TIETOSUOJALAUSUNTO

Esittely – yleistä tietoa 

Human8 sitoutuu kunnioittamaan sovellettavia tietosuoja-asetuksia, kuten ne on määritelty henkilötietojen käsittelyn ja tällaisten tietojen vapaan liikkuvuuden osalta luonnollisten henkilöiden suojelua koskevassa asetuksessa 2016/679 (jäljempänä ”Yleinen tietosuoja-asetus” tai ”GDPR”).  

Lisäksi me olemme Euroopan mielipide- ja markkinatutkimusyhteisön (”ESOMAR”) jäsen. Yhteisö on kansainvälinen organisaatio, joka keskittyy kehittämään parempia markkinatutkimusmenetelmiä. Noudatamme myös niitä ammatillisia normeja, joita ESOMAR asettaa jäsenilleen. 

Tässä tietosuojalausunnossa selitetään, kuinka me käsittelemme henkilötietoja Human8illa, johon kuuluvat: (i) InSites Compages NV, jonka rekisteröity kotipaikka on osoitteessa Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgia) ja joka on rekisteröity Crossroads Bank for Enterprises -pankkiin numerolla BE0837.297.070; ja (ii) sen tytär- ja osakkuusyhtiöt (katso yhteystiedot alempaa tai klikkaa tästä) (yhteisesti ja kukin jäljempänä ”Human8”, ”Human8 Group”, ”meidän” tai ”me”).  

Keitä me olemme? 

Human8 on kuluttajien mielipidemittausvirastojen ryhmä, joka ylläpitää verkkoyhteisöjä ja -paneeleita, joihin me kutsumme kuluttajia kertomaan mielipiteensä toimeksiantajiemme yrityksistä, tuotteista ja palveluista. Tarjoamme toimeksiantajillemme näihin yhteisöihin liittyviä liitännäispalveluita, kuten maailmanlaajuisten kuluttajasuuntauksien analyysejä. 

Human8illa me uskomme niiden henkilötietojen yksityisyyteen ja luottamuksellisuuteen, joita me sinusta säilytämme. Tunnustamme, että sinulla voi olla yksityisyys- ja turvallisuushuolia koskien henkilötietoja, joita me keräämme, käytämme ja mahdollisesti paljastamme kolmansille osapuolille, jotta voisimme tarjota tuotteitamme ja palveluitamme toimeksiantajillemme, ja yleisemmin jotta me voisimme ylläpitää liiketoimiamme markkinatutkimusyritysten ryhmänä. Me olemme laatineet tämän tietosuojalausunnon (jäljempänä ”lausunto”) tässä tarkoituksessa. 

Tulisi olla selvää, että tämä lausunto pätee ainoastaan Human8in suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn (I) meidän suorittaessamme markkinatutkimustoimia tietojen käsittelijänä toimeksiantajiemme puolesta; ja/tai (II) meidän toimiessamme omasta puolestamme suorittaessamme liiketoimiamme rekisterinpitäjänä. 

Kaikki Human8in tekemät henkilötietojen käsittelytoimet suoritetaan sovellettavan tietosuojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausunnon mukaisesti.  

Miksi tämä lausunto? 

Tässä lausunnossa määritellään se, kuinka Human8 käsittelee henkilötietoja, jotka on kerätty:  

(I) toimeksiantajillemme tarjoamiemme markkinatutkimustuotteiden ja -palveluiden kautta, esim. tiedon kerääminen kyselyiden, paneeleiden, yhteisöiden (kuten “Squaren”), haastatteluiden tai jonkin muun markkinatutkimustyökalun avulla (jäljempänä ”markkinatutkimustoimet”); 

Joitakin esimerkkejä: 

 • osallistumisesi yhteen tai useampaan markkinatutkimustoimeemme (esim. kyselyt, paneelit, haastattelut, mielipidetutkimukset, yhteisöt tai muut markkinatutkimustyökalut); 
 • osallistumisesi yhteen tai useampaan palkintokilpailuumme; ja 
 • tällaisen osallistumisen aikana aktiivisesti meille antamasi tieto.  
 • kun otat meihin yhteyttä verkkosivustojemme kautta, sähköpostilla, postilla, puhelimella, vaihtamalla käyntikortteja, lähettämällä pyynnön käyttää oikeuksiasi jne.;  
 • kun osallistut sopimussuhteeseen kanssamme tai ylläpidät sitä;   
 • kun haet työtä yrityksestämme; 
 • kun tilaat uutiskirjeemme;  
 • kun kirjoitat kommentin verkkosivustoillemme;  
 • kun pyydät latauspalvelua; 
 • kun käytetään verkkosivujemme ehdottoman välttämättömiä evästeitä tai muita evästeitä suostumuksellasi. 

(II) käyttämiltämme eri verkkosivuilta, kuten https://www.wearehuman8.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (yhteisesti ja kukin jäljempänä ”verkkosivut”) ja kaikista liiketoimintamme suorittamiseen yleisesti liittyvästä toiminnasta ja palveluista (esim. hallinnolliset, tekniset, rahoitukselliset ja kaupalliset palvelut tai toiminta) (jäljempänä ”liiketoiminta”).  

Mikäli tarpeen, markkinatutkimustoimien ja liiketoiminnan välillä tehdään ero.  

Tässä lausunnossa käsitellään tällaisten tietojen käyttöä koskevia käytäntöjämme, niiden suojelemiseksi tekemiämme toimia sekä niitä vaihtoehtoja ja oikeuksia, joita teillä rekisteröityneinä (”te” tai ”teidän”) on henkilötietojenne käsittelyä koskien. Rekisteröityjä henkilöitä voivat olla: 

(I) kuluttajat/osallistujat meidän suorittaessamme markkinatutkimustoimiamme; ja/tai 

(II) jokainen verkkosivujemme käyttäjä, työpaikkojemme hakijat, uutiskirjeidemme tilaajat, henkilökohtaiset tai yritysasiakkaat (ja yritysasiakkaisiimme liitettävissä olevat yksilöt), toimittajat (mukaan lukien aliurakoitsijat sekä toimittajiimme ja aliurakoitsijoihimme liitettävissä olevat yksilöt), liikekumppanit (olemassa olevat ja potentiaaliset toimeksiantajat ja/tai niihin liitettävissä olevat yksilöt) ja kaikki muut yksilöt, jotka ottavat meihin yhteyttä meidän suorittaessamme liiketoimiamme.  

Mikä on asemamme? 

Ellemme sinulle toisin mainitse ja ellei tilanne muuta vaadi, me toimimme henkilötietojasi käsitellessämme rekisterinpitäjänä, käsittelijänä tai yhteisenä rekisterinpitäjänä.  

Tämä erotus on tärkeä, koska se määrittelee ne vastuut, mitkä meillä on sinua, rekisteröityä, kohtaan, sekä velvollisuutemme muita mahdollisia toimintaamme liittyviä toimijoita kohtaan, joita ovat esimerkiksi toimeksiantajamme. Kelpuutusmenettelymme myös määrittelee, missä määrin tätä lausuntoa sovelletaan tapoihin, joilla toimimme käsitellessämme henkilötietojasi, kuten selitetään jäljempänä. 

(I) Markkinatutkimustoimet 

Kun suoritamme markkinatutkimustoimia ja saamme henkilötietoja, jotka koskevat sinua tällaiseen toimintaan osallistuvana henkilönä, käsittelemme henkilötietojasi toimeksiantajiemme puolesta. Toimeksiantajamme toimivat aina henkilötietojesi rekisterinpitäjinä. 

Human8 käsittelee henkilötietojasi toimeksiantajiemme tietojen käsittelijän keskeisessä asemassa ja toimeksiantajiemme ohjeiden mukaisesti. Tätä tilannetta koskien toimeksiantajamme muodostavat yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 28 mukaisen sopimuksen ja tietojen käsittelysopimuksen Human8in kanssa. 

Jos Human8 määrittelee henkilötietojesi käsittelyn tarkoitusperät ja/tai olennaiset menetelmät pyydettyjä markkinatutkimustoimia suorittaessaan poikkeuksellisesti yhdessä toimeksiantajiensa kanssa, meidät kelpuutetaan yhdessä toimeksiantajiemme kanssa yhteiseksi rekisterinpitäjäksi henkilötietojasi koskien. Tätä tilannetta koskien toimeksiantajamme muodostavat sopimuksen ja yhdessä toimeksiantajiemme kanssa me muodostimme niin kutsutun yhteisten rekisterinpitäjien järjestelyn yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 26 mukaisesti. 

 (viii) Tiedot yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 ja 14 mukaisesta henkilötietojen käsittelystä annetaan rekisteröidyille yhdessä molempien rekisterinpitäjien toimesta heidän virallisilla verkkosivuillaan julkaistavien tietosuojaselosteiden sekä varsinkin tämän lausunnon muodossa.  

(II) Liiketoiminta 

Kun suoritamme liiketoimiamme ja vastaanotamme henkilötietoja sinulta verkkosivustojemme vierailijana, hakijana, uutiskirjeemme tilaajana, toimeksiantajana, toimittajana, liiketoimintakumppanina tai muuna meidän kanssamme yhteydessä olevana yksilönä, me käsittelemme henkilötietojasi Human8 Groupin puolesta. Se Human8 Groupin yhteisö, jolle paljastat henkilötietosi ensimmäistä kertaa, toimii henkilötietojesi (ensimmäisenä) rekisterinpitäjänä. 

Yleensä useimmat hallinnolliset, tekniset, rahoitukselliset, kaupalliset ja/tai oikeudelliset käsittelytoimet ja palvelut suoritetaan kuitenkin keskitetysti emoyhtiömme (InSites Compages NV) tasolla niin kutsuttujen keskitettyjen yksiköiden kautta. Tätä tilannetta koskien InSites Compages NV ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt toimivat yhteisenä rekisterinpitäjänä henkilötietoihisi liittyen ja Human8 Groupin sisällä muodostetaan ryhmän sisäinen sopimus, josta osan muodostaa yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 16 mukainen yhteisten rekisterinpitäjien järjestely. 

 (viii) Tiedot yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 ja 14 mukaisesta henkilötietojen käsittelystä annetaan rekisteröidyille molempien rekisterinpitäjien toimesta tämän lausunnon mukaisesti.  

Lisäksi Human8 Groupin yhteisöllä on yhä mahdollisuus vastaanottaa palveluita suoraan tai epäsuorasti yhdeltä tai useammalta muulta Human8 Groupin yhteisöltä (emoyhtiötä lukuun ottamatta) niin kutsuttujen projektipalveluyksiköiden tai toimeksiantajien palveluyksiköiden kautta. Näin on varsinkin mutta ei ainoastaan tilanteessa, jossa paikallinen yhteisö suorittaa markkinatutkimustoimia toimeksiantajiemme puolesta ja pyytää toisen paikallisen yhteisön apua tällaisia markkinatutkimustoimia koskien. Tällaista tilannetta koskien Human8 Groupin yhteisö, joka tarjoaa palveluitaan toiselle Human8 Groupin yhteisölle, toimii (ali)käsittelijänä henkilötietoihisi liittyen ja Human8 Groupin sisällä muodostetaan ryhmän sisäinen sopimus, josta osan muodostaa yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 28 mukainen tietojen käsittelysopimus. 

Kehen ottaa yhteyttä?  

Tämä lausunto tarjoaa sinulle yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 ja 14 mukaisesti tietoa henkilötietojen käsittelytoimista, joita Human8 suorittaa toimeksiantajiemme puolesta (markkinatutkimustoimia suoritettaessa) sekä Human8 Groupin puolesta (liiketoimia suoritettaessa).  

Jos sinulla on tätä lausuntoa tai lausuntoon liittyvää henkilötietojesi käsittelyä koskevia kommentteja tai kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä Human8in tietosuojavaltuutettuun alla osiossa 8.2 mainittujen yhteystietojen avulla tai klikkaamalla tästä. 

Varsinkin markkinatutkimustoimiamme koskien me annamme tämän lausunnon mukaiset tiedot toimeksiantajiemme puolesta ja osana toimeksiantajille tarjoamiamme palveluita. Kuitenkin silloin, kun Human8 toimii tietojen käsittelijänä, me emme ole vastuussa siitä, jos tämä tieto ei ole sinulle riittävää. Toimeksiantajamme ovat kukin rekisterinpitäjinä vastuussa sinun tiedottamisestasi koskien niitä tiettyjä tapoja, joilla he käyttävät henkilötietojasi. Nämä tiedot annetaan sinulle erikseen siinä määrin kuin tämä poikkeaisi jäljempänä esitetyistä markkinatutkimustarkoituksista. 

Tunnistamme rekisterinpitäjinä toimivat toimeksiantajamme kunkin toimeksiantajamme puolesta suorittamamme markkinatutkimustoimen alussa ja annamme sinulle kaikki toimeksiantajiemme olennaiset yhteystiedot. Kuitenkin sellaisessa poikkeustapauksessa, jossa toimeksiantajamme paljastaminen tietyn markkinatutkimustoimen alussa vaikuttaisi merkittävissä määrin tällaisen markkinatutkimustoimen tuloksiin, me voimme päättää nimetä toimeksiantajan tällaisen toimen lopussa. Tällaisessa tapauksessa ja ennen henkilötietojesi käsittelyä me teemme sinulle selväksi, että toimeksiantaja nimetään markkinatutkimustoimen lopussa, ja annamme tarvittavat vakuutukset siitä, että henkilötietosi poistetaan jos vastustat henkilötietojen käsittelyä tai jos haluat perua suostumuksesi ja/tai jos et enää halua osallistua, kun toimeksiantaja on paljastettu. Joka tapauksessa Human8in tehtävänä on pätevyytensä tasosta riippumatta ja osana toimeksiantajille suorittamiamme palveluita käsitellä kaikki yksityisyyteen liittyvät kysymykset, pyynnöt ja/tai valitukset tai vastata niihin toimeksiantajiemme puolesta. 

Jos sinulla on tämän lausunnon lukemisen jälkeen yhä kysyttävää siitä, kuinka toimeksiantajamme käyttävät henkilötietojasi (myös meidän kauttamme), voit ottaa yhteyttä Human8in tietosuojavaltuutettuun alla osiossa 8.2 mainittujen yhteystietojen avulla tai klikkaamalla tästä. Joka tapauksessa me toimitamme tarpeelliset tiedot toimeksiantajillemme ja varmistamme, että kysymyksesi, pyyntösi ja/tai valituksesi käsitellään ja että niihin vastataan asianmukaisesti. 

Henkilötietojen käsittely 

A) Markkinatutkimustoimet: 

Human8 saa keräämänsä ja käsittelemänsä henkilötiedot sinulta yleensä vapaaehtoisesti ja suoraan. On mahdollista, että toimeksiantajiemme puolesta suorittamiemme markkinatutkimustoimien lisäksi me saamme henkilötietojasi muista lähteistä, kuten toimeksiantajamme tietokannasta, asiakastietojen välittäjiltä, paneelimme verkkosivulta tai mainonnan kautta.  

Henkilötieto 

Oikeudellinen peruste + Käyttötarkoitus 

Säilytysaika 

Sähköiset tunnistetiedot: 

 

Esim.: IP-osoite, käyttäjätunnus, ainutlaatuinen laitteellesi annettu tunnusnumero, maantieteellinen sijainti, verkkosivun sisällöstä saatu tieto. 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

Käyttötarkoitus: kutsut osallistua toimintaamme ja toimintaan rekisteröinti ja

toimintaamme osallistuminen (esim. tietyt markkina-, tyytyväisyys- ja

sosiaaliset tutkimukset). Sinulle lähettämämme luottamuksellisen materiaalin käytön varmentaminen. Operatiiviset käyttötarkoitukset (verkkosivujemme, 

järjestelmiemme ja sovelluksen 

hallinnointi). 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen

ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi.

 Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 2 vuoden ajan. 

Yhteystiedot: 

 

Esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muut olennaiset yhteystiedot.  

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus ja oikeutetut edut. 

Käyttötarkoitus: kutsut osallistua toimintaamme ja toimintaan rekisteröinti ja toimintaamme

osallistuminen (esim. tietyt markkina-, tyytyväisyys- ja sosiaaliset tutkimukset). Sinun tiedottamisesi ja yhteydenotot. Suoramarkkinointi, 

mainostaminen ja bränditietoisuuden kasvattaminen. 

 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen

ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään

 enintään 2 vuoden ajan. 

Henkilökohtaiset tunnistetiedot: 

 

Esim. ikä, syntymäaika, syntymäpaikka, sukupuoli, siviilisääty, kansalaisuus.  

 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset, kollektiivisten profiilien

muodostaminen, profilointi. 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen

ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään

 2 vuoden ajan. 

Viestihistoria. 

 

Esim. lähetetyt ja vastaanotetut viestit. 

 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: sinun tiedottamisesi ja yhteydenotot. Suoramarkkinointi,

mainostaminen ja bränditietoisuuden kasvattaminen. 

 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen

ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 

2 vuoden ajan. 

Tiedot koulutus- ja ammattitaustasta. 

 

Esim. CV, koulutustaso, oppiarvo, sertifikaatit, ammatillinen osaaminen ja aktiviteetit. 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset, kollektiivisten profiilien

muodostaminen, profilointi. 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen

ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 

2 vuoden ajan. 

Elämäntapa, mielenkiinnon kohteet ja mieltymykset. 

 

Esim. sosiaaliset aktiviteetit, persoonallisuus, yhteisöjen toimintaan osallistuminen, tavat. 

 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset, kollektiivisten profiilien

muodostaminen, profilointi, kyselyihin antamiesi vastauksien käsittely ja tulosten

antaminen toimeksiantajalle. 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen

ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 

2 vuoden ajan. 

Julkiset tiedot. 

 

Esim. julkisesti saatavilla oleva tieto, sosiaalisissa verkostoissa oleva tieto. 

Oikeudellinen peruste: oikeutettu etu. 

 

Käyttötarkoitus: tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset, kollektiivisten profiilien

muodostaminen, profilointi, kyselyihin antamiesi vastauksien käsittely ja tulosten

antaminen toimeksiantajalle. 

18 kuukautta siitä, kun vastalauseita on esitetty.  

Taloudelliset tiedot. 

 

Esim. pankkitiedot (haarakonttorien tunnistenumerot, pankkinumero, IBAN, BIC, tilinumero. 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: palkintorahojen lähettäminen sinulle. 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen 

ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 

7 vuoden ajan. 

Kuvien, valokuvien tai äänen taltiointi. 

 

Esim. kun osallistut tilanteisiin, joissa nauhoitetaan videomateriaalia tai kun lähetät materiaalia yhteisöön tai lähetät valokuvia. 

 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset, kyselyihin antamiesi

vastauksien käsittely ja tulosten antaminen toimeksiantajalle. 

 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen

ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 

2 vuoden ajan. 

Henkilötietojen erityiskategoriat: 

 

Esim. tiedot, jotka koskevat rotua ja alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisia tai filosofisia uskomuksia, ammattiyhdistyksen jäsenyyttä, fyysistä tai psyykkistä terveyttä, geneettisiä tietoja, biometrisiä tietoja ja seksuaalielämää tai seksuaalista suuntautumista.  

 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset, kollektiivisten profiilien

muodostaminen, profilointi, kyselyihin antamiesi vastauksien käsittely ja

tulosten antaminen toimeksiantajalle. 

 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen

ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 

2 vuoden ajan. 

Ainutlaatuiset tunnistenumerot: 

 

Esim. tiedot, joita me keräämme osana kyselyitä tai paneeleita, osallistujan ainutlaatuinen tunnistenumero. 

 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset. 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen

ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 

2 vuoden ajan. 

Lasten henkilötiedot: 

 

Esim. sallimme alle 16-vuotiaiden lasten tai sitä nuorempien osallistumisen sovellettavasta lainsäädännöstä riippuen. 

Oikeudellinen peruste: lapsen nimenomainen suostumus ja lapsen

huoltajan nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset, kollektiivisten profiilien

muodostaminen, profilointi, kyselyihin antamiesi vastauksien käsittely ja

tulosten antaminen toimeksiantajalle. 

 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen

ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 

2 vuoden ajan. 

B) Liiketoimet 

Kun suoritamme liiketoimia ja saamme henkilötietoja, käsittelemme ja paljastamme nämä tiedot seuraavasti: 

Henkilötieto 

Oikeudellinen peruste + Käyttötarkoitus 

Säilytysaika 

Yhteystiedot: 

 

Esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muut olennaiset yhteystiedot. 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus ja oikeutetut edut. 

 

Käyttötarkoitus: Sinun tiedottamisesi ja yhteydenotot. Suoramarkkinointi, mainostaminen ja bränditietoisuuden kasvattaminen, asiakassuhteen hallinta, verkkosivuillemme kirjautuminen. 

 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 3 vuoden ajan. 

Henkilökohtaiset tunnistetiedot: 

 

Esim. ikä, syntymäaika, syntymäpaikka, sukupuoli, siviilisääty, kansalaisuus.  

 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: työhakemukset, tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset, kollektiivisten profiilien muodostaminen, profilointi, kyselyihin antamiesi vastauksien käsittely ja tulosten antaminen toimeksiantajalle. 

 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 3 vuoden ajan. 

Viestihistoria. 

 

Esim. lähetetyt ja vastaanotetut viestit. 

 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: sinun tiedottamisesi ja yhteydenotot. Suoramarkkinointi, mainostaminen ja bränditietoisuuden kasvattaminen. 

 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 3 vuoden ajan. 

Tiedot koulutus- ja ammattitaustasta. 

 

Esim. CV, koulutustaso, oppiarvo, sertifikaatit, ammatillinen osaaminen ja aktiviteetit. 

 

 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: työhakemukset, tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset, kollektiivisten profiilien muodostaminen, profilointi, kyselyihin antamiesi vastauksien käsittely ja tulosten antaminen toimeksiantajalle. 

 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 3 vuoden ajan. 

Julkiset tiedot. 

 

Esim. julkisesti saatavilla oleva tieto, sosiaalisissa verkostoissa oleva tieto. 

Oikeudellinen peruste: oikeutettu etu. 

 

Käyttötarkoitus: työhakemukset. 

18 kuukautta siitä, kun vastalauseita on esitetty. 

Taloudelliset tiedot. 

 

Esim. pankkitiedot (haarakonttorien tunnistenumerot, pankkinumero, IBAN, BIC, tilinumero. 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: kirjanpito, laskutus, asiakassuhteen hallinta. 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 7 vuoden ajan. 

Henkilötietojen erityiskategoriat: 

 

Esim. tiedot, jotka koskevat rotua ja alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisia tai filosofisia uskomuksia, ammattiyhdistyksen jäsenyyttä, fyysistä tai psyykkistä terveyttä, geneettisiä tietoja, biometrisiä tietoja ja seksuaalielämää tai seksuaalista suuntautumista. 

 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset, kollektiivisten profiilien muodostaminen, profilointi, kyselyihin antamiesi vastauksien käsittely ja tulosten antaminen toimeksiantajalle. 

 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 3 vuoden ajan. 

Ainutlaatuiset tunnistenumerot: 

 

Esim. tiedot, joita me keräämme osana kyselyitä tai paneeleita, osallistujan ainutlaatuinen tunnistenumero. 

 

Oikeudellinen peruste: nimenomainen suostumus. 

 

Käyttötarkoitus: tutkimus- ja tilastolliset tarkoitukset. 

Toimeksiantajamme kanssa muodostamamme sopimuksen ajanjakson mukaan tai siihen saakka, kunnes perut suostumuksesi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään enintään 3 vuoden ajan. 

C) Lisätietoja 

Jos saamme henkilötietojasi muista lähteistä, kerromme sinulle ensimmäisen yhteydenottomme aikana (esim. kun kutsumme sinut osallistumaan markkinatutkimustoimiin) ja saattaen tämän lausunnon sinun tietoosi siitä, että meillä on sinusta henkilötietoja. Kerromme myös henkilötietojen lähteen ja sen, ovatko henkilötiedot peräisin julkisesti käytettävissä olevista lähteistä ja missä tietyissä tarkoituksissa me aiomme säilyttää ja käsitellä henkilötietojasi.  

Jos olemme ottaneet sinuun yhteyttä ja haluat, että henkilötietosi poistetaan tietokannastamme, poistamme sinut tietokannastamme heti, kun se on kohtuullisesti mahdollista. Lisäksi me kerromme kaikille muille henkilötietojesi lähteille ja/tai vastaanottajille tällaisista pyynnöistä ja pyydämme heitä toimimaan samoin.  

Human8 käyttää henkilötietojasi ainoastaan näihin yllä mainittuihin tarkoituksiin, ellemme kerro sinulle toisin ja sillä ehdolla, että meillä on oikeudellinen perusta toimia niin. Jos aiomme käyttää henkilötietojasi muihin tarkoituksiin kuin niihin, joista olemme kertoneet sinulle, kerromme sinulle tästä etukäteen. Esimerkiksi: emme käytä henkilötietojasi mainostustarkoituksiin, ellet ole vapaaehtoisesti antanut omaa nimenomaista suostumustasi etukäteen. 

Kun Human8 tukeutuu suostumukseesi henkilötietoja käsitellessään, me varmistamme, että toimeksiantajamme on saanut tai että me toimeksiantajamme puolesta olemme saaneet asianmukaisen, tietoon perustuvan, yksityiskohtaisen, aktiivisen ja selkeän suostumuksesi. Ota huomioon, että voit perua suostumuksesi koska tahansa. Saadaksesi lisätietoa suostumuksesi perumisesta, katso osio “sinun oikeutesi” tai klikkaa tästä. 

Kun Human8 tukeutuu oikeutettuun etuunsa oikeudellisena perustana, me lievennämme henkilötietojen käsittelyn mahdollista vaikutusta yksityisyyteesi minimoimalla henkilötietojesi käytön asianmukaisesti ja ottamalla käyttöön pääsylupia ja turvallisuutta koskevat riittävät turvatoimet luvattoman käytön estämiseksi.  

Jos tietojen käytön tarkoituksena on profilointi, sen ei ole tarkoitus aiheuttaa oikeudellisia seuraamuksia, jotka vaikuttaisivat rekisteröityyn merkittävästi. Tämän käyttötarkoituksen seurauksena on yksilöiden kategorisointi yleisellä tavalla markkinointitarkoituksissa. 

Otathan huomioon, että toimeksiantajamme määrittelevät kaikki toimeksiantajiemme puolesta käsittelemiimme henkilötietoihin liittyvät tietojen säilytysajat meidän suorittaessamme pyydettyjä markkinatutkimustoimia. Human8 voi säilyttää tällaisia henkilötietoja ainoastaan sen ajanjakson ajan, joka on määritelty toimeksiantajiemme kanssa solmitussa tietojen käsittelysopimuksessa. Tämän jälkeen meidän on palautettava tai poistettava kaikki henkilötiedot toimeksiantajiemme valinnasta riippuen. Oletuksena henkilötiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua työn päättymisestä, tai 7 vuoden kuluttua, kun kyseessä ovat taloudellisia tietoja tai rahansiirtoja koskevat tarkoitusperät. 

Mitä toimenpiteitä me teemme suojellaksemme henkilötietojasi 

Human8 suhtautuu vakavasti kaikkien käsittelemiemme henkilötietojen suojelemiseen (esim. suorittaessamme liiketoimiamme tai markkinatutkimustoimiemme yhteydessä). Siksi me olemme panneet täytäntöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi. Nämä turvatoimet vaihtelevat henkilötietojen arkaluontoisuuden tasosta, muodosta, sijainnista, määrästä, jakamisesta ja säilytyksestä riippuen, ja niihin lukeutuvat toimenpiteet, jotka on suunniteltu pitämään henkilötiedot suojattuna luvattomalta pääsyltä. Tarvittaessa turvatoimiin lukeutuu viestinnän kryptaus esimerkiksi SSL:n, tiedon säilytyksen aikaisen kryptaamisen, palomuurien, pääsynvalvonnan, tehtävien erottamisen ja muiden samankaltaisten turvallisuutta koskevien käytäntöjen kautta. Rajoitamme pääsyn henkilötietoihin henkilökuntamme jäsenille sekä kolmansille osapuolille, joiden täytyy päästä käsiksi tällaisiin tietoihin oikeutetuista syistä ja keskeisistä liiketoimintasyistä. 

InSites Compages NV (tytäryhtiönsä InSites NV:n kautta) on ISO 27001 -sertifioitu tietoturvallisuuden hallintaan (todistuksen numero IS 71404) ja voi siten osoittaa soveltavansa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka ovat samantasoisia kaikilla lainkäyttöalueilla sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Samat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joita InSites Compages NV organisoi ja hallinnoi, pannaan täytäntöön myös organisoidessa muita Human8 Groupin toimijoita. Kukin Human8 Groupin toimija on antanut sopimuspohjaisia takeita, jotka velvoittavat heitä toimimaan jatkuvasti noiden samojen teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden mukaisesti. 

Luottamuksellisuus sitoo kaikkia henkilökuntamme jäseniä, toimeksisaajia ja kolmansia osapuolia, jotka pääsevät käsiksi henkilötietoihisi Human8in heitä ohjeistaessa, ja me panemme täytäntöön turva- ja pääsynvalvontatoimia rajoittaaksemme henkilötietoihin pääsyä niin, että henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan yksilöt, jotka tarvitsevat pääsylupaa voidakseen suorittaa tehtävänsä ja täyttää velvollisuutensa. 

Henkilötietojensiirto 

Jaamme henkilötietojasi muiden kanssa ainoastaan silloin, kun se on lain mukaan sallittua ja kun se on tarpeen sellaisten tarkoitusperien vuoksi, jotka liittyvät yllä kuvattuihin tarkoitusperiin. Paljastaessamme henkilötietoja muille me panemme täytäntöön sopimusjärjestelyjä ja turvallisuutta koskevia mekanismeja suojellaksemme henkilötietoja ja noudattaaksemme omia tietosuoja-, luottamuksellisuus- ja turvallisuusstandardejamme. 

Säilyttämiämme henkilötietoja saatetaan siirtää:  

 • toimeksiantajillemme 

Suorittamalla markkinatutkimustoimia toimeksiantajiemme puolesta me saamme ja käsittelemme tietoa, joka koskee sinua osallistujana. Jos osallistut verkkokyselyihin, -tutkimuksiin tai keskusteluihin tai jos lähetät materiaalia yhteisöön, nimimerkkisi ja lähettämäsi tiedot näkyvät ainoastaan meille, muille yhteisöön osallistujille ja toimeksiantajillemme. Yhteisön kyselyyn, tutkimukseen tai keskusteluun lähettämäsi tiedot ovat periaatteessa liitettävissä ainoastaan nimimerkkiisi. Jos lähetät itse tunnistamisen mahdollistavia tietoja, saatamme poistaa nämä tiedot oman harkintamme perusteella oman turvallisuutesi vuoksi. Suosittelemme, että valitset nimimerkin, joka ei muistuta todellista nimeäsi. 

Käsittelemme tietosi toimeksiantajiemme puolesta, ja meidän on tarpeen jakaa näitä tietoja toimeksiantajiemme kanssa, jotta voisimme toimittaa toimeksiantajillemme tuotteita ja palveluita. Tässä kontekstissa on mahdollista, että me jaamme valokuvia, taltioituja kuvia tai ääntä tai täydellisiä tietokokonaisuuksia (esim. kyselyiden kysymyksiin annettuja vastauksia, jotta voisimme ilmoittaa heille tietyistä heidän tarjouksensa elementeistä), joita me sinusta säilytämme. Toimimme näin kuitenkin ainoastaan silloin, kun olemme saaneet tällaiseen tietojen siirtoon sinun nimenomaisen suostumuksesi. 

Tietoja, joita toimeksiantajamme on kerännyt toimeksiantajiemme puolesta suorittamistamme markkinatutkimustoimista, saatetaan yhdistellä toimeksiantajamme toimesta muihin tietoihin, joita heillä saattaa olla sinusta. Tässä lausunnossa ei kuvailla tiettyjä tapoja, joilla toimeksiantajamme käyttää henkilötietojasi. Nämä tiedot toimitetaan sinulle erikseen, jos tämä poikkeaisi yllä kuvailluista markkinatutkimustarkoituksista, mutta jos et ole tyytyväinen siihen, että vastauksiasi käytetään tällä tavalla, sinun on ilmoitettava siitä meille ennen kuin annat suostumuksesi osallistumisestasi markkinatutkimustoimeen, johon saat kutsun ja jota varten sinun täytyy hyväksyä tämä lausunto sekä kaikki olennaiset käyttöehdot. Sitten me voimme määrittää yhdessä toimeksiantajan kanssa, voidaanko tietojesi käyttöä rajoittaa ja onko tiettyyn markkinatutkimustoimeen osallistuminen siinä tapauksessa mahdollista.  

Henkilötietoja, jotka on saatu meidän tarjotessamme tuotteita ja palveluita yhdelle toimeksiantajalle, ei jaeta meidän toimestamme toiselle toimeksiantajalle. Me emme myöskään myy, vuokraa tai lainaa näitä tietoja muille kolmansille osapuolille emmekä me täydennä omaa tietokantaamme tällaisilla tiedoilla tai anna kolmannen osapuolen toimia niin. 

 • Human8 Groupin sisällä 

Voimme jakaa henkilötietojasi maailmanlaajuisen yritysverkostomme sisällä, kun tämä on tarpeen markkinatutkimustoimiemme ja/tai liiketoimiemme suorittamiseksi sekä siinä tarkoituksessa, jota varten henkilötietojasi kerättiin, kuten yllä on kuvattu. Saadaksesi tietoja tytär- ja osakkuusyhtiöistämme, ota yhteyttä alla olevien yhteystietojen avulla tai klikkaa tästä 

 • palveluntarjoajillemme 

Tarvittaessa käytämme kolmansia osapuolia apunamme palveluidemme tarjoamisessa ja sisäisten tietoteknisten järjestelmiemme tai (sisäisten) liiketoimintaprosessiemme tarjoamisessa, ylläpitämisessä ja hallinnoimisessa ja pyydämme heitä suorittamaan tiettyjä tehtäviä meidän puolestamme. Käytämme tietoteknisten palveluntarjoajien palveluita, pilvipohjaista ohjelmistoa palveluntarjoajana sekä verkkosivujen isännöinti- ja hallinnointipalveluita, tietojen analysointi- ja rekrytointiohjelmistopalveluita, tiedon varmuuskopiointi- ja tietoturvapalveluita sekä tiedon säilytyspalveluita. Luettelo alihankkijoina toimivista käsittelijöistämme löytyy tästä linkistä: https://info.human8-square.io/sub-processors/

Paljastamme näille palveluntarjoajille tällaisia henkilötietoja tai saatamme niitä niiden saataville ainoastaan siinä määrin kuin kukin tarkoitusperä sitä edellyttää. He eivät voi käyttää näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, eivät varsinkaan heidän omiin tarkoituksiinsa tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin. Lisäksi palveluntarjoajamme ovat sopimuksellisesti sitoutuneet kunnioittamaan henkilötietojesi luottamuksellisuutta niin kutsutun ”tietosuojasopimuksen” kautta. 

Osallistuessasi kannustinjärjestelmäämme meidän täytyy ehkä jakaa henkilötietojasi (esim. nimi, sähköpostiosoite, …) kolmansille osapuolille, jotka auttavat meitä käsittelemään kannustimiamme. 

 • sovellettavien lakien tai asetusten vaatimusten mukaisesti lainvalvontaelimille tai muille hallituksen virastoille, sääntelyvirastoille tai muille kolmansille osapuolille:  

Me pidätämme itsellämme oikeudet paljastaa kaikki olennaiset tiedot lainvalvontaelimelle tai muille kolmansille osapuolille, joilla on lupa hankkia henkilötietoja, esimerkiksi jotta voitaisiin tarkistaa, noudatammeko me sovellettavia lakeja ja asetuksia, väitetyn rikoksen tutkimiseksi tai laillisten oikeuksien perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Me toteutamme henkilötietojen luovutuspyyntöjä ainoastaan silloin, kun se on tarpeen ja asianmukaista ja silloin, kun meillä on lupa toimia näin sovellettavan lain tai asetusten puitteissa. 

 • Euroopan talousalueen (”ETA”) sisäisesti tai sen ulkopuolelle 

Me olemme maailmanlaajuinen yritysverkosto, jolla on ETAn sisä- ja ulkopuolelle sijoittautuneita yhteisöitä, ja me voimme hyödyntää ETAn ulkopuolelle sijoittautuneita kolmannen osapuolen palveluntarjoajia saadaksemme apua liiketoimintamme ylläpitämiseen. Tämän vuoksi henkilötietojasi saatetaan siirtää ETAn ulkopuolelle. Tietyissä olosuhteissa yleinen tietosuoja-asetus sallii Human8in siirtävän henkilötietoja tällaisiin kolmansiin maihin. 

Kansainvälisten tutkimusprojektien yhteydessä Human8 voi myös kutsua sinut ottamaan osaa sekä kansallisten että kansainvälisten yritysasiakkaiden tai kumppanien tutkimusprojekteihin. Myös näihin voi liittyä mahdollista tietojen siirtoa ETAn ulkopuolelle. 

Joka tapauksessa me olemme suorittaneet tarpeelliset toimet varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään riittävän turvallisella tavalla ja että kaikki henkilötietojen siirrot ETAn ulkopuolelle tapahtuvat sovellettavan tietosuojaa koskevan lainsäädännön puitteissa ja että tietosuoja on asianmukaisella tasolla. Me panemme täytäntöön tällaisia siirtoja ohjaavia oikeudellisia turvatoimia, kuten mallisopimuslausekkeita, yksilön suostumuksen tai muita sovellettavien oikeudellisten vaatimusten sallimia oikeusperustoja. Me arvioimme jokaisen tiedonsiirtotapahtuman ja mikäli tarpeen, me laadimme mallisopimuslausekkeen kolmannen osapuolen kanssa. Ryhmän sisällä me olemme laatineet ryhmän sisäisen sopimuksen. 

Sinun oikeutesi  

Yleinen tietosuoja-asetus tarjoaa sinulle henkilötietoihisi liittyen tiettyjä oikeuksia. Nämä oikeudet on lueteltu alla. Ota meihin yhteyttä, jos haluat käyttää alla olevia oikeuksia. Yhteystietomme löytyvät alempaa tai klikkaamalla tästä 

Olethan tietoinen siitä, että näiden oikeuksien käyttämiseen liittyy tiettyjä poikkeuksia, mikä tarkoittaa, että et ehkä pysty käyttämään näitä oikeuksia kaikissa tapauksissa:  

 • Oikeus päästä käsiksi tietoihin ja kopioida niitä: Sinulla on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihin, joita me sinusta säilytämme.  
 • Oikeus muuttaa tai täydentää tietoja: Voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat henkilötiedot.  
 • Oikeus tietojen poistoon (”oikeus tulla unohdetuksi”): Tietyissä olosuhteissa voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, ja me suoritamme kohtuulliset toimet tiedottaaksemme meidän puolestamme henkilötietoja käsitteleville tietojen käsittelijöille siitä, että olet pyytänyt henkilötietojesi kopioiden, jäljennösten tai niihin johtavien yhteyksien poistamista.  
 • Rajoitusoikeus (”käsittelyn rajoittaminen”): Voit pyytää tiettyjen henkilötietojen merkitsemistä rajoitetuiksi ja myös rajoittaa tietojen käsittelyä tietyissä muissa olosuhteissa. 
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Voit pyytää meitä siirtämään sinua koskevat henkilötiedot kolmannelle osapuolelle sähköisesti siinä määrin kuin se on yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla sallittua. 
 • Valitusoikeus: Jos haluat tehdä valituksen Human8in suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, teemme parhaamme ratkaistaksemme tämän valituksen. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä käsittelyämme koskeva valitus johtavalle valvontaviranomaiselle ja/tai paikalliselle valvontaviranomaisellesi. Asianomaisten viranomaisten yhteystiedot löytyvät alta tai klikkaamalla tästä 

Lisäksi sinulla on tietyissä olosuhteissa seuraavat oikeudet: 

 • Oikeus suostumuksen perumiseen: Kun käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus perua suostumuksesi koska tahansa. Kaikissa uutiskirjeissämme on tilauksen perusmispainike kunkin sähköpostiviestin alatunnisteessa. Otathan huomioon, että suostumuksesi peruminen ei vaikuta ennen suostumuksesi perumista käsiteltyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.  
 • Vastustusoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa kaikkea sellaista henkilötietojen käsittelyä, jonka Human8 oikeuttaa ”oikeutettujen etujen” oikeusperustan perusteella, elleivät meidän syymme suorittaa tällaista käsittelyä ole yksilön yksityisyydensuojaa painavampia, ja oikeus vastustaa suoramarkkinointia (mukaan lukien tällaisessa tarkoituksessa tehtyä profilointia) koska tahansa. 

Oikeuksiesi käyttäminen on sinulle periaatteessa ilmaista. Jos pyyntösi vaikuttaa perusteettomalta tai kohtuuttomalta, saatamme periä sinulta kohtuullisen maksun kattaaksemme omat hallinnolliset kulumme. Tällaisissa tapauksissa saatamme kuitenkin myös kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi. Tässä tapauksessa sinulle kerrotaan päätöksen syyt. 

Joka tapauksessa me kerromme sinulle vastauksemme pyyntöösi aina neljän viikon sisällä (yksinkertaiset pyynnöt) tai 3 kuukauden sisällä (monimutkaiset pyynnöt tai jos pyyntöjä on useita). 

Päivitykset tähän lausuntoon 

Human8 pidättää itsellään oikeuden tarkistaa ja päivittää tätä lausuntoa koska tahansa. Viimeisimmän päivityksen päivämäärä löytyy tämän lausunnon alusta ja uusin versio on aina saatavilla verkkosivuillamme. Sinun kannattaa siten käydä verkkosivuillamme säännöllisesti, jotta olisit ajan tasalla uusimmista käytännöistämme. 

Verkkosivujemme evästeet 

Parantaaksemme käyttäjien käyttäjäkokemusta me käytämme evästeitä ja muita internetpohjaisia tunnistusteknologioita, kuten web beacon -tekniikkaa tai pikseleitä, ks. linkki. https://info.human8-square.io/cookie-policy/

 Olennaiset yhteystiedot 

Human8in yhteisöt  

Kuhunkin Human8 Groupin yhteisöön voidaan ottaa yhteyttä seuraavien yhteystietojen avulla. Jos sinulla on kuitenkin kommentteja tätä tietosuojalausuntoa tai Human8in suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä koskien tai kysyttävää niistä, neuvomme sinua ottamaan yhteyttä Human8 Groupin puolesta toimivaan Human8in tietosuojavaltuutettuun. 

 

Human8in yhteisö 

Rekisteröity kotipaikka 

Yritystunnus 

ETA-alueelle sijoittautuneet yhteisöt 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgium  

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgium  

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgium  

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Factory Campus -Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Deutschland 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

France 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067 GG Rotterdam The Netherlands 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. LiviuGabor  

300057 Timisoara  

Romania 

RO28395601 

ETA-alueen ulkopuolelle sijoittautuneet yhteisöt 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

United Kingdom 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Australia 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House –Building G, 54 

Peter Place Sandton  

South-Africa 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

United States  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

United Kingdom 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

United Kingdom  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24th floor 

NY 10004  

Unites States  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd  

110 MiddlRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapore 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Shanghai 

91310115301794430F 

 

ABN Impact Pte. Ltd 

71 Robinson Road, #14-01 

Singapore 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd;  

27 Wausan-ro 29 magil 

Mapo-gu 

Seoul 

Korea 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Taiwan, R.O.C. 10483 

42850664 

 

Human8in tietosuojavaltuutettu ja edustaja 

Me olemme nimittäneet tietosuojavaltuutetun, jota tukevat sisäisesti useat tietosuojaa koskevista asioista vastuussa olevat henkilöt. Tältä osin me käytämme myös ulkoisia lakiasiantuntijoita. Voit ottaa yhteyttä Human8in tietosuojavaltuutettuun kaikissa yksityisyyttä koskevissa kysymyksissä tai rekisteröidyn pyyntöjä/valituksia koskevissa asioissa: 

 • Puhelimitse:  +32 (0)9 2691500 
 • Postitse:               attn. Human8 DPO  

                                      Evergemsesteenweg 195 

                                     9032 Wondelgem  

                                     Belgium 

Epäselvyyksien välttämiseksi Human8in tietosuojavaltuutettu toimii Human8 Groupin puolesta. Kun Human8 toimii yhdessä toimeksiantajiensa kanssa tietojen käsittelijänä tai yhteisenä rekisterinpitäjänä suorittaessaan markkinatutkimustoimia toimeksiantajiensa puolesta sekä osana toimeksiantajille tarjoamiaan palveluita, Human8in tietosuojavaltuutettu nimitetään yhdeksi yhteystahoksi. Halutessasi voit osoittaa kysymyksesi, pyyntösi ja/tai valituksesi Human8in tietosuojavaltuutetulle, jolla on valtuudet käsitellä tällaiset pyynnöt tai valitukset toimeksiantajiemme puolesta, tai suoraan toimeksiantajillemme. 

Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 27 mukaan olemme nimittäneet InSites Compages NV:n ETA-alueen ulkopuolelle sijoittautuneiden Human8 Groupin yhteisöiden edustajiksi. InSites Compages NV sekä varsinkin Human8 Groupin puolesta toimiva Human8in tietosuojavaltuutettu toimivat välittäjinä sinun, rekisteröidyn, sekä ETA-alueen ulkopuolisten Human8 Groupin yhteisöiden välillä, jotka saattavat käsitellä henkilötietojasi suorittaessaan markkinatutkimustoimia ja/tai liiketoimia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 56 mukaisesti me olemme nimittäneet Belgian tietosuojaviranomaisen johtavaksi tietosuojaviranomaiseksemme, ottaen huomioon sen, että Human8 Groupin pääasiallinen toimipaikka sijaitsee Belgiassa. Johtava valvontaviranomainen on pääasiallisesti vastuussa asioista, jotka koskevat meidän kansainvälisiä tietojen käsittelytoimiamme. Siksi me suosittelemme, että osoitat Human8in suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä koskevat valitukset tälle viranomaiselle. Edellä esitetystä huolimatta sinulle on oikeus tehdä suorittamaamme käsittelyä koskeva valitus paikalliselle tietosuojaviranomaisellesi.  

Näet muiden paikallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot (ei luetella jäljempänä) tästä: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

Maa  

Yhteystiedot 

Belgia 

 

(Johtava valvontaviranomainen)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

Fax. +32 2 274 48 35 

Email: contact@apd-gba.be 
Website:  

Ranska 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 

Fax. +33 1 53 73 22 00 

Email: / 

Website: http://www.cnil.fr/ 

Saksa 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel.. +49 228 997799 0 
Fax. +49 228 997799 5550 
Email: poststelle@bfdi.bund.de 
Website: http://www.bfdi.bund.de/ 

Romania 

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel. +40 31 805 9211 

Fax +40 31 805 9602 

Email: anspdcp@dataprotection.ro 
Website: http://www.dataprotection.ro/ 

Alankomaat  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Tel. +31 70 888 8500 
Fax. +31 70 888 8501 
Email: / 

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Australia  

The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel. 1300 363 992(or +61 2 9284 9749 from outside Australia)  

Fax. +61 2 9284 9666 

Email: / 

Website: https://www.oaic.gov.au/ 

Etelä-Afrikka  

The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel No. +27 (0) 10 023 5207 

Cell No. +27 (0) 82 746 4173 

Email: inforeg@justice.gov.za 

Website: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Yhdistynyt kuningaskunta 

The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

T +0303 123 1113 (or +44 1625 545745 if calling from overseas) 

F 01625 524510 

Email: / 

Website: www.ico.org.uk