Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của Ứng dụng SkyPriority Panel

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A., một công ty được đăng ký tại Amsterdam, Hà Lan (số đăng ký được cấp bởi Phòng Thương mại là 34345101), có địa chỉ đăng ký đối với khách truy cập là (1180 AJ) Amstelveen, Amsterdamseweg 55 (“SkyTeam”, “chúng tôi”, “chúng tôi”), là một liên minh hàng không toàn cầu điều phối và thực hiện các hoạt động thương mại thay mặt cho và – ở một mức độ nào đó – cùng với SkyTeam các hãng hàng không Thành viên (Thành viên) trong ngành hàng không. Khi bạn sử dụng Ứng dụng SkyPriority Panel này, điều quan trọng đối với chúng tôi là xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thận trọng và an toàn theo a cách thức minh bạch. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo các quy tắc của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679 (GDPR), và có thể theo các đạo luật thi hành quốc gia của GDPR của một hoặc nhiều quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU), cũng như luật và quy định bảo vệ dữ liệu của các quốc gia khác (nếu có. Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này nhằm tuân thủ nghĩa vụ minh bạch của chúng tôi theo GDPR, cụ thể là giải thích cho bạn khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là đơn vị kiểm soát thông tin theo GDP, những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu cá nhân đó, và thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn.

1. Ai chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?  

Theo cách hiểu trong GDPR, SkyTeam là đơn vị kiểm soát việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Lưu ý rằng InSites Compages NV, có trụ sở đăng ký tại Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Bỉ) và đã đăng ký với Ngân hàng Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp (Crossroads Bank for Enterprises) theo số BE0837.297.070 (“Human8””) thay mặt SkyTeam với tư cách là bên xử lý dữ liệu khi thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của SkyTeam, bao gồm cả SkyPriority và phòng chờ.   

Với tư cách là bên xử lý dữ liệu cho SkyTeam, Human8 cam kết tôn trọng luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và cụ thể hơn là GDPR.  

Hơn nữa, Human8 là thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Dư luận và Thị trường Châu Âu (“ESOMAR”), một tổ chức quốc tế tập trung vào việc phát triển các phương pháp nghiên cứu thị trường tốt hơn và tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà ESOMAR đặt ra cho các thành viên của mình.  

2. Xử lý dữ liệu: dữ liệu gì, khi nào, tại sao, như thế nào và trong bao lâu?  

Khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân? Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào của bạn? Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này? Cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn? Làm cách nào chúng tôi có được dữ liệu cá nhân của bạn? Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu? 
Nếu bạn tham gia vào các hoạt động nghiên cứu thị trường thông qua Ứng dụng SkyPriority Panel

–   Dữ liệu nhận dạng: tên, tên người dùng, giới tính, tuổi, quốc gia cư trú, dữ liệu nhận dạng điện tử (chẳng hạn như địa chỉ IP, cookies)

–   Dữ liệu liên hệ: địa chỉ email.

–   Dữ liệu vị trí: vị trí điện thoại di động (nếu được bật)

–   Thông tin chuyến bay (ngày, tuyến, hãng hàng không, số hiệu chuyến bay)

–   Bản ghi hình ảnh: hình ảnh, video

–   Lối sống và thói quen.

– Thông tin khác do bạn cung cấp.

–  Để thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng nhằm phân tích và tối ưu hóa các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

–  Để có thể cung cấp giải thưởng sau khi bạn cho biết rằng bạn muốn tham gia rút thăm trúng thưởng .

–  Để liên lạc và duy trì liên lạc với bạn, bao gồm cả mục đích tiếp thị trực tiếp .

–  Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, lệnh của tòa án hoặc thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Đồng ý:

–  Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn đã đồng ý tham gia hoạt động nghiên cứu thị trường.

–  Bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. Việc bạn hủy bỏ sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trước khi bạn hủy bỏ.

 

Lợi ích hợp pháp:

–  Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để đạt được lợi ích hợp pháp của mình khi thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường. Ví dụ, vì lợi ích của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập, phân tích và diễn giải thông tin về khách hàng của mình nhằm tìm cơ hội mới để bán cũng như phát triển sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng sở thích và nhu cầu của chúng tôi

khách hàng.

–      Từ chính bạn.

–     Các bên thứ ba do chúng tôi thuê trong bối cảnh nghiên cứu khách hàng, chẳng hạn như các Thành viên hoặc Human8.

–     Các bên thứ ba khác trong các trường hợp ngẫu nhiên.

– Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu nhận dạng cá nhân của bạn (tên, địa chỉ email, thông tin liên lạc) trong khoảng thời gian mà tài khoản của bạn vẫn hoạt động. Nếu bạn chọn xóa tài khoản của mình, dữ liệu nhận dạng cá nhân sẽ bị xóa để ẩn danh tài khoản.

– Tất cả dữ liệu được cung cấp trước đó trong Ứng dụng SkyPriority Panel sẽ được lưu giữ, tuy nhiên dữ liệu này không bao giờ có thể được liên kết trở lại với thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

– Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu của bạn lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích sử dụng dữ liệu đó, chẳng hạn như khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu cá nhân lâu hơn hoặc khi điều này là cần thiết đối với các khiếu nại pháp lý.

Nếu bạn truy cập Ứng dụng SkyPriority Panelcủa chúng tôi Nếu bạn truy cập Ứng dụng SkyPriority Panel của chúng tôi, nhiều loại cookie và công nghệ tương tự (sau đây gọi là: “cookie”) sẽ được sử dụng. Chúng tôi chỉ sử dụng các cookie chức năng và phân tích và sẽ không có dữ liệu cá nhân nào được xử lý.

– Đối với hoạt động và tối ưu hóa của Ứng dụng SkyPriority Panel

– Để tạo số liệu thống kê người dùng và phân tích thêm cách sử dụng Ứng dụng SkyPriority Panel của bạn

 

– Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua cookie phân tích chức năng và thân thiện với quyền riêng tư là lợi ích hợp pháp của chúng tôi để làm cho Ứng dụng SkyPriority Panel của chúng tôi hoạt động bình thường.

– Đối với tất cả các loại cookie khác, chúng tôi sẽ xin phép bạn thông qua “biểu ngữ cookie”, theo đó biểu ngữ này sẽ được hiển thị khi bạn truy cập trang Chính Sách Về Quyền Riêng Tư và/hoặc các Điều Khoản & Điều Kiện từ Ứng dụng SkyPriority Panel của chúng tôi.

–  Không có dữ liệu cá nhân nào đang được xử lý hoặc thu thập. –  Không có dữ liệu cá nhân nào đang được xử lý hoặc thu thập.

3. Làm cách nào để chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài EEA?  

Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể dẫn đến việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang một quốc gia thứ ba không cung cấp mức độ bảo vệ giống như trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Điều này có thể xảy ra nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các Hãng hàng không thành viên của chúng tôi hoặc với các bên thứ ba được chọn khác mà chúng tôi có thoả thuận hợp tác. 

Nếu có thể, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến một quốc gia nằm ngoài EEA, nếu quốc gia đó không cung cấp mức độ bảo vệ phù hợp theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bằng cách dựa vào các quyết định thỏa đáng do Ủy ban Châu Âu ban hành hoặc bằng cách tham gia vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt (với các biện pháp bổ sung trong phạm vi cần thiết). Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu muốn nhận thêm thông tin về các biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ thông tin của bạn về khía cạnh này. 

4. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?  

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được giữ an toàn. Để ngăn chặn việc truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp vật lý, kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập và xử lý.  

5. Quyền của bạn là gì?  

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có một số quyền liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể:  

  • Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có  quyền yêu cầu chúng tôi nếu chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, và, nếu vậy, cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân đó.  
  • Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình nếu bạn cho rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn là không đầy đủ hoặc không chính xác. Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những người khác thì chúng tôi cũng sẽ thông báo cho họ về việc chỉnh sửa nếu có thể. 
  • Yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xoá hoặc gỡ bỏ dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp. Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những người khác, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về việc xóa nếu có thể. Do cách chúng tôi duy trì một số dịch vụ nên có thể mất một khoảng thời gian trước khi các bản sao lưu được xoá. 
  • Yêu cầu hạn chế chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chặn hoặc xóa bỏ việc xử dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp, theo đó điều này có nghĩa là chúng tôi tạm dừng quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Các trường hợp có thể làm phát sinh quyền này bao gồm các tình huống trong đó tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn bị tranh cãi nhưng chúng tôi cần một khoảng thời gian để xác minh (về) độ chính xác của chúng. Quyền này không ngăn chúng tôi tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi hạn chế được dỡ bỏ. Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những người khác, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về hạn chế đó nếu có thể. 
  • Yêu cầu thực hiện quyền di chuyển dữ liệu của bạn. Bạn có quyền có được dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và máy có thể đọc được trong một số trường hợp. Theo cách này bạn có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn ở nơi khác hoặc bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một bên thứ ba. Sau khi yêu cầu và nếu điều này khả thi về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ truyền trực tiếp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên kiểm soát kia. 
  • Phản đối đối với quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh tính hợp pháp  

Trong trường hợp lập hồ sơ có mục đích, việc lập hồ sơ này sẽ không có hiệu lực pháp lý theo đó ảnh hưởng đáng kể đến chủ thể dữ liệu. Hậu quả của mục đích này là phân loại các cá nhân một cách chung chung cho mục đích tiếp thị.   

6. Thông tin liên lạc chi tiết của chúng tôi  

Bạn có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc chi tiết dưới đây. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn một cách cẩn thận và phù hợp với các quy tắc bảo vệ dữ liệu hiện hành.  

Mọi câu hỏi, yêu cầu về chủ thể dữ liệu và/hoặc khiếu nại liên quan đến quyền riêng tư có thể được gửi tới DPO của Human8:   

  • Qua đường bưu điện: Người nhận: Human8 DPO, Evergemsesteenweg 195, B-9032 Wondelgem, Belgium.  

Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào:  

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A.
Postbus 350
1180 AJ AMSTELVEEN
THE NETHERLANDS
skypriority@skyteam.com