Pogoji in določila za dejavnosti za tržne raziskave

1.        Sprejemanje pogojev in določil

Dostop do katere od naših storitev za tržne raziskave (v nadaljevanju: »dejavnosti za tržne raziskave«) in sodelovanje v njej ter posledično uporaba s tem povezanih spletnih mest in/ali platform so mogoči le, če vi (v nadaljevanju: »udeleženec(-ka)«, »vi« ali »vaš«) sprejemate naslednje pogoje in določila (v nadaljevanju: »pogoji in določila«).

Ko te pogoje in določila sprejmete, predstavljajo pogodbo med vami in podjetjem InSites NV s sedežem na naslovu Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, Belgija, ki je registrirano v Osrednji podatkovni zbirki podjetij (KBO) pod številko BE0465.109.357 (v nadaljevanju: »Human8«, »mi«, »nas« ali »naš«).

»Dejavnosti za tržne raziskave« pomenijo storitve, ki jih ponujamo in ki vam kot članu(-ici) odbora ali udeležencu(-ki) omogočajo sodelovanje v anketi, odboru, skupnosti (npr. Square), razgovoru ali kateri koli drugi vrsti dejavnosti za tržne raziskave, ki jih ponuja podjetje Human8. Za določene dejavnosti za tržne raziskave veljajo dodatni pogoji in določila. Kadar uporabite katero od naših storitev za tržne raziskave ali v njej sodelujete, boste prej obveščeni o teh dodatnih pogojih in določilih, ki predstavljajo sestavni del teh pogojev in določil.

2.        Članstvo ali sodelovanje

Članstvo ali sodelovanje v dejavnostih za tržne raziskave je seveda vedno prostovoljno. Za sodelovanje v kateri od naših dejavnosti za tržne raziskave (npr. Future Talkers) je morda zahtevano članstvo. Članstvo ali sodelovanje v nobenem primeru ni dovoljeno mladoletnim osebam. »Mladoletne osebe« so tukaj osebe, ki še niso dopolnile 13 let (ali starejše, če tako predpisuje nacionalna zakonodaja).

Ko morate ustvariti račun za svoje članstvo, se strinjate, da boste navedli resnične, točne, aktualne in popolne informacije o sebi, ki so zahtevane na obrazcu za registracijo. Če ni navedeno drugače, ni dovoljeno imeti več dejavnih računov ali več načinov za sodelovanje v določeni dejavnosti za tržne raziskave.

3.        Sprejemljiva uporaba in odgovornost

Spodbujamo premišljeno sodelovanje, resnične odgovore in informirano deljenje informacij s spoštljivimi ter primernimi vlogami (v nadaljevanju: »vloge«).

»Vloge« so: vsi odgovori, komentarji, povratne informacije, predlogi, ideje in druga sporočila, ki so bili objavljeni, poslani ali neposredno/posredno ponujeni odboru, posebej imenovani tretji osebi ali po drugih poteh (spletne ankete, spletna mesta in/ali platforme) kot rezultat vašega članstva ali sodelovanja v kateri od naših dejavnosti za tržne raziskave.

Sami ste in ostanete odgovorni za svoje vloge med svojim članstvom ali sodelovanjem v naših dejavnostih za tržne raziskave ter med uporabo s tem povezanih spletnih mest in/ali platform. Podjetje Human8 v nobenem primeru ne more biti odgovorno za vloge drugih udeležencev.

Ne boste oddajali vlog, ki bi lahko bile neprimerne, nezakonite ali kako drugače škodljive za podjetje Human8 in druge udeležence.

Spletnih mest in/ali platform ne boste v nobenem primeru uporabljali za oglaševanje ali prodajo izdelkov, storitev in podobnega (za dobiček ali ne), prav tako pa v ta namen ne boste vzpostavljali stika z drugimi uporabniki. Vsakršna poslovna uporaba spletnih mest in/ali platform je prepovedana.

Izjaviti morate, da vaše vloge ne kršijo pravic tretjih oseb ali katerih koli nacionalnih ali mednarodnih predpisov oziroma niso v nasprotju z njimi, kar med drugim vključuje: (i) avtorske pravice, patente, blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine; (ii) pravice do zasebnosti (še posebej ne smete objavljati osebnih podatkov drugih, če za to niste dobili njihovega izrecnega dovoljenja) ali razkritja; (iii) obvezo zaupnosti.

Ker delamo v močno reguliranem sektorju in moramo zagotavljati skladnost z nekaterimi zakoni ter predpisi, si pridržujemo pravico do spremljanja, vrednotenja ter po potrebi takojšnjega brisanja vsake oddane vloge brez navedbe razloga.

4.        Zaupnost

V času svojega članstva ali sodelovanja v kateri od naših dejavnosti za tržne raziskave in tudi pozneje si boste vedno prizadevali zagotavljati zaupnost.

»Zaupnost« pomeni, da ne boste razkrivali informacij, podatkov ali vlog drugih, da tretjim osebam ne boste dovolili dostopa do njih in da jih ne boste objavljali, reproducirali ali uporabljali na kak drug način. Te obveznosti zaupnosti ne veljajo samo za informacije, ki jih lahko zakonito pridobite po drugih kanalih, ne le prek članstva ali sodelovanja v storitvi za tržne raziskave, ali ki so javno dostopne.

Če ste dobili račun za svoje članstvo ali sodelovanje v dejavnosti za tržne raziskave in ste zanj dobili geslo, ga ne smete razkriti drugi osebi in drugi osebi ne smete omogočiti dostopa do spletnih mest in/ali platform prek svojega osebnega računa, povezanega z dejavnostmi za tržne raziskave.

5.        Odgovornost in odškodnina

Sami ste odgovorni za svoje kršitve teh pogojev in določil ter katerih koli nacionalnih ali mednarodnih predpisov, kar med drugim vključuje: (i) avtorske pravice, patente, blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine; (ii) pravice do zasebnosti ali obveščanja javnosti; (iii) obvezo zaupnosti.

Strinjate se, da boste podjetje Human8, njegove skrbnike, direktorje, zaposlene, svetovalce, povezana podjetja, poslovne partnerje, predstavnike ali katere koli druge udeležene (skupaj »izključene stranke«) po potrebi branili, jim povrnili škodo in jih razbremenili odgovornosti za vso škodo, stroške, dolgove ter izgube kakršne koli vrste (kar med drugim vključuje tudi vse pravne stroške), ki neposredno ali posredno izhajajo iz vaših kršitev.

Strinjate se, da boste storili vse, kar je mogoče, da boste z nami sodelovali pri obrambi zaradi takih zadev. Pridržujemo si pravico, da na vaše stroške sprejmemo vso obrambo in upravljanje vsake zadeve, za katero ste odškodninsko odgovorni.

6.        Sistem nagrajevanja

Če je program nagrajevanja povezan z dejavnostjo za tržne raziskave, bodo pogoji in določila sporočeni ločeno in se lahko razlikujejo za vsako raziskovalno dejavnost.

7.        Zasebnost in komunikacija

Vloge, ki jih oddate v okviru svojega članstva ali sodelovanja v kateri od naših dejavnosti za tržne raziskave, bodo obdelane v rezultatih raziskave za izdelek ali storitev, ki je predmet te dejavnosti za tržne raziskave, skladno s cilji te dejavnosti za tržne raziskave.

Kadar vaše vloge vsebujejo osebne podatke, jih bomo vedno obdelovali in varovali skladno z našim Pravilnikom o varovanju zasebnosti.

Nekatere dejavnosti za tržne raziskave (npr. Square) delujejo na javnih komunikacijskih platformah. Vsebine, ki jih objavite v takih platformah, so lahko dostopne številnim ljudem. Ne pozabite, da pri pošiljanju informacij, še posebej pa osebnih podatkov, v to platformo, te informacije niso dostopne le nam, ampak tudi drugim udeležencem. V zvezi s slednjim ne moremo jamčiti za nadaljnjo uporabo ali kakršno koli drugo vrsto obdelave. Take informacije sporočate na lastno tveganje.

8.        Intelektualna lastnina

Če ni navedeno drugače, so vsa gradiva, kar med drugim vključuje vsa besedila, modele, predloge, slike, fotografije, videoposnetke, avdiovizualna dela, ideje (kar med drugim vključuje ideje za izdelke in oglaševanje) ter izrazi idej (v nadaljevanju skupaj: »vsebina«) last podjetja Human8 ali tretjih oseb, ki so lastniki teh pravic intelektualne lastnine. Če to ni izrecno navedeno, ne boste dobili dovoljenja za uporabo ali reprodukcijo vsebine, ki vam je prikazana med našimi dejavnostmi za tržne raziskave in na povezanih spletnih mestih in/ali platformahi. Vse pravice intelektualne lastnine so izrecno pridržane.

Ko oddate vlogo, s tem izjavljate in jamčite, da sta vloga ter vaša oddaja zanjo skladna z zahtevami teh pogojev in določil ter da imate vse potrebne pravice, licence, pooblastila in odobritve.

Za svoje vloge obdržite lastništvo nad pravicami intelektualne lastnine. Vendar se strinjate, da nam podelite svetovno dovoljenje brez tantiem za uporabo, reprodukcijo, pošiljanje, dopolnjevanje, ustvarjanje izvedenih del, razkrivanje ali drugačno uporabo v obsegu, ki je potreben za doseganje ciljev dejavnosti za tržne raziskave in kot je naveden v našem Pravilniku o varovanju zasebnosti. Dovoljenje za tako omejeno uporabo bo veljalo tudi po tem, ko vaše članstvo ali sodelovanje v naših dejavnostih za tržne raziskave preneha, in velja za zbirne ter identificirane podatke, ki smo jih od vas dobili v vaših vlogah in morebitnih varnostnih kopijah, ki so bile ustvarjene med vašim članstvom ali sodelovanjem. To dovoljenje velja tudi za stranke, s katerimi sodelujemo, in sicer v obsegu, ki je potreben za doseganje cilja dejavnosti za tržne raziskave in kot je naveden v našem Pravilniku o varovanju zasebnosti.

9.        Prekinitev vašega članstva ali sodelovanja

Pogoji in določila veljajo: (i) dokler ste član ali sodelujete v kateri od naših dejavnosti za tržne raziskave; (ii) dokler vašega članstva ali sodelovanja ne prekinete ali ga prekinemo mi.

Če želite končati svoje članstvo ali sodelovanje, se lahko kadar koli obrnete na nas. Poleg tega lahko svoj račun vedno deaktivirate sami ali pa se odjavite od naših vabil s povezavo za odjavo, ki je navedena v vsakem e-poštnem sporočilu.

Pridržujemo si pravico do umika ali zavrnitve vašega članstva ali sodelovanja in dostopa do spletnih mest in/ali platform, ki so povezani z našimi dejavnostmi za tržne raziskave, če ne zagotavljate skladnosti s temi pogoji in določili.

10.    Zavrnitev odgovornosti

Čeprav smo pri zbiranju, zagotavljanju in vzdrževanju svojih dejavnosti za tržne raziskave ter z njimi povezanih spletnih mest in/ali platform dovolj skrbni, ne moremo jamčiti za točnost, zanesljivost, ustreznost ali kakršen koli drug vidik ponujenih informacij (nasvetov, mnenj, izjav itd.). Prav tako ne moremo jamčiti za pravilno delovanje in razpoložljivost spletnih mest in/ali platform.

Podjetje Human8ne prevzema nikakršne neposredne ali posredne odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno škodo zaradi (i) odpovedi oziroma začasne ali trajne nedostopnosti spletnih mest in/ali platform, (ii) ki bi lahko nastala zaradi dostopa do ali uporabe spletnih mest in/ali platform ali tam ponujenih vsebin ali informacij.

Nismo dolžni posodabljati informacij na spletnih mestih in/ali platformah ter si pridržujemo pravico do prenehanja delovanja spletnih mest in/ali platform brez vnaprejšnjega obvestila.

11.    Dopolnila

Pridržujemo si pravico do enostranskega dopolnjevanja teh pogojev in določil. Priporočamo, da te pogoje in določila redno preverjate. Če se s katerim od dopolnil teh pogojev in določil ne strinjate, lahko svoje članstvo ali sodelovanje kadar koli prekinete.

12.    Neustreznost

Če je katera koli določba teh pogojev in določil razglašena za neveljavno, nezakonito ali neizbršljivo po katerem koli zakonu ali javnem predpisu, se taka določba izloči v obsegu, ki je neveljaven ali neizvršljiv, vse preostale določbe pa ostanejo v celoti veljavne.

13.    Veljavna zakonodaja

Pogoji in določila se obravnavajo in razlagajo izključno skladno z belgijsko zakonodajo, pri čemer se ne upoštevajo nasprotja v zakonodaji in načela izbire pristojnega sodišča. Vsi spori, povezani s temi pogoji in določili, vašim članstvom ali sodelovanjem v naših dejavnostih za tržne raziskave ali uporabo s tem povezanih spletnih mest in/ali platform, se dokončno razrešijo na pristojnih sodiščih v Gentu v Belgiji.

14.    Ali imate kakršne koli komentarje ali vprašanja?

Če imate vprašanja ali komentarje v zvezi s temi pogoji in določili, smo vam vedno na voljo na naslovu info@wearehuman8.com.