Uvjeti za aktivnosti istraživanja tržišta

1.        Prihvaćanje uvjeta

Pristup ili sudjelovanje u jednoj od naših usluga istraživanja tržišta (u daljnjem tekstu: „Aktivnosti istraživanja tržišta“) i time uporaba povezanih mrežnih mjesta i/ili platformi moguća je samo ako (u daljnjem tekstu: „Sudionik“, „vi“ ili „vaše“) prihvatite sljedeće uvjete (u daljnjem tekstu: „Uvjeti“).

Prihvaćanje ovih Uvjeta predstavlja vaš ugovor s društvom InSites NV, sa sjedištem na adresi Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgija, registriranim u Središnjoj bazi podataka poduzeća (KBO) pod brojem BE0465.109.357 (u daljnjem tekstu: „InSites“, „mi“, „nas“ ili „naše“).

„Aktivnosti istraživanja tržišta“ opis je usluge koju nudimo, a koja vam omogućuje, kao članu panela ili Sudioniku, sudjelovanje u anketama, panelima, zajednici (npr. Square), osobnim anketiranjima ili bilo kojem drugom obliku aktivnosti istraživanja tržišta koje omogućuje InSites. Dodatni uvjeti mogu se primijeniti na određene Aktivnosti istraživanja tržišta. Prije upotrebe ili sudjelovanja u jednoj od naših usluga istraživanja tržišta, ovi dodatni uvjeti, o kojima vas također obavještavamo, čine sastavni dio ovih Uvjeta.

2.        Članstvo ili sudjelovanje

Članstvo ili sudjelovanje u Aktivnostima istraživanja tržišta uvijek je, naravno, dobrovoljno. Za sudjelovanje u jednoj od naših Aktivnosti istraživanja tržišta (npr. Future Talkers) možda će biti potrebno članstvo. Članstvo ili sudjelovanje u svakom se slučaju isključuje za maloljetnike. „Maloljetnici“ znači osobe mlađe od 13 godina (ili starije ako je tako propisano nacionalnim zakonom).

Tamo gdje morate izraditi račun za članstvo, pristajete pružiti istinite, točne, aktualne i potpune informacije o sebi kao što se traži u obrascu za registraciju. Ako nije drugačije određeno, nije dopušteno imati više aktivnih računa ili više načina sudjelovanja u određenoj Aktivnosti istraživanja tržišta.

3.        Prihvatljiva uporaba i odgovornost

Potičemo promišljeno sudjelovanje, istinite odgovore i informirano dijeljenje informacija putem pristojnih i prikladnih podnesaka (u daljnjem tekstu: „Podnesci“).

„Podnesci“ podrazumijevaju: sve odgovore, komentare, povratne informacije, prijedloge, ideje i druga priopćenja objavljena, podnesena ili izravno/neizravno ponuđena panelu, posebnoj trećoj strani ili putem bilo kojeg drugog kanala (internetske ankete, mrežna mjesta i/ili platforme) kao rezultat vašeg članstva ili sudjelovanja u jednoj od naših Aktivnosti istraživanja tržišta.

Odgovorni ste i u svakom slučaju ostajete odgovorni za svoje Podneske za vrijeme članstva ili sudjelovanja u našim Aktivnostima istraživanja tržišta i tijekom korištenja povezanih mrežnih mjesta i/ili platformi. InSites se ni u kom slučaju ne može smatrati odgovornim za Podneske drugih Sudionika.

Suzdržat ćete se od Podnesaka koji jesu ili bi mogli biti neprikladni, nezakoniti ili na drugi način štetni za InSites i druge Sudionike.

Ni pod kojim okolnostima nećete koristiti mrežna mjesta i/ili platforme za oglašavanje ili prodaju proizvoda, usluga ili na drugi način (za dobit ili ne) niti ćete se u tu svrhu obratiti drugim korisnicima. U svakom je slučaju zabranjena uporaba mrežnih mjesta i/ili platformi ili njihovog sadržaja.

Morate izjaviti da vaši Podnesci ne krše i/ili nisu u suprotnosti s nijednim pravom treće strane ili bilo kojim nacionalnim ili međunarodnim propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na (i) autorska prava, patente, žigove ili druga prava intelektualnog vlasništva, (ii) prava na privatnost (posebice ne smijete objavljivati osobne podatke drugih osoba bilo koje vrste bez njihovog izričitog dopuštenja) ili otkrivanje i (iii) obvezu povjerljivosti.

Budući da poslujemo u visokoreguliranom sektoru u kojem se moramo pridržavati određenih zakona i propisa, pridržavamo pravo nadzora, procjene i, ako je potrebno, trenutnog uklanjanja svih Podnesaka bez navođenja ikakvog razloga.

4.        Povjerljivost

Uvijek ćete težiti čuvanju povjerljivosti tijekom svog članstva ili sudjelovanja u jednoj od naših Aktivnosti istraživanja tržišta, ali i nakon mogućeg otkazivanja takve aktivnosti.

„Povjerljivost“ znači da nećete otkriti informacije, podatke ili Podneske drugih, nećete dopustiti trećim stranama pristup njima niti ćete ih objaviti, reproducirati ili upotrijebiti na bilo koji drugi način. Samo informacije koje možete zakonito dobiti putem kanala koji nije članstvo ili sudjelovanje u usluzi istraživanja tržišta ili koje su u javnoj domeni nisu obuhvaćene obavezom povjerljivosti.

Ako vam je dodijeljen račun za članstvo ili sudjelovanje u Aktivnosti istraživanja tržišta i za to vam je izdana lozinka, navedene podatke nećete otkriti drugoj osobi i nećete drugoj osobi omogućiti pristup mrežnim mjestima i/ili platformama putem svog osobnog računa povezanog s našim Aktivnostima istraživanja tržišta.

5.        Odgovornost i naknada

Vi ste osobno odgovorni za kršenje ovih Uvjeta i svih nacionalnih ili međunarodnih propisa bilo koje vrste, uključujući ali ne ograničavajući se na (i) autorska prava, patente, žigove ili druga prava intelektualnog vlasništva, (ii) prava na privatnost ili javnost i (iii) obvezu povjerljivosti.

Slažete se, ako je potrebno, da ćete braniti, nadoknaditi i obeštetiti InSites, njegove administratore, direktore, zaposlenike, savjetnike, povezana društva, poslovne partnere, predstavnike ili bilo koju drugu treću stranu koja je uključena (kolektivno, „Izuzete strane“) za sve štete, troškove, dugove i gubitke bez obzira na prirodu (uključujući, bez ograničenja, pravne troškove), koji proizlaze izravno ili neizravno iz kršenja koje ste počinili.

Slažete se da ćete učiniti sve što je moguće da surađujete s nama u obrani bilo kojeg od ovih pitanja. Zadržavamo pravo, na vaš trošak, prihvatiti isključivu obranu i kontrolu bilo kojeg pitanja za koje se od vas može tražiti odšteta.

6.        Sustav nagrađivanja

Ako je nagradni program povezan s Aktivnošću istraživanja tržišta, uvjeti će biti posebno priopćeni i mogu se razlikovati za svaku istraživačku aktivnost.

7.        Privatnost i komunikacija

Podnesci koji su prijavljeni kao rezultat vašeg članstva ili sudjelovanja u jednoj od naših Aktivnosti istraživanja tržišta bit će obrađeni u rezultatima istraživanja koji se odnose na proizvod ili uslugu koja je predmet te Aktivnosti istraživanja tržišta i u skladu s ciljevima te Aktivnosti istraživanja tržišta.

Ako vaši Podnesci sadrže osobne podatke, oni će se uvijek obrađivati i čuvati u skladu s našom Politikom privatnosti.

Neke Aktivnosti istraživanja tržišta (npr. Square) djeluju putem javne komunikacijske platforme. Sadržaj koji objavite na takvoj platformi bit će dostupan na uvid brojnim ljudima. Imajte na umu da kada šaljete informacije, a osobito osobne podatke, na ovu platformu, te informacije neće biti dostupne na uvid isključivo nama već i drugim Sudionicima. Što se tiče drugih Sudionika, ne možemo jamčiti da neće biti nikakve daljnje upotrebe niti bilo kojeg drugog oblika obrade. Te podatke dostavljate na vlastiti rizik.

8.        Intelektualno vlasništvo

Osim ako nije drugačije navedeno, svi materijali, uključujući i ne ograničavajući se na sve tekstove, dizajne, prijedloge, slike, fotografije, videozapise, audiovizualne radove, ideje (uključujući, ali ne ograničavajući se na ideje povezane s proizvodom i oglašavanjem), izrazi ideja (u daljnjem tekstu: „Sadržaj“) vlasništvo su InSitesa ili drugih trećih strana koje mogu posjedovati navedena prava intelektualnog vlasništva. Ako nije izričito navedeno, nećete imati dozvolu za upotrebu ili reprodukciju Sadržaja kako je prikazano u našim Aktivnostima istraživanja tržišta i na povezanim mrežnim mjestima i/ili platformama. Sva su prava intelektualnog vlasništva izričito pridržana.

Dostavljanjem Podneska izjavljujete i jamčite da će Podnesak i vaše priopćenje o njemu biti u skladu s uvjetima iz ovih Uvjeta te da posjedujete ili držite potrebna prava, licencije, ovlaštenja i odobrenja.

I dalje ste vlasnik prava intelektualnog vlasništva nad svojim Podnescima. Međutim, pristajete nam odobriti licenciju za cijeli svijet bez naknade za upotrebu, reprodukciju, prenošenje, ispravku, izmjenu, stvaranje izvedenih radova, otkrivanje ili upotrebu na druge načine, u mjeri u kojoj je to potrebno za postizanje cilja Aktivnosti istraživanja tržišta i kao što je inače navedeno u našoj Politici privatnosti. Ova licencija za takvu ograničenu upotrebu nastavit će se primjenjivati nakon što završi vaše članstvo ili sudjelovanje u našim Aktivnostima istraživanja tržišta u pogledu prikupljenih i identificiranih podataka dobivenih iz vaših Podnesaka i svih preostalih sigurnosnih kopija nastalih tijekom vašeg članstva ili sudjelovanja. Ova se licencija odnosi i na strane s kojima surađujemo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se postigla svrha Aktivnosti istraživanja tržišta i kako je inače navedeno u našoj Politici privatnosti.

9.        Prestanak članstva ili sudjelovanja

Ovi su Uvjeti na snazi (i) sve dok ste član ili sudjelujete u jednoj od naših Aktivnosti istraživanja tržišta ili (ii) sve dok vi ili mi ne otkažemo vaše članstvo ili sudjelovanje.

Ako želite otkazati svoje članstvo ili sudjelovanje, uvijek nas možete kontaktirati. Osim toga, možete i sami deaktivirati račun ili odjaviti pretplatu na naše pozivnice putem poveznice za odjavu navedene u svakoj e-pošti.

Zadržavamo pravo na povlačenje ili odbijanje vašeg članstva ili sudjelovanja i pristupa mrežnim mjestima i/ili platformama povezanim s našim Aktivnostima istraživanja tržišta ako se ne pridržavate ovih Uvjeta.

10.    Izjava o odricanju odgovornosti

Iako za prikupljanje, pružanje i održavanje naših Aktivnosti istraživanja tržišta i povezanih mrežnih mjesta i/ili platformi poduzimamo potrebne mjere opreza, ne možemo jamčiti točnost, pouzdanost, aktualnost ili bilo koji drugi aspekt pruženih informacija (savjete, mišljenja, izjava itd.). Također ne možemo jamčiti ispravan rad i dostupnost mrežnih mjesta i/ili platformi.

InSites ne može biti izravno ili neizravno odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu uzrokovanu (i) kvarom, privremenom ili trajnom nedostupnosti mrežnih mjesta i/ili platformi ili (ii) koja bi mogla proizaći iz pristupa ili korištenja mrežnih mjesta i/ili platforma ili sadržaja ili informacija koje su tamo navedene.

Nismo obvezni ažurirati informacije na mrežnim mjestima i/ili platformama i pridržavamo pravo stavljanja mrežnih mjesta i/ili platformi u izvanmrežni način bez prethodne obavijesti.

11.    Izmjene i dopune

Zadržavamo pravo jednostrano izmijeniti ove Uvjete. Preporučujemo da redovito pregledavate ove Uvjete. Ako se ne slažete s izmjenom ili dopunom ovih Uvjeta, uvijek možete otkazati članstvo ili sudjelovanje.

12.    Nemogućnost primjene

U slučaju da se bilo koja odredba ovih Uvjeta proglasi nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom prema bilo kojem zakonu ili propisu o javnom redu, takva se odredba isključuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe ostaju na snazi.

13.    Primjenjivi zakon

Uvjeti se isključivo provode i tumače u skladu s belgijskim zakonom, bez uzimanja u obzir konfliktnih zakonskih propisa ili načela izbora nadležnosti. Svaki spor u svezi s ovim Uvjetima, vašim članstvom ili sudjelovanjem u našim Aktivnostima istraživanja tržišta ili upotrebi povezanih mrežnih mjesta i/ili platformi konačno će riješiti nadležni sudovi u Gentu, Belgija.

14.    Imate li kakvih komentara ili pitanja?

Imate li bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s ovim Uvjetima, uvijek nas možete kontaktirati putem adrese info@insites-consulting.com.