at deltage. Under alle omstændigheder har Human8, uanset sondringen, og som en del af vores serviceydelser overfor vores klienter, mandat til at håndtere eller besvare alle dine privatlivsrelaterede spørgsmål, anmodninger og/eller klager på vegne af vores klienter. 

Hvis du efter at have læst denne erklæring stadig har spørgsmål om, hvordan vores kunder bruger dine personoplysninger (herunder via os), kan du kontakte Human8s databeskyttelsesrepræsentant via kontaktoplysningerne angivet neden for i afsnit 8.2 eller klikke her. Vi vil altid videresende alle nødvendige oplysninger til vores klienter og sørge for, at dine spørgsmål, anmodninger og/eller klager bliver behandlet og besvaret korrekt.  

Behandling af dine personoplysninger  

A) Markedsundersøgelsesaktiviteter: 

De personoplysninger, der indsamles og behandles af Human8, modtages generelt set frivilligt og direkte fra dig. I forhold til de markedsundersøgelsesaktiviteter vi udfører på vegne af vores klienter, er det muligt, at vi modtager dine personoplysninger fra andre kilder, såsom vores klients database, listemæglere, vores panelhjemmeside eller via annoncering. 

 

Personoplysninger 

Juridisk grundlag + formål 

Opbevaringsperiode 

Elektroniske identifikationsdata: 

F.eks.: IP-adresse, bruger-ID, unik identifikator udstedt til din enhed, geografisk placering, oplysninger indhentet via indholdet på en hjemmeside. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke. 

Formål: invitation, registrering og deltagelse i vores aktiviteter (f.eks. specifikke sociale undersøgelser og markeds- og tilfredshedsundersøgelser). Bekræftelse af din brug af fortroligt materiale indsendt af os. Driftsmæssige formål (administration af vores hjemmesider, systemer og program). 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 2 (to) år. 

Kontaktoplysninger: 

F.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer eller andre relevante kontaktoplysninger. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke og legitime interesser. 

Formål: invitation, registrering og deltagelse i vores aktiviteter (f.eks. specifikke sociale undersøgelser og markeds- og tilfredshedsundersøgelser). Til at informere og kontakte dig. Direkte markedsføring, annoncering og øget brandbevidsthed. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 2 (to) år. 

Personlige identifikationsoplysninger: 

F.eks. alder, fødselsdato, fødselssted, køn, civilstatus, nationalitet. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke. 

Formål: til forskningsmæssige og statistiske mål, udarbejdelse af kollektive profiler, profilering. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 2 (to) år. 

Kontakthistorik.  

F.eks. sendt og modtaget kommunikation. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke. 

Formål: Til at kontakte og informere dig. Direkte markedsføring, annoncering og øget brandbevidsthed. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 2 (to) år. 

Uddannelsesmæssig og faglig baggrundsinformation. 

F.eks. CV, uddannelse, universitetsgrad, certifikater, faglige kompetencer og aktiviteter.  

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke. 

Formål: til forskningsmæssige og statistiske mål, udarbejdelse af kollektive profiler, profilering. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 2 (to) år. 

Livsstil, interesse og præferencer. 

F.eks. sociale aktiviteter, hobbyer, personlighed, engagement i fællesskaber, vaner. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke. 

Formål: til forskningsmæssige og statistiske mål, udarbejdelse af kollektive profiler, profilering, behandle dine svar på undersøgelser og levere resultater til klienten. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 2 (to) år. 

Offentlige oplysninger. 

F.eks. offentligt tilgængelige oplysninger, oplysninger om sociale netværk. 

Juridisk grundlag: udtrykkelig interesse. 

Formål: til forskningsmæssige og statistiske mål, udarbejdelse af kollektive profiler, profilering, behandle dine svar på undersøgelser og levere resultater til klienten. 

18 måneder efter enhver indsigelse er blevet indgivet. 

Økonomiske oplysninger. 

F.eks. bankoplysninger (filialidentifikatorer, sorteringskode, IBAN, BIC, kontonummer. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke. 

Formål: at sende dig dine præmiepenge. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 7 (syv) år. 

Fotos, billeder eller lydoptagelser. 

F.eks. deltagelse i videooptagelser, ved at poste materiale i fællesskabet eller uploade billeder. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke. 

Formål: til forskningsmæssige og statistiske mål, udarbejdelse af kollektive profiler, profilering, behandle dine svar på undersøgelser og levere resultater til klienten. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 2 (to) år. 

Særlige kategorier af personoplysninger: 

F.eks. oplysninger vedrørende race og etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemsskab, fysisk eller mentalt helbred, genetiske data, biometriske data, seksualliv eller seksuel orientering. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke. 

Formål: til forskningsmæssige og statistiske mål, udarbejdelse af kollektive profiler, profilering, behandle dine svar på undersøgelser og levere resultater til klienten. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 2 (to) år. 

Unikke ID-numre: 

F.eks. oplysninger, som vi indsamler i spørgeskemaer eller paneler, deltagernes unikke identifikationsnummer. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke. 

Formål: til forskningsmæssige og statistiske mål. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 2 (to) år. 

Børns personoplysninger: 

F.eks. tillader vi børn under 16 år – eller lavere alder – afhængig af gældende lovgivning. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke fra barnet og  

udtrykkeligt samtykke fra en person med forældreansvar for barnet. 

Formål: til forskningsmæssige og statistiske mål, udarbejdelse af kollektive profiler, profilering, behandle dine svar på undersøgelser og levere resultater til klienten. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 2 (to) år. 

B) Virksomhedsaktiviteter 

Når vi udfører vores virksomhedsaktiviteter, og vi indhenter personoplysninger, behandler og videregiver vi disse oplysninger som følger: 

Personoplysninger 

Juridisk grundlag + formål 

Opbevaringsperiode 

Kontaktoplysninger: 

F.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer eller andre relevante kontaktoplysninger. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke og legitime interesser. 

Formål: til at informere og kontakte dig. Direkte markedsføring, annoncering og øget brandbevidsthed, CRM, log-in på vores hjemmesider. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 3 (tre) år. 

Personlige identifikationsoplysninger: 

F.eks. alder, fødselsdato, fødselssted, køn, civilstatus, nationalitet. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke  

Formål: jobansøgninger, til forskningsmæssige og statistiske mål, udarbejdelse af kollektive profiler, profilering, behandle dine svar på undersøgelser og levere resultater til klienten. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 3 (tre) år. 

Kontakthistorik.  

F.eks. sendt og modtaget kommunikation. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke  

Formål: kontakte og informere dig. Direkte markedsføring, annoncering og øget brandbevidsthed. 

 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 3 (tre) år. 

Uddannelsesmæssig og faglig baggrundsinformation. 

F.eks. CV, uddannelse, universitetsgrad, certifikater, faglige kompetencer og aktiviteter 

Juridisk grundlag: Udtrykkeligt samtykke  

Formål: jobansøgninger, til forskningsmæssige og statistiske mål, udarbejdelse af kollektive profiler, profilering, behandle dine svar på undersøgelser og levere resultater til klienten. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 3 (tre) år. 

Offentlige oplysninger. 

F.eks. offentligt tilgængelige oplysninger, oplysninger om sociale netværk. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke  

Formål: jobansøgninger. 

18 (atten) måneder efter enhver indsigelse er blevet udfyldt. 

Økonomiske oplysninger. 

F.eks. bankoplysninger (filialidentifikatorer, sorteringskode, IBAN, BIC, kontonummer. 

 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke  

Formål: regnskab, fakturering, CRM. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 7 (syv) år. 

Særlige kategorier af personoplysninger: 

F.eks. oplysninger vedrørende race og etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemsskab, fysisk eller mentalt helbred, genetiske data, biometriske data, seksualliv eller seksuel orientering. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke  

Formål: til forskningsmæssige og statistiske mål, udarbejdelse af kollektive profiler, profilering, behandle dine svar på undersøgelser og levere resultater til klienten. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 3 (tre) år. 

Unikke ID-numre: 

F.eks. oplysninger, som vi indsamler i spørgeskemaer eller paneler, deltagernes unikke identifikationsnummer. 

Juridisk grundlag: udtrykkeligt samtykke  

Formål: til forskningsmæssige og statistiske mål. 

Aftalens løbetid med vores klient eller indtil tilbagetrækning af dit samtykke. Efterfølgende opbevares data i maksimalt 3 (tre) år. 

C) Yderligere oplysninger 

I tilfælde af at vi indhenter dine personoplysninger fra andre kilder, vil vi informere dig i det øjeblik, vi kontakter dig første gang (f.eks. når vi inviterer dig til at deltage i en markedsundersøgelsesaktivitet) og ved at gøre dig opmærksom på denne erklæring, inklusiv information om at vi opbevarer personoplysninger om dig, hvor kilden til dine personoplysninger stammer fra, og om de kommer fra offentligt tilgængelige kilder, samt til hvilke specifikke formål vi har til hensigt at opbevare og behandle dine personoplysninger. 

 

Hvis vi har kontaktet dig, og du ønsker, at dine personoplysninger skal fjernes fra vores database, vil vi slette dig fra vores database, så snart det er rimeligt praktisk muligt. Derudover vil vi informere andre kilder og/eller modtagere af dine personoplysninger om en sådan anmodning og bede dem om at gøre det samme. 

 

Medmindre vi kommunikerer andet til dig, og under forudsætning af at vi har et juridisk grundlag for at gøre det, vil Human8 kun bruge dine personoplysninger til disse ovennævnte formål. Hvis vi har til hensigt at bruge dine personoplysninger til andre formål end de, der er meddelt dig, vil vi informere dig på forhånd. For eksempel vil vi ikke kunne bruge dine personoplysninger til reklameformål, medmindre du frivilligt har givet dit udtrykkelige og forudgående samtykke. 

 

Hvor Human8 er afhængig af dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, skal vi sikre, at vores klient, eller at vi på vegne af vores klient, har indhentet dit korrekt informerede, specifikke, aktive og utvetydige samtykke. Bemærk, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Du kan finde mere information om, hvordan du kan gøre dette, i afsnittet om ”Dine rettigheder” eller ved at klikke her. 

Hvor Human8 er afhængig af vores legitime interesse som et juridisk grundlag, vil vi afbøde den eller den/de virkning(er), denne behandling af dine personoplysninger kan have på dit privatliv, ved så hensigtsmæssigt som muligt at minimere vores brug og indføre passende adgangs- og sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret brug. 

I tilfælde, hvor profilering er formålet, er det ikke hensigten, at det får juridiske konsekvenser, som vil påvirke den registrerede væsentligt. Formålet er at kategorisere enkeltpersoner på en generel måde til markedsføringsformål. 

Bemærk venligst, at alle opbevaringsperioder relateret til de personoplysninger, som vi behandler på vegne af vores klienter, når vi udfører de anmodede markedsundersøgelsesaktiviteter, bestemmes af vores klienter. Human8 kan kun opbevare sådanne personoplysninger i løbet af databehandleraftalens løbetid med vores klienter, hvorefter vi skal returnere eller slette alle de personoplysninger, som vores klienter måtte vælge. Vores standard er at slette persondata, 2 (to) år efter arbejdet er ophørt, eller 7 (syv) år, når det gælder økonomiske oplysninger/transaktionsformål. 

Disse forholdsregler tager vi for at sikre dine personoplysninger 

Human8 tager beskyttelsen af alle personoplysninger, som vi behandler (f.eks. når vi udfører vores virksomhedsaktiviteter eller i forbindelse med vores markedsundersøgelsesaktiviteter), alvorligt. Derfor har vi implementeret passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre behandlingen af personoplysninger. Disse sikkerhedsforanstaltninger vil variere og afhænger af følsomheden, formatet, placeringen, mængden, distributionen og opbevaringen af de personoplysninger og omfatter forholdsregler, der er udviklet til at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang. Hvor det er relevant, vil sikkerhedsforanstaltningerne omfatte kryptering af kommunikation, for eksempel via SSL, kryptering af information i opbevaring, firewalls, adgangskontrol, opgaveseparation og lignende sikkerhedsprotokoller. Vi begrænser adgangen til personoplysninger til medarbejdere og tredjeparter, der har behov for adgang til sådanne oplysninger med legitime og relevante forretningsformål. 

InSites Compages NV (gennem dets tilknyttede InSites NV) er ISO 27001-certificeret til informationssikkerhedsstyring (certifikatnummer IS 71404) og kan derfor fremvise passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er identiske på tværs af alle jurisdiktioner, uanset om det er inden for eller uden for EU. De samme tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er centralt organiseret og administreret af InSites Compages NV, er også implementeret i de andre enheder i Human8 Group. Hver enhed i Human8-gruppen har givet kontraktlige garantier om til alle tider at overholde de samme tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Alle vores medarbejdere, leverandører og tredjeparter, som kan få adgang til dine personoplysninger i medfør af Human8s anvisninger, vil være omfattet af en fortrolighedsforpligtelse, og vi bruger sikkerhedsforanstaltninger og adgangskontroller til at begrænse adgangen til personer, som har behov for adgang for at efterleve deres ansvar og udføre deres arbejde. 

Videregivelse af personoplysninger  

Vi deler kun dine personoplysninger med andre, når vi har juridisk hjemmel til at gøre det, og når det er nødvendigt i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor. Når vi deler dine personoplysninger med andre, implementerer vi kontraktmæssige forhold og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og for at efterleve vores egne standarder for databeskyttelse, fortrolighed og sikkerhed.  

De personoplysninger, vi er I besiddelse af, kan blive videregivet:  

 • Til vores klienter  

Når vi udfører vores markedsundersøgelsesaktiviteter på vegne af vores klienter, indsamler og behandler vi oplysninger om dig som deltager. Hvis du deltager i online-undersøgelser, afstemninger eller diskussioner eller poster materiale i fællesskabet, vil dit skærmnavn og de oplysninger, du poster, kun være synlige for os, de andre deltagere I fællesskabet og for vores klienter. Alle de kommentarer, du skriver i en undersøgelse, afstemning eller diskussion i fællesskabet, vil i princippet kun blive forbundet med dit skærmnavn. Hvis du selv poster nogen form for personlig identificerbar oplysning, kan vi skønne, at det er nødvendigt at fjerne disse for din egen sikkerheds skyld. Vi anbefaler, at du vælger et skærmnavn, der ikke ligner dit rigtige navn. 

Vi behandler disse oplysninger på vegne af vores klienter, og deling af disse oplysninger er nødvendige for at kunne levere vores produkter og serviceydelser til vores klienter. I denne sammenhæng er det muligt, at vi deler fotos, billedoptagelser, lydoptagelser eller komplette datasæt, vi har med dig (f.eks. svar på undersøgelsesspørgsmål for at hjælpe med at informere klienterne om specifikke elementer i deres tilbud). Dette vil vi dog kun gøre, når vi har fået dit udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse. 

Vores klienter kan kombinere oplysninger, der er indsamlet fra markedsundersøgelsesaktiviteter udført af os, men på vegne af vores klienter, med andre oplysninger, de måtte have om dig. Denne erklæring beskriver ikke vores klienters specifikke brug af dine personoplysninger. Disse oplysninger vil du blive oplyst om særskilt, hvis de afviger fra markedsundersøgelsesformålene angivet ovenfor. Hvis du ikke er tilfreds med, at dine svar bliver brugt på en sådan måde, skal du give os besked, før du accepterer at deltage i en af de markedsundersøgelsesaktiviteter, som du er inviteret til, og hvortil du accepterer denne erklæring og eventuelle relevante vilkår og betingelser for brug. Herefter kan vi sammen med klienten afgøre, om brugen af dine oplysninger kan begrænses, og i så fald, om det er muligt at deltage i den konkrete markedsundersøgelsesaktivitet. 

Vi vil ikke dele personoplysninger, der er indhentet i forbindelse med leveringen af vores produkter og serviceydelser til en klient, med en anden klient. Vi vil heller ikke sælge, udleje eller lease disse oplysninger til andre tredjeparter, ej heller vil vi berige vores egen database med sådanne oplysninger eller tillade en tredjepart at gøre det. 

 • Inden for Human8 Group 

Vi kan dele dine personoplysninger indenfor vores globale netværk af selskaber, når dette er nødvendigt for at kunne udføre vores markedsundersøgelsesaktiviteter og/eller virksomhedsaktiviteter når det er nødvendigt i forhold til det formål, for hvilket dine personoplysninger blev indsamlet, som nævnt ovenfor. Du kan finde yderligere oplysninger om vores datterselskaber og tilknyttede selskaber i kontaktoplysningerne neden for eller klikke her 

 • Til vores serviceleverandører  

Hvor det er nødvendigt, anvender vi tredjeparter til at hjælpe os med leveringen af vores serviceydelser og hjælpe os med leveringer, drift og styring af vores interne IT-systemer eller (interne) virksomhedsprocesser, og vi beder dem om at udføre visse opgaver på vores vegne. Vi bruger serviceleverandører til informationsteknologi, cloudbaseret software, hjemmeside-hosting og -styring, dataanalyser, rekrutteringssoftware, databackup samt sikkerheds- og opbevaringstjenester. Du kan finde en liste over vores underleverandører via dette link: https://info.human8-square.io/sub-processors/

Vi vil kun videregive eller give adgang til personoplysninger til disse serviceleverandører i det omfang, det er påkrævet i forhold til det respektive formål. Sådanne oplysninger må ikke anvendes af dem til noget andet formal og i særdeleshed ikke til deres egne eller tredjeparts formål. Herudover er vores serviceleverandører kontraktligt forpligtet til at respektere fortroligheden af dine personoplysninger gennem en såkaldt “databeskyttelsesaftale”. 

Når du deltager i vores præmiesystem, kan det være nødvendigt for os at dele dine personoplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse …) med tredjeparter, der hjælper os med præmieprogrammerne. 
 

 • Politimyndigheder eller andre regerings- eller myndighedsorganer eller andre tredjeparter som er påkrævet af eller i overensstemmelse med gældende lov eller regulativer:  

Vi forbeholder os retten til at videregive enhver relevant oplysning til politimyndigheder eller andre tredjeparter med myndighed til at indhente personoplysninger, såsom for at kontrollere, at vi efterlever gældende lovgivning og regulativer, for at efterforske mistænkt kriminalitet samt for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Vi efterkommer kun anmodninger om personoplysninger, hvor dette er nødvendigt og passende, og hvor det er os tilladt at gøre det i henhold til gældende lovgivning eller regulativer. 

 • Inden for og uden for det Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) 

Vi er et globalt netværk af selskaber med enheder placeret inden for og uden for EØS, og vi kan gøre brug af tredjepartsserviceleverandører placeret uden for EØS til at hjælpe os med at drive vores virksomhed. Derfor kan dine personoplysninger blive videregivet til enheder i lande uden for EØS. Under visse omstændigheder tillader databeskyttelsesforordningen, at Human8 videregiver personoplysninger til sådanne tredjepartslande.  

I forbindelse med internationale forskningsprojekter kan Human8 også invitere dig til at deltage i forskningsprojekter med både nationale og internationale virksomhedsklienter og partnere, og dette kan også medføre videregivelse uden for EØS .  

Under alle omstændigheder har vi truffet forholdsregler for at sikre, at alle personoplysninger behandles med et passende niveau af sikkerhed, og at al videregivelse af personoplysninger uden for EØS foregår i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, og at der vil være et passende beskyttelsesniveau. Vi vil implementere lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med en sådan videregivelse, såsom standardiserede kontraktbetingelser, personers samtykke eller anden juridisk hjemmel, som er tilladt under gældende lovgivning. Vi evaluerer hver videregivelse, og om nødvendigt indgår vi i kontraktindeholdende særlige betingelser med tredjeparten. Inden for gruppen har vi indgået en fælles koncernintern aftale.  

Dine rettigheder  

Databeskyttelsesforordningen giver dig visse rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Disse rettigheder er angivet herunder. Du bedes kontakte os, hvis du ønsker at udøve de herunder angivne rettigheder. Du kan finde vores kontaktoplysninger neden for eller ved at klikke her 

Bemærk venligst, at der gælder visse undtagelser i forhold til udøvelsen af disse rettigheder, hvilket betyder, at du muligvis ikke vil kunne udøve dem i alle situationer:   

 • Ret til adgang og kopi: Du har ret til adgang til dine personoplysninger, som vi opbevarer.  
 • Ret til ændringer eller rettelser: Du kan anmode os om at rette forkerte personoplysninger.  
 • Ret til sletning (“Retten til at blive glemt”): Du kan under visse omstændigheder anmode os om at slette dine personoplysninger, hvorefter vi vil træffe rimelige foranstaltninger for at informere de databehandlere, der behandler dine personoplysninger på vores vegne, om at du har bedt om en sletning af alle links til eller kopier af dine personoplysninger. 
 • Ret til begrænsning (“begrænset behandling”): Du kan kræve at visse personoplysninger markeres som begrænset, og også begrænse behandlingen under visse andre omstændigheder. 
 • Ret til bevægelighed: Du kan anmode os om at videregive dine personoplysninger til en tredjepart i elektronisk format i det omfang, det er tilladt i henhold til databeskyttelsesforordningen.  
 • Ret til at klage: Hvis du ønsker at klage over Human8s behandling af dine  personoplysninger, vil vi gøre vores yderste for at løse denne klage. Du har derudover ret til at klage over vores behandling hos vores ledende tilsynsmyndighed og/eller din lokale tilsynsmyndighed. Du kan finde de relevante kontaktoplysninger neden for eller ved at klikke her.   

Herudover har du under visse omstændigheder følgende rettigheder: 

 • Ret til at trække dit samtykke tilbage: I de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Alle vore nyhedsbreve indeholder et afmeldelseslink i bunden af e-mailen. Bemærk venligst, at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger forud for din tilbagetrækning.  
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, som Human8 retfærdiggør på retsgrundlaget for “legitime interesser”, medmindre vores grunde til at foretage behandlingen vejer tungere end personens privatlivsrettigheder, og du kan når som helst at gøre indsigelse mod direkte markedsføring (herunder enhver profilering til sådanne formål). 

Udøvelsen af dine rettigheder er som udgangspunkt gratis. Hvis din anmodning ser ud til at være ubegrundet eller useriøs, kan vi opkræve et rimeligt gebyr for at dække vores egne administrative omkostninger. I sådanne tilfælde kan vi dog også vælge at afvise din anmodning. Du vil i så fald få besked om årsagerne til dette. 

Under alle omstændigheder vil vi altid give dig besked inden for en periode på 4 (fire) uger (ved ukomplicerede anmodninger) eller 3 (tre) måneder (ved komplekse eller flere samtidige anmodninger) om udfaldet på din anmodning. 

Opdateringer i denne erklæring  

Human8 forbeholder sig retten til at revidere og opdatere denne erklæring når som helst. Datoen for den seneste opdatering kan ses øverst i denne erklæring, og den senest opdaterede udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmesider. Du bør derfor besøge vores hjemmesider med jævne mellemrum, så du altid er ajour med vores nuværende politikker og praksis.  

Cookies på vores hjemmesider 

Vi bruger cookies og andre online-identifikationsteknologier såsom web beacons eller pixels for at give brugerne en forbedret brugeroplevelse. Se link. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Relevante kontaktoplysninger 

Human8s enheder  

Hver enhed i Human8-gruppen kan kontaktes via følgende kontaktoplysninger. Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål vedrørende denne fortrolighedserklæring eller Human8 behandling af dine personoplysninger, råder vi dig til at kontakte Human8 databeskyttelsesrepræsentant, der handler på vegne af Human8 Group.

  

 

Human8 Rådgivende enhed 

Registeret kontor 

Virksomhedsnummer 

EØS baserede enheder 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgien  

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgien  

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgien  

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Tyskland 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Frankrig 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067 GG Roterdam 

Holland 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Rumænien 

RO28395601 

Ikke -EØS baserede enheder 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

Storbritannien 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Australien 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Sydafrika 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

USA  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Storbrittanien 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Storbrittanien  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

USA  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd  

110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapore 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Shanghai 

91310115301794430F 

 

ABN Impact Pte. Ltd 

71 Robinson Road, #14-01 

Singapore 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd;  

27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Korea 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Taiwan, R.O.C. 10483 

42850664 

Human8s databeskyttelsesrepræsentant 

Vi har udpeget en databeskyttelsesrepræsentant, som internt understøttes af en række personer med ansvar for spørgsmål vedrørende databeskyttelse generelt set. Vi bruger også eksterne juridiske rådgivere i denne forbindelse. Eventuelle privatlivsrelaterede spørgsmål, anmodninger fra registrerede personer og/eller klager kan rettes til Human8 databeskyttelsesrepræsentant: 

 • Via e-mail:  dpo@wearehuman8.com
 • Via telefon:  +32 (0)9 2691500 
 • Med post:  Attn. Human8 DPO  

                           Evergemsesteenweg 195 

                           9032 Wondelgem  

                          Belgien 

For at undgå nogen former for tvivl handler Human8s databeskyttelsesrepræsentant på vegne af Human8 Group. Når Human8 fungerer som databehandler alene, eller agerer som fælles registreringsansvarlig sammen med vores klienter, når vi udfører markedsundersøgelsesaktiviteter på vegne af vores klienter eller som en del af vores serviceydelser til vores klienter, er Human8 databeskyttelsesrepræsentant udpeget som ét enkelt kontaktpunkt. Du kan selv vælge, om du vil rette dine spørgsmål, anmodninger og/eller klager til Human8 databeskyttelsesrepræsentant, som har mandat til at håndtere sådanne anmodninger eller klager – også på vegne af vores klienter, eller du vil kontakte vores klienter direkte. 

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 27 har vi udpeget InSites Compages NV som repræsentant for de enheder i Human8-gruppen, der er etableret uden for EØS. InSites Compages NV og især Human8 databeskyttelsesrepræsentant, der handler på vegne af Human8-gruppen, skal fungere som mellemmand mellem dig som registreret person og de enheder i Human8-gruppen uden for EØS, som muligvis behandler dine personoplysninger, når de udfører markedsundersøgelsesaktiviteter og/eller virksomhedsaktiviteter. 

Tilsynsmyndighedens kontaktoplysninger  

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 56 har vi udpeget den belgiske databeskyttelsesmyndighed som vores ledende tilsynsmyndighed i betragtning af, at hovedkvarteret i Human8 Group er baseret i Belgien. Den ledende tilsynsmyndighed er primært ansvarlig for at håndtere vores databehandlingsaktiviteter, der foregår på tværs af landegrænser. Vi råder dig derfor til at rette enhver klage, du måtte have over Human8 behandling af dine personoplysninger, til denne myndighed. Uanset ovenstående har du altid ret til at indgive en klage over vores behandling til din lokale databeskyttelsesmyndighed. 

For kontaktoplysninger til enhver anden lokal databeskyttelsesmyndighed (som ikke angivet nedenfor), vil vi gerne henvise dig tilhttps://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

Land  

Kontaktoplysninger 

Belgien 

 

(Ledende Tilsynsmyndighed)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Bruxelles 

Tlf.: +32 2 274 48 00 

Fax.: +32 2 274 48 35 

E-mail: contact@apd-gba.be 
Hjemmeside:  

Frankrig 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tlf:. +33 1 53 73 22 22 

Fax: +33 1 53 73 22 00 

E-mail: / 

Hjemmeside: http://www.cnil.fr/ 

Tyskland 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tlf.: +49 228 997799 0 
Fax.: +49 228 997799 5550 
Email: poststelle@bfdi.bund.de 
Hjemmeside: http://www.bfdi.bund.de/ 

Romænien 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tlf.: +40 31 805 9211 

Fax: +40 31 805 9602 

Email: anspdcp@dataprotection.ro 
Hjemmeside: http://www.dataprotection.ro/ 

Holland  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Tlf.: +31 70 888 8500 
Fax.: +31 70 888 8501 
Email: / 

Hjemmeside: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Australien 

The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tlf.: 1300 363 992 (or +61 2 9284 9749 from outside Australia)  

Fax:. +61 2 9284 9666 

Email: / 

Hjemmesidehttps://www.oaic.gov.au/ 

Sydafrika 

The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tlf. nr.: +27 (0) 10 023 5207 

Mobil nr.: +27 (0) 82 746 4173 

Email: inforeg@justice.gov.za 

Hjemmeside: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Storbritannien  

The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

Tlf.: +0303 123 1113 (eller +44 1625 545745 hvis du ringer fra udlandet) 

Fax: 01625 524510 

Email: / 

Hjemmeside: www.ico.org.uk