Умови

1. Згода з Умовами

Доступ або участь у наших послугах із дослідження ринку (далі по тексту — «Дослідження ринку») і, відповідно, використання відповідних веб-сайтів і/або платформ можливі лише за умови прийняття вами (далі — «Учасник», «Ви» або інші форми цього займенника) наведених далі Умов (далі по тексту — «Умови та положення»).
Згода з цими Умовами означає укладення угоди з компанією InSites NV з юридичною адресою Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgium (Бельгія), зареєстрованою в Центральній базі даних підприємств (KBO) під номером BE0465.109.357 (далі по тексту — «InSites», «ми» або інші форми цього займенника).
«Дослідження ринку» — це послуги, які ми пропонуємо, і завдяки яким ви як Член спільноти (Учасник) можете брати участь в опитуванні, форумі, співтоваристві (наприклад, Square), інтерв’ю або в організованому компанією InSites дослідженні ринку будь-якого іншого формату. До деяких видів Досліджень ринку можуть застосовуватися додаткові умови. Перш ніж ви почнете користуватися однією з наших послуг, пов’язаної з Дослідженнями ринку, або брати участь в Дослідженні ринку, зверніть увагу на те, що додаткові умови, про які ви також будете сповіщені, є невід’ємною частиною цих Умов.

2. Членство або участь

Членство або участь в Дослідженнях ринку, безумовно, є добровільним. Членство може знадобитися для участі в одному з наших Досліджень ринку (наприклад, Future Talkers). У будь-якому випадку, забороняється членство або участь малолітніх дітей. Під «малолітніми» маються на увазі діти віком до 13 років (або старше, якщо це передбачено законодавством конкретної країни).
При створенні облікового запису для реєстрації ви погоджуєтеся надати про себе правдиву, точну, актуальну і повну інформацію, яка зазначена в реєстраційній формі. Якщо інше не передбачено, створення декількох активних облікових записів або участь в одному Дослідженні ринку декількома різними способами заборонено.

3. Допустиме використання та відповідальність

Ми закликаємо до уважної участі, правдивих відповідей і інформованого висловлення своєї думки за допомогою поважних і належних відповідей (далі по тексту — «Надана інформація»).
«Надана інформація» — це всі відповіді, коментарі, відгуки, пропозиції, ідеї та інші повідомлення, опубліковані, відправлені або прямо/непрямо запропоновані спільноті, спеціально призначеній третій особі або передані будь-яким іншим каналом (інтернет-опитування, веб-сайти і/або платформи) у зв’язку з вашим членством або участю в одному з наших досліджень ринку.
За будь-яких обставин ви несете відповідальність за інформацію, яку Ви надаєте протягом членства або участі в наших Дослідженнях ринку, а також під час використання відповідних веб-сайтів і/або платформ. В жодному разі компанія InSites не буде нести відповідальність за надану іншими Учасниками інформацію.
Ви зобов’язані утримуватися від Надання інформації, яка є або могла би бути недоречною, незаконною або здатною іншим чином завдати шкоди компанії InSites й іншим Учасникам.
В жодному разі ви не маєте права використовувати веб-сайти і/або платформи для реклами або продажу товарів, послуг або інших матеріалів (з метою отримання прибутку або без такої), крім того, вам забороняється звертатися до інших Користувачів з такою метою. Комерційне використання веб-сайтів і/або платформ або контенту заборонено за будь-яких обставин.
Ви повинні підтвердити, що Надана вами інформація не порушує і не суперечить жодним правам будь-якої третьої особи та національним і міжнародним нормам, в тому числі (i) авторському праву, патентам, торговим маркам та іншим правам на об’єкти інтелектуальної власності; (ii) правам на приватне життя (наприклад, ви не можете розкривати будь-які персональні дані інших людей, не отримавши їх явної згоди) або праву на розкриття інформації; (iii) зобов’язанням нерозголошення конфіденційної інформації.
Оскільки область нашої діяльності є жорстко регламентованою і ми повинні дотримуватися певних законів і регламентів, ми зберігаємо за собою право відстежувати, оцінювати і за необхідності негайно видаляти всю надану інформацію без пояснення причини.

4. Конфіденційність

Ви повинні завжди дотримуватися конфіденційності інформації протягом усього часу членства або участі в будь-якому з наших Досліджень ринку, а також після закінчення такого дослідження.
«Конфіденційність» означає, що вам забороняється розкривати інформацію, дані або інформацію, надану іншими людьми, а також надавати третім особам доступ до перерахованого вище. Крім того, вам забороняється публікувати, відтворювати або використовувати перераховане вище будь-яким іншим способом. Це зобов’язання дотримання конфіденційності не поширюється лише на ту інформацію, яку ви можете законним чином отримувати з інших джерел, а не внаслідок членства або участі в Дослідженні ринку, і на інформацію, що знаходиться у відкритому доступі.
У разі створення облікового запису члена або учасника Дослідження ринку і отримання пароля до такого облікового запису, вам забороняється повідомляти пароль іншим особам або надавати іншим особам доступ до веб-сайтів і/або платформ через ваш особистий обліковий запис, пов’язаний з нашими Дослідженнями ринку.

5. Відповідальність і відшкодування збитку

Ви несете особисту відповідальність за порушення цих Умов і будь-яких національних і міжнародних норм, в тому числі (i) авторського права, патентів, торгових марок та інших прав на об’єкти інтелектуальної власності; (ii) права на приватне життя або публічність; (iii) зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації.
За необхідності ви погоджуєтеся захищати, компенсувати і відшкодовувати компанії InSites, її керуючим, директорам, співробітникам, консультантам, дочірнім компаніям, діловим партнерам, представникам і будь-якій іншій задіяній стороні (такі сторони в сукупності позначаються як «Звільнені від відповідальності сторони») весь збиток, витрати, заборгованості та втрати будь-якого характеру (в тому числі витрати на юридичні послуги), напряму або опосередковано пов’язані з порушеннями з вашого боку.
Ви погоджуєтеся вживати всіх можливих заходів для співпраці з нами в питанні вирішення цих проблем. Ми зберігаємо за собою право за ваш рахунок приймати виняткові заходи захисту і здійснювати контроль будь-якого питання, щодо якого від вас вимагається відшкодування збитку.

6. Система заохочень

Якщо за участь в Дослідженні ринку пропонується винагорода, вам окремо будуть повідомлені умови, які можуть бути різними для кожного дослідження.

7. Конфіденційність і передана інформація

Надана інформація, яка є результатом вашого членства або участі в одному з наших Досліджень ринку, буде оброблятися за підсумками дослідження щодо товарів або послуг, що є предметом цього Дослідження ринку і відповідно до цілей цього Дослідження ринку.
Якщо Надана інформація буде містити ваші персональні дані, ці дані завжди будуть оброблятися і захищатися відповідно до нашої Політики конфіденційності.
Деякі Дослідження ринку (наприклад, Square) проводяться через загальнодоступні платформи. Інформація, яку ви розміщуєте на такій платформі, може бути доступна великій кількості людей. Звертаємо вашу увагу на те, що коли ви відправляєте інформацію, особливо персональні дані, на цю платформу, ця інформація буде доступна не лише нам, а й іншим Учасникам. У тому, що стосується цих Учасників, ми не можемо давати жодних гарантій щодо подальшого використання або обробки інформації ними. Ви надаєте таку інформацію на свій страх і ризик.

8. Об’єкти інтелектуальної власності

Якщо не вказано інше, всі матеріали, в тому числі весь текст, дизайн, пропозиції, зображення, фото, відео, аудіовізуальні роботи, ідеї (в тому числі ідеї товарів і реклами), вираження ідей (в сукупності іменуються «Інформаційними матеріалами») є власністю компанії InSites або інших третіх осіб, які можуть володіти правами на ці об’єкти інтелектуальної власності. Якщо прямо не зазначене інше, вам забороняється використовувати або відтворювати Інформаційні матеріали, представлені в наших Дослідженнях ринку і на відповідних веб-сайтах і/або платформах. Ми в явному вигляді залишаємо за собою всі права на об’єкти інтелектуальної власності.
Відправляючи Надану інформацію, ви запевняєте та гарантуєте, що Надана інформація та її відправка відповідає всім вимогам, передбаченим цими Умовами, і що ви володієте необхідними правами, ліцензіями, повноваженнями та дозвільними документами.
Ви зберігаєте за собою права на об’єкти інтелектуальної власності, що містяться в наданій вами інформації. Тим не менш, ви погоджуєтеся передати нам діючу в усьому світі ліцензію без виплати авторської винагороди на використання, відтворення, передачу, зміну, доповнення, створення похідних робіт, розкриття і використання іншими способами Наданої інформації в необхідному обсязі для досягнення мети Дослідження ринку, а також в інших цілях, передбачених нашою Політикою конфіденційності. Після припинення вашого членства або участі в наших Дослідженнях ринку ця ліцензія на обмежене використання продовжить діяти щодо узагальнених і персональних даних, отриманих з Наданої інформації, а також будь-яких резервних копій таких даних, які були створені під час вашого членства або участі. Ця ліцензія також поширюється на осіб, з якими ми співпрацюємо, в обсязі, необхідному для досягнення мети Дослідження ринку та інших цілей, передбачених нашою Політикою конфіденційності.

9. Припинення членства або участі

Умови діють (i) протягом вашого членства або участі в одному з наших досліджень ринку; або (ii) до тих пір, поки ваше членство або участь не буде припинено вами або нами.
Якщо ви хочете припинити бути членом або учасником, ви можете в будь-який момент зв’язатися з нами. Крім того, ви можете самостійно видалити свій обліковий запис або відписатися від наших запрошень через відповідне посилання, яке міститься в кожному електронному листі.
Ми зберігаємо за собою право скасувати або відмовити вам в членстві або участі, а також в доступі до веб-сайтів і/або платформ, які мають відношення до наших Досліджень ринку, якщо ви порушите Умови.

10. Відмова від відповідальності

Незважаючи на те, що ми вживаємо всіх необхідних заходів при складанні, організації і проведенні Досліджень ринку, а також експлуатації відповідних веб-сайтів і/або платформ, ми не можемо гарантувати точність, надійність, актуальність і інші аспекти наданої інформації (рекомендацій, думок, тверджень тощо). Також ми не можемо гарантувати належне функціонування і доступність веб-сайтів та/або платформ.
Компанія InSites відкидає пряму або опосередковану відповідальність за заподіяння прямого або непрямого збитку внаслідок (i) збоїв в роботі, тимчасової або постійної недоступності веб-сайтів і/або платформ, або (ii) доступу до веб-сайтів і/або платформ, а також до контенту або наданої на них інформації.
Ми не зобов’язані забезпечувати актуальність інформації на веб-сайтах і/або платформах і зберігаємо за собою право відключати веб-сайти і/або платформи.

11. Внесення змін

Ми зберігаємо за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в ці Умови. Рекомендуємо вам регулярно перечитувати ці Умови. Якщо ви не згодні з будь-якою зміною до цих Умов, ви можете в будь-який момент припинити членство або участь в Дослідженні ринку.

12. Незастосованість

Якщо будь-яке положення Умов буде оголошено недійсним, незаконним або нездійсненним відповідно до будь-якого закону або правової норми, таке положення буде виключене з Умов в тій мірі, в якій воно є недійсним або нездійсненним, а решта положень залишаються в повній силі.

13. Застосовне законодавство

Умови регулюються або тлумачаться виключно відповідно до законодавства Бельгії без урахування суперечливого законодавства або принципів вибору юрисдикції. Будь-які суперечки, пов’язані з цими Умовами, вашим членством або участю в наших Дослідженнях ринку, або використанням відповідних веб-сайтів і/або платформ, будуть розглядатися виключно в судах відповідної юрисдикції в м. Гент, Бельгія.

14. Зворотний зв’язок

Якщо у вас є питання або коментарі щодо цих Умов, ви можете зв’язатися з нами в будь-який момент електронною поштою за адресою info@insites-consulting.com.