KATILIM VE ÖDÜL KAZANIMI İÇİN RESMİ KURALLAR

1. KATILIM VE ÖDÜL KURALLARI

Bu katılım ve ödül kuralları (“Kurallar”), katılımcıların hak ve yükümlülüklerini ve Human8 tarafından herhangi bir platformda düzenlenen herhangi bir topluluğun parçası olarak ödül kazanım ilkelerini ortaya koymaktadır. Bu topluluklar, Human8 tarafından müşterileri (“Müşteriler”) adına gerçekleştirilen pazarlama araştırması faaliyetlerinin bir parçası olarak düzenlenmektedir. Bu nedenle, topluluklara katılarak ve platformumuzu kullanarak katılımcılar şunları garanti eder:

 • Kuralları okuduklarını ve kabul ettiklerini;
 • bu Kuralların hükümlerine uymayı taahhüt ettiklerini ve Kuralların ihlali durumunda herhangi bir Topluluğa ve/veya Ödüle katılımlarının geçersiz sayılacağını.

Bu Kurallar, Human8 tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve alt bilgideki ödül politikası bölümü altında platform Kurallarının güncellenmiş bir versiyonu yayınlanarak bildirilebilir. Kurallar genel bir çerçevedir ve ödül kartında ve SSS’de (topluluğa veya etkinliğe bağlı olarak) detaylandırılabilir ve açıklanabilir.

Giriş formu, web sitesi veya reklam dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Kurallardaki hükümler ile ödüllerle ilgili materyallerde yer alan açıklamalar veya diğer beyanlar arasında herhangi bir farklılık veya tutarsızlık olması durumunda, bu Kurallar yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır.

2. ORGANİZASYON

InSites Compages, Belçika Kanunları uyarınca 0837.297.070 sicil numarası ile kayıtlı, kayıtlı merkezi Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem’de bulunan ve bundan böyle “Human8 ” olarak anılacak olan bir limited şirkettir.

Human8 toplulukları işletir ve yönetir (Çevrimiçi içgörü topluluğu, insanları bir markanın araştırma faaliyetlerine katılmaya bağlayan çevrimiçi bir platformdur. Özel bir moderatör tarafından denetlenir ve Müşterileri adına Square platformunda kısa vadeden süresize kadar değişken bir süreye sahip olabilir. Bazı toplulukların Human8 platformunda Müşterilerin kendisi tarafından yönetildiği durumlar olabilir. Bu topluluklarda, katılımcılar aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli etkinliklere davet edilecek ve katılabileceklerdir:

 • Beyin fırtınası etkinlikleri;
 • Ürün testleri;
 • Forum tartışması;
 • Anket;

(“Etkinlikler” veya “Etkinlik”)

Her Etkinliğin kendi katılıma uygunluk kriterleri bulunur. Bu nedenle, tüm katılımcılar her Etkinlik için uygun olmayacak, yalnızca kriterleri karşılayan katılımcılar davet edilecektir. Bu, belirli bir Topluluğun parçası olsanız dahi Topluluk içinde başlatılan tüm Etkinliklere davet edilmeyeceğiniz anlamına gelir.

3. KATILIM

3.1 Uygunluk

Herhangi bir topluluğun parçası olmaya hak kazanmak için katılımcılar şunları garanti eder:

 • hukuki ehliyete sahip olduklarını ve bu Kurallara uymayı kabul ettiklerini;
 • ebeveynleri/yasal vasileri bu Kuralları açıkça kabul etmemişse 18 yaşından küçük olmadıklarını;
 • dünya genelinde Human8 grubunun herhangi bir kuruluşu tarafından istihdam edilmediklerini;
 • dünya genelinde Human8 grubunun herhangi bir kuruluşunun bir çalışanı ile kan veya evlilik bağlarının olmadığını;
 • dünya genelinde Human8 grubunun herhangi bir kuruluşunun bir çalışanının hanesine dâhil olmadıklarını.

3.2 Men

Human8 , kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir katılımcının şunları yaptığı konusunda şüphelenirse veya müşterisi bu konuda tarafından bilgilendirilirse:

 • herhangi bir dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyete dâhil olmak (bir etkinliğe birden fazla kez katılmak için birkaç yanıt profili oluşturmak, profilleri hakkında dürüst olmamak dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere);
 • resmi kurallara uygun hareket etmemek; ve/veya
 • ‘kötü’ katılımcı davranışı göstermek (kötü davranış hızlanma (yani, bir etkinliği veya anketi tamamlamak için harcanan süre ortalamadan %50 daha kısaysa, bu da soruların/etkinliklerin doğru şekilde cevaplanmadığını gösterir), düz çizgi (yani bir anketteki bir dizi soru için aynı yanıt seçeneğinin seçilmesi) veya yanlış veya eksik veriler sağlanması (yani soruların/etkinliklerin çoğuna veya tümüne tekrarlayan veya tek heceli cevaplar ekleme veya soruları veya alt soruları kısmen yanıtlama) dâhil ancak bununla sınırlı değildir), tartışmalarda ve topluluk testlerinde çaba göstermeden ve düşük kalitede yanıtlar vermek.

(birlikte “Men Edici Davranış” olarak anılacaktır)

Human8 ve Müşterisi, söz konusu katılımcıyı men etme, katılımcının puanlarını iptal etmek, herhangi bir teşvik veya Ödüle erişimi durdurma veya (herhangi bir biçimde) geri kazanım ve/veya katılımcıyı Etkinliklerden, topluluktan, araştırma çalışmasından ve/veya panellerden çıkarma hakkını saklı tutar. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Human8 , Katılımcının Men Edici Davranışının bir sonucu olarak Human8 tarafından yapılan men veya diğer eylemler nedeniyle Katılımcının maruz kaldığı (doğrudan veya dolaylı) herhangi bir kayıp, zarardan sorumlu olmayacaktır.

Human8 veya Müşterilerinden herhangi biri, Katılımcının Men Edici Davranışı nedeniyle herhangi bir zarara (doğrudan veya dolaylı) maruz kalmışsa, katılımcı, Human8 ‘i ve/veya Müşteriyi uğradığı zarar için tazmin edecek ve zarar görmesini önleyecektir.

4. PUAN VE ARDINDAN ÖDÜL KAZANMA SÜRECİ

4.1 Puan toplanması

Katılımcının kazandığı puanlara göre bir Ödül verilecektir. Puanlar Ödüllerle değiştirilebilir. Her Etkinliğin kendi Ödülleri ve puanları vardır. Puanlar, belirli bir zaman dilimi içinde geçerli Kurallara göre belirli bir standarda (tamamlamanın/yanıtların kalitesi anlamına gelir) bağlı kalarak bir etkinliği veya etkinlik akışını tamamlayarak kazanılabilir. Kazanılan puanlar, etkinlik kapandığında otomatik olarak Ödüllerim Sayfasının altında katılımcının bakiyesine eklenecektir.

Her Etkinliğin detayları etkinliğin içinde ve etkinlik kartında yer alacaktır. Puanların nasıl kazanılacağı ödül kartında ve SSS bölümünde anlatılacaktır. Bu bilgiler asgari olarak (i) Etkinliği tamamlayarak kazanılabilecek puan sayısını (ii) belirli zaman dilimini (başlangıç tarihi dâhil) içerecektir.

Şüpheye mahal vermemek için katılımcılar yanıtlarının/tamamlamalarının kalitesinin Human8 veya Müşterileri tarafından belirlenen standartları karşılaması koşuluyla Etkinlikleri tamamlayarak puan kazanabilirler. Yanıtların kalitesi, Human8 veya Müşteriler tarafından kendi takdirlerine bağlı olarak belirlenecektir. Bir yanıt, etkinlikte sağlanan yönergeleri ayrıntılı bir şekilde takip ediyorsa yeterli olarak kabul edilecektir. Bir yanıt, Human8 veya Müşterisi tarafından belirlenen standartları karşılamazsa ve bu nedenle kaliteli bir yanıt olarak kabul edilmezse Human8 veya Müşterisi yanıtı kaldırma, reddetme hakkına sahip olacak ve puan verilmeyecektir.

Puanlar her zaman 1’den yukarı doğru artan tam sayılardır. Human8 veya müşterileri, (i) katılımcı Kötü Davranışta bulunmuşsa (ii) katılımcılar Etkin Değil olarak kabul ediliyorsa (aşağıdaki bölüme bakın) (iii) Human8 ‘ın Ödülleri manuel olarak vermek için müdahale etmesi gerekiyorsa (bunlar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) Ödüllerim Sayfasına manuel olarak müdahale etme ve kazanılan puanları değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

4.2 Puanların sona ermesi

Katılımcı Toplulukta aktif olduğu ve davet edildiği Etkinliklere katıldığı sürece kazanılan Puanlar geçerli kalacaktır. Etkin, kaliteli yanıtlar vermek ve Etkinlikleri tamamlamak anlamına gelir.

Daha önce ve aksi açıkça belirtilmedikçe, 365 gün içinde davet edildikleri ardışık en az 6 Etkinliğe kaliteli yanıt verememeleri halinde katılımcılar Etkin Değil olarak kabul edilecektir. Katılımcının 365 günün ilk yarısında en az 1 davetiye, ikinci yarısında en az 1 davetiye olmak üzere 6 ardışık davetiyeye yanıt vermemesi durumunda puanlar geçerliliğini yitirecektir. Ödüllerim Sayfasındaki sayaç, 0 puanı gösterecektir.

Katılımcı etkin değilse 6. davetiyeye zamanında (yani, yanıtın etkinlik bitiş tarihinden önce verilmesi gerekir) ve kaliteli bir şekilde yanıt vermediği andan itibaren puanları sona erecektir.

Bir Topluluk kapandıktan sonra, katılımcıların Proje süresi boyunca kazanmış oldukları geriye kalan puanlar kaybedilecektir. Ödüller sayfasında puan sayısı 0 olarak gösterilecektir. Topluluğun yeniden açılması durumunda puanlar artık kullanılabilir olmayacaktır.

4.3 Ödüller

Her katılımcının kazandığı puan miktarına bağlı olarak bir Ödül verilebilir. Bazı durumlarda bu otomatik olarak gerçekleşebilir (belirli bir eşiğe ulaşılarak veya Human8 veya Müşterisinin müdahalesi ile) veya katılımcının kendisi puanlarını bir Ödül için kullanmayı seçebilir. Bu durumda, katılımcılar Ödüllerini almak için kullan düğmesine tıklayabilirler. Ödülünüz makul bir süre içinde verilecektir, daha fazla bilgiyi ödül kartında veya SSS’de bulabilirsiniz. Bir e-posta alacaksınız ve ödülünüzü almak için gerekli kişisel bilgileri (tam ad ve adres) bize vermeniz istenecektir. Bu kişisel veri doğrulama bağlantısı 90 gün geçerli olacak, ardından ödülün süresi dolacak ve artık ödülü alamayacaksınız.

Topluluğa ve ödül ortağına (ve ödül kullanılabilirliğine) bağlı olarak Ödül, aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Kupon;
 • Ürün;
 • Çevrimiçi ödeme seçenekleri;

(“Ödül”)

Kuponlar kendi hüküm ve koşullarına tabidir. Katılımcıların bunların nakit eşdeğerini alma hakkı yoktur. Kuponlarda kullanılmaları gereken süre belirtebilir. Bir kuponun kaybolması, çalınması, süresinin dolması veya imha edilmesinden Human8 veya Müşteri sorumlu olmayacak ve bu gibi durumlarda yenisi sağlanmayacaktır. Kuponlar daha önce yapılan alışverişlerde geçerli değildir. Ödüller, kayıp veya çalıntı durumunda değiştirilmez. Hiçbir durumda kullanılan Ödülün değeri, kuponun belirtilen değerini aşamaz.

Ürünler, Müşteri veya Müşteri tarafından seçilen herhangi bir üçüncü taraf tarafından verilebilir. Human8 hiçbir durumda bir üründeki herhangi bir kusur veya arızadan ve/veya bu kusurlar veya arızaların bir sonucu olarak bir katılımcının maruz kalması gereken zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Human8 veya Müşteri, herhangi bir Ödülle bağlantılı olarak kesinlikle hiçbir ücret veya para birimi dönüştürme ücretinden sorumlu olmayacaktır. Katılımcılar, Ödül türünün, ödülün kullanılabilirliğine ve ödül ortağına ve bu ödül ortağının konumuna bağlı olduğunu kabul eder. Bir Ödül artık mevcut değilse Human8 sorumlu tutulamaz.

Katılımcıların bu Ödülleri almak için geçerli olan tüm yasa ve düzenlemelere (gelir vergisi düzenlemeleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) uymaları gerekir.

5. KİŞİSEL VERİLER

Katılımcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, Human8 tarafından kendi gizlilik politikasına uygun olarak işlenecektir. Her katılımcı, platforma girerek, giriş, kayıt bilgileri ve etkinlik yanıtlarıyla birlikte gönderilen kişisel bilgilerin Human8 ‘ta saklanmasına, paylaşılmasına ve kullanılmasına açıkça rıza gösterir.

6. GARANTİLER VE TAZMİNATLAR

Tüm katılımcılar, bu Kuralların herhangi bir şekilde ihlalinden veya platformun kullanımından kaynaklanan veya Müşterinin ve/veya Human8 ‘ın maruz kaldığı her tür rahatsızlık, eylem, iddia, talep, muhalefet, yükümlülük, kayıp, hasar, maliyet veya harcamaya karşı Human8 ve Müşterilerini tazmin edecek ve zarar görmelerini önleyecektir.

7. SORUMLULUK REDDİ VE YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI

Human8 hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır: (i) bir Etkinlik sırasında web sitesinin herhangi bir şekilde çökmesi; (ii) telefon şebekesi veya hatları, bilgisayar çevrimiçi sistemleri, sunucular, erişim sağlayıcılar, bilgisayar ekipmanları veya yazılımları ile ilgili teknik arızalar veya diğer sorunlar; (iii) teknik sorunlar, Internet üzerinde veya herhangi bir web sitesinde tıkanıklık dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir kaydın veya diğer bilgilerin alınamaması, yakalanamaması veya kaydedilememesi; (iv) bir adayın veya başka bir kişinin bilgisayarının veya diğer cihazlarının bir etkinliğe katılmakla ilgili olarak zarar veya hasar görmesi ve/veya (v) yukarıdakilerin herhangi bir kombinasyonu. Bu Resmi Kuralların amaçları doğrultusunda, herhangi bir otomatik bilgisayar alındı bilgisi (“teşekkür” iletisi veya kaydın alındığını doğrulayan ileti gibi), bir etkinliğin Human8 tarafından fiilen alındığının kanıtını teşkil etmez.

Yasaların izin verdiği ölçüde, Human8 , (i) katılımcılar tarafından verilen yanıtların kullanımıyla ilgili (ii) bu kuralların herhangi bir ihlaliyle ilgili herhangi bir sorun, şikayet, itiraz, iddia veya zarardan sorumlu tutulamaz.

8. GEÇERLİ KANUN VE YARGI YETKİSİ

Kamu politikası niteliğindeki geçerli yasa veya yönetmeliklerde aksi belirtilmedikçe, bu kurallar Belçika yasalarına tabidir ve bu kurallardan kaynaklanan herhangi bir dava veya ihtilaf, Ghent’teki bu tür konularda yargı yetkisine sahip mahkemeye götürülecektir.