Brugsbetingelser for Markedsanalyseaktiviteter

1.        Accept af brugsbetingelserne

Adgang til eller deltagelse i en af vores markedsanalyseydelser (i det følgende: “Markedsanalyseaktiviteter”), og derved brugen af forbundne websteder og/eller platforme, er kun mulig, hvis du (i det følgende: “deltager”, “du” eller “dig”) accepterer de følgende brugsbetingelser (i det følgende: “brugsbetingelser”).

Ved accept udgør disse brugsbetingelser din aftale med InSites NV, med registreret kontor på Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgien og registreret hos den Centrale Virksomhedsdatabank (KBO) under nummer BE0465.109.357 (i det følgende “InSites”, “vi”, “os” eller “vores”).

“Markedsanalyseaktiviteter” betyder de ydelser, vi tilbyder, og som lader dig, som et panelmedlem eller deltager, deltage i en undersøgelse, et panel, fællesskab (fx Square), interview eller nogen anden form for markedsanalyseaktivitet tilvejebragt af InSites. Yderligere brugsbetingelser kan gælde for visse markedsanalyseaktiviteter. Før du gør brug af eller deltager i en af vores markedsanalyseydelser, danner disse yderligere brugsbetingelser, som du også er underrettet om, en sammenhængende del af disse brugsbetingelser.

2.        Medlemskab eller deltagelse

Medlemskab af eller deltagelse i markedsanalyseaktiviteter er selvfølgelig altid på et frivilligt grundlag. Medlemskab kan være påkrævet for at deltage i en af vores markedsanalyseaktiviteter (fx Future Talkers) Medlemskab eller deltagelse er i alle tilfælde udelukket for umyndige personer. “Umyndige personer” betyder personer under 13 år (eller ældre, hvis det er foreskrevet af national lov).

Hvis du skal oprette en konto til dit medlemskab, accepterer du at give sandfærdige, nøjagtige og aktuelle oplysninger om dig selv, som påkrævet på registreringsblanketten. Medmindre andet er foreskrevet er det ikke tilladt at have flere aktive konti eller flere måder at deltage i en specifik markedsanalyseaktivitet.

3.        Acceptabel brug og ansvar

Vi tilskynder betænksom deltagelse, ærlige svar og informeret deling gennem hensynsfulde og relevante indsendelser (i det følgende: “indsendelser”).

“Indsendelser” betyder: alle svar, kommentarer, feedback, forslag, ideer og andre kommunikationer, der offentliggøres, indsendes eller direkte/indirekte tilbydes til panelet, en særligt udpeget tredjepart eller gennem nogen anden kanal (onlineundersøgelser, websteder og/eller platforme) som følge af dit medlemskab eller deltagelse i en af vores markedsanalyseaktiviteter.

Du er og forbliver under alle omstændigheder ansvarlig for dine indsendelser under dit medlemskab eller din deltagelse i vores markedsanalyseaktiviteter og under brugen af de forbundne websteder og/eller platforme. InSites er under ingen omstændigheder ansvarlige for indsendelser fra andre deltagere.

Du skal undlade indsendelser, der er eller kan være upassende, ulovlige eller på anden måde skadelige for InSites og andre deltagere

Du må under ingen omstændigheder bruge webstederne og/eller platformene til at reklamere for eller sælge produkter, ydelser eller andet (for vinding eller ej), du må heller ikke kontakte andre brugere til dette formål. Kommerciel brug af webstederne og/eller platformene eller deres indhold er under alle omstændigheder forbudt.

Du skal tilkendegive, at dine indsendelser ikke overtræder og/eller strider mod nogen tredjepartsrettigheder eller nogen andre nationale eller internationale bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, (i) ophavsret, patenter, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder; (ii) retten til privatlivets fred (konkret må du ikke offentliggøre nogen andens persondata uden vedkommendes udtrykkelige deltagelse) eller offentliggørelse; (iii) tavshedspligt.

Da vi arbejder i en branche under strengt tilsyn, hvor vi skal overholde visse love og forordninger, forbeholder vi os retten til at overvåge, vurdere og, om nødvendigt, slette alle indsendelser uden at give en årsag.

4.        Fortrolighed

Du skal altid stræbe efter fortrolighed under dit medlemskab eller din deltagelse i en af vores markedsanalyseaktiviteter, men også efter den mulige afslutning deraf.

“Fortrolighed” betyder, at du ikke må offentliggøre andres oplysninger, data eller indsendelser, ikke lader tredjeparter få adgang til dem, og ikke offentliggør, gengiver eller bruger dem på nogen anden måde. Kun oplysninger, som du legitimt kan få gennem en anden kanal end medlemskab af eller deltagelse i en markedanalysetjeneste, eller som er i det offentlige domæne, er ikke dækket af denne fortrolighedspligt.

Hvis du får en konto til dit medlemskab af eller deltagelse i en markedsanalyseaktivitet, og du får en adgangskode til den, må du ikke videregive den til en anden person, og du må ikke give en anden person adgang til websteder og/eller platforme gennem din personlige konto, der er forbundet med vores markedsanalyseaktiviteter.

5.        Ansvar og erstatning

Du er personlig ansvarlig for brud på disse brugsbetingelser og på eventuelle nationale eller internationale bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, (i) ophavsret, patenter, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder; (ii) retten til privatlivets fred; (iii) tavshedspligt.

Du accepterer, om nødvendigt, at forsvare, betale erstatning til og holde InSites, dens administratorer, direktører, medarbejdere, konsulenter, datterselskaber, forretningspartnere, repræsentanter eller nogen anden involveret tredjepart (samlet “fritagede parter”) skadesløse for alle skader, omkostninger, gæld og tab af enhver art (herunder og ikke begrænset til nogen sagsomkostninger), der opstår direkte eller indirekte fra de overtrædelser, du har begået.

Du accepterer, at du skal bestræbe dig på at samarbejde med os i at forsvare alle disse problemer. Vi forbeholder os retten til, for din regning, at acceptere frifindelsesgrunden og kontrollen af enhver sag, hvor erstatning kan kræves af dig.

6.        Belønningssystem

Hvis et belønningsprogram er forbundet med en markedsanalyseaktivitet, så kommunikeres de aftalevilkår særskilt, og de kan variere for hver analyseaktivitet.

7.        Databeskyttelse inden for kommunikation

Indsendelser, der indberettes som følge af dit medlemskab eller deltagelse i en af vores markedsanalyseaktiviteter, behandles i analyseresultaterne, der relaterer til det produkt eller den ydelse, der er markedsanalyseaktivitetens emne, og i henhold til markedsanalyseaktivitetens målsætninger.

Hvis dine indsendelser indeholder persondata, behandles og sikres de altid i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik.

Nogle markedsanalyseaktiviteter (fx Square) betjenes gennem en offentlig kommunikationsplatform. Indhold, som du poster på en sådan platform, kan læses af flere personer. Bemærk, at når du sender oplysninger, og især persondata, til denne platform, kan disse oplysninger ikke blot læses af os, men også af andre deltagere. For sidstes vedkommende kan vi ikke garantere yderligere brug eller nogen anden form for behandling. Du giver sådanne oplysninger efter eget skøn.

8.        Intellektuel ejendom

Medmindre andet er angivet, er alt materiale, herunder og ikke begrænset til alle tekster, design, forslag, billeder, fotos, videoer, audiovisuelle værker, ideer (herunder, men ikke begrænset til produkt- og reklameideer), ideudtryk (i det følgende samlet: “Indhold”) InSites eller andre tredjeparters, som kan eje disse intellektuelle ejendomsrettigheder, ejendom. Medmindre det er udtrykkeligt angivet, må du ikke giver tilladelse til at bruge eller gengive indholdet som vist i vores markedsanalyseaktiviteter og på relaterede websteder og/eller platforme. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er udtrykkeligt forbeholdt.

Ved at viderebringe en indsendelse fremsætter og garanterer du, at indsendelsen og din videregivelse af den er i overensstemmelse med kravene under disse brugsbetingelser, og at du ejer og har de nødvendige rettigheder, licenser, autorisationer og godkendelser.

Du beholder ejerskabet over dine indsendelsers intellektuelle ejendomsrettigheder. Men du accepterer at give os en verdensomspændende vederlagsfri licens til at bruge, genskabe, overføre, ændre, modificere, skabe afledte værker fra, videregive eller på anden måde anvende indsendelser i det nødvendige omfang for at opnå formålet af en markedsanalyseaktivitet og som ellers angivet i vores fortrolighedspolitik. Denne licens til sådan begrænset brug fortsætter med at gælde, efter du stopper dit medlemskab eller deltagelse i vores markedsanalyseaktiviteter med hensyn til samlet og identificeret data indsamlet fra dine indsendelser og andre resterende sikkerhedskopier deraf, som blev oprettet under dit medlemskab eller din deltagelse. Denne licens gælder også for parterne, som vi samarbejder med, i det omfang det er påkrævet for at opnå formålet med markedsanalyseaktiviteten og som ellers angivet i vores fortrolighedspolitik.

9.        Ophævelse af dit medlemskab eller din deltagelse

Brugsbetingelserne er i kraft, (i) så længe du er et medlem af eller deltager i en af vores markedsanalyseaktiviteter; eller (ii) indtil dit medlemskab eller din deltagelse ophæves af dig eller os.

Hvis du ønsker at afslutte dit medlemskab eller din deltagelse, kan du altid kontakte os. Du kan også selv deaktivere din konto eller afmelde vores invitationer gennem afmeldingslinket, der findes i hver e-mail.

Vi forbeholder retten til at ophæve eller fornægte dig medlemskab eller deltagelse og adgang til webstederne og/eller platformene forbundet med vores markedsanalyseaktiviteter, hvis du ikke overholder brugsbetingelserne.

10.    Ansvarsfraskrivelse

Selvom vi udviser den nødvendige omhu, når vores markedsanalyseaktiviteter og relaterede websteder og/eller platforme udarbejdes, leveres og vedligeholdes, kan vi ikke garantere nøjagtigheden, pålideligheden, aktualiteten eller noget andet aspekt af de leverede oplysninger (råd, mening, udsagn osv.) Vi kan heller ikke garantere korrekt funktion eller tilgængelighed af webstederne og/eller platformene.

InSites er ikke direkte eller indirekte ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade grundet (i) svigt, midlertidig eller permanent utilgængelighed af webstederne og/eller platformene eller (ii) som kan opstå fra adgang til eller brug af webstederne og/eller platformene eller indholdet eller oplysningerne, der findes derpå.

Vi har ikke pligt til at have oplysninger på webstederne og/eller platformene ajourførte og vi forbeholder retten til at tage webstederne og/eller platformene offline uden varsel.

11.    Ændringer

Vi forbeholder os retten til ensidigt at ændre disse brugsbetingelser. Vi tilskynder, at du læser disse brugsbetingelser regelmæssigt. Hvis du ikke accepterer en ændring til disse brugsbetingelser, kan du altid ophæve dit medlemskab eller din deltagelse.

12.    Ophævelse

I tilfælde af, at en bestemmelse i brugsbetingelserne erklæres ugyldig, ulovlig eller uanvendelig under nogen lov eller almindelige retsprincipper, skal sådan bestemmelse udelukkes i det omfang, den er ugyldig eller uanvendelig, og de resterende bestemmelser forbliver i kraft.

13.    Gældende lov

Brugsbetingelserne er udelukkende styret og fortolket i henhold til belgisk lov, uden rimelig hensyn til modstridende lovgivning eller principperne for valg af jurisdiktion. Enhver tvist i forbindelse med disse brugsbetingelser, dit medlemskab eller din deltagelse i vores markedsanalyseaktiviteter eller brugen af de tilknyttede websteder og/eller platforme bliver endegyldigt afgjort af værnetingene i Ghent, Belgien.

14.    Har du nogen kommentarer eller spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer med hensyn til disse brugsbetingelser, kan du altid kontakte os på info@insites-consulting.com.