DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Introducere – informații generale 

Human8 se angajează să respecte legislația aplicabilă privind protecția datelor, așa cum este specificat în Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „RGPD”).  

De asemenea, suntem membru al Societății Europene de Cercetare a Opiniei și a Pieței („ESOMAR”), o organizație internațională care se concentrează pe dezvoltarea unor metode mai bune de cercetare a pieței. În plus, respectăm standardele profesionale pe care ESOMAR le stabilește pentru membrii săi. 

Declarația de confidențialitate explică modul în care prelucrăm datele cu caracter personal la Human8, care este formată din: (i) InSites Compages NV, cu sediul social la Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgia) și înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul BE0837.297.070 și (ii) sucursalele și filialele acesteia (a se vedea detaliile de contact de mai jos sau faceți clic aici) (denumite în continuare, împreună și individual, „Human8”, „Human8 Group”, „al nostru”, „ne” sau „noi”).  

Cine suntem? 

Human8 reprezintă un grup de agenții de statistici despre consumatori, care administrează comunități și grupuri de sondaje online în care invităm consumatorii să ne comunice perspectiva lor asupra activităților, produselor și serviciilor clienților noștri. Le furnizăm clienților noștri servicii auxiliare pentru aceste comunități, cum ar fi analiza tendințelor de consum la nivel global. 

La Human8, credem în protejarea vieții private și a confidențialității Datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Recunoaștem că puteți avea preocupări privind confidențialitatea și securitatea Datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le utilizăm și, posibil, le divulgăm unor terțe părți în scopul de a ne permite să furnizăm produsele și serviciile noastre clienților noștri, și, mai general, de a ne desfășura activitatea la nivelul grupului de companii de cercetare de piață. În acest scop, am elaborat această Declarație de confidențialitate (denumită în continuare „Declarație”).  

Ar trebui să fie clar că această Declarație se aplică exclusiv prelucrării Datelor cu caracter personal de către Human8 (I) care acționează în numele clienților noștri atunci când desfășoară Activitățile noastre de cercetare a pieței în calitate de persoană împuternicită de operator și/sau (II) care acționează în nume propriu atunci când desfășurăm Activitățile noastre de afaceri în calitate de operator de date. 

Toată prelucrarea Datelor cu caracter personal de către Human8 va fi tratată în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și cu această Declarație de confidențialitate.  

De ce această Declarație? 

Această Declarație stabilește modul în care Human8 prelucrează Datele cu caracter personal colectate prin intermediul:  

(I) produselor de cercetare a pieței și serviciilor pe care le oferim clienților noștri, de exemplu, colectarea de informații prin sondaje, grupuri de sondaj, comunități (cum ar fi „Square”), interviuri sau orice altă formă de instrumente de cercetare a pieței (denumite în continuare „Activități de cercetare a pieței”); 

Câteva exemple: 

 • participarea dvs. la una sau mai multe dintre Activitățile noastre de cercetare a pieței (de exemplu, chestionare, grupuri de sondaj, sondaje, comunități sau orice alt instrument de cercetare a pieței); 
 • participarea dvs. la unul sau mai multe concursuri cu premii; și 
 • toate informațiile pe care ni le oferiți în mod activ în timpul acestor participări.  
 • atunci când ne contactați prin intermediul Site-urilor noastre web, prin e-mail, poștă, telefon, prin schimb de cărți de vizită, depunând o cerere de exercitare a drepturilor dvs., …;  
 • atunci când încheiați sau mențineți o relație contractuală cu noi;  
 • când solicitați un loc de muncă la noi;  
 • când vă abonați la buletinul nostru de știri;  
 • când lăsați un comentariu pe Site-urile noastre web;  
 • când solicitați o descărcare;  
 • Prin utilizarea modulelor cookie strict necesare pe Site-urile noastre web sau a modulelor cookie opționale, cu consimțământul dvs.

(II) diferitelor site-uri web pe care le utilizăm, cum ar fi https://www.wearehuman8.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (denumite în continuare, împreună și individual, „Site-uri web”) și toate activitățile și serviciile aferente administrării afacerii noastre în general (de exemplu, activități și servicii administrative, tehnice, financiare sau de altă natură comercială) (denumite în continuare „Activități de afaceri”).  

Dacă este necesar, se va face o distincție între Activitățile noastre de cercetare a pieței și Activitățile de afaceri.  

Această Declarație se referă la practicile noastre privind utilizarea acestor informații, măsurile pe care le adoptăm pentru a le proteja, precum și alegerile și drepturile pe care dvs., în calitate de persoană vizată („dvs.” sau „a/al/ai/ale dvs.”), le aveți privind prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal. Persoanele vizate implicate pot varia de la: 

(I) consumatori/participanți la Activitățile noastre de cercetare a pieței; și/sau 

(II) fiecare utilizator al Site-urilor noastre web, candidații pentru recrutare, abonații la buletinele noastre de știri, clienții personali sau corporativi (și persoanele fizice asociate clienților noștri corporativi), furnizorii (inclusiv subcontractanți și persoane fizice asociate furnizorilor și subcontractanților), contactelor comerciale (clienți existenți și potențiali și/sau persoane asociate cu aceștia) sau oricăror alte persoane care intră în contact cu noi când desfășurăm Activitățile de afaceri.  

Care este poziția noastră? 

Dacă nu vă comunicăm altfel și în funcție de situația specifică, acționăm în calitate de operator de date, persoană împuternicită de operator sau operator de date asociat atunci când vă prelucrăm Datele cu caracter personal.  

Această distincție este relevantă, deoarece stabilește responsabilitățile noastre față de dvs., în calitate de persoană vizată, și obligațiile noastre față de alți actori potențial implicați, cum ar fi clienții noștri. Îndeplinirea condițiilor de către noi stabilește, de asemenea, în ce măsură această Declarație se aplică activităților pe care le desfășurăm atunci când vă prelucrăm Datele cu caracter personal, așa cum este explicat mai jos. 

(I) Activități de cercetare a pieței  

În cazul în care desfășurăm Activitățile de cercetare a pieței și obținem Date cu caracter personal despre dvs., în calitate de participant implicat în astfel de activități, prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în numele clienților noștri. Clienții noștri acționează întotdeauna în calitate de operatori ai Datelor dvs. cu caracter personal.  

Human8 vă prelucrează Datele cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile clienților noștri, din poziția noastră principală de persoană împuternicită de operator pentru clienții noștri. Referitor la această situație, clienții noștri încheie cu Human8 un contract și un acord privind prelucrarea datelor conform art. 28 din RGPD.  

În cazul în care Human8, împreună cu clienții noștri, ar stabili, în mod excepțional, scopurile și/sau mijloacele esențiale ale prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal în decursul desfășurării Activităților de cercetare a pieței solicitate, noi, împreună cu clienții noștri, vom îndeplini condițiile de eligibilitate ca operatori de date asociați cu privire la Datele dvs. cu caracter personal. Referitor la această situație, clienții noștri încheie un contract și, împreună cu aceștia, am încheiat un așa-numit acord de asociere a operatorilor de date conform art. 26 din RGPD.  

 (viii) Informațiile despre prelucrarea Datelor cu caracter personal în conformitate cu articolele 13 și 14 din RGPD sunt furnizate în comun, de ambii operatori de date, persoanelor vizate, prin intermediul politicilor de confidențialitate publicate pe site-urile lor web oficiale și, în special, prin prezenta Declarație.  

(II) Activități de afaceri  

În cazul în care desfășurăm Activități de afaceri și obținem Date cu caracter personal de la dvs. în calitate de vizitator al Site-urilor noastre web, de solicitant/candidat, de abonat la buletinul nostru de știri, de client, de furnizor, de persoană de contact în scop de afaceri sau de altă persoană care intră în contact cu noi, prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în numele Grupului Human8. Entitatea din cadrul Grupului Human8 căreia îi divulgați inițial Datele dvs. cu caracter personal acționează în calitate de operator (inițial) al Datelor dvs. cu caracter personal.  

Cu toate acestea, în general, majoritatea activităților și serviciilor noastre de prelucrare administrative, tehnice, financiare, comerciale și/sau juridice sunt efectuate centralizat, la nivelul companiei noastre mamă (InSites Compages NV), prin intermediul așa-numitelor unități centralizate. Referitor la această situație, InSites Compages NV și sucursalele și filialele acesteia acționează în calitate de operatori de date asociați cu privire la Datele dvs. cu caracter personal, iar în cadrul Grupului Human8 se încheie un Acord intragrup din care face parte și acordul de asociere a operatorilor de date în conformitate cu articolul 26 din RGPD. 

 (viii) Informațiile despre prelucrarea Datelor cu caracter personal în conformitate cu articolele 13 și 14 din RGPD sunt furnizate, în comun, persoanelor vizate de către ambii operatori de date, în conformitate cu prezenta Declarație.   

De asemenea, există posibilitatea ca o entitate a Grupului Human8 să primească servicii direct sau indirect de la una sau mai multe dintre celelalte entități ale Grupului Human8 (alta decât compania-mamă finală), prin intermediul așa-numitelor unități de servicii de proiect sau unități de servicii pentru clienți. Acest lucru se întâmplă în special, dar nu numai, în cazul în care o entitate locală desfășoară Activități de cercetare a pieței în numele clienților noștri și solicită ajutorul unei alte entități locale cu privire la astfel de Activități de cercetare a pieței. Referitor la această situație, entitatea din cadrul Grupului Human8 care furnizează servicii celeilalte entități a Grupului Human8 acționează în calitate de persoană împuternicită secundar de operator cu privire la Datele dvs. cu caracter personal, iar în cadrul Grupului Human8 se încheie un Acord intragrup din care face parte și acordul privind prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 28 din RGPD.  

Pe cine puteți contacta?  

În conformitate cu articolele 13 și 14 din RGPD, această Declarație vă furnizează informații despre prelucrarea Datelor cu caracter personal de către Human8 în numele clienților noștri (când desfășurăm Activități de cercetare a pieței) și în numele Grupului InSites (când desfășurăm Activități de afaceri).  

În cazul în care aveți comentarii sau întrebări cu privire la prezenta Declarație sau la prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu aceasta, puteți să contactați Responsabilul cu protecția datelor (DPO) din partea Human8 prin intermediul informațiilor de contact furnizate mai jos, în secțiunea 8.2, sau să faceți clic aici. 

În special, în ceea ce privește Activitățile noastre de cercetare a pieței, furnizăm informațiile în conformitate cu această Declarație în numele clienților noștri și ca parte a serviciilor noastre pentru clienții noștri. Cu toate acestea, în cazul în care Human8 acționează în calitate de persoană împuternicită de operator, nu ne putem asuma răspunderea dacă aceste informații nu vă furnizează în mod suficient informarea necesară. Clienții noștri, în calitate de operatori, rămân responsabili în mod individual de informarea dvs. despre utilizarea specifică a Datelor dvs. cu caracter personal de către aceștia. Astfel de informații vă vor fi furnizate separat, întrucât acest lucru ar constitui o abatere de la scopurile de cercetare a pieței stabilite prin prezenta.  

Ne vom identifica clienții, în calitatea lor de operatori de date, la începutul fiecărei Activități de cercetare a pieței pe care o desfășurăm în numele acestora și vă vom furniza toate detaliile de contact relevante ale clienților noștri. Cu toate acestea, în situația excepțională în care identificarea clientului nostru la începutul unei anumite Activități de cercetare a pieței ar avea consecințe semnificative asupra rezultatelor Activității respective de cercetare a pieței, putem decide să divulgăm numele clientului nostru la sfârșitul activității respective. Într-un astfel de caz, și înainte de a vă prelucra Datele cu caracter personal, vă vom preciza faptul că numele clientului nostru va fi divulgat la sfârșitul Activității de cercetare a pieței și vă vom oferi garanțiile necesare că Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse dacă, în momentul în care divulgăm numele clientului, vă opuneți, doriți să vă retrageți consimțământul și/sau nu mai doriți să participați. În orice situație, Human8, indiferent de eligibilitatea sa și ca parte a serviciilor sale pentru clienții noștri, este împuternicită să gestioneze sau să răspundă la toate întrebările, solicitările și/sau reclamațiile dvs. legate de confidențialitate în numele clienților noștri.  

Dacă, după ce citiți prezenta Declarație, aveți în continuare întrebări despre modul în care clienții noștri vă prelucrează Datele cu caracter personal (inclusiv prin intermediul nostru), puteți să contactați Responsabilul cu protecția datelor (DPO) din partea Human8 prin intermediul informațiilor de contact furnizate mai jos, în secțiunea 8.2, sau să faceți clic aici. În oricare situație, vom transmite clienților noștri toate informațiile necesare și ne vom asigura că întrebările, solicitările și/sau reclamațiile dvs. sunt gestionate și soluționate corect.  

Prelucrarea Datelor cu caracter personal  

A) Activități de cercetare a pieței: 

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către Human8 sunt, în general, primite de la dvs. în mod voluntar și direct. În legătură cu Activitățile de cercetare a pieței pe care le desfășurăm în numele clienților noștri, este posibil să primim Datele dvs. cu caracter personal din alte surse, cum ar fi baza de date a clienților noștri, brokeri de liste, site-ul web al grupului nostru de sondaj sau prin publicitate.  

Date cu caracter personal 

Temeiuri legale + Scop 

Termen de păstrare 

Date de identificare electronică: 

De exemplu: adresa IP, ID-ul de utilizator, identificatorul unic alocat dispozitivului dvs., locația geografică, informații derivate din conținutul unei pagini web. 

Temeiuri legale: consimțământul explicit. 

Scop: invitația, înscrierea și participarea la activitățile noastre (de exemplu, anumite cercetări de piață, privind activitatea socială și gradul de satisfacție). Verificarea utilizării de către dvs. a materialelor confidențiale pe care vi le-am trimis. Scopuri operaționale (administrarea site-urilor web, sistemelor și aplicațiilor noastre). 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs.; ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 2 ani. 

Informații de contact:

De exemplu, nume, adresă de e-mail sau orice alte detalii de contact relevante. 

Temeiuri legale: consimțământul explicit și interese legitime. 

Scop: invitația, înscrierea și participarea la activitățile noastre (de exemplu, anumite cercetări de piață, privind activitatea socială și gradul de satisfacție). Pentru a vă informa și contacta. Activități de marketing direct, publicitate și creșterea vizibilității mărcii. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs.; ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 2 ani. 

Detalii de identificare personală: 

De exemplu, vârsta, data nașterii, locul nașterii, sexul, starea civilă, naționalitatea. 

Temeiuri legale: consimțământul explicit. 

Scop: pentru obiectivele de cercetare și statistice, elaborarea de profiluri colective, crearea unui profil. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 2 ani. 

Istoricul contactelor.  

De exemplu, comunicări trimise și primite. 

Temeiuri legale: consimțământul explicit. 

Scop: contactarea și informarea dvs. Activități de marketing direct, publicitate și creșterea vizibilității mărcii. 

 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 2 ani. 

Informații privind studiile și experiența profesională. 

De exemplu, CV, studii, diplome, certificări, abilități și activități profesionale.  

Temeiuri legale: consimțământul explicit. 

Scop: pentru obiectivele de cercetare și statistice, elaborarea de profiluri colective, crearea unui profil.  

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 2 ani. 

Stil de viață, interese și preferințe. 

De exemplu, activități sociale, hobby-uri, personalitate, implicarea în comunitate, obiceiuri. 

 

Temeiuri legale: consimțământul explicit. 

Scop: pentru obiectivele de cercetare și statistice, elaborarea de profiluri colective, crearea unui profil, prelucrarea răspunsurilor dvs. la sondaje și furnizarea rezultatelor către client. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 2 ani. 

Informații publice. 

De exemplu, informații disponibile public, informații de pe rețelele de socializare. 

Temeiuri legale: interesul legitim. 

Scop: pentru obiectivele de cercetare și statistice, elaborarea de profiluri colective, crearea unui profil, prelucrarea răspunsurilor dvs. la sondaje și furnizarea rezultatelor către client. 

18 luni după depunerea oricărei obiecții.  

Detalii financiare. 

De exemplu, detalii bancare, identificatori ai sucursalei, număr de identificare al băncii, IBAN, BIC, numărul contului. 

Temei legal: consimțământul explicit. 

Scop: pentru a vă trimite banii câștigați ca premiu. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 7 ani. 

 

Fotografii, imagini sau înregistrări audio. 

De exemplu, când participați la înregistrări video, când postați materiale în comunitate sau când încărcați fotografii. 

Temei legal: consimțământul explicit. 

Scop: pentru obiectivele de cercetare și statistice, pentru prelucrarea răspunsurilor dvs. la sondaje și furnizarea rezultatelor către client. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 2 ani. 

Categorii speciale de Date cu caracter personal: 

De exemplu, informații despre rasă și origine, opinii politice, credințe religioase sau filosofice, apartenența la un sindicat, sănătate fizică sau mintală, date genetice, date biometrice, viață sexuală sau orientare sexuală. 

Temei legal: consimțământul explicit. 

Scop: pentru obiectivele de cercetare și statistice, elaborarea de profiluri colective, crearea unui profil, prelucrarea răspunsurilor dvs. la sondaje și furnizarea rezultatelor către client. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 2 ani. 

ID-uri unice: 

De exemplu, informațiile pe care le colectăm în chestionare sau grupuri de sondaj, numărul unic de identificare a participanților. 

 

Temei legal: consimțământul explicit. 

Scop: pentru obiectivele de cercetare și statistice. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 2 ani. 

Datele cu caracter personal ale copiilor: 

De exemplu, permitem accesul copiilor cu vârsta de 16 ani sau mai mică, în funcție de legislația aplicabilă. 

Temei legal: consimțământul explicit al copilului și consimțământul explicit al unei persoane cu responsabilitate parentală pentru copil. 

Scop: pentru obiectivele de cercetare și statistice, elaborarea de profiluri colective, crearea unui profil, prelucrarea răspunsurilor dvs. la sondaje și furnizarea rezultatelor către client. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 2 ani. 

B) Activități de afaceri 

Dacă desfășurăm Activitățile noastre de afaceri și obținem Date cu caracter personal, prelucrăm și divulgăm aceste informații, după cum urmează: 

Date cu caracter personal 

Temeiuri legale + Scop 

Termen de păstrare 

Informații de contact: 

De exemplu, nume, adresă de e-mail sau orice alte detalii de contact relevante.

Temeiuri legale: consimțământul explicit și interese legitime. 

Scop: Pentru a vă informa și contacta. Activități de marketing direct, publicitate și creșterea vizibilității mărcii, CRM, conectare pe site-urile noastre web. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 3 ani. 

Detalii de identificare personală: 

De exemplu, vârsta, data nașterii, locul nașterii, sexul, starea civilă, naționalitatea. 

Temeiuri legale: consimțământul explicit. 

Scop: candidaturi la post, pentru obiectivele de cercetare și statistice, elaborarea de profiluri colective, crearea unui profil, prelucrarea răspunsurilor dvs. la sondaje și furnizarea rezultatelor către client. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 3 ani. 

Istoricul contactelor:  

De exemplu, comunicări trimise și primite. 

Temeiuri legale: consimțământul explicit. 

Scop: contactarea și informarea dvs. Activități de marketing direct, publicitate și creșterea vizibilității mărcii. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 3 ani. 

Informații privind studiile și experiența profesională. 

De exemplu, CV, studii, diplome, certificări, abilități și activități profesionale. 

Temeiuri legale: consimțământul explicit. 

Scop: candidaturi la post, pentru obiectivele de cercetare și statistice, elaborarea de profiluri colective, crearea unui profil, prelucrarea răspunsurilor dvs. la sondaje și furnizarea rezultatelor către client. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 3 ani. 

Informații publice. 

De exemplu, informații disponibile public, informații de pe rețelele de socializare. 

Temeiuri legale: interesul legitim. 

Scop: candidaturi la post. 

18 luni după depunerea oricărei obiecții. 

Detalii financiare. 

De exemplu, detalii bancare, identificatori ai sucursalei, număr de identificare al băncii, IBAN, BIC, numărul contului. 

 

Temei legal: consimțământul explicit. 

Scop: contabilitate, facturare, CRM. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 7 ani. 

Categorii speciale de Date cu caracter personal: 

De exemplu, informații despre rasă și origine, opinii politice, credințe religioase sau filosofice, apartenența la un sindicat, sănătate fizică sau mintală, date genetice, date biometrice, viață sexuală sau orientare sexuală. 

Temei legal: consimțământul explicit. 

Scop: pentru obiectivele de cercetare și statistice, elaborarea de profiluri colective, crearea unui profil, prelucrarea răspunsurilor dvs. la sondaje și furnizarea rezultatelor către client. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 3 ani. 

ID-uri unice: 

De exemplu, informațiile pe care le colectăm în chestionare sau grupuri de sondaj, numărul unic de identificare a participanților. 

Temei legal: consimțământul explicit. 

Scop: pentru obiectivele de cercetare și statistice. 

Pe durata contractului cu clientul nostru sau până la retragerea consimțământului dvs., iar ulterior, datele vor fi păstrate timp de maximum 3 ani. 

C) Informații suplimentare 

În cazul în care obținem Datele dvs. cu caracter personal din alte surse, vă vom informa, în momentul în care luăm prima dată legătura cu dvs. (de exemplu, când vă invităm să participați la o Activitate de cercetare a pieței) și prin notificarea cu privire la prezenta Declarație, la faptul că deținem Date cu caracter personal despre dvs., la sursa din care provin Datele dvs. cu caracter personal și dacă acestea provin din surse care pot fi accesate în mod public, precum și pentru ce scopuri specifice intenționăm să păstrăm și să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal.  

Dacă v-am contactat și dacă doriți ca Datele dvs. cu caracter personal să fie șterse din baza noastră de date, vă vom șterge din baza noastră de date în cel mai scurt timp rezonabil posibil. În plus, vom informa orice alte surse și/sau destinatari ai Datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu o astfel de solicitare și le vom solicita să facă același lucru.  

Cu excepția cazului în care putem comunica altfel cu dvs. și cu condiția de a avea un temei legal pentru a face acest lucru, Human8 va utiliza Datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile menționate mai sus.  Dacă intenționăm să folosim Datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele comunicate, vă vom informa în prealabil. De exemplu: nu vom folosi Datele dvs. cu caracter personal în scopuri publicitare decât dacă ați acordat în mod liber consimțământul dvs. explicit și prealabil. 

În cazul în care Human8 se bazează pe consimțământul dvs. pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal, ne vom asigura că clientul nostru sau noi, în numele clientului nostru, a obținut sau am obținut consimțământul dvs. informat adecvat, specific, activ și neechivoc. Vă rugăm să rețineți că puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment. Pentru mai multe informații despre cum puteți face acest lucru, consultați secțiunea „Drepturile dvs.” sau faceți clic aici. 

În cazul în care Human8 se bazează pe interesul nostru legitim ca temei legal, vom atenua efectele pe care le-ar putea avea prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal asupra confidențialității dvs. prin minimizarea adecvată a utilizării de către noi și implementarea unor măsuri de siguranță adecvate de acces și securitate, pentru a preveni utilizarea neautorizată.  

În cazul în care scopul este crearea unui profil, acesta nu este destinat a avea efecte juridice care ar afecta semnificativ persoana vizată. Consecința acestui scop este clasificarea persoanelor într-un mod general, în scopuri de marketing. 

Vă rugăm să rețineți că toate termenele de păstrare aferente Datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în numele clienților noștri, atunci când desfășurăm Activitățile de cercetare a pieței solicitate, sunt stabilite de clienții noștri. Human8 poate păstra astfel de Date cu caracter personal doar pe durata acordului privind prelucrarea datelor cu clienții noștri; ulterior trebuie să returnăm sau să ștergem toate Datele cu caracter personal, în funcție de decizia clienților noștri. Opțiunea noastră implicită este să ștergem datele cu caracter personal după 2 ani de la încetarea activității sau după 7 ani în cazul datele financiare/în scopuri de tranzacție. 

Ce măsuri luăm pentru a asigura siguranța Datelor dvs. cu caracter personal  

Human8 tratează cu seriozitate asigurarea securității tuturor Datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm (de exemplu, când desfășurăm Activitățile de afaceri sau în legătură cu Activitățile noastre de cercetare a pieței). Prin urmare, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea prelucrării Datelor cu caracter personal. Aceste măsuri de siguranță vor varia în funcție de sensibilitatea, formatul, localizarea, cantitatea, distribuția și stocarea Datelor cu caracter personal și vor include măsuri menite să păstreze Datele cu caracter personal protejate împotriva accesului neautorizat. Dacă este cazul, măsurile de siguranță includ criptarea comunicațiilor, de exemplu, prin SSL, criptarea informațiilor în timpul stocării, firewall-uri, controale de acces, separarea sarcinilor și protocoale de securitate similare. Restricționăm accesul la Datele cu caracter personal, permițând accesul la acestea doar membrilor personalului nostru și terților care solicită accesul la astfel de informații în scopuri legitime și relevante de afaceri. 

InSites Compages NV (prin intermediul filialei sale, InSites NV) deține certificare ISO 27001 pentru sistemul de management al securității informațiilor (număr de certificat IS 71404) și, prin urmare, poate implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate, care sunt echivalente în toate jurisdicțiile, fie în UE, fie în afara sa. Aceleași măsuri tehnice și organizatorice care sunt organizate și administrate centralizat de InSites Compages NV sunt implementate și în organizarea celorlalte entități ale Grupului Human8. Fiecare entitate din cadrul Grupului Human8 și-a asumat garanții contractuale pentru respectarea acestor măsuri tehnice și organizatorice în orice moment. 

Toți membrii personalului nostru, contractanții și terții care vor avea acces la Datele dvs. cu caracter personal conform instrucțiunilor Human8 vor fi obligați să respecte confidențialitatea și vom utiliza măsuri de securitate și controale de acces pentru a limita accesul, acesta fiind permis doar persoanelor care necesită acest acces pentru îndeplinirea responsabilităților și a sarcinilor ce le revin. 

Transferuri de Date cu caracter personal 

Vom trimite Datele dvs. cu caracter personal altor entități doar atunci când vom fi autorizați în mod legal să facem acest lucru și în cazul în care este necesar să îndeplinim scopurile legate de cele descrise mai sus. Atunci când divulgăm Date cu caracter personal către alte entități, punem la dispoziție aranjamente contractuale și mecanisme de securitate pentru a proteja Datele cu caracter personal și pentru a respecta standardele noastre de protecție, confidențialitate și securitate a datelor.  

Datele cu caracter personal deținute de noi ar putea fi transferate:  

 • clienților noștri  

Dacă desfășurăm Activitățile de cercetare a pieței în numele clienților noștri, obținem și prelucrăm informații despre dvs. ca participant. Dacă participați la chestionare, sondaje sau discuții online ori postați materiale în comunitate, numele dvs. afișat pe ecran și informațiile pe care le postați vor fi vizibile doar pentru noi, pentru ceilalți participanți ai comunității și pentru clienții noștri. Orice postări pe care le creați într-un chestionar, sondaj sau într-o discuție din comunitate vor fi asociate în principal doar cu numele dvs. afișat pe ecran. Dacă postați orice informații care vă pot identifica personal, putem, la libera noastră alegere, să ștergem acest conținut pentru securitatea dvs. Vă recomandăm să alegeți un nume afișat pe ecran fără nicio asemănare cu numele dvs. real.  

Prelucrăm aceste informații în numele clienților noștri și transmiterea acestor informații către clienții noștri este necesară pentru livrarea produselor și serviciilor noastre către clienții noștri. În acest context, este posibil să trimitem fotografii, înregistrări de imagini, înregistrări sonore sau seturi de date complete pe care le deținem despre dvs. (de exemplu, răspunsuri la întrebările sondajului pentru a-i informa cu privire la anumite elemente pe care le oferă). Cu toate acestea, vom face acest lucru numai atunci când vom obține consimțământul dvs. explicit pentru acest transfer.  

Clientul nostru poate combina datele colectate din Activitatea de cercetare a pieței desfășurată de noi în numele clienților noștri cu alte date pe care aceștia le pot deține despre dvs. Această Declarație nu descrie utilizările specifice ale clientului nostru privind datele dvs. cu caracter personal, aceste informații urmând a vă fi furnizate separat, dacă aceasta ar constitui o abatere de la scopurile cercetării de piață, astfel cum sunt menționate mai sus, dar, dacă sunteți nemulțumit(ă) de această utilizare a răspunsurilor dvs., trebuie să ne anunțați înainte de a fi de acord să participați la una dintre Activitățile de cercetare a pieței la care sunteți invitat(ă) și pentru care trebuie să acceptați prezenta Declarație și orice termeni și condiții de utilizare relevante. Apoi putem stabili împreună cu clientul dacă utilizarea datelor dvs. poate fi limitată și, într-un astfel de caz, dacă este posibil să participați la Activitatea respectivă de cercetare a pieței.  

Nu vom trimite altui client Datele cu caracter personal obținute în legătură cu furnizarea produselor și serviciilor noastre unui client. De asemenea, nu vom vinde, nu vom închiria și nu vom oferi în leasing aceste informații altor terțe părți și nici nu ne vom îmbogăți baza de date cu astfel de informații sau nu vom permite unei terțe părți să facă acest lucru. 

 • în cadrul Grupului Human8

Putem trimite Datele dvs. cu caracter personal în rețeaua noastră globală de corporații atunci când acest lucru este necesar pentru desfășurarea Activităților noastre de cercetare a pieței și/sau Activităților de afaceri și pentru scopul pentru care Datele dvs. cu caracter personal au fost colectate, așa cum este menționat mai sus. Pentru detalii despre filialele și afiliații noștri, vă rugăm să consultați detaliile de contact de mai jos sau să faceți clic aici 

 • către furnizorii noștri de servicii  

Atunci când este necesar, folosimterțe părțipentru a ne susține în furnizarea serviciilor noastre și pentru a ne ajuta să furnizăm, să rulăm și să gestionăm sistemele interne IT sau procesele de afaceri (interne) și le solicităm să îndeplinească anumite sarcini în numele nostru. Utilizăm serviciile furnizorilor de servicii de tehnologie a informației, software bazat pe cloud ca furnizor de servicii, găzduire și gestionare a Site-urilor web, analiză a datelor, software de recrutare, back-up de date, securitate și stocare. Vă rugăm să consultați lista persoanelor împuternicite secundar de operator prin intermediul acestui link: https://info.human8-square.io/sub-processors/

Vom divulga sau face accesibile astfel de Date cu caracter personal acestor furnizori de servicii numai în măsura necesară pentru scopul respectiv. Aceste date nu pot fi utilizate de către aceștia în niciun alt scop, în special în scopuri proprii sau ale terților. În plus, furnizorii noștri de servicii sunt obligați contractual să respecte confidențialitatea Datelor dvs. cu caracter personal printr-un așa-numit „Acord de protecție a datelor”. 

Atunci când participați la sistemul nostru de stimulare, este posibil să trimitem Datele dvs. cu caracter personal (de ex., nume, adresă de e-mail, …) la terțe părți care ne ajută să gestionăm stimulentele.

 • organelor de aplicare a legii sau altor agenții guvernamentale și de reglementare sau altor terțe părți, după cum impun legislația sau reglementările aplicabile și în conformitate cu legislația sau reglementările aplicabile:  

Ne rezervăm dreptul de a divulga orice informații pertinente organelor de aplicare a legii sau altor părți terțe cu autoritatea de a achiziționa Date cu caracter personal, pentru a verifica dacă respectăm legile și reglementările aplicabile, pentru a investiga o presupusă infracțiune, a stabili, a exercita sau apăra drepturile legale. Vom răspunde favorabil la cererile de Date cu caracter personal numai în cazul în care acest lucru este necesar și adecvat și în cazul în care ne este permis să facem acest lucru în conformitate cu legislația sau reglementările aplicabile. 

 • în cadrul sau în afara Spațiului Economic European („SEE”) 

Suntem o rețea globală de corporații cu entități care au sediul în cadrul și în afara SEE și putem folosi furnizori de servicii terțe cu sediul în afara SEE pentru a ne ajuta să ne desfășurăm activitatea. Ca urmare, Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara SEE. În anumite condiții, RGPD permite companiei Human8 să transfere Date cu caracter personal în astfel de țări terțe.  

În contextul proiectelor internaționale de cercetare, Human8 vă poate invita să participați și la proiecte de cercetare ale clienților sau partenerilor de afaceri naționali și internaționali, care includ din nou posibile transferuri în afara SEE.  

În orice caz, am luat măsuri pentru a asigura că toate Datele cu caracter personal sunt prelucrate respectând niveluri adecvate de securitate și că toate transferurile Datelor cu caracter personal în afara SEE au loc în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și că va exista un nivel adecvat de protecție. Vom implementa măsuri juridice de siguranță care reglementează acest transfer, cum ar fi clauzele contractuale standard, consimțământul persoanelor sau alte temeiuri legale permise de cerințele legale aplicabile. Evaluăm fiecare transfer și, dacă este necesar, vom încheia o clauză contractuală standard cu partea terță. În cadrul grupului, am încheiat un acord intragrup.  

Drepturile dvs.  

RGPD vă oferă anumite drepturi în legătură cu Datele dvs. cu caracter personal. Aceste drepturi sunt enumerate mai jos. Contactați-ne dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai jos. Puteți găsi informațiile noastre de contact mai jos sau faceți clic aici 

Rețineți că anumite excepții se aplică în exercitarea acestor drepturi, ceea ce înseamnă că este posibil să nu le puteți exercita în toate situațiile:   

 • Dreptul de accesare și copiere: Aveți dreptul de a beneficia de acces la Datele dvs. cu caracter personal deținute de noi.  
 • Dreptul de a aduce modificări sau corecții: Ne puteți cere să corectăm Datele cu caracter personal inexacte.  
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Ne puteți cere să ștergem Datele dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe și vom lua măsuri rezonabile pentru a informa persoanele împuternicite de operatorii de date care prelucrează Datele cu caracter personal în numele nostru că ați solicitat ștergerea oricăror linkuri către, copii sau replici ale Datelor dvs. cu caracter personal. 
 • Dreptul la restricționare („limitarea prelucrării”): Puteți solicita ca anumite Date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate și, de asemenea, puteți restricționa prelucrarea în anumite alte circumstanțe. 
 • Dreptul la portabilitate: Ne puteți solicita să transmitem Datele dvs. cu caracter personal către un terț în format electronic, în măsura în care acest lucru este permis în conformitate cu RGPD.  
 • Dreptul la formularea unei plângeri: Dacă aveți o reclamație privind prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal de către Human8, vom face tot posibilul pentru a rezolva această reclamație. În plus, aveți dreptul să înaintați o plângere privind prelucrarea către autoritatea principală de supraveghere și/sau autoritatea de supraveghere locală. Puteți găsi detaliile de contact relevante mai jos sau faceți clic aici.   

În plus, în anumite condiții, aveți următoarele drepturi: 

 • Dreptul de retragere a consimțământului: În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Toate buletinele noastre de știri conțin un buton de dezabonare în subsolul e-mailului respectiv. Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării Datelor cu caracter personal anterior retragerii.  
 • Dreptul de opoziție: Aveți dreptul de a vă opune oricărei prelucrări de Date cu caracter personal pe care Human8 o justifică în temeiul juridic al „intereselor legitime”, cu excepția cazului în care motivele noastre de a efectua această prelucrare depășesc orice prejudiciere a drepturilor de confidențialitate ale persoanei; și de a vă opune comunicărilor de marketing direct (între care orice activitate de creare a profilului în astfel de scopuri), în orice moment. 

Exercitarea drepturilor dvs. este în principiu gratuită. Dacă solicitarea dvs. pare a fi nefondată sau neîntemeiată, este posibil să vă percepem un comision rezonabil pentru a ne acoperi propriile costuri administrative. Totuși, în astfel de situații, putem opta, de asemenea, să vă respingem solicitarea. Veți primi o notificare despre motivele respingerii.  

În orice caz, vă vom trimite un răspuns la solicitarea dvs. în decurs de patru săptămâni (pentru solicitări simple) sau 3 luni (pentru solicitări complexe sau multiple). 

Actualizări la această Declarație  

Human8 își rezervă dreptul de a revizui și de a actualiza prezenta Declarație în orice moment. Data ultimei actualizări poate fi găsită în partea de sus a prezentei Declarații și cea mai recentă versiune va fi întotdeauna pusă la dispoziție pe Site-urile noastre web. Prin urmare, trebuie să consultați periodic Site-urile noastre web, astfel încât să fiți la curent cu cele mai recente politici și practici.  

Module cookie pe Site-urile noastre web 

Utilizăm module cookie și alte tehnologii de identificare online, cum ar fi balize web sau pixeli, pentru a oferi utilizatorilor o experiență de utilizator îmbunătățită. Consultați linkul. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

Date de contact relevante 

Entități Human8  

Fiecare entitate din cadrul Grupului Human8 poate fi contactată prin intermediul următoarelor date de contact. Totuși, dacă aveți orice comentarii sau întrebări despre această Declarație de confidențialitate sau despre prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal de către Human8, vă recomandăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor (DPO) din partea Human8 care acționează în numele Grupului Human8.  

 

Entitate Human8 

Sediul social 

Numărul de înregistrare corporativă 

Entități cu sediul în SEE 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgia  

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgia  

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgia  

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Deutschland 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Franța 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067 GG Rotterdam Olanda 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timișoara  

România 

RO28395601 

Entități cu sediul în afara SEE 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

Regatul Unit 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Australia 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Africa de Sud 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

Statele Unite  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Regatul Unit 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Regatul Unit  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

BresslerAmery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

Statele Unite  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd  

110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapore 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Shanghai 

91310115301794430F 

 

ABN Impact Pte. Ltd 

71 Robinson Road, #14-01 

Singapore 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd;  

27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Coreea de Sud 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, JlJendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom RoadBangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-airMakati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Taiwan, R.O.C. 10483 

42850664 

Responsabilul cu protecția datelor (DPO) și reprezentatul Human8  

Am numit un responsabil cu protecția datelor, care este susținut intern de un număr de persoane responsabile cu probleme legate de protecția datelor în general. De asemenea, apelăm la consilieri juridici externi în acest sens. Orice întrebări legate de confidențialitate, solicitări ale persoanelor vizate și/sau reclamații pot fi adresate Responsabilului cu protecția datelor din partea Human8: 

 • Prin e-mail:  dpo@wearehuman8.com
 • Prin telefon:  +32 (0)9 2691500 
 • Prin poștă:  în atenția Human8 DPO  

                            Evergemsesteenweg 195 

                            9032 Wondelgem  

                            Belgia 

Pentru evitarea oricăror ambiguități, Responsabilul cu protecția datelor din partea Human8 acționează în numele Grupului Human8. În cazul în care Human8 acționează în calitate de persoană împuternicită de operator sau operator de date asociat pentru clienții noștri, atunci când desfășurăm Activitățile noastre de cercetare a pieței în numele clienților noștri și ca parte a serviciilor noastre pentru clienții noștri, Responsabilul cu protecția datelor din partea Human8 este desemnat persoană unică de contact. La alegerea dvs., vă puteți adresa întrebările, solicitările și/sau reclamațiile Responsabilului cu protecția datelor din partea Human8, care este mandatat să gestioneze astfel de solicitări sau reclamații în numele clienților noștri, sau direct clienților noștri.  

În conformitate cu articolul 27 din RGPD, am desemnat InSites Compages NV ca reprezentantă pentru entitățile Grupului Human8 cu sediul în afara SEE. InSites Compages NV, și în special Responsabilul cu protecția datelor din partea Human8 care acționează în numele Grupului Human8, va acționa ca intermediar între dvs. ca persoană vizată și entitățile Grupului Human8 din afara SEE care vă pot prelucra Datele cu caracter personal atunci când desfășoară Activități de cercetare a pieței și/sau Activități de afaceri. 

Informații de contact privind autoritatea de supraveghere  

În conformitate cu articolul 56 din RGPD, am desemnat autoritatea belgiană pentru protecția datelor drept Autoritate de supraveghere principală, luând în considerare că sediul principal al Grupului Human8 se află în Belgia. Autoritatea de supraveghere principală va fi în primul rând responsabilă de gestionarea activităților noastre de prelucrare transfrontaliere. Prin urmare, vă recomandăm să adresați acestei autorități orice reclamație cu privire la prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal de către Human8. Fără a aduce atingere celor de mai sus, aveți dreptul să înaintați o plângere privind prelucrarea către autoritatea locală pentru protecția datelor.  

Pentru detaliile de contact ale oricărei alte autorități locale pentru protecția datelor (care nu sunt furnizate mai jos) vă recomandăm să consultați: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

Țară  

Informații de contact 

Belgia 

 

(Autoritate de supraveghere principală)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Bruxelles 

Tel. +32 2 274 48 00 

Fax. +32 2 274 48 35 

E-mail: contact@apd-gba.be 
Site web:  

Franța 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 

Fax. +33 1 53 73 22 00 

E-mail: / 

Site web: http://www.cnil.fr/ 

Germania 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel.. +49 228 997799 0 
Fax. +49 228 997799 5550 
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de 
Site web: http://www.bfdi.bund.de/ 

România 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel. +40 31 805 9211 

Fax +40 31 805 9602 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 
Site web: http://www.dataprotection.ro/ 

Olanda  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/Haga 
Tel. +31 70 888 8500 
Fax. +31 70 888 8501 
E-mail: / 

Site web: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Australia  

Biroul comisarului australian pentru informații 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel. 1300 363 992 (sau +61 2 9284 9749 pentru apeluri din afara Australiei)  

Fax. +61 2 9284 9666 

E-mail: / 

Site web: https://www.oaic.gov.au/ 

Africa de Sud  

Autoritatea de reglementare a informațiilor (Africa de Sud) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Nr. de tel. +27 (0) 10 023 5207 

Nr. de mobil +27 (0) 82 746 4173 

E-mail: inforeg@justice.gov.za 

Site web: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Regatul Unit  

Biroul comisarului pentru informații  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

Tel. +0303 123 1113 (sau +44 1625 545745 pentru apeluri din străinătate) 

Fax. 01625 524510 

E-mail: / 

Site web: www.ico.org.uk