Hüküm ve Koşulları

1. TALİMAT

Hizmet Sağlayıcı eleme ve profil çıkarma anketi ile ilgili olarak çalışmanın nasıl yürütüleceği konusunda beni bilgilendirdi.

Çalışmanın amacı (bire bir çevrimiçi canlı çalışmaya katılma) doğrultusunda fikirlerimi belirtmek üzere eleme ve profil çıkarma anketinde yer alan tüm talimatlara uymayı kabul ediyorum.

Hizmet Sağlayıcı Human8 şirketi, adı çalışmanın sonunda açıklanacak olan bir sponsor tarafından görevlendirilmiştir.

2. FOTOĞRAFLAR, VİDEO

Çalışmaya katılım çerçevesinde Hizmet Sağlayıcı ve/veya Sponsor tarafından görüşmelerde veya başka şekilde, gerek bireysel olarak gerekse grup halinde fotoğraf ve videolarımın çekilmesini, gözlem yapılmasını ve sorular sorulmasını kabul ediyorum.

Ayrıca, Çalışma kapsamında gerekli olması durumunda, internet platformunda kendi yorumlarımı, videolarımı ve/veya fotoğraflarımı kimliğim belli olacak şekilde yayınlamayı kabul ediyorum. Bu belge ile platformun Genel Kullanım Koşulları arasında bir çelişki olması durumunda Genel Kullanım Koşulları geçerli olacaktır.

Çalışma devam ettiği sürece çeşitli şekillerde çekilen görüntülerimin kullanılması konusunda Sponsora yetki veriyorum. “Görüntü” terimi sabit veya hareketli görüntülerin yanı sıra Çalışma sırasında kaydedilen sesimi de içerir. Sponsor ilk Görüntümü istediği biçimde ekleme, uyarlama, düzenleme, silme, değiştirme, işleme ve seslendirme (çeviri amacıyla vb.) yetkisine sahiptir.

Görüntülerimin aşağıdaki amaçlar için kullanılması konusunda Sponsora yetki veriyorum:

  • tüm şirket içi kullanımlar için (araştırma, iletişim vb.)
  • şirketi içi ve dışı eğitim sunumları için ve diğer ticari olmayan amaçlar için.

Görüntülerimin kullanıldığı durumlarda, Sponsor adım ile Görüntüm arasında herhangi bir bağlantıya yer verilmemesini sağlayacaktır.

Bu yetki tüm dünyayı kapsayacak şekilde karşılığında herhangi bir ödeme taahhüdü olmaksızın verilmiş olup, Çalışmanın bitmesinden itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Kopyaların sayısı veya kullanılacak medya türü bakımından herhangi bir sınırlama yoktur (imza tarihinde bilinen veya bilinmeyen tüm medya türleri dahildir).

İstediğim zaman Hizmet Sağlayıcıya taahhütlü posta yoluyla yazılı ihbarda bulunmak suretiyle bu yetkiyi geri çekme hakkım mevcuttur.

3. KİŞİSEL VERİLER

Kişisel verilerimin (adım, soyadım, adresim, saç tipim ve cilt tipim gibi) Human8 şirketi tarafından toplanmasını ve işlenmesini açıkça kabul ediyorum.

Sponsorun adım, soyadım ve posta adresim haricinde benimle ilgili Çalışma verilerini almasına ve işlemesine izin veriyorum.

Bu verilerin aşağıdaki amaçlarla kullanılacağını anlıyorum:

  • Tüketicilerin ihtiyaçları ve uygulamaları hakkındaki bilgi seviyesini artırmak
  • Ürünlerle ilgili bir veri tabanı oluşturmak

Kişisel verilerim önceden yazılı onayım alınmadan başka herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. Bu veriler Hizmet Sağlayıcı/Sponsor tarafından Çalışmanın sona ermesinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir (ancak, ilgili yasa hükmünün uygulanmasıyla bu süre uzatılabilir).

İlgili Kanun uyarınca, kişisel verilerime erişim hakkı, verileri düzeltme hakkı, verilerin taşınabilirliği hakkı ve verileri silme hakkım mevcuttur. Ayrıca, bu verilerin işlenmesine itirazda bulunabilirim. Bu haklarımı kullanmak istediğimde bu talebimi Çalışmanın Hizmet Sağlayıcısına göndermem gerekmektedir: Human8 (platformsupport@wearehuman8.com, Evergemsesteenweg, 195, 9032 Wondelgem, Belgium). Hizmet Sağlayıcı ile iletişime geçtikten sonra haklarıma saygı gösterilmediğine kanaat getirirsem internet üzerinden (Belçika) “Veri Koruma Kurumu”na başvurabilirim: (adres) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (tel) 32 (0)2 274 48 00, (e-posta) contact@apd-gba.be.

Mevzuatta izin verilmesi halinde kişisel verilerim, gizlilik koşullarına sadık kalınarak Fransa veya yabancı sağlık kurumlarına aktarılabilir. Ayrıca, bazıları Avrupa Birliği veya verilerimin toplandığı ülkenin dışında olabilecek hizmet sağlayıcılar (bilgi işlem veya görüntü analizi hizmet sağlayıcıları gibi) bu çalışmanın amaçları veya teknik bakım gibi amaçlar için kişisel verilerime erişim sağlayabilir. Son olarak, kişisel verilerim Çalışma bağlamında toplanan verileri karşılaştırmak ve zenginleştirmek amacıyla Sponsorun dünya genelinde başka ülkelerde bulunan bağlı şirketlerine veya iştiraklerine aktarılabilir.

4. TOPLANAN VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerime erişim her zaman yalnızca yetkili kişilerle sınırlı olacak ve verilerin gizliliği korunacaktır.

Hizmet Sağlayıcı ve Sponsor kişisel verilerime yönelik koruma seviyesinin yürürlükteki kişisel veri koruma yönetmeliklerine uygun olmasını ve bu koruma seviyesinin Avrupa Birliği içinde öngörülen seviyeye eşit olmasını sağlayacaktır.

5. GİZLİLİK

Çalışma boyunca ve Çalışmanın sona ermesinden itibaren 3 yıllık süre boyunca Çalışma sırasında öğrendiğim çalışmayla ilgili bilgileri açıklamayacağımı, kopyalamayacağımı veya kullanmayacağımı kabul ediyorum. Çalışmayla ilgili olarak elimde bulunan belgeleri herhangi bir kişiyle paylaşmamayı ve türü ne olursa olsun (kağıt, fotoğraf, video vb.) bütün belgeleri derhal imha etmeyi kabul ediyorum.

6. GERİ BİLDİRİM VE ÖNERİLER

Kozmetik ve güzellik sektörlerindeki yeni ürünler, cihazlar ve/veya hizmetlerle ilgili önerilerde bulunmamın ve bana sunulacak ürünler ve/veya hizmetlerle ilgili geri bildirim vermemin istenebileceğini anlıyorum. Önerilerim ve geri bildirimlerime ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarını Sponsora devrediyorum. Dolayısıyla, Öneriler ve Geri Bildirimlerle ilgili tüm mülkiyet hakları herhangi bir sınırlama olmaksızın Sponsora ait olacaktır.

7. ÇALIŞMADAN ÇEKİLME

Çalışmaya katılım isteğe bağlı olup, çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi veya herhangi bir yükümlülük veya hak kaybı olmadan istediğim zaman çalışmadan çekilebileceğimi anlıyorum. Ayrıca, çalışmaya katılımımın Hizmet Sağlayıcı veya Sponsor tarafından herhangi bir zamanda onayım alınmadan durdurulabileceğini anlıyorum.

8. KATILIM ÜCRETİ

Eleme ve profil çıkarma anketinde belirtildiği gibi bu Çalışmaya katılmak için uğradığım maliyetleri ve harcadığım zamanı telafi etmek için bir katılım ücreti alacağımı anlıyorum. Ücretin tam tutarı ve kimin tarafından ödeneceği çalışmanın başında bildirilecektir. Çalışmadan çekilmeyi tercih edersem veya Çalışmada değişiklik yapılırsa ödenecek ücret, gerçek katılım durumumu yansıtacak şekilde oransal olarak hesaplanacaktır.

9. ONAY

Bu araştırma kapsamında sponsor adına HUMAN8 şirketi, tüketicilerin güzellik alışkanlıkları ve tutumları ile güzelliğin hayatlarındaki rolünü daha iyi anlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir.

Verilen işlenmesi kişisel verilerle ilgili mevzuata uygun olarak yapılacaktır. Verileriniz gizli kalacak ve diğer katılımcıların yanıtlarıyla birlikte sınırlı bir süre boyunca güvenli sunucularımızda saklanacaktır.

2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü ve 6 Ocak 1978 tarihli Fransa Veri Koruma Yasası uyarınca kişisel verilerinize erişme, verilerinizi düzeltme veya silme, verilerinizin sınırlı bir şekilde işlenmesini talep etme ve verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır.

Talep edilecek bazı yanıtların mevzuat kapsamında hassas veri olarak tanımlanmış olabileceğini belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, sponsorun kimliği veya haklarınızın kullanılmasına ilişkin her türlü talebiniz için HUMAN8 Veri Koruma Sorumlusu ile şu adresten iletişime geçebilirsiniz: dpo@wearehuman8.com.