ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Bevezetés – általános információ  

Az Human8 tiszteletben tartja a vonatkozó adatvédelmi előírásokat, ahogy azok a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletben (a továbbiakban „általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”) szerepelnek.  

Ezen túlmenően, tagjai vagyunk az Európai Vélemény- és Marketingkutatók Szövetségének („ESOMAR”), amely egy jobb piackutatási módszerek kidolgozására létrehozott nemzetközi szervezet. Az ESOMAR által tagjai számára előírt szakmai normákat is betartjuk. 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogyan kezeli a személyes adatokat az Human8, amely a következő részekből áll: (i) InSites Compages NV, amelynek székhelye Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent, (Belgium), és amely a Crossroads Bank for Enterprises adatbázisban a BE0837.297.070 szám alatt szerepel; (ii) valamint leányvállalatai és társult vállalatai (elérhetőségüket lásd alább vagy ide kattintva) (a továbbiakban együtt és külön-külön: „Human8”, „Human8 Group”, a „mi” személyes névmás és ragozott alakjai).   

Kik vagyunk? 

Az Human8 Group fogyasztói adatokat gyűjtő ügynökségek csoportja, amely fogyasztókat hív meg az általa fenntartott online közösségekbe és panelekbe, hogy osszák meg véleményüket az ügyfelek vállalataival, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban. Kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtunk ügyfeleinknek a közösségek mellett, például elemzéseket készítünk a globális fogyasztói trendekről. 

Az Human8nál hiszünk a Személyes adatok védelmében, és az Önről birtokunkban lévő Személyes adatok titkosságában. Megértjük, hogy Önnek adatvédelmi és biztonsági aggályai lehetnek azokkal a Személyes adatokkal kapcsolatban, amelyeket Önről gyűjtünk és felhasználunk, továbbá termékeink és szolgáltatásaink ügyfelek részére történő biztosítása és – általánosabban véve – piackutató vállalatcsoportként üzleti tevékenységünk folytatása érdekében potenciálisan harmadik feleknek is átadunk.  Ezért dolgoztuk ki a jelen adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban „Nyilatkozat”). 

Fontos világossá tenni, hogy a jelen Nyilatkozat csak a Személyes adatok olyan kezelésére vonatkozik, amelyet az Human8 (I) mint ügyfelei nevében eljáró adatfeldolgozó, piackutatási tevékenysége folytatása során végez; és/vagy (II) amelyet a saját nevében mint adatkezelő, üzleti tevékenysége folytatása során végez. 

A Személyes adatok Human8 általi kezelése minden esetben a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és jelen adatvédelmi nyilatkozat szerint történik.   

A Nyilatkozat célja 

Jelen Nyilatkozat ismerteti, hogyan kezeli az Human8 az alábbi forrásokból gyűjtött személyes adatokat:  

(I) az ügyfeleinknek kínált piackutatási termékeken és szolgáltatásokon keresztül, pl. adatgyűjtés felméréseken, paneleken, közösségeken (pl. „Square”), interjúkon vagy a piackutatási eszközök egyéb formáin keresztül (a továbbiakban „Piackutatási tevékenység”); 

Néhány példa: 

 • amikor Ön egy vagy több piackutatási tevékenységben vesz részt (pl. kérdőíveken, paneleken, felméréseken, szavazásokon, közösségeken vagy bármely más piackutatási eszközön keresztül); 
 • amikor Ön egy vagy több nyereményjátékban vesz részt; és 
 • minden olyan információ, amelyet Ön a fenti tevékenységeken való részvétele során nekünk aktívan megad. 
 • amikor Ön webhelyeinken keresztül, e-mailben, postai úton, telefonon felveszi velünk a kapcsolatot, névjegykártyát cserél velünk, vagy kérést nyújt be hozzánk jogai gyakorlása érdekében, … 
 • amikor szerződéses kapcsolatba lép, vagy ilyen kapcsolatot tart fenn velünk;  
 • amikor állásra jelentkezik nálunk;   
 • amikor feliratkozik a hírlevelünkre;   
 • amikor hozzászólást hagy webhelyeinken;  
 • amikor valaminek a letöltését kéri;  
 • a webhelyek feltétlenül szükséges cookie-jainak vagy nem feltétlenül szükséges cookie-jainak használatán keresztül, az Ön belegyezésével; 

(II) a különböző általunk használt webhelyeken keresztül, úgy mint https://www.wearehuman8.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (a továbbiakban együtt és külön-külön „Webhelyek”) és általánosságban véve az üzleti működésünkhöz kapcsolódó minden tevékenységen és szolgáltatáson keresztül (pl. adminisztratív, műszaki, pénzügyi vagy kereskedelmi tevékenységek és szolgáltatások) (a továbbiakban „Üzleti tevékenység”).  

Szükség esetén különbséget fogunk tenni a Piackutatási tevékenység és az Üzleti tevékenység között.  

A jelen Nyilatkozat ismerteti az ilyen adatok felhasználására vonatkozó gyakorlatot, az adatok védelme érdekében tett lépéseket, és azokat döntési lehetőségeket és jogokat, amelyekkel Ön mint érintett (az „Ön” személyes névmás és ragozott alakjai) rendelkezik a Személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Az érintettek köre az alábbiakra terjed ki: 

(I) fogyasztók/résztvevők Piackutatási tevékenységünk folytatása közben; és/vagy 

(II) Webhelyink összes felhasználója, állásra jelentkezők, a hírleveleinkre feliratkozók, egyéni vagy vállalati ügyfelek (és a vállalati ügyfeleinkhez kapcsolódó magánszemélyek), szállítók (ideértve az alvállalkozókat, valamint a szállítóinkhoz és alvállalkozóinkhoz kapcsolódó magánszemélyeket), üzleti kapcsolattartók (meglévő és potenciális ügyfelek és/vagy a hozzájuk kapcsolódó magánszemélyek) és minden egyéb olyan magánszemély, aki kapcsolatba lép velünk Üzleti tevékenységünk folytatása során.   

Milyen pozícióval rendelkezünk? 

Ellenkező értelmű kommunikáció hiányában és a konkrét helyzettől függően, adatkezelői, adatfeldolgozói vagy közös adatkezelői minőségben járunk el az Ön Személyes adatainak kezelésekor.  

Ez releváns megkülönböztetés, mivel meghatározza az Önnel mint érintettel szemben fennálló felelősségeinket és a további lehetséges résztvevőkkel, például ügyfeleinkkel szemben fennálló kötelezettségeinket. Minősítésünk azt is meghatározza, milyen mértékben vonatkozik a jelen Nyilatkozat az általunk az Ön Személyes adatai alábbiakban ismertetett kezelése során végzett tevékenységre. 

(I) Piackutatási tevékenység  

Amikor Piackutatási tevékenységet végzünk, és Személyes adatokat gyűjtünk Öntől mint az ilyen tevékenységek résztvevőjétől, ügyfeleink nevében kezeljük az Ön Személyes adatait. Az Ön Személyes adatainak kezelője minden esetben az ügyfél. 

Elsődleges pozíciójában ügyfelei adatfeldolgozójaként eljárva, az Human8 ügyfelei utasításai szerint kezeli az Ön Személyes adatait. Erre a helyzetre vonatkozóan ügyfeleink szerződést és adatkezelési megállapodást kötnek az Human8gal a GDPR 28. cikke szerint.  

Amikor az Human8, ügyfeleivel együtt, kivételesen meghatározza az Öntől szerzett Személyes adatok kezelésének célját és/vagy alapvető eszközeit a kért Piackutatási tevékenység folytatása során, ügyfeleinkkel együtt közös adatkezelőnek minősülünk az Ön Személyes adataira vonatkozóan. Erre a helyzetre nézve ügyfeleink szerződést és adatkezelési megállapodást kötnek az Human8gal a GDPR 26. cikke szerint.  

 (viii) A Személyes adatok GDPR 13. és 14. cikke szerinti kezelésére vonatkozó információkat mindkét adatkezelő közösen bocsátja az érintettek rendelkezésére a hivatalos Webhelyeiken közzétett adatvédelmi szabályzaton és különösen jelen Nyilatkozaton keresztül.  

(II) Üzleti tevékenység  

Amikor Üzleti tevékenységet végzünk, és Személyes adatokhoz jutunk Öntől mint Webhelyeink látogatójától, pályázótól, hírlevelünk előfizetőjétől, ügyféltől, szállítótól, üzleti kapcsolattartótól vagy más olyan személytől, aki kapcsolatba lép velünk, Személyes adatait az Human8 Group nevében kezeljük.  Az Human8 Group azon vállalata, amellyel Ön elsőként közölte Személyes adatait, az Ön Személyes adatainak (első) kezelője. 

Ugyanakkor adminisztratív, műszaki, pénzügyi, kereskedelmi és/vagy jogi adatkezelési tevékenységeink és szolgáltatásaink többségét általában központilag, végső anyacégünk (az InSites Compages NV) szintjén végezzük, úgynevezett központosított egységeken keresztül. Erre a helyzetre tekintettel az InSites Compages NV és leányvállalatai, illetve társult vállalatai közös adatkezelőként járnak el az Ön Személyes adataira vonatkozóan, és az Human8 Groupon belül csoporton belüli megállapodást kötnek, amelynek a GDPR 26. cikke alatt közös adatkezelői megállapodás is része. 

(viii) A Személyes adatok GDPR 13. és 14. cikke szerinti kezelésére vonatkozó információkat mindkét adatkezelő közösen bocsátja az érintettek rendelkezésére a jelen Nyilatkozat szerint.   

Továbbá, az Human8 Group bármely vállalata továbbra is igénybe vehet szolgáltatásokat közvetlenül vagy közvetve az Human8 Group más vállalataitól (nem a végső anyavállalattól) úgynevezett projektszolgáltatási egységeken vagy ügyfélszolgáltatási egységeken keresztül. Különösen ez a helyzet például azokban az esetekben, amikor egy helyi vállalat végez Piackutatási tevékenységet ügyfeleink nevében, és egy másik helyi vállalat segítségét kéri az ilyen Piackutatási tevékenységhez. Erre a helyzetre tekintettel, az Human8 Group azon vállalata, amely szolgáltatásokat nyújt az Human8 Group másik vállalatának, további adatfeldolgozóként jár el az Ön Személyes adataira vonatkozóan, és a felek az Human8 Group belül csoporton belüli megállapodást kötnek, amelynek a GDPR 28. cikke értelmében adatfeldolgozói megállapodás is része.  

Kapcsolatfelvétel  

A GDPR 13. és 14. cikkével összhangban, jelen Nyilatkozat tájékoztatja Önt Személyes adatai kezeléséről az Human8 által ügyfelei nevében (Piackutatási tevékenység folytatása esetén) és az Human8 Group nevében (Üzleti tevékenység folytatása esetén).  

Amennyiben bármilyen megjegyzése vagy kérdése van ezzel a Nyilatkozattal vagy Személyes adatai kapcsolódó kezelésével kapcsolatban, felveheti a kapcsolatot az Human8 adatvédelmi tisztviselőjével (DPO) az alábbi 8.2 szakaszban vagy ide kattintva megtekinthető elérhetőségeken. 

Különösen Piackutatási tevékenységeink vonatkozásában, az ilyen információkat jelen Nyilatkozat szerint ügyfeleink nevében és az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatás részeként biztosítjuk. Abban az esetben azonban, amikor az Human8 adatfeldolgozóként jár el, nem vagyunk számonkérhetőek azért, ha az ilyen információ nem biztosítja az Ön számára kielégítő módon a szükséges tájékoztatást. Továbbra is ügyfeleinket mint adatkezelőket terheli egyedül a felelősség azzal kapcsolatban, hogy tájékoztassák Önt Személyes adatai konkrét felhasználásáról. Az ilyen tájékoztatást külön fogják biztosítani Önnek, amennyiben az el fog térni alább ismertetett piackutatási céloktól.   

Az ügyfelek nevében végzett Piackutatási tevékenység kezdetén azonosítani fogjuk adatkezelői minőségben eljáró ügyfeleinket, és meg fogjuk adni Önnek ügyfeleink releváns elérhetőségeit. Abban a kivételes esetben azonban, ha ügyfelünk azonosítása a konkrét Piackutatási tevékenység kezdetén jelentősen befolyásolná a Piackutatási tevékenység eredményeit, úgy is dönthetünk, hogy csak a tevékenység végén nevezzük meg ügyfelünket. Ebben az esetben, és az Ön Személyes adatainak kezelése előtt, egyértelművé tesszük Önnek, hogy meg fogjuk nevezni ügyfelünket a Piackutatási tevékenység végén, és elegendő biztosítékot nyújtunk arra nézve, hogy Személyes adatait törölni fogjuk, hogy ha az ügyfél azonosításakor Ön tiltakozik, vissza kívánja vonni hozzájárulását és/vagy a továbbiakban nem kíván részt venni. Minősítésétől függetlenül az Human8 az ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások részeként mindenkor köteles ügyfelei nevében kezelni az Ön adatvédelemmel kapcsolatos összes kérdését, kérését és/vagy panaszát, és válaszolni rájuk.  

Amennyiben a jelen Nyilatkozat elolvasása után bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogyan használják fel ügyfeleink az Ön Személyes adatait (ideértve a rajtunk keresztüli felhasználást is), felveheti a kapcsolatot az Human8 adatvédelmi tisztviselőjével (DPO) az alábbi 8.2 szakaszban vagy ide kattintva megtekinthető elérhetőségeken. Minden esetben továbbítani fogjuk az összes szükséges információt ügyfeleinknek, és gondoskodunk az Ön kérdéseinek, kéréseinek és/vagy panaszainak megfelelő kezeléséről és megválaszolásáról. 

Személyes adatok kezelése  

A) Piackutatási tevékenység: 

Az Human8 által gyűjtött és kezelt Személyes adatokat általában önkéntesen és közvetlenül kapjuk Öntől. Az ügyfeleink nevében végzett Piackutatási tevékenységnél előfordulhat, hogy más forrásból kapjuk meg az Ön Személyes adatait, például ügyfelünk adatbázisából, közvetítői listáról, a panel webhelyén vagy hirdetéseken keresztül.  

Személyes adatok 

Jogalap + cél 

Megőrzési idő 

Elektronikus azonosítási adatok: 

Pl.: IP-cím, felhasználói azonosító, az eszközhöz rendelt egyedi azonosító, földrajzi hely, weboldal tartalmából származtatott adatok. 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: meghívás, regisztráció, részvétel tevékenységeinkben (pl. konkrét társadalmi, elégedettségi és piackutatás). Az általunk küldött bizalmas anyagok Ön általi felhasználásának ellenőrzése. Operatív célok (Webhelyeink, rendszereink és alkalmazásunk üzemeltetése). 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 2 évig őrizzük meg az adatokat. 

Elérhetőség: 

Pl. név, e-mail-cím, telefonszám és bármilyen egyéb releváns elérhetőségi adat. 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás és jogos érdek. 

Cél: meghívás, regisztráció, részvétel tevékenységeinkben (pl. konkrét társadalmi, elégedettségi és piackutatás). Az Ön tájékoztatása és az Önnel való kapcsolatfelvétel. Direkt marketing, hirdetés és a márkaismertség növelése. 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 2 évig őrizzük meg az adatokat. 

Személyazonosítási adatok: 

Pl. életkor, születési dátum, születési hely, nem, családi állapot, nemzetiség. 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: kutatási és statisztikai célok, kollektív profilok létrehozása, profilalkotás. 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 2 évig őrizzük meg az adatokat. 

A dokumentum előtörténete.  

Pl. küldött és fogadott kommunikáció. 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: kapcsolatfelvétel és az Ön tájékoztatása. Direkt marketing, hirdetés és a márkaismertség növelése. 

 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 2 évig őrizzük meg az adatokat. 

Oktatási és szakmai háttérinformáció. 

Pl. önéletrajz, végzettség, diploma, bizonyítványok, szakmai készségek és tevékenység.  

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: kutatási és statisztikai célok, kollektív profilok létrehozása, profilalkotás.  

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 2 évig őrizzük meg az adatokat. 

Életstílus, érdeklődés és preferenciák. 

Pl. társadalmi tevékenységek, hobbik, személyiség, közösségi részvétel, szokások. 

 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: kutatási és statisztikai célok, kollektív profilok létrehozása, profilalkotás, felmérésekre adott válaszok kezelése és eredmények biztosítása az ügyfélnek. 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 2 évig őrizzük meg az adatokat. 

Nyilvános adatok. 

Pl. nyilvánosan elérhető adatok, közösségi hálózatok adatai. 

Jogalap: jogos érdek. 

Cél: kutatási és statisztikai célok, kollektív profilok létrehozása, profilalkotás, felmérésekre adott válaszok kezelése és eredmények biztosítása az ügyfélnek. 

Bármilyen tiltakozás óta eltelt 18 hónap.  

Pénzügyi adatok. 

Pl. banki adatok (fiókazonosítók, bankazonosító kód, IBAN, BIC, számlaszám). 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: nyeremény átutalása. 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 7 évig őrizzük meg az adatokat. 

 

Fényképek, képek vagy hangfelvétel. 

Pl. amikor videófelvételen vesz részt, az anyag közzététele a közösségben vagy fényképek feltöltése. 

 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: kutatási és statisztikai célok, felmérésekre adott válaszok kezelése és eredmények biztosítása az ügyfélnek. 

 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 2 évig őrizzük meg az adatokat. 

Személyes adatok speciális kategóriái: 

Pl. fajra és származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, fizikai vagy mentális egészségre, szexuális életre és irányultságra vonatkozó adatok, genetikai és biometrikus adatok. 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: kutatási és statisztikai célok, kollektív profilok létrehozása, profilalkotás, felmérésekre adott válaszok kezelése és eredmények biztosítása az ügyfélnek. 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 2 évig őrizzük meg az adatokat. 

Egyedi azonosítók: 

Pl. kérdőívekben vagy panelekben gyűjtött adatok, résztvevők egyedi azonosítói. 

 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: kutatási és statisztikai célok. 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 2 évig őrizzük meg az adatokat. 

Gyerekek Személyes adatai: 

Pl. engedélyezzük 16 év alatti gyerekek részvételét – vagy fiatalabbakét is, a vonatkozó jogszabályoktól függően. 

Jogalap: a gyerek kifejezett hozzájárulása és a gyerek felett szülői felelősséggel rendelkező magánszemély kifejezett hozzájárulása. 

Cél: kutatási és statisztikai célok, kollektív profilok létrehozása, profilalkotás, felmérésekre adott válaszok kezelése és eredmények biztosítása az ügyfélnek. 

 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 2 évig őrizzük meg az adatokat. 

B) Üzleti tevékenység 

Ha Üzleti tevékenységet végzünk és Személyes adatok birtokába jutunk, az alábbiak szerint kezeljük és tesszük közzé ezeket az adatokat: 

Személyes adatok 

Jogalap + cél 

Megőrzési idő 

Elérhetőség: 

Pl. név, e-mail-cím, telefonszám és bármilyen egyéb releváns elérhetőségi adat. 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás és jogos érdek. 

Cél: Az Ön tájékoztatása és az Önnel való kapcsolatfelvétel. Direkt marketing, hirdetés és a márkaismertség növelése, CRM, bejelentkezés webhelyeinkre. 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 3 évig őrizzük meg az adatokat. 

Személyazonosítási adatok: 

Pl. életkor, születési dátum, születési hely, nem, családi állapot, nemzetiség. 

 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: álláspályázatok, kutatási és statisztikai célok, kollektív profilok létrehozása, profilalkotás, felmérésekre adott válaszok kezelése és eredmények biztosítása az ügyfélnek. 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 3 évig őrizzük meg az adatokat. 

A dokumentum előtörténete:  

Pl. küldött és fogadott kommunikáció. 

 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: kapcsolatfelvétel és az Ön tájékoztatása. Direkt marketing, hirdetés és a márkaismertség növelése. 

 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 3 évig őrizzük meg az adatokat. 

Oktatási és szakmai háttérinformáció. 

Pl. önéletrajz, végzettség, diploma, bizonyítványok, szakmai készségek és tevékenység. 

 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: álláspályázatok, kutatási és statisztikai célok, kollektív profilok létrehozása, profilalkotás, felmérésekre adott válaszok kezelése és eredmények biztosítása az ügyfélnek. 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 3 évig őrizzük meg az adatokat. 

Nyilvános adatok. 

Pl. nyilvánosan elérhető adatok, közösségi hálózatok adatai. 

Jogalap: jogos érdek. 

Cél: álláspályázati jelentkezés. 

Bármilyen tiltakozás óta eltelt 18 hónap. 

Pénzügyi adatok. 

Pl. banki adatok (fiókazonosítók, bankazonosító kód, IBAN, BIC, számlaszám). 

 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: könyvelés, számlázás, CRM. 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 7 évig őrizzük meg az adatokat. 

Személyes adatok speciális kategóriái: 

Pl. fajra és származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, fizikai vagy mentális egészségre, szexuális életre és irányultságra vonatkozó adatok, genetikai és biometrikus adatok. 

 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: kutatási és statisztikai célok, kollektív profilok létrehozása, profilalkotás, felmérésekre adott válaszok kezelése és eredmények biztosítása az ügyfélnek. 

 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 3 évig őrizzük meg az adatokat. 

Egyedi azonosítók: 

Pl. kérdőívekben vagy panelekben gyűjtött adatok, résztvevők egyedi azonosítói. 

 

Jogalap: kifejezett hozzájárulás. 

Cél: kutatási és statisztikai célok. 

Az ügyféllel fennálló megállapodásunk érvényessége vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása. Ezt követően legfeljebb 3 évig őrizzük meg az adatokat. 

C) Egyéb adatok 

Amikor egyéb forrásokból jutunk hozzá az Ön Személyes adataihoz, az Önnel való első kapcsolatfelvétel alkalmával (pl. amikor meghívjuk egy Piackutatási tevékenységben való részvételre) felhívjuk figyelmét erre a Nyilatkozatra, és azonnal tájékoztatjuk Önt arról, hogy Személyes adatokat tárolunk Önről, a Személyes adatok forrásáról és arról, hogy Személyes adatai nyilvánosan elérhető forrásokból származtak-e, és milyen konkrét célokra kívánjuk megőrizni és kezelni az Ön Személyes adatait.  

Ha felvesszük Önnel a kapcsolatot, és Ön azt szeretné, hogy eltávolítsuk Személyes adatait az adatbázisunkból, el fogjuk távolítani Önt az adatbázisunkból a lehető leghamarabb, amikor ez észszerűen lehetséges. Ezen túlmenően, Személyes adatai bármely egyéb forrását és/vagy fogadóját tájékoztatni fogjuk erről a kérésről, és megkérjük őket, hogy kövessék példánkat.  

Ellenkező értelmű kommunikáció hiányában, és amennyiben jogalappal rendelkezünk erre, az Human8 csak a fent említett célokra használja fel az Ön Személyes adatait. Ha az Önnel közöltektől eltérő célokra kívánjuk felhasználni az Ön Személyes adatait, erről előre tájékoztatni fogjuk Önt. Például: csak abban az esetben használjuk fel Személyes adatait hirdetési célokra, ha ehhez Ön szabadon kifejezett előzetes hozzájárulását adta. 

Amikor az Human8 az Ön hozzájárulásával kezeli az Ön Személyes adatait, gondoskodnunk kell arról, hogy az ügyfelünk megfelelően megszerezze az Ön megalapozott, konkrét, aktív és egyértelmű hozzájárulását, vagy az ő nevében mi megtegyük ugyanezt. Fontos tudni, hogy Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Az ennek módjával kapcsolatos további tájékoztatásért olvassa el „Az Ön jogai” című szakaszt, vagy kattintson ide. 

Amikor az Human8 jogos érdekeinkre támaszkodik jogalapként, mérsékeljük azt a hatást, amit ez az adatkezelés az Ön adatainak védelmére esetlegesen gyakorol, például azzal, hogy megfelelő módon a lehető legkisebbre csökkentjük az ilyen adatok használatát, és megfelelően szabályozzuk a hozzáférést és a biztonságot a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében.    

Amennyiben profilalkotás a cél, ennek szándékaink szerint nincs olyan jogi hatása, amely jelentősen befolyásolná az érintettet. Ez azt a célt szolgálja, hogy a magánszemélyeket általános módon kategóriákba tudjuk sorolni marketingcélok érdekében. 

Fontos tudni, hogy az igényelt Marketingkutatási tevékenység végzésekor az általunk ügyfeleink nevében kezelt Személyes adatokra vonatkozó adatmegőrzési időszakokat ügyfeleink határozzák meg.  Az Human8 csak az ügyfeleivel kötött adatkezelési megállapodás érvényessége alatt tarthatja meg az ilyen Személyes adatokat, azt követően az ügyfél döntése szerint vissza kell szolgáltatnunk vagy törölnünk kell az összes Személyes adatot. Alaphelyzetben a munka befejezése után 2 évvel, vagy pénzügyi adatok/tranzakciós célok esetén 7 évvel töröljük a Személyes adatokat. 

Milyen intézkedéseket teszünk az Ön Személyes adatainak védelme érdekében?  

Az Human8 komolyan veszi minden általa kezelt Személyes adat biztonságát (pl. Üzleti tevékenységünk folytatása közben vagy Marketingkutatási tevékenységünkkel kapcsolatban). Ezért megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket vezettünk be a Személyes adatok biztonságos kezelésére. Ezek az intézkedések a Személyes adatok érzékenységétől, formátumától, helyétől, mennyiségétől, terjesztésétől és tárolásától függően változnak, és a Személyes adatok jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmét biztosító lépéseket is magukban foglalják. Szükség esetén az intézkedések kiterjednek a kommunikáció titkosítására pl. SSL-en keresztül, a tárolt adatok titkosítására, tűzfalak használatára, a hozzáférés szabályozására, a felelősségi körök elhatárolására és hasonló biztosági protokollok alkalmazására. A Személyes adatok hozzáférését munkatársainkra és az ilyen adatokhoz jogos és releváns üzleti célok érdekében hozzáférést igénylő harmadik felekre korlátozzuk.  

Az InSites Compages NV (társult vállalatán, az InSites NV-n keresztül) ISO 27001 tanúsítással rendelkezik az információbiztonsági menedzsment területén (a tanúsítás száma: IS 71404), és így az EU országaiban és az EU-n kívül is minden joghatóságban bizonyítottan egyenértékű, megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmaz. Az Human8 Group többi vállalatának szervezetén belül is az InSites Compages NV által központilag szervezett és felügyelt, azonos műszaki és szervezeti intézkedéseket követik. Az Human8 Group minden vállalat szerződéses garanciákat vállal ugyanezen műszaki és szervezeti intézkedések mindenkori alkalmazására. 

Az Ön Személyes adataihoz az Human8 utasításai alapján hozzáférő összes munkatársunkat, alvállalkozót és harmadik felet titoktartási megállapodás köti, és biztonsági intézkedésekkel, valamint hozzáférés-szabályozással korlátozzuk a hozzáférést azokra az egyénekre, akiknek kötelezettségeik teljesítéséhez és feladataik elvégzéséhez szükségük van ilyen hozzáférésre. 

Személyes adatok továbbítása 

Az Ön Személyes adatait csak akkor osztjuk meg másokkal, ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik, és amikor erre a fent leírtakkal kapcsolatos célból szükség van. Amikor Személyes adatokat közlünk másokkal, akkor szerződéses megállapodásokat kötünk velük, és biztonsági mechanizmusokat léptetünk életbe, hogy védjük a Személyes adatokat, és eleget tegyünk a saját adatvédelmi, titoktartási és biztonsági normáinknak.   

Az általunk tárolt Személyes adatokat továbbíthatjuk  

 • ügyfeleinknek  

Amikor Piackutatási tevékenységet végzünk ügyfeleink nevében, adatok birtokába jutunk Öntől mint résztvevőtől, és kezeljük ezeket az adatokat. Ha Ön online felmérésekben, szavazásokban vagy beszélgetésekben vesz részt, vagy anyagot tesz közzé a közösségben, az Ön képernyőneve és az Ön által közzétett információ csak számunkra, a közösség más tagjai és ügyfeleink számára lesz látható. Ha hozzászól egy felméréshez, szavazáshoz vagy beszélgetéshez a közösségben, elvben ez csak a képernyőnevéhez fog kapcsolódni. Ha személyazonosításra alkalmas adatot tesz közzé, saját belátásunk szerint az Ön biztonsága érdekében eltávolíthatjuk az ilyen adatot. Javasoljuk, hogy olyan képernyőnevet válasszon, amely nem hasonlít a valódi nevéhez.  

Az ilyen adatokat ügyfeleink nevében kezeljük, és meg kell őket osztanunk ügyfeleinkkel annak érdekében, hogy termékeket vagy szolgáltatásokat tudjunk biztosítani a számukra. Ebben a kontextusban elképzelhető, hogy megosztunk olyan fényképeket, képeket, képi és hangfelvételeket vagy teljes adatsorokat, amelyek birtokunkban vannak Önről (pl. a felmérés kérdéseire adott válaszokat, hogy tájékozódhassanak ajánlatuk konkrét elemeiről).  Ezt azonban csak akkor tesszük, ha megszereztük az adattovábbításhoz az Ön kifejezett hozzájárulását.  

Ügyfelünk kombinálhatja a nevében általunk végzett Marketingkutatási tevékenység során gyűjtött adatokat az Önről birtokában lévő egyéb adatokkal. A jelen Nyilatkozat nem írja le, hogy ügyfelünk milyen konkrét módon használja fel az Ön Személyes adatait, amiről külön tájékoztatjuk, ha eltér a fent meghatározott Piackutatási céloktól, de ha Ön nem szeretné, hogy válaszait ilyen módon felhasználják, értesítenie kell minket azelőtt, hogy hozzájárulna részvételéhez abban a Piackutatási tevékenységben, amelyre meghívást kapott, és amelyhez el kell fogadnia a jelen Nyilatkozatot és bármely releváns felhasználási feltételt. Ezután meg tudjuk határozni az ügyféllel, hogy korlátozható-e az Ön adatainak felhasználása, és ebben az esetben Ön részt vehet-e a konkrét Piackutatási tevékenységben. 

Nem osztunk meg másik ügyféllel olyan Személyes adatot, amelyet termékeink és szolgáltatásaink egy adott ügyfél részére történő nyújtásakor szereztünk meg. Ezen túlmenően nem értékesítünk, adunk bérbe vagy licencelünk ilyen adatokat harmadik felek részére, nem bővítjük adatbázisunkat ilyen adatokkal, illetve ezt harmadik fél számára sem engedélyezzük. 

 • az Human8 Groupon belül 

Megoszthatjuk az Ön Személyes adatait globális céghálózatunkon belül, amikor erre a Piackutatási tevékenység és/vagy az Üzleti tevékenység folytatásához és annak a célnak az eléréséhez szükség van, amelynek érdekében az Ön személyes adatait a fentiek szerint gyűjtötték. Leányvállalataink és társult vállalataink adatait megtalálja az alábbi kapcsolattartási listán vagy ide kattintva.  

 • szolgáltatóinknak  

Szükség esetén harmadik feleketis igénybe veszünk szolgáltatásaink nyújtásához és belső IT-rendszereink vagy (belső) üzleti folyamataink biztosításához, üzemeltetéséhez és felügyeletéhez, és megkérjük őket, hogy végezzenek el bizonyos feladatokat a helyettünk. Informatikai, felhőalapú SaaS, webhelyhosting és -üzemeltetési, adatelemzési, toborzási szoftvereket nyújtó, adatmentési, biztonsági és adattárolási szolgáltatók szolgáltatásait is használjuk. További adatfeldolgozóink listája ezen a hivatkozáson található: https://info.human8-square.io/sub-processors/

Az ilyen Személyes adatokat ezeknek a szolgáltatóknak csak olyan mértékben fedjük fel vagy tesszük elérhetővé, amennyire az az adott célhoz szükséges.  Ezeket az adatokat ők semmilyen más célra nem használhatják fel, különösen nem a saját céljukra vagy valamilyen harmadik fél céljára. Ezen túlmenően szolgáltatóink az úgynevezett „Adatvédelmi megállapodás” keretében szerződéses kötelezettséget vállalnak a Személyes adatok bizalmasságának megőrzésére. 

Amikor Ön részt vesz ösztönzési rendszerünkben, az Ön Személyes adatait (pl. a nevét, az e-mail-címét stb.) adott esetben meg kell osztanunk olyan harmadik felekkel, akik segítenek nekünk az ösztönzők kezelésében. 

 • bűnüldöző szerveknek vagy más kormányzati és szabályozó hatóságoknak, illetve más olyan harmadik feleknek, amelyeknél ezt a vonatkozó jogszabályok vagy előírások előírják:  

Fenntartjuk a jogot arra, hogy minden releváns információt közöljünk az olyan bűnüldöző szervekkel vagy más harmadik felekkel, amelyeknek jogában áll az ilyen Személyes adatok megszerzése, például annak ellenőrzése céljából, hogy eleget teszünk-e a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak, hogy kivizsgáljanak egy feltételezett bűncselekményt, valamint hogy megállapítsák, gyakorolják vagy megvédjék a törvényes jogokat. A Személyes adatokkal kapcsolatos kérésnek csak akkor teszünk eleget, ha ez szükséges és megfelelő, valamint a vonatkozó jogszabályok és előírások alapján ez számunkra engedélyezett. 

 • az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül és kívül 

Olyan globális céghálózat vagyunk, amelynek tajgai az EGT-n belül és kívül is működnek, és EGT-n kívüli külső szolgáltatókat is igénybe vehetünk üzleti működésünk segítésére. Ennek következtében az Ön Személyes adatait az EGT-n kívülre továbbíthatjuk. A GDPR bizonyos esetekben lehetővé teszi az Human8 számára, hogy Személyes adatokat ilyen harmadik országokba továbbítson.  

Nemzetközi kutatási projektek részeként az Human8 felkérheti Önt arra is, hogy vegyen részt belföldi és nemzetközi üzleti ügyfelek vagy partnerek kutatási projektjeiben, mely esetben szintén előfordulhat, hogy Személyes adatokat az EGT-n kívülre továbbítanak.   

Bármelyik esetről legyen is szó, lépéseket tettünk annak biztosítására, hogy az összes Személyes adatot megfelelő szintű biztonsági intézkedések mellett kezeljék, hogy a Személyes adatok EGT-n kívülre továbbítását mindig a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végezzék, és hogy ennek során gondoskodjanak a megfelelő szintű védelemről. Jogi biztosítékokat fogunk bevezetni az ilyen adattovábbítások szabályozására, például szerződésekben használandó mintafeltételeket, magánszemélyek hozzájárulásának előírását vagy más olyan jogalapokat, amelyeket a vonatkozó jogi előírások megengednek. Minden adattovábbítást megvizsgálunk, és szükség esetén Általános Szerződési Feltételeket (SCC) fogadtatunk el a harmadik féllel. A csoporton belül csoporton belüli megállapodást kötöttünk.  

Az Ön jogai  

A GDPR bizonyos jogokat biztosít az Ön számára a Személyes adataival kapcsolatban. Ezeket a jogokat az alábbiakban soroljuk fel. Amennyiben bármelyik alábbi jogával élni kíván, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Az elérhetőségünket alább vagy ide kattintva találja meg.  

Felhívjuk a figyelmét, hogy ezeknek a jogoknak a gyakorlására bizonyos korlátozások vannak érvényben, tehát előfordulhat, hogy nem tudja őket minden helyzetben gyakorolni.    

 • A hozzáférés és a másolás joga: Önnek jogában áll hozzáférni az általunk Önről őrzött Személyes adatokhoz.   
 • A módosítás vagy a helyesbítés joga: Ön kérheti a pontatlan Személyes adatok javítását.  
 • A törlés joga („az elfeledtetéshez való jog”): Ön bizonyos körülmények között kérheti, hogy töröljük Személyes adatait, és mi észszerű keretek között lépéseket teszünk arra, hogy tájékoztassuk a nevünkben a Személyes adatokat kezelő adatfeldolgozókat, hogy Ön a Személyes adataihoz vezető összes hivatkozás, másolat vagy másodpéldány törlését kérte. 
 • A korlátozás joga („az adatkezelés korlátozása”): Ön bizonyos Személyes adatoknál kérheti, hogy azokat korlátozottként jelöljük meg, és bizonyos más körülmények között a kezelésüket is korlátozhatja. 
 • Az adathordozás joga: Ön megkérhet minket arra, hogy a Személyes adatokat elektronikusan harmadik félnek továbbítsuk, amennyiben azt a GDPR lehetővé teszi.   
 • A panasztétel joga: Ha panasza van Személyes adatai Human8 általi kezelésével kapcsolatban, minden tőlünk telhetőt megteszünk panasza rendezésére. Ezen túlmenően, jogában áll panaszt tenni adatkezelésünk ellen fő felügyeleti hatóságunknál és/vagy az Ön helyi felügyeleti hatóságánál. A releváns elérhetőségeket alább vagy ide kattintva találja meg.  

Ezen túlmenően, bizonyos körülmények esetén joga van a következőkre: 

 • A hozzájárulás visszavonásának joga: Amikor az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, bármikor jogában áll visszavonni hozzájárulását. Minden e-mailben küldött hírlevél láblécénél megtalálja a leiratkozás gombot. Fontos tudni, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti Személyes adatai visszavonás előtti kezelésének jogszerűségét. 
 • A tiltakozás joga: Tiltakozhat Személyes adatai minden olyan kezelésével szemben, amelynek jogalapját az Human8 „jogos érdekként” határozza meg, kivéve, ha az adatkezelés okai nagyobb súllyal esnek latba, mint az egyéni adatvédelmi jogok miatt bekövetkezhető sérelem; és a direkt marketing ellen is bármikor tiltakozhat (az ilyen célra végzett profilalkotást is ideértve). 

Ön elvben ingyen gyakorolhatja jogait. Ha kérése alaptalannak vagy meggondolatlannak tűnik, elképzelhető, hogy észszerű mértékű díjat számítunk fel Önnek adminisztratív költségeink megtérítésére. Ilyen esetekben ugyanakkor egyszerűen el is utasíthatjuk a kérést. Ezt követően tájékoztatni fogjuk az elutasítás okáról.  

Egyszerű kéréseknél négy héten belül, komplex kérések vagy több kérés esetén pedig 3 hónapon belül minden esetben válaszolunk kérésére. 

A Nyilatkozat frissítése  

Az Human8 fenntartja a jogot, hogy bármikor felülvizsgálja és módosítsa a jelen Nyilatkozatot. Az utolsó frissítés dátuma a Nyilatkozat elején látható, és a legfrissebb verziót mindig elérhetővé tesszük Webhelyeinken.  Ezért rendszeres időközönként tekintse át Webhelyeinket, hogy aktuális szabályainkat és gyakorlatunkat illetően naprakész legyen.   

Cookie-k használata Webhelyeinken 

Cookie-k és más online azonosítási technológiák, például webes jelzők vagy képpontok segítségével nyújtunk jobb élményt felhasználóinknak.  Lásd a hivatkozást. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Releváns elérhetőségek 

Human8 vállalatok  

Az Human8 Group egyes vállalataival az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot. Amennyiben bármilyen megjegyzése vagy kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy Személyes adatai Human8 általi kezelésével kapcsolatban, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Human8 Human8 Group nevében eljáró adatvédelmi tisztviselőjével (DPO).  

 

Human8 vállalat 

Székhely 

Cégjegyzékszám 

EGT-n belüli vállalatok 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgium  

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgium  

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgium  

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Németország 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Franciaország 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067 GG Rotterdam 

Hollandia 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Románia 

RO28395601 

EGT-n kívüli vállalatok 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

Egyesült Királyság 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Ausztrália 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Dél-Afrika 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

Egyesült Államok  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Egyesült Királyság 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Egyesült Királyság  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

Egyesült Államok  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd  

110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Szingapúr 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hongkong 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hongkong 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Sanghaj 

91310115301794430F 

 

ABN Impact Pte. Ltd 

71 Robinson Road, #14-01 

Singapore 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd;  

27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Korea 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Taiwan, R.O.C. 10483 

42850664 

 

Az Human8 adatvédelmi tisztviselője és képviselője  

Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt, akit több, az adatvédelmi vonatkozású kérdésekért általánosságban felelős munkatárs is támogat a vállalaton belül. Külső jogi tanácsadókat is igénybe veszünk ezen a területen. Bármilyen adatvédelmi vonatkozású kérdés, érintetti kérés és/vagy panasz benyújtható az Human8 adatvédelmi tisztviselőjéhez: 

 • E-mailen:  dpo@wearehuman8.com
 • Telefonon:  +32 (0)9 2691500 
 • Postai úton:  attn. Human8 DPO  

                              Evergemsesteenweg 195 

                             9032 Wondelgem  

                             Belgium 

Az egyértelműség kedvéért: az Human8 adatvédelmi tisztviselője az Human8 Group nevében jár el. Amikor az Human8 adatfeldolgozóként vagy ügyfeleinkkel közös adatkezelőként lép fel, Piackutatási tevékenységet végez ügyfeleink nevében és az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatás részeként, az Human8 adatvédelmi tisztviselője a kijelölt egykapus kapcsolattartási pont. Kérdéseit, kérését és/vagy panaszait benyújthatja az Human8 adatvédelmi tisztviselőjének, aki megbízással rendelkezik az ilyen kérdések vagy panaszok kezelésére ügyfeleink nevében vagy közvetlenül ügyfeleink felé.  

A GDPR 27. cikkével összhangban az InSites Compages NV-t jelöltük ki az Human8 Group EGT-n kívül létrehozott vállalatainak képviseletére. Az InSites Compages NV, és különösen az Human8 Human8 Group nevében eljáró adatvédelmi tisztviselője jár el közvetítőként Ön mint érintett és az Human8 Group EGT-n kívüli azon vállalatai között, amelyek Piackutatási tevékenység és/vagy Üzleti tevékenység folytatása közben kezelhetik az Ön Személyes adatait. 

A Felügyeleti hatóság elérhetősége  

A GDPR 56. cikkével összhangban a belga adatvédelmi hatóságot jelöltük ki fő felügyeleti hatóságunknak, tekintettel arra, hogy az Human8 Group központja Belgiumban található.  A fő felügyeleti hatóság az elsődleges felelős szerv a határokon átívelő adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban. Ezért javasoljuk, hogy a Személyes adatai Human8 általi kezelésével kapcsolatos esetleges panaszait ehhez a hatósághoz nyújtsa be. Az előzőektől függetlenül, Önnek jogában áll az Ön helyi felügyeleti hatóságához panaszt benyújtani adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban.  

Bármely más (itt nem megadott) helyi adatvédelmi hatóság elérhetőségéért keresse fel a következő webhelyet: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en  

Ország  

Elérhetőség 

Belgium 

 

(Fő felügyeleti hatóság)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Tel.: +32 2 274 48 00 

Fax: +32 2274 48 35 

E-mail: contact@apd-gba.be 
Webhely:  

Franciaország 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel.: +33 1 53 73 22 22 

Fax: +33 1 53 73 22 00 

E-mail: / 

Webhely: http://www.cnil.fr/ 

Németország 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel.: +49228 997 799 0 
Fax: +49228 997 799 5550 
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de 
Webhely: http://www.bfdi.bund.de/ 

Románia 

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel.: +40 31 805 9211 

Fax: +40 31 805 9602 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 
Webhely: http://www.dataprotection.ro/ 

Hollandia  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Tel.: +31 70 888 8500 
Fax: +31 70 888 8501 
E-mail: / 

Webhely: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Ausztrália  

The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel.: 1300 363 992 (vagy Ausztrálián kívülről: +61 2 9284 9749)  

Fax: +61 2 9284 9666 

E-mail: / 

Webhely: https://www.oaic.gov.au/ 

Dél-Afrika  

The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel.: +27 (0) 10 023 5207 

Mobil: +27 (0) 82 746 4173 

E-mail: inforeg@justice.gov.za 

Webhely: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Egyesült Királyság  

The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

Tel.: +0303 123 1113 (vagy külföldi hívás esetén +44 1625 545745) 

Fax: 01625 524510 

E-mail: / 

Webhely: www.ico.org.uk