ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ЩОДО УЧАСТІ ТА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД

1. ПРАВИЛА ЩОДО УЧАСТІ ТА ВИНАГОРОД

Ці правила щодо участі та винагород (надалі — «Правила») встановлюють права та обов’язки учасників, а також принципи отримання винагород за участь у будь-якій спільноті, організованій компанією Human8 на будь-якій зі своїх платформ. Ці спільноти організовуються в рамках проектів із ринкових досліджень, які проводить компанія Human8 від імені своїх клієнтів (надалі — «Клієнти»). Таким чином, беручи участь у спільнотах і користуючись нашою платформою, учасники гарантують, що:

 • вони прочитали та погоджуються з Правилами;
 • зобов’язуються дотримуватися положень цих Правил і підтверджують, що, у разі порушення цих Правил, їхня участь у будь-якій спільноті та/або винагороди вважатимуться недійсними.

Ці Правила можуть бути змінені у будь-який час шляхом внесення змін компанією Human8 і повідомлені шляхом публікації оновленої версії Правил на платформі у розділі про політику винагород у нижньому колонтитулі. Правила є рамковим документом; їх може бути в подальшому уточнено та роз’яснено (в залежності від спільноти або завдання) на картці винагород і в розділі Частих запитань.

У разі будь-яких розбіжностей або невідповідності між положеннями цих Правил і роз’ясненнями чи іншими твердженнями, що містяться у будь-яких матеріалах про винагороди (включаючи, серед іншого, анкету учасника, сайт або рекламу), ці Правила матимуть перевагу, керуватимуть та контролюватимуть ситуацію повною мірою, в дозволених законодавством межах.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ

Компанія InSites Compages є компанією з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою згідно із законодавством Бельгії під номером 0837.297.070, за адресою: Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem (надалі — «Human8 »).

Human8 управляє та керує спільнотами на своїй платформі Square від імені Клієнтів. (Онлайн-спільнота однодумців є онлайн-платформою, що об’єднує людей для участі в проектах ринкових досліджень. За нею наглядає спеціально призначений модератор. Вона може мати різну тривалість — від короткочасної до постійної.) Може так статися, що деякими спільнотами керуватимуть безпосередньо Клієнти на платформі компанії Human8. У цих спільнотах учасників запрошуватимуть та залучатимуть до кількох видів завдань, включаючи, серед іншого:

 • «мозковий штурм»;
 • тестування виробів;
 • обговорення на форумі;
 • опитування

(надалі — «Завдання»).

Кожне Завдання має власний набір критеріїв придатності для участі. Таким чином, не всі учасники пройдуть відбір для певного Завдання; запросять лише тих учасників, що відповідають критеріям. Це припускає, що, навіть якщо Ви є учасником певної спільноти, Вас запросять до участі не у всіх Завданнях, що проводяться у цій спільноті.

3. УЧАСТЬ

3.1 Відповідність критеріям

Щоб відповідати критеріям для участі в будь-якій спільноті, учасники гарантують, що:

 • вони вони юридично дієздатні та погоджуються дотримуватися цих правил;
 • вони не молодше 18 років (якщо тільки один з їхніх батьків або законний опікун не надав явну згоду із цими Правилами);
 • вони не є співробітниками будь-якої юридичної особи групи компаній Human8 у всьому світі;
 • вони не мають кровної спорідненості та не перебувають у шлюбі зі співробітниками будь-якої юридичної особи групи компаній Human8 у всьому світі;
 • вони не є членами родини співробітників будь-якої юридичної особи групи компаній Human8 у всьому світі.

3.2 Дискваліфікація

Якщо в компанії Human8 запідозрять (на власний розсуд) або отримають інформацію від свого клієнта, що якийсь учасник:

 • причетний до будь-якої шахрайської чи незаконної діяльності (включаючи, серед іншого, створення кількох профілів респондента для виконання завдання декілька разів, надання нечесної інформації у профілі);
 • не дотримується офіційних правил та/або
 • «погано» себе поводить як учасник (погана поведінка включає, серед іншого, поспіх (тобто якщо час, витрачений на виконання завдання або опитування, на 50% менший, ніж середній, що припускає недбалі відповіді чи виконання завдань), повторювання (тобто вибір однакового варіанта відповіді на групу запитань в опитуванні) або надання неточних чи неповних даних (тобто надання повторюваних або односкладних відповідей на більшість чи на всі запитання / під час завдань, або надання часткових відповідей на запитання чи підпункти)), надання відповідей низької якості та з мінімальним зусиллям під час обговорень та завдань у спільноті

(надалі разом називатиметься «Негідною поведінкою»),

то компанія Human8 або Клієнт, на власний розсуд, зберігають за собою право дискваліфікувати такого учасника, конфіскувати бали учасника, позбавити доступу або відкликати будь-які гонорари чи винагороди (у будь-якій формі) та/або скасувати підписку учасника на Завдання, спільноту, дослідження чи групу респондентів. В межах, максимально дозволених законодавством, компанія Human8 у жодному випадку не нестиме відповідальності за будь-які збитки, шкоду (пряму чи опосередковану), зазнані учасником внаслідок дискваліфікації або будь-яких інших дій, вжитих компанією Human8 в результаті Негідної поведінки учасника.

Якщо компанія Human8 або будь-які її Клієнти зазнають будь-якої шкоди (прямої чи опосередкованої) в результаті Негідної поведінки учасника, то учасник має відшкодувати та компенсувати компанії Human8 та/або клієнтові суму зазнаних збитків.

4. ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ БАЛІВ І ПОДАЛЬШИХ ВИНАГОРОД

4.1  Накопичення балів

Винагороду отримують на підставі балів, набраних учасником. Бали можна обміняти на винагороди. Кожне завдання має власну категорію щодо винагород та балів. Бали можна набирати шляхом виконання завдання або групи завдань, дотримуючись певних стандартів (це означає якість виконання / надання відповідей) відповідно до Правил протягом певного часу. Набрані бали автоматично додаватимуться до балансу учасника на сторінці «My Rewards» (Мої винагороди) після закриття завдання.

Детальна інформація про кожне Завдання буде доступна у розділі про нього, а також на картці завдання. Роз’яснення про те, як набирати бали, буде надано на картці винагород і в розділі Частих запитань. Ця інформація, щонайменше, включатиме: (i) кількість балів, які можна набрати за виконання Завдання; (ii) конкретний проміжок часу (включаючи дату початку).

Щоб уникнути сумнівів, учасники можуть набирати бали, виконуючи Завдання, за умови, що якість їхніх відповідей (виконання) відповідає стандартам, встановленим компанією Human8 або її Клієнтами. Якість відповідей визначатимуть компанія Human8 або Клієнти, на власний розсуд. Відповідь вважатиметься достатньою, якщо така відповідь відповідає вказівкам, детально наведеним у розділі про це завдання. Якщо відповідь не відповідає стандартам, встановленим компанією Human8 або її Клієнтом, і таким чином не вважається якісною відповіддю, компанія Human8 або її Клієнт мають право вилучити або відхилити відповідь, і жодних балів не буде нараховано.

Бали завжди є цілими числами, не меншими ніж 1. Компанія Human8 або її Клієнти завжди зберігають за собою право втручатися вручну у зміст сторінки «My Rewards» (Мої винагороди) та змінювати кількість набраних балів, якщо (серед іншого): (i) учасник відзначився Негідною поведінкою; (ii) учасники вважаються неактивними (див. розділ нижче); (iii) компанія Human8 вимушена втрутитися, щоб уручну нарахувати винагороди.

4.2   Вичерпання терміну дії балів

Доки учасник є активним у спільноті та бере участь у Завданнях, до яких його запросили, отримані бали залишаються дійсними. Активність означає надання якісних відповідей та виконання Завдань.

Якщо тільки не було попередніх явних заяв про протилежне, учасники вважатимуться неактивними, якщо вони не надали якісних відповідей на щонайменше 6 Завдань поспіль, до яких їх запросили впродовж 365-денного періоду. Лише якщо учасник не відповів на 6 запрошень поспіль, з яких щонайменше одне запрошення було надіслано у першій половині 365-денного періоду та щонайменше одне запрошення було надіслано у другій половині цього періоду, термін дії балів буде вичерпано. Лічильник на сторінці «My Rewards» (Мої винагороди) покаже 0 набраних балів.

Якщо учасник є неактивним, термін дії балів буде вичерпано в момент ненадання вчасної відповіді (це означає, що відповідь має буде надана до дати закінчення завдання) належної якості на шосте запрошення.

Після закриття спільноти всі бали, отримані протягом дії проекту, що залишилися в учасників, будуть втрачені. Сторінка винагород покаже, що кількість набраних балів — 0. У разі повторного відкриття спільноти ці бали вже будуть недоступними.

4.3 Винагороди

В залежності від кількості набраних балів, кожному учасникові буде нараховано винагороду. Учасник може самостійно обміняти свої бали на винагороду, а в деяких випадках це може відбутися автоматично (у разі досягнення певного порогового значення або втручання компанії Human8 чи її Клієнта). У такому разі учасник може натиснути кнопку «Redeem» (Обміняти), щоб отримати свою винагороду. Винагорода нараховується впродовж обґрунтованого періоду часу; докладна інформація про це міститься на картці винагород або в розділі Частих запитань. Ви отримаєте електронного листа з проханням надати нам особисту інформацію, необхідну для нарахування винагороди (повне ім’я та адресу). Це посилання для підтвердження персональних даних буде дійсним протягом 90 днів, після чого термін дії винагороди закінчиться, і ви більше не зможете її отримати.

В залежності від типу спільноти та партнера з винагород (а також доступності цих винагород), винагорода може бути одним з таких варіантів:

 • ваучер;
 • виріб;
 • можливість одержання онлайн-платежу

(надалі — «Винагорода»).

Ваучери регулюються власними правилами та положеннями. Учасники не мають права на отримання грошового еквівалента. На ваучерах може бути позначено період, впродовж якого їх можна обміняти. Компанія Human8 або Клієнт не нестимуть відповідальності, якщо ваучер втрачено, вкрадено, протерміновано або знищено, і за таких обставин не надається жодної компенсації. Ваучери не можна використати для оплати попередніх купівель. У разі втрати або крадіжки Винагород компенсація не надається. За жодних обставин вартість обміняної Винагороди не може перевищувати номінальну вартість ваучера.

Вироби можуть надаватися Клієнтом або обраною ним третьої особою. За жодних обставин компанія Human8 не нестиме відповідальності за будь-які дефекти або несправності виробів та/або шкоду, зазнану учасником в результаті цих дефектів або несправностей.

Компанія Human8 або Клієнт не нестимуть жодної відповідальності за будь-які комісії (зокрема, за комісії за обмін валюти), пов’язані з будь-якою Винагородою. Учасники погоджуються із тим, що тип Винагороди залежить від її доступності та пов’язаний з партнером з винагород і його місцезнаходженням. Компанія Human8 не може нести відповідальності за те, що Винагорода більше не є доступною.

Учасники мають дотримуватися всіх законів і нормативних положень, що стосуються отримання цих Винагород (включаючи, серед іншого, нормативні положення з оподаткування доходу).

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Персональні дані, надані учасниками, оброблятимуться компанією Human8 відповідно до її політики конфіденційності. Заходячи на платформу, кожен учасник тим самим явно погоджується із тим, що компанія Human8 буде зберігати, передавати та використовувати персональну інформацію, надіслану під час входу, інформацію про участь у проектах та відповіді на завдання.

6. ГАРАНТІЇ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

Всі учасники мають відшкодувати та компенсувати компанії Human8 та її Клієнтам зазнані збитки внаслідок будь-яких порушень, дій, позовів, вимог, протидій, фінансової відповідальності, втрати, шкоди, вартість витрат чи втрат, зазнаних Клієнтом та/або компанією Human8 в результаті будь-яких порушень цих Правил або використання платформи.

7. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

За жодних обставин компанія Human8 не нестиме відповідальності за: (i) будь-якій збій на сайті під час Завдання; (ii) будь-яку технічну несправність або інші проблеми, що стосуються телефонної мережі чи телефонних ліній, комп’ютерних онлайн-систем, серверів, інтернет-провайдерів, комп’ютерного обладнання або програмного забезпечення; (iii) збій щодо введеної або іншої інформації, яку було отримано, зчитано або записано, з будь-якої причини, включаючи, серед іншого, технічні проблеми чи проблеми з трафіком в Інтернеті або на будь-якому сайті; (iv) будь-яку шкоду чи пошкодження комп’ютера або будь-якого іншого пристрою особи, що увійшла в систему, або будь-якої іншої особи, пов’язані чи спричинені участю в тому чи іншому завданні; та/або (v) будь-яку комбінацію переліченого вище. Отримання будь-якої автоматичної комп’ютерної відповіді (такої як повідомлення «Дякуємо вам!» або підтвердження про доставку введеної інформації) не є підтвердженням про фактичне отримання компанією Human8 результатів завершеного завдання у цілях, описаних у цих офіційних Правилах.

В межах, дозволених законодавством, компанія Human8 не нестиме відповідальності за будь-які проблеми, скарги, протидії, позови або шкоду, що: (i) стосуються використання відповідей, надісланих учасниками; (ii) стосуються будь-яких порушень цих Правил.

8. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ

Якщо інше не передбачене застосовним законодавством або нормативними державними документами, ці Правила підпорядковуються законодавству Бельгії, і будь-якій судовий розгляд чи суперечка, що виникають у зв’язку з цими правилами, мають розглядатися судом відповідної юрисдикції у Генті.