POLITICA RECOMPENSELOR PE PLATFORMĂ

Participarea  la un studiu de cercetare care este parte a schemei de recompense a InSites Consulting pentru pltforma sa presupune acordul complet și necondiționat al participantului cu politica recompenselor (”Reguli oficiale”), iar deciziile InSites Consulting sunt finale și obligatorii în tot ce privește recompensele și câștigurile (numite “Recompense” și/sau “Câștiguri”).

1. Eligibilitate:

ELIGIBILITATE: Recompensele sunt deschise doar participanților care, la momentul intrării, au vârsta de 18 ani sau mai mult.  

Acest program de recompense este deschis doar celor care se potrivesc cu profilul de cercetare și care participă activ la studiul ce cercetare cu bună credință. Ne rezervăm dreptul de a exclude din punct de vedere al eligibilității pe participanții și răspunsurile nepotrivite. Pentru a fi eligibil pentru recompense, participantul trebuie să ia parte la studiul de cercetare pentru care a primit invitație pe e-mail (sau pe alte canale de comunicare) și – în cazul unui chestionar – să ajungă la pagina de final a studiului. Este permisă doar o participare și o recompense per participant la studiul de cercetare, cu excepția cazurilor în care alte reguli sunt menționate. Dacă studiul este o comunitate de cercetare, blog sau alt format, trebuie să se îndeplinească criteriile specificate dinainte pentru calificarea pentru o recompensă.

Angajații InSites Consulting sau ai oricărei corporații sau organizații afiliate, divizii, companii sau parteneri ai InSites Consulting (și familia lor imediată, precum și membrii gospodăriei), precum și agențțile de publicitate, promoționale sau de arbitrare (și familia lor imediată, precum și membrii gospodăriei) (numite în mod colectiv ‘Părți responsabile de recompense’) nu sunt eligibile de a se califica sau de a primi recompense. ‘Membrii familiei imediate’ înseamnă părinți, părinți adoptivi, copii, copii adoptivi, frați, surori, frați și surori adoptivi, indifferent de unde locuiesc. ‘Membrii gospodăriei’ înseamnă persone care au același domiciliu cel puțin trei luni din an, fie că au sau nu grade de rudenie. 


2. Recompense

Recompensele sunt creditate pe contul participantului la finalizarea activității; odată ce s-au adunat suficiente recompense pentru a atinge pragul de retragere, recompensele pot fi revendicate. Revendicarea recompenselor poate consta într-un voucher sau card cadou, pe contul de PayPal sau via alt card bancar online. Ne rezervăm dreptul de a substitui un tip de recompensă cu o altă recompensă, egală ca valoare. Atât programul de recompense, cât și suma ce se poate retrage sunt menționate în invitația la studiul de cercetare. Valoarea totală a recompensei este conformă cu standardele specifice ale fiecărei țări și este determinată de efortul care se estimează a fi depus, în medie, de către participant (ex. lungimea chestionarului, numărul și complexitatea activităților de completat într-o comunitate de cercetare), cu excepția cazului în care, din motive independente de noi, se cere o recompensare ad-hoc. Recompensele vor dispărea dacă nu sunt revendicate în termen de 24 de luni de la creditarea lor pe contul participantului.

Participanții iau la cunoștință faptul că recompensele pot face obiectul unor termeni și condiții adiționali, impuși de o a treia parte, și pot avea o dată de expirare. Cardurile sau voucherele-cadou pot fi folosite de obicei doar pentru achiziționarea de produse/servicii conform termenilor companiilor emitente, nu pot fi returnate sau schimbate pentru bani (cu excepția cazurilor în care se cere conform legii); nu pot fi folosite pentru plăți pe orice cont asociat unui card de credit. Nu sunt valide pentru achiziții anterioare. InSites Consulting nu își asumă responsabilitatea pentru actele oricărei a treia părți, pentru ne-trimiterea, ne-funcționarea sa defectele recompenselor sau produselor achiziționate prin intermediul acestor recompense.  Părțile externe care oferă recompensele nu sunt sponsori ai programului de cercetare. În cazul în care participantul achiziționează mai mult decât valoarea publicată a produselor/serviciilor, participantul va fi singurul responsabil penru plata costurilor adiționale. Recompensele nu se pot substitui, cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat de către InSites Consulting, la discreția acestuia. Recompensele nu sunt transferabile. Participantul este responsabil pentru toate taxele și costurile asociate cu primirea și folosirea voucher-ului. Recompensele sunt subiectul tuturor legilor și regulilor federale, de stat, provinciale sau locale. Recompensele sunt condiționate de îndeplinirea regulilor enumerate mai sus.

3. Revendicarea recompenselor

Pentru a li se permite participanților să revendice o recompensă, aceștia sunt obligați să dea numele și adresa oficiale. Toate datele personale împărtășite de participanți vor fi colectate, procesate și stocate doar în scopul programului de recompense. InSites Consulting se poate folosi de o a treia parte pentru a facilita elemente ale livrării recompenselor, caz în care parte din aceste date vor fi împărtășite cu ei. Aceste date rămân întotdeauna restricționate și confidențiale. Sunteți de accord cu faptul că tratarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este descrisă în Politica de Confidențialitate.

În cazul în care manipularea operațională a recompenselor este făcută de un partener extern, participanții iau la cunoștință faptul că se pot aplica termieni și condiții adiționale ale celei de-a treia părți. A treia parte va fi responsabilă de manipularea și revendicarea recompenselor lor, precum și de tartarea de către oricare potentiale plângeri sau remarci privind serviciile lor.

4. Condiții generale

Deciziile Sponsorului cu privire la toate aspectele unei Recompense sunt definitive și obligatorii pentru toți participanții fără drept de apel, incluzând, fără limitare, orice decizii privind eligibilitatea/descalificarea participărilor și/sau a participanților. Orice încercare a unui participant de a obține o recompensă prin utilizarea mai multor adrese de e-mail, identități, înregistrări și conectări sau prin orice altă metodă va anula implicarea participantului; de asemenea, participantul respectiv poate fi descalificat. Utilizarea oricărui sistem sau serviciu automatizat de participare este interzisă și va duce la descalificare. În cazul unei contestații cu privire la orice înregistrare, titularul contului autorizat al adresei de e-mail utilizate pentru înregistrare va fi considerat participant. „Titularul de cont autorizat” este persoana fizică care primește o adresă de e-mail de la un furnizor de acces la Internet, un furnizor de servicii online sau altă organizație responsabilă de atribuirea adreselor de e-mail pentru domeniul asociat cu adresa trimisă.

Voucherele nu au valoare în numerar și nu sunt transferabile. Părțile eliberate nu își asumă nicio responsabilitate pentru răspunsurile pierdute, întârziate, incomplete, incompatibile sau greșit direcționate. Recompensele sunt supuse tuturor legilor și regulamentelor federale, provinciale și municipale aplicabile. Părțile eliberate nu vor fi responsabile pentru: (i) orice eșec al site-ului în timpul unei activități; (ii) orice disfuncționalitate tehnică sau alte probleme legate de rețeaua sau liniile telefonice, de sistemele informatice online, de servere, de furnizorii de acces, de echipamente informatice sau de software; (iii) eșecul primirii, capturării sau înregistrării oricărei intrări sau a altor informații din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, probleme tehnice sau congestionarea traficului pe internet sau pe orice site web; (iv) orice prejudiciu sau deteriorare a computerului participantului sau al oricărei alte persoane legat de sau care rezultă din participarea la o activitate; și/sau (v) orice combinație a celor de mai sus. Orice recepție computerizată automată (cum ar fi un mesaj de mulțumire sau unul care confirmă livrarea intrării) nu constituie dovada primirii efective de către Sponsor a finalizării unei activități în sensul prezentelor Reguli oficiale.

Sponsorul își rezervă dreptul de a retrage, modifica sau suspenda o recompensă (sau să modifice aceste Reguli oficiale) în orice mod, în caz de eroare, problemă tehnică, virus informatic, erori, modificare, intervenție neautorizată, fraudă, defecțiune tehnică sau orice altă cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil de Sponsor, care interferează cu buna desfășurare a unei recompense, așa cum este prevăzută de aceste Reguli oficiale. Orice încercare de a deteriora în mod deliberat orice site web sau de a submina funcționarea legitimă a unei recompense în vreun fel este o încălcare a legilor civile și penale și, în cazul unei astfel de încercări, Sponsorul își rezervă dreptul de a solicita măsuri reparatorii și daune-interese în cea mai mare măsură permisă prin lege. Sponsorul (dacă este cazul) își rezervă dreptul de a anula, modifica sau suspenda o recompensă sau de a modifica aceste Reguli oficiale în orice mod fără notificare sau obligație prealabilă în caz de accident, eroare de imprimare, administrativă sau de altă natură sau din orice alt motiv. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, Sponsorul își rezervă dreptul de a da un test alternativ de calificare pe care îl consideră adecvat în funcție de circumstanțe și/sau de a respecta legislația aplicabilă. Sponsorul își rezervă dreptul, conform propriei decizii și fără o notificare prealabilă, să modifice oricare dintre datele și/sau termenele prevăzute în aceste Reguli oficiale, în măsura în care este necesar, pentru a verifica respectarea de către orice participant sau a oricărei participări cu acestea Reguli oficiale sau ca rezultat al oricărei probleme tehnice sau de altă natură sau în lumina oricăror alte circumstanțe care afectează buna administrare a unei recompense, așa cum se prevede în aceste Reguli oficiale sau din orice alt motiv.

Prin accesarea platformei, fiecare participant aprobă în mod explicit ca Sponsorul, agenții și/sau reprezentanții săi să stocheze, partajeze și utilizeze informațiile personale transmise împreună cu participarea lor, informațiile de înscriere și răspunsurile la activități în conformitate cu politica de confidențialitate.

În eventualitatea unei discrepanțe sau a unei inconsecvențe între termenii și condițiile din aceste Reguli oficiale și dezvăluirile sau alte declarații conținute în materialele legate de recompensa, incluzând, dar fără a se limita la: formularul de înscriere, site-ul web, aceste Reguli oficiale sau publicitate, termenii și condițiile acestor Reguli oficiale vor prevala, vor guverna și vor controla în cea mai mare măsură permisă de lege.

5. Legislație și dispute

Cu excepția cazurilor de interdicție, toate problemele și întrebările ce țin de construcția, validitatea, interpretarea și aplicabiliteatea acestor Reguli Oficiale, sau de drepturile și obligațiile participanților sau ale InSites Consulting ce privesc recompensele, vor fi governate și interpretate conform legislației Belgiei, fără a da efect niciunei alegeri de legi sau conflict de reguli ori legi care ar putea cauza aplicarea legislației oricărui alt stat. În măsura în care este necesar, se pot aplica legile obligatorii specifice țării de reședință a individului participant.

Curtea relevantă a Belgiei are jurisdicție exclusivă de a prezida orice dispută sau revendicare survenită în legătură cu recompensele sau cu aceste Regui Oficiale.