IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Uvod – opće informacije 

Grupa Human8 obvezuje se na poštovanje svih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka kako je navedeno u Uredbi 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu „Opća uredba o zaštiti podataka“ ili „OUZP“).  

Nadalje, član smo Europskog društva za ispitivanje javnog mnijenja i tržišna istraživanja („ESOMAR“), međunarodne organizacije usmjerene na razvoj boljih metoda za istraživanje tržišta. Pored toga, pridržavamo se profesionalnih standarda koje ESOMAR utvrđuje za svoje članove. 

U ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se kako obrađujemo osobne podatke u grupi Human8, koju čine: (i) društvo InSites Compages NV, sa sjedištem na adresi Evergemsesteenweg 195, 9032 Gent (Belgija) i registrirano kod Crossroads Bank for Enterprises pod brojem BE0837.297.070 te (ii) društva kćeri i povezana društva (pogledajte podatke za kontakt u nastavku ili kliknite ovdje) (u daljnjem tekstu zajednički i pojedinačno „Human8“, „Grupa Human8“, „naše“, „nas“ ili „mi“).  

Tko smo? 

Grupa Human8 grupa je agencija za uvid u svijest potrošača koja vodi mrežne zajednice i panele u kojima pozivamo potrošače na iznošenje svojih stajališta o poslovanju, proizvodima i uslugama naših klijenata. Svojim klijentima nudimo prateće usluge za ove zajednice kao što je analiza globalnih potrošačkih trendova. 

U grupi Human8 vjerujemo u zaštitu privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka koje posjedujemo o vama. Svjesni smo toga da ste možda zabrinuti za privatnost i sigurnost osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i možda otkrivamo trećim stranama kako bismo mogli isporučivati proizvode i usluge svojim klijentima i općenito obavljati svoje poslovanje kao grupa trgovačkih društava za istraživanje tržišta. U tom cilju,  izradili smo ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Izjava“).  

Naglašavamo da se ova Izjava odnosi isključivo na obradu osobnih podataka koju obavlja Human8 (I) za račun svojih klijenata kad provodi svoje aktivnosti istraživanja tržišta u svojstvu izvršitelja obrade i/ili (II) za svoj račun kad obavlja svoje poslovne aktivnosti u svojstvu voditelja obrade podataka. 

Tijekom svake obrade osobnih podataka koju obavlja Human8 postupat će se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka. 

Zašto ova Izjava? 

U ovoj Izjavi navodi se kako Human8 obrađuje osobne podatke prikupljene putem:  

(I) proizvoda i usluga za istraživanje tržišta koje nudimo svojim klijentima (npr. prikupljanje informacija putem anketa, panela, zajednica (kao što je „Square”), osobnog anketiranja ili bilo kojeg drugog oblika alata za istraživanje tržišta (u daljnjem tekstu „Aktivnosti istraživanja tržišta“). 

Primjeri su: 

 • vaše sudjelovanje u jednoj ili više naših aktivnosti istraživanja tržišta (npr. upitnici, paneli, ankete, glasovanja, zajednice ili bilo koji drugi alat za istraživanje tržišta) 
 • vaše sudjelovanje u jednoj ili više naših nagradnih igara i 
 • sve informacije koje nam aktivno dostavite tijekom takvih sudjelovanja  
 • kad s nama kontaktirate putem naših mrežnih mjesta, e-poštom, telefonski, razmjenom posjetnica, dostavom zahtjeva za ostvarivanjem svojih prava…  
 • kad s nama stupite u ugovorni odnos ili ga održavate 
 • kad se prijavite za posao kod nas  
 • kad se pretplatite na naš bilten  
 • kad ostavite komentar na našim mrežnim mjestima  
 • kad zatražite preuzimanje nekog sadržaja  
 • upotrebom apsolutno nužnih kolačića na našim mrežnim mjestima ili onih koji nisu neophodni uz vašu privolu. 

(II) različitih mrežnih mjesta koja upotrebljavamo, kao što su https://www.wearehuman8.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (u daljnjem tekstu zajednički i pojedinačno „Mrežna mjesta“) i općenito svih aktivnosti i usluga koje se odnose na obavljanje našeg poslovanja (npr. administrativne, tehničke, financijske ili druge komercijalne aktivnosti i usluge) (u daljnjem tekstu „Poslovne aktivnosti“).  

Prema potrebi, utvrdit će se razlika između naših aktivnosti istraživanja tržišta i poslovnih aktivnosti.  

U ovoj Izjavi iznose se naše prakse u pogledu upotrebe takvih informacija, koraka koje poduzimamo za njihovu zaštitu te izbora i prava koja imate vi kao ispitanici („vi“ ili „vaše“) u vezi s obradom vaših osobnih podataka. Uključeni ispitanici mogu se razlikovati i obuhvaćati: 

(I) potrošače/sudionike tijekom provođenja naših aktivnosti istraživanja tržišta i/ili 

(II) svakog korisnika naših mrežnih mjesta, sudionike u probiru, pretplatnike na naše biltene, klijente pojedince ili pravne osobe (i pojedince povezane s našim klijentima pravnim osobama), dobavljače (uključujući podizvođače i pojedince povezane s našim dobavljačima i podizvođačima), poslovne kontakte (postojeće i potencijalne klijente i/ili pojedince koji su s njima povezani) ili sve druge pojedince koji stupe s nama u kontakt tijekom provođenja naših poslovnih aktivnosti.  

Koja je naša uloga? 

Osim ako vas drugačije ne obavijestimo, i ovisno o konkretnoj situaciji, kad obrađujemo vaše osobne podatke djelujemo u svojstvu voditelja obrade, izvršitelja obrade ili zajedničkog voditelja obrade podataka.  

Ovo razlikovanje važno je jer se njime određuju naše odgovornosti prema vama kao ispitanicima i naše obveze prema mogućim drugim uključenim sudionicima kao što su naši klijenti. Našom ulogom utvrđuje se i  u kojoj se mjeri ova Izjava primjenjuje na aktivnosti koje provodimo tijekom obrade vaših osobnih podataka, kako je objašnjeno u daljnjem tekstu. 

(I) Aktivnosti istraživanja tržišta  

Kad provodimo svoje aktivnosti istraživanja tržišta i od vas, kao sudionika uključenog u takve aktivnosti, prikupimo vaše osobne podatke, te podatke obrađujemo u ime svojih klijenata.  Naši klijenti uvijek djeluju u svojstvu voditelja obrade vaših osobnih podataka.  

Human8 obrađuje vaše osobne podatke u skladu s nalozima svojih klijenata u svojoj primarnoj ulozi izvršitelja obrade svojih klijenata. U tom slučaju, naši klijenti s grupom Human8 zaključuju ugovor i sporazum o obradi podataka prema čl. 28. OUZP-a.  

Kad Human8, zajedno sa svojim klijentima, iznimno odredi svrhe i/ili neophodne načine obrade vaših osobnih podataka tijekom provođenja traženih aktivnosti istraživanja tržišta, mi se, zajedno sa svojim klijentima, smatramo zajedničkim voditeljem obrade vaših osobnih podataka.  U tom slučaju naši klijenti zaključuju ugovor, a mi smo sa svojim klijentima zaključili tzv. sporazum o zajedničkom voditelju prema čl. 26. OUZP-a.  

 (viii) Informacije o obradi osobnih podataka prema člancima 13. i 14. OUZP-a ispitanicima pružaju oba voditelja obrade putem politika privatnosti objavljenih na njihovim službenim mrežnim mjestima i posebno ovom Izjavom.  

(II) Poslovne aktivnosti  

Kad obavljamo svoje poslovne aktivnosti i prikupimo osobne podatke od vas kao posjetitelja naših mrežnih mjesta, podnositelja zahtjeva, pretplatnika na naš bilten, klijenta, dobavljača, poslovnog kontakta ili kao svakog drugog pojedinca koji s nama stupi u kontakt, vaše osobne podatke obrađujemo u ime Grupe Human8. Subjekti Human8 kojima prvotno ustupite svoje osobne podatke djeluju kao (primarni) voditelj obrade vaših osobnih podataka.  

Međutim, najveći dio naših administrativnih, tehničkih, financijskih, komercijalnih i/ili pravnih aktivnosti i usluga obavlja se centralizirano, na razini našeg krajnjeg matičnog društva (InSites Compages NV) putem tzv. centraliziranih jedinica. U tom slučaju društvo InSites Compages NV i njegova društva kćeri te povezana društva djeluju kao zajednički voditelj obrade vaših osobnih podataka i unutar Grupe Human8 zaključuje se unutargrupacijski sporazum čiji je sastavni dio i sporazum o zajedničkom voditelju prema članku 26. OUZP-a. 

 (viii) Informacije o obradi osobnih podataka prema člancima 13. i 14. OUZP-a ispitanicima pružaju oba voditelja obrade kako je navedeno u ovoj Izjavi.   

Uz to, subjekt Grupe Human8 zadržava mogućnost primanja usluga izravno ili neizravno od jednog ili više drugih subjekata Grupe Human8 (s izuzetkom krajnjeg matičnog društva) putem tzv. jedinica za projektne usluge i jedinica za klijentske usluge. To je posebno, ali ne i isključivo slučaj kad lokalni subjekt provodi aktivnosti istraživanja tržišta u ime naših klijenata i zatraži pomoć drugog lokalnog subjekta u vezi s tim aktivnostima istraživanja tržišta. U tom slučaju subjekt Grupe Human8 koji pruža svoje usluge drugom subjektu Grupe Human8 djeluje u svojstvu (pod)izvršitelja obrade vaših osobnih podataka i u okviru Grupe Human8 zaključuje se unutargrupacijski sporazum čiji je sastavni dio i sporazum o obradi podataka prema članku 28. OUZP-a.  

S kim kontaktirati?  

U skladu s člancima 13. i 14. OUZP-a ova Izjava sadržava informacije o tome kako vaše osobne podatke obrađuje Human8 u ime svojih klijenata (kad provodi aktivnosti istraživanja tržišta) i u ime Grupe Human8 (kad provodi poslovne aktivnosti).  

U slučaju bilo kakvih komentara ili pitanja koja se odnose na ovu Izjavu ili obradu vaših osobnih podataka u ovom kontekstu, kontaktirajte sa službenikom za zaštitu podataka (DPO) Human8a putem podataka za kontakt navedenih u nastavku u odjeljku 8.2 ili kliknite ovdje. 

Konkretno, u odnosu na svoje aktivnosti istraživanja tržišta, informacije utvrđene u ovoj Izjavi dajemo u ime svojih klijenata i kao dio svojih usluga svojim klijentima. Međutim, kad Human8 djeluje u svojstvu izvršitelja obrade, ne možemo se smatrati odgovornima za dostatnost tih informacija. Pojedinačna je odgovornost naših klijenata koji djeluju u svojstvu voditelja obrade obavijestiti vas o tome kako konkretno upotrebljavaju vaše osobne podatke. Te informacije bit će vam dostavljene zasebno ako se razlikuju od svrha aktivnosti istraživanja tržišta utvrđenih u ovoj Izjavi.  

Odredit ćemo svoje klijente koji djeluju u svojstvu voditelja obrade na početku svake aktivnosti istraživanja tržišta koju provodimo u ime svojih klijenata i dostaviti vam sve relevantne podatke za kontakt s njima. Iznimno, u slučaju kad bi određivanje našeg klijenta na početku određene aktivnosti istraživanja tržišta značajno utjecalo na rezultate te aktivnosti istraživanja tržišta, pridržavamo pravo odrediti svojeg klijenta na kraju takve aktivnosti. U takvom slučaju, prije obrade vaših osobnih podataka, upozorit ćemo vas na to da će naš klijent biti određen na kraju aktivnosti istraživanja tržišta i pružiti vam potrebna jamstva o brisanju vaših osobnih podataka ako u trenutku određivanja našeg klijenta uložite prigovor, povučete privolu i/ili više ne želite sudjelovati. U svakom slučaju, bez obzira na ulogu i kao dio svojih usluga našim klijentima, Human8 ovlašten je obrađivati ili odgovarati na sva vaša pitanja koja se odnose na privatnost, zahtjeve i/ili prigovore za račun naših klijenata.  

Ako nakon čitanja ove Izjave još uvijek budete imali pitanja o tome kako naši klijenti upotrebljavaju vaše osobne podatke (uključujući putem nas), kontaktirajte sa službenikom za zaštitu podataka (DPO) Human8a putem podataka za kontakt navedenih u nastavku u odjeljku 8.2 ili kliknite ovdje. U svakom ćemo slučaju sve potrebne informacije proslijediti svojim klijentima i osigurati ispravnu obradu i odgovore na vaša pitanja, zahtjeve i/ili prigovore.  

Obrada osobnih podataka  

A) Aktivnosti istraživanja tržišta: 

Osobni podatci koje Human8 prikuplja i obrađuje uglavnom se zaprimaju dobrovoljno i izravno od vas. S obzirom na aktivnosti istraživanja tržišta koje provodimo u ime svojih klijenata, vaše osobne podatke možemo dobiti i iz drugih izvora kao što su baza podataka naših klijenata, agencije za telemarketing, naše mrežno mjesto za panel istraživanja ili putem oglašavanja.  

 

Osobni podatci 

Pravna osnova + svrha 

Razdoblje zadržavanja 

Elektronički podatci za 

identifikaciju: 

Npr.: adresa internetskog protokola (IP), korisnički identifikator, jedinstveni identifikator dodijeljen vašem uređaju, geografska lokacija, informacije izvedene iz sadržaja mrežne stranice. 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: poziv, prijava i sudjelovanje u našim aktivnostima (npr. istraživanja specifičnih tržišta, društvena istraživanja i istraživanja zadovoljstva). Provjera načina na koji upotrebljavate povjerljive materijale koje dostavimo. Operativne svrhe (upravljanje našim mrežnim mjestima, sustavima, aplikacijama). 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše dvije godine.  

Podatci za kontakt: 

Npr. ime i prezime, adresa e-pošte, telefonski broj ili drugi relevantni podatci za kontakt. 

Pravna osnova: izričita privola i zakoniti interes 

Svrha: poziv, prijava i sudjelovanje u našim aktivnostima (npr. istraživanja specifičnih tržišta, društvena istraživanja i istraživanja zadovoljstva). Obavijesti i kontaktiranje s vama. Izravni marketing, oglašavanje i podizanje svijesti o brendu. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše dvije godine. 

Osobni identifikacijski podatci: 

Npr. dob, datum rođenja, mjesto rođenja, spol, bračni status, nacionalnost. 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: istraživački i statistički ciljevi, izrada skupnih profila, izrada profila. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše dvije godine. 

Povijest kontakata  

Npr. poslane i primljene poruke. 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: kontaktirati s vama i obavijestiti vas. Izravni marketing, oglašavanje i podizanje svijesti o brendu. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše dvije godine. 

Informacije o obrazovanju i profesionalnom iskustvu. 

Npr. životopis, obrazovanje, diploma, uvjerenja, profesionalne vještine i aktivnosti,  

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: istraživački i statistički ciljevi, izrada skupnih profila, izrada profila.  

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše dvije godine. 

Stil života, interesi i sklonosti. 

Npr. društvene aktivnosti, hobiji, osobnost, angažman u zajednici, navike. 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: istraživački i statistički ciljevi, izrada skupnih profila, izrada profila, obrada vaših odgovora na ankete i pružanje rezultata klijentu. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše dvije godine. 

Javni podatci 

Npr. javno dostupni podatci, podatci na društvenim mrežama. 

Pravna osnova: zakoniti interes. 

Svrha: istraživački i statistički ciljevi, izrada skupnih profila, izrada profila, obrada vaših odgovora na ankete i pružanje rezultata klijentu. 

18 mjeseci od ulaganja bilo kakvog prigovora.  

Financijski podatci 

Npr. bankovni podatci, (identifikatori poslovnice, oznaka banke, IBAN, BIC, broj računa). 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: za slanje novčanih nagrada. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše sedam godina. 

 

Fotografije, slike ili zvučni zapisi. 

Npr. kod sudjelovanja u videozapisima, objavljivanje sadržaja u zajednici ili učitavanje fotografija. 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: istraživački i statistički ciljevi, obrada vaših odgovora na ankete i pružanje rezultata klijentu. 

 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše dvije godine. 

Posebne kategorije osobnih podataka: 

Npr. informacije o rasi ili etničkom podrijetlu, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u radničkim sindikatima, tjelesno ili mentalno zdravlje, genetski podatci, biometrijski podatci, seksualni život ili seksualna orijentacija. 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: istraživački i statistički ciljevi, izrada skupnih profila, izrada profila, obrada vaših odgovora na ankete i pružanje rezultata klijentu. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše dvije godine. 

Jedinstveni identifikatori: 

Npr. informacije koje prikupljamo putem upitnika ili panela, jedinstveni identifikacijski broj sudionika. 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: za istraživačke i statističke ciljeve 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše dvije godine 

Osobni podatci djece: 

Npr. dopuštamo pristup djeci mlađoj od 16 godina ovisno o važećim propisima. 

Pravna osnova: izričita privola djeteta i izričita privola pojedinca s roditeljskom odgovornošću za dijete. 

Svrha: istraživački i statistički ciljevi, izrada skupnih profila, izrada profila, obrada vaših odgovora na ankete i pružanje rezultata klijentu. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše dvije godine. 

B) Poslovne aktivnosti 

Ako provodimo svoje poslovne aktivnosti i prikupimo osobne podatke, obrađujemo i otkrivamo sljedeće informacije:

 

Osobni podatci 

Pravna osnova + svrha 

Razdoblje zadržavanja 

Podatci za kontakt: 

Npr. ime i prezime, adresa e-pošte, telefonski broj ili drugi relevantni podatci za kontakt. 

Pravna osnova: izričita privola i zakoniti interes 

Svrha: obavijesti i kontaktiranje s vama. Izravni marketing, oglašavanje i podizanje svijesti o robnoj marki, upravljanje odnosima s kupcima (CRM), prijava na naša mrežna mjesta. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše tri godine. 

Osobni identifikacijski podatci: 

Npr. dob, datum rođenja, mjesto rođenja, spol, bračni status, nacionalnost. 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: prijave za posao, istraživački i statistički ciljevi, izrada skupnih profila, izrada profila, obrada vaših odgovora na ankete i pružanje rezultata klijentu. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše tri godina. 

Povijest kontakata:  

Npr. poslane i primljene poruke. 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: obavijesti i kontaktiranje s vama. Izravni marketing, oglašavanje i podizanje svijesti o brendu. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše tri godine. 

Informacije o obrazovanju i profesionalnom iskustvu. 

Npr. životopis, obrazovanje, diploma, certifikati, profesionalne vještine i aktivnosti. 

 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: prijave za zapošljavanje, istraživački i statistički ciljevi, izrada skupnih profila, izrada profila, obrada vaših odgovora na ankete i pružanje rezultata klijentu. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše tri godine. 

Javni podatci 

Npr. javno dostupni podatci, podatci na društvenim mrežama. 

Pravna osnova: zakoniti interes. 

Svrha: prijave za posao. 

18 mjeseci od ulaganja bilo kakvog prigovora. 

Financijski podatci 

Npr. bankovni podatci, (identifikatori poslovnice, oznaka banke, IBAN, BIC, broj računa). 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: računovodstvo, slanje računa, CRM. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše sedam godina. 

Posebne kategorije osobnih podataka: 

Npr. informacije o rasi ili etničkom podrijetlu, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u radničkim sindikatima, tjelesno ili mentalno zdravlje, genetski podatci, biometrijski podatci, seksualni život ili seksualna orijentacija. 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: istraživački i statistički ciljevi, izrada skupnih profila, izrada profila, obrada vaših odgovora na ankete i pružanje rezultata klijentu. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše tri godine. 

Jedinstveni identifikatori: 

Npr. informacije koje prikupljamo putem upitnika ili panela, jedinstveni identifikacijski broj sudionika. 

Pravna osnova: izričita privola. 

Svrha: istraživački i statistički ciljevi. 

Za vrijeme trajanja ugovora s našim klijentom ili do povlačenja vaše privole, nakon toga podatci će se čuvati najviše tri godine. 

C) Dodatne informacije 

Ako vaše osobne podatke prikupimo iz drugih izvora, u trenutku prvog stupanja u kontakt s vama (npr. poziv na sudjelovanje u aktivnosti istraživanja tržišta) i skretanjem vaše pozornosti na ovu Izjavu, obavijestit ćemo vas o posjedovanju vaših osobnih podataka, izvoru vaših osobnih podataka i jesu li potekli iz javno dostupnih izvora i o specifičnoj svrsi zbog koje ćemo zadržati i obraditi vaše osobne podatke.  

Ako smo kontaktirali s vama i želite da se vaši osobni podatci uklone iz naše baze podataka, uklonit ćemo vas iz svoje baze podataka čim to bude razumno izvedivo. Dodatno, obavijestit ćemo sve druge izvore i/ili primatelje vaših osobnih podataka o takvom zahtjevu i od njih zatražiti isto.  

Ako vas ne obavijestimo drukčije i pod uvjetom da imamo takvu pravnu osnovu, Human8  upotrebljavat će vaše osobne podatke samo u prethodno navedene svrhe. U slučaju da vaše osobne podatke namjeravamo upotrijebiti u druge svrhe osim onih koje su vam priopćene, o tome ćemo vas unaprijed obavijestiti. Na primjer: vaše osobne podatke nećemo upotrebljavati u oglašivačke svrhe, osim ako niste slobodnom voljom dali izričitu prethodnu privolu. 

Kad je Human8u potrebna vaša privola za obradu vaših osobnih podataka, osigurat ćemo da naš klijent ili mi u njegovo ime pribavimo vašu informiranu, konkretnu, važeću i nedvosmislenu privolu. Imajte na umu da privolu možete povući u svakom trenutku. Za više informacija o tome kako to učiniti, pogledajte odjeljak „Vaša prava“ ili kliknite ovdje. 

Kad se Human8 oslanja na svoj zakoniti interes kao pravnu osnovu, ublažit ćemo učinak koji ovakva obrada vaših osobnih podataka može imati na vašu privatnost tako što ćemo pravilno na najmanju mjeru svesti uporabu vaših podataka i primijeniti odgovarajuće zaštitne mjere koje se odnose na  pristup i sigurnost podataka radi sprječavanja neovlaštene uporabe.  

Svrha izrade profila nije imati pravne učinke koji bi mogli značajno utjecati na ispitanika. Svrha je općenita kategorizacija pojedinaca za potrebe marketinga. 

Imajte na umu da sva razdoblja zadržavanja osobnih podataka koje obrađujemo u ime svojih klijenata tijekom obavljanja traženih aktivnosti istraživanja tržišta određuju naši klijenti. Human8 smije zadržati takve osobne podatke samo tijekom trajanja sporazuma o obradi podataka sa svojim klijentima, nakon čijeg isteka moramo vratiti ili izbrisati sve osobne podatke, ovisno o odluci klijenata. Uobičajeno brišemo osobne podatke dvije godine po prestanku posla ili nakon sedam godina kad su svrha financijski podatci/transakcije.  

Koje mjere poduzimamo za osiguranje vaših osobnih podataka  

Human8 ozbiljno shvaća sigurnost svih osobnih podataka koje obrađujemo (npr. pri  provođenju poslovnih aktivnosti ili u vezi s našim aktivnostima istraživanja tržišta). Stoga smo proveli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere da bi se zaštitila obrada osobnih podataka. Mjere zaštite razlikuju se ovisno o osjetljivosti, obliku, mjestu, količini, načinu distribucije i pohrane osobnih podataka, a obuhvaćaju mjere osmišljene za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa. Ako je primjenjivo, mjere zaštite obuhvaćaju enkripciju komunikacije putem, primjerice, SSL-a, enkripciju informacija tijekom pohrane, vatrozidove, kontrolu pristupa, razdvajanje dužnosti i slične zaštitne protokole. Pristup osobnim podatcima ograničavamo na one zaposlenike i treće strane kojima je pristup takvih informacijama neophodan u zakonite i poslovno opravdane svrhe. 

InSites Compages NV (preko povezanog društva InSites NV) ISO 27001 certificiran je za upravljanje informacijskom sigurnošću (broj certifikata IS 71404) i stoga može pokazati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje su jednake u svim nadležnostima u EU-u ili izvan njega. Iste tehničke i organizacijske mjere, koje su centralno organizirane i kojima upravlja InSites Compages NV primijenjene su i u organizaciju drugih subjekata Grupe Human8. Svaki subjekt Grupe Human8 ugovorno se obvezao na usklađenost s tim istim tehničkim i organizacijskim mjerama u svakom trenutku. 

Svi naši zaposlenici, ugovorni suradnici i treće strane koji će imati pristup vašim osobnim podatcima bit će, prema uputama Human8a, dužni čuvati povjerljivost podataka, a primjenjujemo i kontrolu pristupa kako bismo ograničili pristup na pojedince kojima je takav pristup neophodan za obavljanje njihovih obaveza i zadataka. 

Prijenos osobnih podataka 

Vaše osobne podatke dijelit ćemo s drugima samo kad nam to dopušta zakon i kad je to neophodno za ispunjavanje svrha povezanih s prethodno opisanima. Kad otkrivamo osobne podatke drugima, primjenjujemo ugovorne sporazume i zaštitne mjere radi zaštite osobnih podataka i usklađenosti s vlastitim standardima za zaštitu podataka, povjerljivost i sigurnost.  

Osobni podatci koje čuvamo mogu biti preneseni:  

 • našim klijentima  

Provođenjem aktivnosti istraživanja tržišta u ime svojih klijenata prikupljamo i obrađujemo informacije o vama kao sudioniku. Ako sudjelujete u internetskim anketama, glasovanjima ili raspravama ili objavljujete sadržaj u zajednici, vaše zaslonsko ime i informacije koje objavljujete bit će vidljivi samo nama, drugim sudionicima zajednice i našim klijentima. Objave u anketama, glasovanjima ili raspravama u zajednici u načelu će biti povezane samo s vašim zaslonskim imenom. Ako objavite bilo kakve podatke koji bi vas mogli identificirati, prema svojoj odluci možemo ukloniti takve podatke radi vaše sigurnosti. Preporučujemo da odaberete zaslonsko ime koje ne nalikuje vašem pravom imenu.  

Ove informacije obrađujemo u ime svojih klijenata i dijeljenje tih informacija s klijentima neophodno je kako bismo im mogli isporučiti svoje proizvode i usluge. U tom je kontekstu moguće dijeljenje fotografija, slikovnih zapisa, zvučnih zapisa ili cijelih skupova podataka (npr. odgovori na anketna pitanja kako bi ih se obavijestilo o određenim elementima njihove ponude)e) koje čuvamo o vama. Međutim, to ćemo učiniti samo onda kad smo od vas dobili izričitu privolu za takav prijenos.  

Naš klijent može kombinirati podatke koje smo prikupili provođenjem aktivnosti istraživanja tržišta u ime svojih klijenata s drugim podatcima koje posjeduje o vama. Ovom Izjavom ne opisuje se način na koji naš klijent upotrebljava vaše osobne podatke, Te informacije bit će vam dostavljene zasebno ako se razlikuju od prethodno utvrđenih svrha aktivnosti istraživanja tržišta, no ako niste suglasni s takvim korištenjem svojih odgovora na ovaj način, o tome nas obavijestite prije sudjelovanja u aktivnosti istraživanja tržišta na koju ste pozvani i za koju morate prihvatiti ovu Izjavu i druge relevantne uvjete poslovanja i uporabe. Tada s klijentom možemo utvrditi može li se ograničiti upotreba vaših podataka i u tom slučaju omogućiti sudjelovanje u određenoj aktivnosti istraživanja tržišta.  

Osobne podatke koje smo prikupili u vezi s pružanjem proizvoda i usluga jednom klijentu nećemo podijeliti s drugim klijentom. Ove podatke jednako tako nećemo prodavati, iznajmljivati ili davati u zakup drugim trećim stranama, nećemo ih upotrebljavati za proširivanje svoje baze podataka ili to dozvoliti trećoj strani. 

 • U okviru Grupe Human8 

Vaše osobne podatke možemo dijeliti u okviru svoje globalne mreže trgovačkih društava kad je to neophodno za provođenje aktivnosti istraživanja tržišta i/ili poslovnih aktivnosti i za svrhu u koju su vaši osobni podatci bili prikupljeni kako je prethodno navedeno. Za popis naših društava kćeri i povezanih društava, pogledajte podatke za kontakt ili kliknite ovdje 

 • našim pružateljima usluga  

Kad je to neophodno, koristimo se uslugama trećih strana za podršku u pružanju usluga i za pomoć u pružanju, vođenju i upravljanju našim internim informatičkim sustavima ili (internim) poslovnim procesima te od njih tražimo da u naše ime obave određene zadatke. Koristimo se uslugama pružatelja informacijskih tehnologija, softvera u oblaku kao pružatelja usluga, smještaja i upravljanja mrežnim mjestima, analize podataka, nabave softvera, izrade sigurnosnih kopija, usluga zaštite i pohrane podataka. Popis naših podizvršitelja nalazi se na ovoj poveznici: https://info.human8-square.io/sub-processors/

Takvim pružateljima tih usluga otkrit ćemo osobne podatke ili im omogućiti pristup takvim osobnim podatcima samo u mjeri u kojoj je to potrebno za određenu svrhu. Te podatke ne smiju upotrebljavati ni u jednu drugu svrhu, a posebice ne u vlastite svrhe ili svrhe trećih strana. Pored toga, naši pružatelji usluga ugovorno su obvezni pridržavati se povjerljivosti vaših osobnih podataka putem takozvanog „Ugovora o zaštiti podataka”. 

Kad sudjelujete u našem sustavu nagrada, možda ćemo morati dijeliti vaše osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu e-pošte…) s trećim stranama koje nam pomažu u postupanju oko nagrada. 
 

 • tijelima za provedbu zakona ili drugim državnim ili regulatornim agencijama ili drugim trećim stranama na zahtjev i u skladu s mjerodavnim pravom ili propisima.  

Zadržavamo pravo otkriti sve važne informacije tijelima za provedbu zakona ili drugim trećim stranama ovlaštenima za dobivanje osobnih podataka, primjerice, radi provjere svoje usklađenosti sa svim primjenjivim zakonima i propisima, istraživanja navodnog kaznenog djela ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Zahtjeve za osobnim podatcima ispunit ćemo samo onda kad je to neophodno i prikladno i kad nam to dopušta primjenjivi zakon ili propis. 

 • u Europskom gospodarskom prostoru („EGP“) i izvan njega 

Mi smo globalna mreža trgovačkih društava sa subjektima u EGP-u i izvan njega i u svrhu poslovanja možemo se koristiti uslugama koje pruža treća strana izvan EGP-a. Uslijed toga, vaši osobni podatci mogu biti preneseni izvan EGP-a. OUZP dopušta Human8u prijenos osobnih podataka u takve treće zemlje pod određenim uvjetima.  

U kontekstu međunarodnih istraživačkih projekata Human8 može vas pozvati i da sudjelujete u istraživačkim projektima domaćih i međunarodnih poslovnih klijenata ili partnera, što ponovno može uključivati prijenos izvan EGP-a.  

U svakom slučaju, poduzeli smo korake kako bismo osigurali da se svi osobni podatci obrađuju poštujući odgovarajuće razine sigurnosti i da se svi prijenosi osobnih podataka izvan EGP-a obavljaju u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka te da postoji odgovarajuća razina zaštite. Za takve prijenose primijenit ćemo pravne zaštitne mjere, kao što su standardne ugovorne odredbe, privole pojedinaca ili druge pravne osnove dopuštene primjenjivim zakonskim zahtjevima. Procjenjujemo svaki prijenos i prema potrebi zaključujemo SCC s trećom stranom. U okviru  grupe zaključili smo unutargrupacijski sporazum.  

Vaša prava  

OUZP-om su vam osigurana određena prava povezana s vašim osobnim podatcima. Ta su prava navedena u nastavku. Obratite nam se ako želite ostvariti bilo koje od tih prava. Naše podatke za kontakt možete naći u nastavku ili kliknite ovdje 

Imajte na umu da za ostvarivanje ovih prava postoje iznimke što znači da možda nećete moći ostvariti ova prava u svim situacijama:   

 • Pravo na pristup i kopiju: imate pravo na pristup svojim osobnim podatcima koje čuvamo.  
 • Pravo na izmjenu ili ispravljanje: možete zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka.  
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): možete zatražiti da obrišemo vaše osobne podatke u određenim okolnostima, a mi ćemo poduzeti razumne korake da obavijestimo izvršitelje obrade koji u naše ime obrađuju osobne podatke da ste zatražili brisanje svih poveznica s tim osobnim podatcima ili kopijama ili replikama tih osobnih podataka. 
 • Pravo na ograničavanje („ograničavanje obrade“): možete zatražiti da određeni osobni podatci budu označeni kao ograničeni, kao i ograničiti obradu određenih podataka u nekim drugim okolnostima. 
 • Pravo na prenosivost: možete zatražiti da vaše osobne podatke prenesemo trećoj strani elektronički u mjeri u kojoj je to dopušteno OUZP-om.  
 • Pravo na pritužbu: u slučaju pritužbe na način na koji Human8 obrađuje vaše osobne podatke, učinit ćemo sve što je u našoj moći za njezino rješavanje. Pored toga, imate pravo uložiti pritužbu na našu obradu pri našem glavnom nadležnom tijelu i/ili svojem lokalnom nadležnom tijelu. Relevantne podatke za kontakt možete naći u nastavku ili kliknite ovdje.   

Dodatno, u određenim okolnostima imate sljedeća prava: 

 • Pravo na povlačenje privole: ako se obrada temelji na vašoj privoli, u svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu. Svi naši bilteni sadržavaju gumb za odjavu u podnožju elektroničke poruke. Imajte na umu da povlačenje vaše privole ne utječe na zakonitost obrade vaših osobnih podataka prije povlačenja.  
 • Pravo na prigovor: imate pravo uložiti prigovor na bilo koju obradu osobnih podataka koju Human8 opravdava „zakonitim interesima”, osim ako naši razlozi za obradu nisu važniji od bilo kojeg dovođenja u pitanje prava pojedinca na zaštitu osobnih podataka i uložiti prigovor na izravni marketing (uključujući bilo koju izradu profila u takve svrhe) u bilo kojem trenutku. 

Ostvarivanje vaših prava u načelu je besplatno. Ako je vaš zahtjev neosnovan ili neutemeljen, možemo vam naplatiti razumnu naknadu radi podmirivanja svojih administrativnih troškova. U takvim slučajevima možemo i jednostavno odbiti vaš zahtjev. Tada ćete biti obaviješteni o razlozima odbijanja.  

U svakom slučaju, na vaše ćemo zahtjeve uvijek odgovoriti u razdoblju od četiri tjedna (za jednostavne zahtjeve) ili tri mjeseca (za složene ili višestruke zahtjeve) 

Ažuriranje ove Izjave  

Human8 zadržava pravo revidiranja i ažuriranja ove Izjave u svakom trenutku. Datum posljednjeg ažuriranja naveden je na početku ove Izjave i najnovija verzija uvijek će biti dostupna na našim mrežnim mjestima. Stoga biste povremeno trebali pregledati naša mrežna mjesta kako biste bili upoznati s našim najažurnijim i najnovijim politikama i praksama.  

Kolačići na našim mrežnim mjestima 

Upotrebljavamo kolačiće i druge tehnologije za identifikaciju na internetu kao što su internetske oznake ili pikseli kako bismo korisnicima pružili poboljšano korisničko iskustvo. Pogledajte poveznicu. https://info.human8-square.io/cookie-policy/ 

Relevantni podatci za kontakt 

Subjekti Human8a  

Sa svakim subjektom Grupe Human8 možete kontaktirati putem sljedećih podataka za kontakt. U slučaju bilo kakvih komentara ili pitanja o ovoj Izjavi o zaštiti podataka ili obradi vaših osobnih podataka koju provodi Human8, savjetujemo vam da se obratite Human8 DPO-u koji djeluje u ime Grupe Human8.  

 

Subjekt Human8 

Sjedište 

Registracijski broj poslovnog subjekta 

Subjekti sa sjedištem u EGP-u 

Human8 Europe

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgija  

BE0708.926.379 

InSites Compages NV 

Evergemsesteenweg 195 

9032 Wondelgem  

Belgija  

BE0837.297.070 

InSites NV 

Evergemsesteenweg 195  

9032 Wondelgem – Belgija  

BE0465.109.357 

InSites DE GMBH 

Factory Campus – Erkrather Strasse 

401 40231 Düsseldorf  

Njemačka 

DE314171417 

Eyeka SA 

79 Rue la Boetie  

Paris 75008  

Francuska 

488 120 916 R.C.S.  

InSites Consulting BV 

Watermanweg 40-423067 GG Roterdam Nizozemska 

NL822.105.469.B01 

ISC Research SRL 

2 Strada Dr. Liviu Gabor  

300057 Timisoara  

Rumunjska 

RO28395601 

Subjekti sa sjedištem izvan EGP-a 

InSites Consultants Ltd 

27/31 Clerkenwell Close, Unit G20 

EC1R 0AT London 

Ujedinjena Kraljevina 

GB994.9938.26 

Direction First Pty Limited  

Level 5, 241 Castlereagh Street 

Sydney NSW 2000 

Australija 

ACN 078 348 320 

Columinate Pty Ltd 

Glasgow House – Building G, 54 

Peter Place Sandton  

Južna Afrika 

2008/020648/07 

InSites Marketing Consulting Inc 

30 East 39th Street, 3rd floor, NY 

10016 New York  

SAD  

61-1661807 

Join the Dots (Holdings) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Ujedinjena Kraljevina 

10723179 

 

Join the Dots (Research) Ltd 

The Hive, 51 Lever Street 

Manchester M1 1FN  

Ujedinjena Kraljevina  

03546594 

 

Join the Dots (USA) Inc 

Bressler, Amery & Ross PC, 17 State Street, 24thfloor 

NY 10004  

SAD  

82-1495868 

 

Joint the Dots (Singapore) Pte Ltd  

110 MiddelRoad, #05-03 

Chiat Hong Building  

Singapur 

201539019N 

 

 

ABN Impact Holdings Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

2046166 

 

ABN Impact HK Ltd. 

31-32F Hysan Place 

500 Hennessy Road 

Cause Way Bay 

Hong Kong 

1773173 

 

ABN Research HK Ltd. 

Room 3602, Level 36, Tower 1 

Enterprise Square Five 

38 Wang Chiu Road 

Kowloon Bay, Kowloon 

1510279 

 

InSites Consulting (China) Ltd. 

Room 1101, 2 Maji Road 

Shanghai Free Trade Zone 

Pudong District 

Šangaj  

91310115301794430F 

 

ABN Impact Pte. Ltd 

71 Robinson Road, #14-01 

Singapur 068895 

201324090K 

 

ABN Impact Korea Ltd;  

27 Wausan-ro 29 ma)gil 

Mapo-gu 

Seoul 

Koreja 

393-81-00482 

 

P.T. ABN Impact Indonesia 

Revenue Tower 

Iantai 28, Jl. Jendral Sudirman 52-53 

SCBD lot 13 

Jakarta Selatan 12190 

8120017172625 

 

Asia Business Network (Thailand) Ltd. 

1-7 Zuellig House 6/F, Unit 1B 

Silom Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

010555300236 

 

ABN Impact (Philippines) Inc.  

Unit 1805 Cityland 10 Tower 1 

156 H.V. Dela Costa Street 

Bel-air, Makati City,  

NCR Fourth District 

CS201822384 

 

AGMR Co Ltd. 

4F, No. 102, Sec. 2 CienKuo North Rd. 

Taipei, Tajvan, R.O.C. 10483 

42850664 

Human8 DPO i predstavnik  

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kojem internu podršku pruža niz osoba odgovornih za općenita pitanja vezana uz zaštitu podataka. U tom kontekstu također se koristimo uslugama vanjskih pravnih savjetnika. Sva pitanja koja se odnose na privatnost, zahtjevi ispitanika i/ili pritužbe mogu se uputiti na Human8 DPO-a: 

 • e-poštom:  dpo@wearehuman8.com 
 • telefonski:  +32 (0)9 2691500 
 • redovnom poštom:  N/p Human8 DPO  

                                          Evergemsesteenweg 195 

                                          9032 Wondelgem  

                                          Belgija 

Radi izbjegavanja svake sumnje, Human8 DPO djeluje u ime Grupe Human8. Kad Human8 djeluje u svojstvu izvršitelja obrade ili zajedničkog voditelja obrade s našim klijentima, kad provodi naše aktivnosti istraživanja tržišta u ime naših klijenata i kao dio naših usluga našim klijentima, imenuje se Human8 DPO kao jedinstvena kontaktna točka. Prema želji svoja pitanja, zahtjeve i/ili pritužbe možete uputiti Human8 DPO-u koji je ovlašten upravljati takvim zahtjevima i pritužbama u ime naših klijenata ili izravno našim klijentima.  

U skladu s člankom 27. OUZP-a imenovali smo InSites Compages NV za predstavnika subjekata Grupe Human8 osnovane izvan EGP-a. InSites Compages NV, i posebno Human8 DPO djelujući u ime Grupe Human8, djelovat će u svojstvu posrednika između vas kao ispitanika i subjekata Grupe Human8 izvan EGP-a koji mogu obrađivati vaše osobne podatke tijekom provođenja aktivnosti istraživanja tržišta i/ili poslovnih aktivnosti. 

Podatci za kontakt nadležnog tijela  

U skladu s člankom 56. OUZP-a, i s obzirom na to da je sjedište Grupe Human8 u Belgiji, imenovali smo belgijsko tijelo za zaštitu podataka našim glavnim nadležnim tijelom. Glavno nadležno tijelo bit će prvenstveno odgovorno za naše prekogranične aktivnosti obrade podataka. Stoga vam preporučujemo da sve moguće pritužbe na obradu svojih osobnih podataka koju provodi Human8 prijavite ovome tijelu. Neovisno o prethodno navedenom, imate pravo uložiti pritužbu na našu obradu svojem lokalnom tijelu za zaštitu podataka.  

Za podatke o kontaktu bilo kojih drugih lokalnih tijela za zaštitu podataka (koja nisu navedena u daljnjem tekstu) upućujemo vas na: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 

 

Zemlja  

Podatci za kontakt 

Belgija 

 

(Glavno nadležno tijelo)  

 

  

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) 

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles – Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

Telefaks +32 2 274 48 35 

E-pošta: contact@apd-gba.be 
Mrežno mjesto:  

Francuska 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 

Telefaks +33 1 53 73 22 00 

E-pošta: / 

Mrežno mjesto: http://www.cnil.fr/ 

Njemačka 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel.. +49 228 997799 0 
Telefaks +49 228 997799 5550 
E-pošta: poststelle@bfdi.bund.de 
Mrežno mjesto: http://www.bfdi.bund.de/ 

Rumunjska 

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing 

B-dul Magheru 28-30 

Sector 1, BUCUREŞTI 

Tel. +40 31 805 9211 

Telefaks +40 31 805 9602 

E-pošta: anspdcp@dataprotection.ro 
Mrežno mjesto: http://www.dataprotection.ro/ 

Nizozemska  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Tel. +31 70 888 8500 
Telefaks +31 70 888 8501 
E-pošta: / 

Mrežno mjesto: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Australija  

The Office of the Australian Information Commissioner 

Level 3, 175 Pitt Street Sydney NSW 2000 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

Tel. 1300 363 992 (ili +61 2 9284 9749 ako zovete izvan Australije)  

Telefaks +61 2 9284 9666 

E-pošta: / 

Mrežno mjesto: https://www.oaic.gov.au/ 

Južna Afrika  

The Information Regulator (South Africa) 

33 Hoofd Street 

Forum III, 3rd Floor Braampark 

P.O Box 31533 

Braamfontein, Johannesburg, 2017 

Tel. +27 (0) 10 023 5207 

Mob.. +27 (0) 82 746 4173 

E-pošta: inforeg@justice.gov.za 

Mrežno mjesto: https://www.justice.gov.za/inforeg/ 

Ujedinjena Kraljevina  

The Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF 

T +0303 123 1113 (ili +44 1625 545745 ako zovete iz inozemstva) 

F 01625 524510 

E-pošta: / 

Mrežno mjesto: www.ico.org.uk