REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE ȘI PRIMIRE A RECOMPENSELOR

1. REGULAMENTUL DE PARTICIPARE ȘI RECOMPENSARE

Prezentul regulament de participare și recompensare („Regulamentul”) stabilește drepturile și obligațiile participanților, precum și principiile de primire a recompenselor ca membru al oricărei comunități organizate de Human8 pe oricare dintre platformele sale. Aceste comunități sunt organizate în cadrul activităților de cercetare de marketing efectuate de Human8 în numele clienților săi („Clienții”). Astfel, participând în cadrul comunităților și utilizând platforma noastră, participanții garantează următoarele:

 • că citesc și acceptă Regulamentul;
 • că se angajează să respecte prezentul Regulament și confirmă că, în cazul încălcării acestuia, participarea lor în orice Comunitate și/sau la o Recompensă va fi considerată nulă.

Prezentul Regulament poate fi modificat în orice moment de către Human8 printr-un amendament și va fi notificat prin publicarea unei versiuni actualizate a lui pe platformă, la secțiunea Politica de recompense, din subsol. Regulamentul constituie un cadru general care poate fi detaliat și explicat suplimentar (în funcție de comunitate sau activitate) pe cardul de recompense și în cadrul secțiunii Întrebări frecvente.

În eventualitatea unei discrepanțe sau inconsecvențe între prevederile din acest Regulament și dezvăluirile ori alte declarații conținute în materialele referitoare la recompense, incluzând, dar fără a se limita la: formularul de înscriere, site-ul web sau materialele publicitare, prezentul Regulament va avea întâietate, va reglementa și va controla în măsura maximă permisă de lege.

2. ORGANIZAȚIA

InSites Compages este o societate cu răspundere limitată, înregistrată în conformitate cu prevederile legislației belgiene sub numărul 0837.297.070, având sediul social la adresa Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem, denumită în continuare „Human8 ”.

Human8 operează și gestionează comunitățile (O comunitate de opinie online este o platformă online care conectează oamenii pentru a participa la activitățile de cercetare asociate unui brand. Comunitatea este supervizată de un moderator dedicat și poate avea o durată variabilă (de la pe termen scurt la permanentă) pe platforma sa Square în numele Clienților săi. Se poate întâmpla ca unele comunități să fie administrate chiar de către Clienți pe platforma Human8 . În cadrul acestor comunități, participanții vor fi invitați și se pot implica în diverse tipuri de activități, care includ, dar fără a se limita la:

 • Activități de brainstorming;
 • Testare de produse;
 • Discuții pe forum;
 • Sondaje de opinie;

(numite în continuare „Activități” sau „Activitate”)

Fiecare Activitate are propriul set de criterii prin care se stabilește eligibilitatea participanților. Ca atare, nu toți participanții se vor califica pentru o Activitate anume; vor fi invitați doar acei participanți care îndeplinesc criteriile. Aceasta înseamnă că nu vei fi invitat(ă) la toate Activitățile lansate în cadrul unei Comunități, chiar dacă faci parte din ea.

3. PARTICIPARE

3.1 Eligibilitate

Pentru a fi eligibili să facă parte dintr-o comunitate, participanții garantează prin prezenta următoarele:

 • că au capacitatea legală și sunt de acord să se conformeze acestui Regulament;
 • că nu au sub 18 ani; în caz contrar, că părintele/tutorele lor legal a acceptat în mod explicit prevederile acestui Regulament;
 • că nu sunt angajați ai niciunei entități a grupului Human8 , nicăieri în lume;
 • că nu sunt rude de sânge sau prin alianță cu un angajat al vreunei entități din cadrul grupului Human8 la nivel mondial;
 • că nu fac parte din gospodăria vreunui angajat al unei entități a grupului Human8 la nivel mondial.

3.2 Descalificare

La discreția proprie, în cazul în care Human8 suspectează sau i se aduce la cunoștință de către client că un participant:

 • a fost implicat într-o activitate frauduloasă sau ilegală (inclusiv, dar fără a se limita la, crearea mai multor profiluri de răspuns pentru a participa de mai multe ori la aceeași Activitate din cadrul studiului de cercetare, dovedind astfel lipsă de onestitate în privința profilului său);
 • nu acționează în conformitate cu regulamentul oficial și/sau
 • manifestă un comportament „inadecvat” pentru un participant (comportamentul inadecvat include, dar nu se limitează la: grabă excesivă (atunci când timpul petrecut la o activitate sau sondaj este cu 50% mai scurt decât timpul mediu, ceea ce implică faptul că întrebările/activitățile nu au fost tratate cu atenția cuvenită), răspunsuri liniare (selectarea aceleiași opțiuni de răspuns pentru o serie de întrebări din cadrul sondajului) sau furnizarea unor date incorecte sau incomplete (oferirea unor răspunsuri repetitive sau monosilabice la cele mai multe sau la toate întrebările/activitățile sau oferirea unor răspunsuri parțiale la întrebările principale și secundare)), răspunzând cu efort minim și slab calitativ în cadrul discuțiilor și provocărilor din comunitate.

(denumit, per ansamblu, „Comportament descalificant”)

Prin proprie decizie, Human8 sau Clientul își rezervă dreptul de a-l descalifica pe respectivul participant, de a-i anula punctele, de a-i refuza accesul sau de a recupera eventualele stimulente ori Recompense pe care i le-a oferit în trecut (sub orice formă) și/sau de a-l dezabona pe respectivul participant de la Activități, din comunitate, studiul de cercetare şi/sau comisii. În măsura maximă permisă de lege, Human8 nu își asumă în niciun caz responsabilitatea pentru eventualele pierderi, prejudicii (directe sau indirecte) suferite de Participant în urma descalificării ori a altor măsuri luate de Human8 ca urmare a Comportamentului descalificant al Participantului.

Dacă Human8 sau vreunul dintre Clienții săi au suferit vreun prejudiciu (direct ori indirect) ca urmare a Comportamentului descalificant al Participantului, acesta va despăgubi Human8 și/sau Clientul și îi va exonera de răspundere pentru prejudiciile suferite.

4. PROCEDURA DE OBŢINERE A PUNCTELOR ŞI RECOMPENSELOR AFERENTE

4.1 Colectarea punctelor

O Recompensă va fi obținută pe baza punctelor pe care le câștigă un participant. Punctele pot fi schimbate cu Recompense. Fiecare Activitate are propriile Recompense şi puncte. Punctele pot fi câștigate prin finalizarea unei activități sau a unei serii de activități, prin aderarea la un anumit standard (referitor la calitatea completării/răspunsurilor), potrivit Regulamentului aflat în vigoare într-o perioadă dată. Punctele câștigate vor fi adăugate automat soldului participantului din pagina Recompensele mele după închiderea activității.

Detaliile aferente fiecărei Activități vor fi disponibile la activitatea respectivă sau pe fișa de activitate. Modalitatea de obținere a punctelor va fi explicată pe cardul de recompense și în cadrul secțiunii Întrebări frecvente. Aceste informații vor include, cel puțin: (i) numărul punctelor care pot fi câștigate prin finalizarea Activității (ii) intervalul de timp specific (incluzând data de început).

Pentru evitarea oricărui dubiu, participanții pot câștiga puncte prin finalizarea Activităților, în condițiile în care calitatea răspunsurilor/completării se ridică la standardele stabilite de Human8 sau de către Clienții săi. Calitatea răspunsurilor va fi evaluată de către Human8 sau Clienți, prin proprie decizie. Un răspuns va fi considerat suficient dacă acesta respectă îndrumările expuse detaliat în cadrul activității. Dacă un răspuns nu se ridică la înălțimea standardelor stabilite de către Human8 sau Client și, ca atare, nu este considerat un răspuns calitativ, Human8 sau Clientul vor avea dreptul de a elimina și respinge răspunsul, refuzând acordarea punctelor aferente.

Punctele sunt întotdeauna numere întregi de la 1 în sus. Human8 sau clienții săi își rezervă întotdeauna dreptul de a interveni manual pe pagina Recompensele mele și modifica punctele câștigate, în condiții care includ, dar fără a se limita la, următoarele situații: (i) participanții au dovedit un Comportament inadecvat (ii) participanții sunt considerați Inactivi (a se vedea secțiunea de mai jos) (iii) Human8 trebuie să intervină pentru a acorda manual Recompensele.

4.2 Expirarea punctelor

Atâta vreme cât participantul este activ în cadrul Comunității și ia parte la Activitățile la care este invitat, Punctele dobândite vor rămâne valabile. Statutul de participant Activ implică furnizarea unor răspunsuri de calitate și finalizarea Activităților.

Cu excepția cazului în care anterior se stabilește altfel în mod explicit, participanții vor fi considerați inactivi dacă nu reușesc să ofere un răspuns de calitate la minimum 6 Activități consecutive la care au fost invitați într-o perioadă de timp de 365 zile. Punctele vor expira doar în cazul în care participantul nu a răspuns la 6 invitații consecutive, dintre care minimum o invitație a fost transmisă în prima jumătate și minimum una a fost transmisă în a doua jumătate a intervalului de 365 zile. Contorul de pe pagina Recompensele mele va indica un total de 0 puncte.

Dacă un participant este inactiv, punctele vor expira din momentul în care el nu răspunde în timp util (cu alte cuvinte, răspunsul trebuie să fie dat înainte de data încheierii activității) și calitativ la cea de-a șasea invitație.

După ce o Comunitate este închisă, punctele neconsumate obținute de participanți pe durata desfășurării Proiectului vor fi pierdute. Pagina de recompense va indica numărul de puncte 0. În cazul în care Comunitatea se redeschide, Punctele nu vor mai fi disponibile.

4.3 Recompensele

O Recompensă poate fi acordată în funcție de numărul total al punctelor câștigate de fiecare participant. În unele situații, acest lucru se poate întâmpla automat (la atingerea unui anumit prag ori prin intervenția Human8 sau a Clientului) ori participantul însuși poate alege să schimbe punctele pe o Recompensă. În acest caz, participanții pot face clic pe butonul de valorificare pentru a-și primi Recompensa. Recompensa va fi acordată într-o perioadă de timp rezonabilă. Mai multe informații sunt disponibile pe cardul de recompense sau la secțiunea Întrebări frecvente. Veți primi un e-mail și vi se va cere să ne furnizați informațiile personale necesare pentru a vă acorda recompensele (numele complet și adresa). Acest link de confirmare a datelor personale va fi valabil timp de 90 zile, ulterior recompensa va expira și nu o veți mai putea valorifica.

În funcție de Comunitate și de partenerul care oferă recompensele (dar și de disponibilitatea acesteia), Recompensa poate fi unul dintre articolele de mai jos:

 • Voucher;
 • Produs;
 • Opțiuni de plată online;

(„Recompensa”)

Voucherele sunt supuse unor clauze și condiții proprii. Participanții nu au dreptul la un echivalent în numerar. Pe vouchere poate fi specificată perioada în care pot fi valorificate. Human8 sau Clientul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale pierderi, furturi, expirări sau distrugeri ale voucherelor; în astfel de situații, nu se asigură înlocuirea voucherelor. Acestea nu sunt valabile pentru achizițiile anterioare. Recompensele nu vor fi înlocuite dacă sunt pierdute sau furate. Indiferent de situație, valoarea Recompensei revendicate nu o va depăși pe cea declarată a voucherului.

Produsele pot fi emise de către Client sau de un terț ales de acesta. Indiferent de situație, Human8 nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale defecte sau defecțiuni și/ori pentru daune care ar trebui să fie suportate de un participant ca urmare a acestor defecte sau defecțiuni.

Human8 sau Clientul nu își vor asuma niciodată responsabilitatea pentru niciun fel de taxe sau comisioane de schimb valutar aferente vreunei Recompense. Participanții confirmă faptul că tipul Recompensei depinde de disponibilitatea recompenselor și este legat de partenerul care oferă recompensele și, respectiv, de locația partenerului respectiv. Human8 nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care o Recompensă anume nu mai este disponibilă.

Participanții trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile pentru obținerea acestor Recompense (inclusiv, dar fără a se limita la, reglementările privind impozitul pe venit).

5. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate de participanți vor fi prelucrate de către Human8, în conformitate cu politica de confidențialitate. Prin accesarea platformei, fiecare participant consimte în mod explicit ca Human8 să stocheze, să partajeze și să utilizeze datele cu caracter personal transmise odată cu accesarea platformei, cu datele de înscriere și răspunsurile la activități.

6. GARANȚII ȘI DESPĂGUBIRI

Toți participanții vor despăgubi Human8 și pe Clienții săi și îi vor exonera de răspundere pentru orice perturbare, acțiune, revendicare, cerere, opoziție, răspundere, pierdere, prejudiciu, cost sau cheltuială suportate de către Client și/ori de către Human8 ca urmare oricărei încălcări a prezentului Regulament sau a utilizării platformei.

7. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Indiferent de situație, Human8 nu își asumă responsabilitatea pentru: (i) o defectare a site-ului pe durata unei Activități; (ii) o disfuncționalitate tehnică sau alte probleme legate de: rețeaua ori liniile telefonice, sistemele informatice online, servere, furnizori de acces, echipamente informatice sau software; (iii) eșecul primirii, capturării sau înregistrării oricărei intrări ori a altor informații din orice motiv, inclusiv, dar fără limitare, din cauza unor probleme tehnice sau a congestionării traficului pe internet sau pe orice site web; (iv) un prejudiciu ori o deteriorare a calculatorului/dispozitivului participantului sau al oricărei alte persoane, legate de, ori care rezultă din participarea la o activitate; și/sau (v) orice combinație a celor de mai sus. Confirmarea automată a unui mesaj primit pe calculator (precum un mesaj de mulțumire sau unul care confirmă livrarea lui) nu constituie dovada primirii efective de către Human8 a completării unei activități în sensul prezentului Regulament oficial.

În măsura permisă de lege, Human8 nu se face responsabilă pentru niciun fel de problemă, reclamație, opoziție, revendicare sau prejudiciu (i) legate de utilizarea răspunsurilor transmise de către participanți (ii) legate de o eventuală încălcare a prezentului Regulament.

8. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Dacă nu este prevăzut altfel conform legilor sau reglementărilor aplicabile în cazul politicilor publice, prezentul Regulament este supus legislației belgiene și orice litigiu ori conflict care decurge din acesta va fi prezentat în fața instanței competente din Gent.