ÖDÜL POLİTİKASI

1. Hak Kazanma:

Ödüller (topluca ve ayrı ayrı “Ödüller”) yalnızca InSites Consulting şirketinden davet alan, araştırmada belirttikleri ülkenin yasal vatandaşları olan ve katılım zamanında 18 yaşını doldurmuş olan kişilere açıktır. InSites Consulting ve iştiraklerinin, bağlı kuruluşlarının, şubelerinin ve ilgili şirketlerinin ve tedarikçilerinin yanı sıra reklam, tanıtım ve değerlendirme ajanslarının (toplu olarak “Ödül Tarafları”) çalışanları (ve bunların birinci dereceden akrabaları ve ev halkı üyeleri) ödül sistemine giremez veya ödül kazanamaz. “Birinci dereceden akrabalar”, nerede yaşadıklarına bakılmaksızın ebeveynleri, üvey ebeveynleri, çocukları, üvey çocukları, kardeşleri, üvey kardeşleri veya eşleri ifade etmektedir. “Ev halkı üyeleri”, akrabalık olsun veya olmasın bir yılın en az üç ayı boyunca aynı evi paylaşan kişileri ifade etmektedir. Ödüller, tüm geçerli federal, eyalet, bölge ve yerel kanun ve yönetmeliklere tabidir. Katılım, Ödüller ile ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcı olan bu Resmi Kuralların ve InSites Consulting kararlarının katılımcı tarafından tam ve koşulsuz olarak kabulünü oluşturmaktadır. Bir ödülün alınması burada belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlıdır. Yasak olan durumlarda geçersizdir.

2. Ödüller

Geçerlilik

Ödüller, ancak InSites Consulting şirketinin müşterisi ve/veya moderatörü ve/veya temsilcisi ile tüm taraflar için uygun bir zamanda planlanacak ve gerçekleştirilecek görüntülü görüşmenin tamamlanmasından sonra verilecektir. Yalnızca profili uygun görülen adaylar katılmak üzere davet edilecektir.

Ödül kazanabilmek için tüm katılımcılardan, görüşme sırasında sorulan tüm sorulara dürüst bir şekilde yanıt vermeleri beklenmektedir. InSites Consulting şirketinin müşterisi ve/veya moderatörü ve/veya temsilcisi görüşme sırasında veya görüşme tamamlandıktan sonra katılımcının yanıtlarının tatmin edici olmadığına kanaat getirirse, katılımcıya daha önce bildirilen ödülü ödemeyi reddetme konusunda tam yetkiye sahiptir.
E-posta mesajı yoluyla iletilecek olan ödüle tam olarak hak kazanabilmek için katılımcıdan, görüşmede belirtilen sürenin sonuna kadar kalması beklenmektedir.

Görüşmenin katılımcıdan kaynaklanan ve InSites Consulting şirketinin müşterisi ve/veya moderatörü ve/veya temsilcisi ile ilgili olmayan teknik veya başka sorundan dolayı ilk planlandığı sürenin %50’sinden daha kısa sürmesi durumunda, katılımcıya ilk etapta iletilen ödülün hiçbir bölümü ödenmeyecektir.

Ödül türleri

Ödüllerin ödenmesi, bir hediye çeki veya hediye kartı şeklinde ya da Paypal veya başka bir çevrim içi hesaba ödeme şeklinde olabilir. Kendi takdir yetkimiz dahilinde bir Ödül türünü eşit değere sahip başka bir Ödülle değiştirme hakkımız saklıdır. Teşvik ödemesinin toplam değeri ülke standartlarına uygun olacak ve katılımcıdan beklenen tahmini ortalama çabaya göre belirlenecektir. Tam katılım için belirlenen ödül değerleri katılımcıya e-posta yoluyla iletilecektir. Katılımcıya verilmesinden itibaren 24 ay içinde kullanılmayan ödüller geçersiz olacaktır.

3. Ödül durumu

Katılımcılar, Ödüllerin üçüncü taraflarca uygulanan ilave hüküm ve koşullara tabi olabileceğini ve belirli bir son kullanma tarihi olabileceğini kabul eder. Hediye çekleri / kartları genellikle yalnızca hediye kartı şirketlerinin şartlarına uygun olarak bazı ürünlerin / hizmetlerin satın alınması amacıyla kullanılabilir, iade edilemez, nakit para olarak değerlendirilemez (kanunen öngörülen koşullar haricinde) veya kredi kartı hesabının ödemeleri için kullanılamaz. Ödüller daha önceden yapılan alımlarda geçerli değildir. Hediye çekleri, kayıp veya çalıntı durumunda değiştirilmez. Hiçbir durumda hediye çekinin değeri belirtilen değeri aşmayacaktır. InSites Consulting, Ödüller veya Ödüllerle satın alınan ürünler / hizmetlerin teslim edilmemesi, yerine getirilmemesi veya bunlardaki kusurlar nedeniyle herhangi bir üçüncü tarafın eylemlerinden veya temerrütlerinden sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Ödülleri tedarik eden üçüncü taraflar araştırmanın veya Ödül programının sponsorları değildir. Katılımcının ürünün belirtilen değerinden daha fazlasını satın alması durumunda ek masrafların ödenmesi yalnızca katılımcının sorumluluğunda olacaktır. InSites Consulting tarafından tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak izin verilebilecek durumlar haricinde ödül değişikliği yapılmayacaktır. Ödül devredilemez veya devredilemez. Hediye çeki alımı ve/veya kullanımı ile ilişkili tüm vergiler ve ücretler Katılımcının sorumluluğundadır. Ödüller, tüm geçerli federal, eyalet, bölge ve yerel kanun ve yönetmeliklere tabidir. Bir ödülün alınması burada belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlıdır.

4. Genel koşullar

InSites Consulting’in Ödülün tüm unsurları ile ilgili kararları, herhangi bir sınırlama olmaksızın kayıtların ve/veya adayların uygunluğu / reddedilmesi ile ilgili kararlar dâhil olmak üzere herhangi bir temyiz hakkı olmadan tüm adaylar üzerinde nihai ve bağlayıcıdır. Herhangi bir aday tarafından birden fazla / farklı e-posta adresi, kimlik, kayıt ve oturum açma kimliği kullanarak veya diğer yöntemlerle bir ödül alma girişimi, söz konusu adayın katılımını geçersiz kılacaktır ve ayrıca söz konusu adayın katılımı geçersiz sayılabilir. Katılmak için herhangi bir otomatik sistemin veya hizmetin kullanımı yasaktır ve bu katılımı geçersiz kılacaktır.. Herhangi bir kayıtla ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda kayıt olmak için kullanılan e-posta adresinin yetkili hesap sahibi, aday olarak kabul edilecektir. “Yetkili hesap sahibi”, bir İnternet erişim sağlayıcı, çevrim içi hizmet sağlayıcı veya gönderilen adresle ilişkili alan adı için e-posta adresleri atamakla sorumlu diğer bir organizasyon tarafından bir e-posta adresi atanmış gerçek kişidir.

Hediye çekleri nakit değere sahip değildir ve devredilemez. InSites Consulting, kaybedilen, geciken, eksik, uyumsuz veya yanlış yönlendirilmiş yanıtlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ödüller, tüm geçerli ulusal, yerel ve belediye kanunlarına tabidir. InSites Consulting aşağıdaki durumlarda sorumlu olmayacaktır: (i) bir etkinlik sırasında İnternet sitesinin herhangi bir şekilde çökmesi; (ii) telefon şebekesi veya hatları, bilgisayar çevrim içi sistemleri, sunucular, erişim sağlayıcılar, bilgisayar ekipmanları veya yazılımları ile ilgili teknik arızalar veya diğer sorunlar; (iii) teknik sorunlar, İnternet üzerinde veya herhangi bir İnternet sitesinde tıkanıklık dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir kaydın veya diğer bilgilerin alınamaması, yakalanamaması veya kaydedilememesi; (iv) bir adayın veya başka bir kişinin bilgisayarının veya diğer cihazlarının bir etkinliğe katılmakla ilgili olarak zarar veya hasar görmesi ve/veya (v) yukarıdakilerin herhangi bir kombinasyonu.

InSites Consulting, bir hata, teknik sorun, bilgisayar virüsü, tahrifat, izinsiz müdahale, dolandırıcılık, teknik bir aksaklık veya InSites Consulting’in makul kontrolü dışında ödülün bu Resmi Kurallarda belirtilen şekilde verilmesini engelleyen herhangi bir olay durumunda, ödülü herhangi bir şekilde geri çekme, değiştirme veya askıya alma (veya bu Resmi Kuralları değiştirme) hakkını saklı tutar. InSites Consulting (geçerli ise), ön bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir yükümlülük olmaksızın herhangi bir kaza, baskı hatası, idari hata veya diğer herhangi bir hata veya herhangi bir nedenden ötürü bir ödülü iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, InSites Consulting şartlara bağlı olarak ve/veya geçerli kanunlara uymak amacıyla uygun gördüğü alternatif bir beceri testi uygulama hakkını saklı tutar. InSites Consulting, herhangi bir adayın veya kaydın bu Resmi Kurallara uygunluğunu doğrulamak amacıyla veya herhangi bir teknik sorun veya diğer sorunların sonucu olarak veya bir ödülün bu Resmi Kurallarda öngörülen uygun şekilde idaresini etkileyen diğer şartlar ışığında veya başka bir nedenden ötürü tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu Resmi Kurallarda öngörülen tarihleri ve/veya zaman çerçevelerini düzenleme hakkını saklı tutar.

Her bir aday platforma giriş yaparak InSites Consulting’e, vekillerine ve/veya temsilcilerine giriş esnasında sundukları kişisel bilgileri, kayıt bilgilerini ve etkinlik yanıtlarını hükümler ve koşullar uyarınca kaydetmesi, paylaşması ve kullanması için açık bir şekilde izin vermektedir.

5. Geçerli hukuk ve anlaşmazlıklar

Bu Resmi Kurallar ve Ödüller Belçika’da yürürlükte bulunan genel kanunlara tabi olacak ve ayrıca her bir katılımcı için söz konusu katılımcının mukim olduğu ülkenin kanunlarına tabi olacaktır. Belçika’daki her yargı bölgesindeki mahkemeler, Ödül Resmi Kurallarının veya adayın ve InSites Consulting’in Ödüllerle bağlantılı hak ve yükümlülüklerinin tefsiri, geçerliliği, yorumlanması ve uygulanabilirliği ile ilgili tüm konularda ve sorularda yargı yetkisine sahip olacaktır.

Bu resmi kuralların veya adayların ya da InSites Consulting’in ödüllerle bağlantılı hak ve yükümlülüklerinin tefsiri, geçerliliği, yorumlanması ve uygulanabilirliği ile ilgili tüm konular ve sorular, başka bir devletin kanunlarının uygulanmasına neden olacak kanunlar veya hükümler çatışmasına fırsat vermeksizin Belçika iç kanunlarına uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır.

Ödüller ve Ödüllerle ilgili olarak ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık Belçika’nın ilgili kanununa tabi olacaktır ve Belçika’nın ilgili mahkemeleri, Ödüller veya bu Resmi Kurallar ile ilişkili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları veya iddiaları yargılamak için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.