Termeni și condiții

1.    Acceptarea Termenilor și condițiilor

Accesul sau participarea la aplicația SkyPriority Panel App și/sau orice activități conexe de cercetare de piață (denumite în continuare “Activități de Cercetare de Piață”) și prin extensie, utilizarea site-urilor web și/sau platformelor asociate, sunt posibile doar dacă dvs. (denumit în continuare “Participant”, “dvs.” sau “al dvs.”) acceptați următorii Termeni și condiții (denumiți în continuare: “Termeni și condiții”).

La acceptare, acești Termeni și condiții constituie acordul dvs. cu SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A., companie înregistrată în Amsterdam, Țările de Jos (Număr de înregistrare la Camera de Comerț 34345101), cu sediul pentru vizitatori la adresa (1180 AJ) Amstelveen at Amsterdamseweg 55 (denumită în continuare “SkyTeam“, “noi”, “nouă” sau “al nostru”). InSites NV, cu sediul social la Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgia și înregistrată la Central Enterprise Databank (KBO) cu numărul BE0465.109.357 (denumită în continuare “Human8”), a dezvoltat aplicația SkyPriority Panel și conduce Activitățile de Cercetare de Piață pentru noi.

„Activități de Cercetare a Pieței” înseamnă serviciile pe care le oferim și care vă permit, în calitate de membru al unui grup sau participant la un grup, să participați la un sondaj, un grup, o comunitate (de exemplu, Square), un interviu sau orice altă formă de Activitate de Cercetare a Pieței facilitată de Human8. Termeni și condiții suplimentare se pot aplica anumitor Activități de Cercetare a Pieței. Înainte de a utiliza sau de a participa la unul dintre serviciile noastre de Cercetare a Pieței, acești termeni și aceste condiții suplimentare, despre care sunteți, de asemenea, notificat, fac parte integrantă din Termenii și condițiile de față.

2.    Calitatea de membru sau participarea

Calitatea de membru sau participarea la Activitățile de Cercetare a Pieței este, desigur, întotdeauna pe bază de voluntariat. Calitatea de membru poate fi necesară pentru participarea la una dintre activitățile noastre de cercetare a pieței (de exemplu, Future Talkers). Calitatea de membru sau participarea este, în orice caz, exclusă pentru minori. „Minori” înseamnă persoane cu vârsta sub 13 ani (sau mai în vârstă, dacă acest lucru este prevăzut de legislația națională).

În cazul în care trebuie să creați un cont pentru a fi membru, sunteți de acord să furnizați informații corecte, precise, actuale și complete despre dumneavoastră în forma solicitată în formularul de înregistrare. Dacă nu se prevede altfel, nu este permisă existența mai multor conturi active sau a mai multor modalități de a participa la o anumită Activitate de Cercetare a Pieței.

3.    Utilizarea acceptabilă și responsabilitatea

Încurajăm participarea atentă, răspunsurile veridice și partajarea în cunoștință de cauză, prin contribuții respectuoase și adecvate (în continuare: „Contribuții”).

„Contribuții” înseamnă: toate răspunsurile, comentariile, feedback-ul, sugestiile, ideile și alte comunicări publicate, transmise sau oferite direct sau indirect grupului, unei terțe părți desemnate sau prin orice alt canal (sondaje online, aplicații și/sau platforme) ca urmare a calității dumneavoastră de membru sau a participării la una dintre Activitățile noastre de Cercetare a Pieței.

Sunteți și veți rămâne în orice situație responsabil pentru Contribuțiile dvs. pe durata calității de membru sau a participării la Activitățile de Cercetare de Piață și pe durata utilizării aplicațiilor și/sau a platformelor asociate. SkyTeam, Companiile de Zbor Membre și Human8 nu vor purta sub nici o formă responsabilitatea Contribuțiilor făcute de ceilalți Participanți.

Vi se cere să nu faceți Contribuții nepotrivite, ilegale sau în alt mod dăunătoare pentru SkyTeam, Companiile de Zbor Membre, Human8 sau pentru alți Participanți.

În niciun caz nu veți utiliza aplicațiile și/sau platforme pentru a face publicitate sau a vinde produse, servicii sau orice altceva (cu scop lucrativ sau nu) și nu veți contacta alți Utilizatori în acest scop. Utilizarea comercială a aplicațiilor și/sau a platformelor sau a conținutului lor este, în orice situație, interzisă.

Trebuie să declarați că Contribuțiile dumneavoastră nu încalcă și/sau nu contravin dreptului unei terțe părți sau oricăror reglementări naționale sau internaționale care includ, dar nu se limitează la (i) drepturi de autor, brevete, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală; (ii) dreptul la confidențialitate (în special, nu puteți publica datele cu caracter personal de orice fel ale altora fără permisiunea expresă a acestora) sau divulgare; (iii) o obligație de confidențialitate.

Deoarece lucrăm într-un sector foarte reglementat, unde trebuie să respectăm anumite legi și reglementări, ne rezervăm dreptul de a monitoriza, evalua și, dacă este necesar, a șterge imediat toate Contribuțiile fără a da vreun motiv.

4.    Confidențialitate

Trebuie să vă străduiți mereu să păstrați confidențialitatea în timp ce sunteți membru sau participați la una dintre Activitățile noastre de Cercetare a Pieței, dar și după eventuala încheiere a acestora.

„Confidențialitate” înseamnă că nu veți dezvălui informațiile, datele sau Contribuțiile altora, nu veți permite accesul terților la acestea și nu le veți publica, reproduce sau utiliza în niciun alt mod. Doar informațiile pe care le puteți obține în mod legitim printr-un alt canal decât dacă sunteți membru sau participați la un Serviciu de Cercetare a Pieței sau care se află în domeniul public nu sunt acoperite de această obligație de confidențialitate.

În cazul în care vi se acordă un cont pentru calitatea de membru sau participarea la o Activitate de Cercetare a Pieței și primiți o parolă pentru acesta, nu o veți dezvălui unei alte persoane și nu veți acorda altei persoane acces la aplicații și/sau platforme prin contul dumneavoastră personal legat de activitățile noastre de cercetare a pieței.

5.    Răspundere și despăgubiri

Sunteți personal răspunzător pentru încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții și a oricăror reglementări naționale sau internaționale de orice fel incluzând, dar fără a se limita la (i) drepturi de autor, brevete, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală; (ii) drepturile la intimitate sau publicitate; (iii) o obligație de confidențialitate.

Sunteți de acord, dacă este necesar, să apărați, să oferiți compensații materiale și bănești către SkyTeam, Companiile de Zbor Membre, Human8, către administratorii, angajații, consultanții acestora, companiilor afiliate, partenerilor de afaceri, reprezentanților sau oricăror părți terțe implicate (colectiv numite “Părți Exceptate”), în contul oricăror daune, costuri, datorii și pierderi de oricare natură (incluzând, dar fără a se limita la orice cheltuieli de judecată) care provin direct sau indirect din încălcări survenite din partea dvs.

Sunteți de acord că veți face tot posibilul pentru a coopera cu noi pentru a ne apăra împotriva oricăreia dintre aceste probleme. Ne rezervăm dreptul, pe cheltuiala dumneavoastră, să acceptăm apărarea și controlul exclusive asupra oricărei chestiuni pentru care vă poate fi solicitată despăgubire.

6.    Sistem de recompensare

Dacă un program de recompensare este legat de o Activitate de Cercetare a Pieței, termenii și condițiile se vor comunica separat și pot diferi pentru fiecare activitate de cercetare.

7.    Confidențialitate și comunicare

Contribuțiile notificate ca urmare a calității dumneavoastră de membru sau a participării dumneavoastră la una dintre Activitățile noastre de Cercetare a Pieței vor fi prelucrate în rezultatele cercetării referitoare la produsul sau serviciul care face obiectul Activității de Cercetare a Pieței și în conformitate cu obiectivele Activității de Cercetare a Pieței respective.

În cazul în care Contribuțiile dumneavoastră conțin date cu caracter personal, acestea vor fi întotdeauna prelucrate și protejate în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Unele Activități de Cercetare a Pieței (de exemplu, Square) funcționează printr-o platformă publică de comunicare. Conținutul pe care îl postați pe o astfel de platformă poate fi consultat de numeroși oameni. Rețineți că atunci când trimiteți informații, în special date cu caracter personal, pe această platformă, aceste informații nu pot fi consultate numai de noi, ci și de alți Participanți. În ceea ce îi privește pe aceștia din urmă, nu putem garanta nicio utilizare ulterioară sau altă formă de prelucrare. Furnizați astfel de informații pe propriul risc.

8.    Proprietate intelectuală

Dacă nu se specifică altfel, toate materialele, incluzând, dar fără a se limita la toate textele, elementele de design, imaginile, fotografiile, filmările video, producțiile audio-vizuale, ideile (incluzând, dar fără a se limita la ideile de produs și de publicitate), expresiile acestor idei (în continuare numite colectiv „Conținut”) sunt proprietatea SkyTeam, Companiilor de Zbor Membre, Human8 și altor terți care pot deține drepturile de proprietate intelectuală. Dacă nu se specifică în mod expres, nu veți avea dreptul de a folosi sau reproduce Conținutul așa cum acesta apare în Activitățile de Cercetare de Piață și pe aplicații și/sau platformele asociate. Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt rezervate în mod explicit.

Prin comunicarea unei Contribuții, declarați și garantați că Contribuția și comunicarea dumneavoastră în legătură cu aceasta vor respecta cerințele din Termenii și condițiile de față și că dețineți drepturile, licențele, autorizațiile și aprobările necesare.

Dețineți în continuare drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu Contribuțiile dumneavoastră. Cu toate acestea, sunteți de acord să ne acordați o licență gratuită la nivel mondial pentru a utiliza, reproduce, transmite, modifica, crea lucrări derivate, dezvălui sau utiliza în alt mod contribuțiile, în măsura necesară pentru a atinge scopul Activității de Cercetare a Pieței și după cum este menționat altfel în Politica de confidențialitate. Această licență pentru o astfel de utilizare limitată va continua să se aplice după ce nu mai sunteți membru sau nu mai participați la Activitățile noastre de Cercetare a Pieței în ceea ce privește datele agregate și identificate obținute din Contribuțiile dumneavoastră și toate copiile de rezervă ale acestora care au fost create în timpul în care ați fost membru sau ați participat. Această licență se aplică și părților cu care cooperăm, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a atinge scopul Activității de Cercetare a Pieței și după cum se specifică altfel în Politica de confidențialitate.

9.    Rezilierea calității de membru sau a participării

Termenii și condițiile sunt în vigoare (i) cât timp sunteți membru sau participați la una dintre Activitățile noastre de Cercetare a Pieței; sau (ii) până când calitatea de membru sau participarea dumneavoastră este reziliată de dumneavoastră sau de noi.

Dacă doriți să nu mai fiți membru sau să nu mai participați, puteți să ne contactați întotdeauna. În plus, puteți, de asemenea, să vă dezactivați contul sau să vă dezabonați de la invitațiile noastre prin link-ul de dezabonare furnizat în fiecare e-mail.

Ne rezervăm dreptul de a vă retrage sau refuza calitatea de membru sau participarea și accesul la aplicații și/sau platformele asociate Activităților noastre de Cercetare a Pieței dacă nu respectați Termenii și condițiile.

10.    Declinările de responsabilitate

Deși acordăm atenția necesară atunci când compilăm, furnizăm și întreținem Activitățile noastre de Cercetare a Pieței și aplicațiile și/sau platformele aferente, nu putem garanta corectitudinea, fiabilitatea, actualitatea sau orice alt aspect al informațiilor furnizate (sfaturi, opinii, declarații etc.). De asemenea, nu putem garanta buna funcționare și disponibilitatea aplicațiilor și/sau a platformelor.

SkyTeam, Companiile de Zbor Membre sau Human8 nu pot fi trase la răspundere direct sau indirect pentru daune directe sau indirecte cauzate de (i) funcționarea deficitară, indisponibilitatea temporară sau permanentă a aplicațiilor și/sau a platformelor sau (ii) care ar putea rezulta din accesul sau utilizarea aplicațiilor și/sau a platformelor, a conținutului sau a informațiilor oferite aici.

Nu avem obligația de a actualiza informațiile de pe aplicații și/sau platforme și ne rezervăm dreptul de a dezactiva aplicațiile și/sau platformele fără notificare.

11.    Amendamente

Ne rezervăm dreptul de a modifica în mod unilateral Termenii și condițiile de față. Vă încurajăm să consultați periodic Termenii și condițiile de față. Dacă nu sunteți de acord cu o modificare a Termenilor și condițiilor de față, puteți oricând să reziliați calitatea de membru sau participarea.

12.    Neaplicabilitatea

În cazul în care orice prevedere a Termenilor și condițiilor este declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă în conformitate cu orice lege sau regulament de ordine publică, o astfel de prevedere va fi exclusă în măsura în care nu este valabilă sau aplicabilă, iar restul prevederilor rămân în vigoare.

13.    Legislația aplicabilă

Termenii și condițiile sunt exclusiv gestionate și interpretate în conformitate cu legea belgiană, fără a ține cont de legislația conflictuală sau principiile alegerii jurisdicției. Orice dispută în legătură cu acești Termeni și condiții, calitatea dvs. de membru sau participarea dvs. în Activitățile noastre de Cercetare de Piață sau utilizarea aplicațiilor și/sau a platformelor asociate va fi judecată de instanțele judecătorești competente din Amsterdam, Țările de Jos sau de instanțele judecătorești din țara care face obiectul serviciilor noastre și în care aveți reședință.

14.    Aveți comentarii sau întrebări?

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la Termenii și condițiile de față, puteți să ne contactați întotdeauna la adresele de e-mail: info@wearehuman8.com sau skypriority@skyteam.com.